Yesus: Roti Urip

yesus roti roti Yen sampeyan nggoleki tembung roti ing Kitab Suci, bisa ditemokake ing 269 ayat. Iki ora dadi kejutan, amarga roti minangka bahan utama panganan saben dina ing Mediterania lan panganan dhasar saka wong biasa. Sereal nyediakake umume protein lan karbohidrat kanggo manungsa nganti pirang-pirang abad lan malah millenium. Yesus sacara simbolik nggunakake roti kasebut minangka gusti sing urip lan ujar: «Aku iki roti sing asalé saka swarga. Sapa sing mangan roti iki bakal urip slawasé. Lan roti sing bakal dakparingi iku mangan - kanggo gesang jagad » (Yokanan 6,51).

Gusti Yesus ngomong karo wong akeh sing wis mangan limang roti gandum lan ajaib sawetara iwak sawetara dina sadurunge. Wong-wong iki nuli padha nututi, lan muga-muga bisa menehi panganan maneh. Roti sing diwenehake Gusti Yesus kanthi ajaib kanggo wong-wong mau sadurunge mangan kanggo sawetara jam, nanging sawise iku maneh luwe. Gusti Yesus ngelingake manna, sumber panganan khusus liyane sing mung kanggo urip leluhur. Dheweke nggunakake keluwen fisik kanggo mulang karo piwulang spiritual.
"Aku iki roti panguripan. Bapakmu padha mangan manna ing ara-ara lan banjur tiwas. Iki roti sing asalé saka swarga supaya sing mangan ora mati » (Yokanan 6,48: 49).

Gusti Yesus minangka roti urip, roti sing urip lan dheweke mbandhingake panganan kanggo wong-wong Israel sing luar biasa lan roti gaib sing wis dipangan awake dhewe. Gusti Yesus ngandika: Sampeyan kudu ngupaya wong, percaya marang Panjenengane, lan nampa urip langgeng liwat dheweke tinimbang ngetutake dheweke, ngarep-arep njaluk dhahar ajaib.
Gusti Yesus martosake ing sinagoga Kapernaum. Sawetara wong ngerti dhewe karo Yusuf lan Maria. Iki ana wong sing padha ngerti, sing wong tuwa sing ngerti, sing ngaku duwe kawruh lan wewenang saka Gusti Allah. Wong-wong mau banjur padha matur marang kita: "Apa iki dudu Yésus, anaké Yosèf, sing ngerti bapakné lan ibuné? Kepiye carane bisa ngomong saiki: Aku iki saka swarga? » (Yokanan 6,42: 43).
Dheweke njupuk ujar Yesus kanthi harfiah lan ora ngerti analogi spiritual sing digawe. Simbokasi saka roti lan daging iki ora anyar. Kewan kaetung wis dikorbanake kanggo dosa manungsa sajrone milenium. Daging kewan-kewan kasebut digoreng lan dipangan.
Roti digunakake minangka korban khusus ing Padaleman Suci. Roti roti, sing diselehake ing papan suci ing omah saben minggu lan banjur dipangan dening para imam, ngelingake manawa Gusti Allah minangka panyedhiya lan nyangga dheweke lan dheweke terus-terusan tetep ana ing ngarsane. (Pangentasan 3: 24,5-9).

Dheweke krungu saka Gusti Yesus sing mangan daginge lan ngombe getihe minangka kunci kanggo urip langgeng: "Satemene, bener, dakkandhani: Yen sampeyan ora mangan daging Putrane Manungsa lan ngombe getih, sampeyan ora duwe urip ing kanggo sampeyan. Sapa sing mangan dagingku lan ngombe getihku bakal tetep ana ing Aku lan Aku ana ing Panjenengane » (Yokanan 6,53:56 lan).

