Profesi lan nelpon

643 profesi lan panggilan Dina sing apik banget. Ing Segara Galiléa, Yésus martakké marang wong liya sing ngrungokké. Ana akeh wong sing njaluk prau Simon Pétrus metu sithik ing tlaga. Kanthi mangkono, masarakat bisa ngrungokake Gusti Yesus luwih apik.

Simon minangka profesional sing berpengalaman lan kenal banget karo fasilitas lan jebakan danau kasebut. Nalika Gusti Yesus rampung ngomong, dheweke njaluk Simon kanggo mbuwang jaringe ing njero banyune. Amarga pengalaman profesionale, Simon ngerti manawa iwak kasebut bakal mundur menyang telenging tlaga ing wayah awan iki lan dheweke ora bakal entuk apa-apa. Kajaba iku, dheweke wis mancing ing wayah wengi lan ora nemu apa-apa. Nanging dheweke nuruti pangandikane Gusti Yesus lan kanthi setya nindakake apa sing dikandhani.

Dheweke mbuwang jaring lan nyekel iwak akeh banget mula jaring kasebut wiwit suwek. Saiki dheweke njaluk kanca kanca njaluk tulung. Bareng wis bisa nyebar iwak ing prau kasebut. Lan ora ana prahu sing kudu klelep ing bobote iwak kasebut.

Kabeh padha kaget banget karo mukjizat keno sing ditindakake bebarengan. Simon sujud ing sikile Gusti Yesus lan matur: Gusti, kawula aturi lunga! Aku wong dosa " (Lukas 5,8).
Yésus njawab, ”Aja wedi! Wiwit saiki sampeyan bakal nyekel wong » (Lukas 5,9). Gusti Yesus pengin nyengkuyung supaya nggawe karo dheweke apa sing ora bisa kita lakoni amarga awake dhewe ora sampurna.

Yen kita precaya marang pangandikane Yesus lan nindakake apa sing diprentahake, kita bakal bisa slamet saka dosa liwat dheweke. Nanging liwat pangapura lan menehi hadiah urip anyar karo dheweke, kita dijaluk tumindak minangka duta besar. Yesus ngundang kita supaya nggawa kabar apik babagan Kratoning Allah ing endi wae. Kaslametan masarakat diumumake nalika kita pracaya marang Jahshua lan pangandikane.

Kita ora preduli sapa amarga kita duwe bakat lan katrampilan kanggo nindakake dhawuhe Yesus. Minangka wong sing wis ditambani dening Yesus, iku minangka bagean saka panyeru kita supaya "nyekel" wong.
Amarga Gusti Yesus tetep nunggal karo kita, mula kita bakal mangsuli panyuwune dadi kanca kerjane. Ing katresnan Yesus

Toni Püntener