Ngombe getih umume mbebayani tumrap wong-wong sing wis suwe mulangake manawa iku dosa. Mangan daging lan ngombe getih uga angel kanggo para siswa dhewe. Akeh sing mandheg saka Gusti Yesus lan mandheg nututi dheweke.
Nalika Gusti Yesus takon 12 murid apa uga bakal ninggalake dheweke, Petrus kanthi wani takon: «Gusti, ngendi kita kudu pindhah? Sampeyan duwe tembung saka urip langgeng; lan kita padha pracaya lan temen maujud: Sampeyan iku Kang Mahakwasa Allah (Yokanan 6,68: 69). Para sakabate bisa uga bingung kaya wong liya, nanging dheweke percaya marang Jahshua lan masrahake urip marang dheweke. Mbok mengko kelingan tembunge Gusti Yesus babagan mangan daginge lan ngombe getih nalika bareng-bareng mangan wedhus Paskah ing nedha bengi pungkasan: "Nanging nalika mangan, Gusti Yesus mundhut roti, matur nuwun lan nyuwil, lan diparingake marang para sakabate lan ngandika: Mangan, mangan; sing iki awakku. Banjur njupuk tuwung lan saos sokur, banjur diparingi, banjur ujar, ngombe kabeh; Iki getih saka perjanjian sing diwutahake kanggo akeh ngapura dosa » (Matéus 26,26: 28).

Henri Nouwen, panulis, profésor lan imam, asring mikir babagan roti lan anggur sing disucekake ing Holy Communion lan nulis teks ing ngisor iki: "Tembung-tembung sing diucapake ing layanan masyarakat, dijupuk, diberkahi, rusak lan diwenehi, ringkesan gesangku dadi imam. Amarga saben dina nalika kepethuk anggota komunitas ing meja, aku njupuk roti, mberkahi, nyuwil, lan diwenehi. Tembung-tembung kasebut uga ngrampungake uripku minangka wong Kristen, amarga minangka wong Kristen aku diarani dadi roti kanggo jagad, roti sing dijupuk, diberkahi, rusak lan diwenehi. Nanging sing paling penting yaiku tembung-tembung kasebut ngringkes uripku minangka wong, amarga urip sing dikasihi bisa katon ing saben wayah uripku. »
Mangan roti lan ngombe anggur ing sakramèn, kita dadi siji karo Kristus lan nyambung kita Kristen karo siji liyane. Kita ana ing Sang Kristus lan Sang Kristus ana ing kita. Awaké déwé tenan dadi badan Kristus.

Nalika sinau surat kasebut marang John, aku takon marang kepiye carane mangan daginge Yesus lan ngombe getih Yesus? Punapa katetepane daging Yesus lan getih Yesus sing diwakili ing prayaan sakramen? Aku ora mikir! Mung liwat Roh Suci sing bisa ngerti apa sing ditindakake dening Gusti Yesus kanggo kita. Gusti Yesus ngendika manawa dheweke iku urip kanggo urip jagad iki: «Roti sing bakal dakparingake yaiku panganan - kanggo urip jagad» (Yokanan 6,48: 51).

Saka konteks kita ngerti yen «mangan lan ngombe (keluwen lan ngelak) "iku tegese spiritual" teka lan percaya "amarga Gusti Yesus ngendika:" Aku iki roti sing urip. Sing sapa marani Aku ora bakal keluwen; lan sapa sing pretyaya marang Aku ora bakal ngelak » (Yokanan 6,35). Kabeh wong sing padha precaya marang Gusti Yesus mlebu karo patunggalan sing unik karo dheweke: "Sapa sing mangan daging lan ngombe getihku tetep ana ing Aku lan aku ana ing Panjenengane" (Yokanan 6,56).
Hubungan sing cedhak iki mung bisa ditindakake sawise wungune Gusti Yesus Kristus, liwat Roh Suci sing dijanjekake. "Iku Roh sing menehi urip; daging iku ora ana gunane. Tembung-tembung sing dakkandhakake marang sampeyan iku roh lan urip » (Yokanan 6,63).

Gusti Yesus njupuk kahanan urip pribadi minangka model: "Sapa sing mangan daging lan ngombe getihku tetep ana ing Aku lan Aku ana ing Panjenengane" (Yokanan 6,56). Kaya dene Gusti Yesus urip liwat Sang Rama, kita kudu urip liwat Panjenengane. Kepiye Yesus urip liwat Rama? "Banjur Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mau: Yen sampeyan bakal ngluhurake Putraning Manungsa, sampeyan bakal bisa ndeleng manawa Aku lan ora nindakake apa-apa saka awakku dhewe, nanging kaya sing diwenehake dening Sang Rama, (Yokanan 8,28). Kita ketemu karo Gusti Yesus Kristus ing kene minangka wong sing urip kanthi tanpa syarat gumantung marang Gusti Allah Sang Rama. Minangka wong Kristen, kita nyawang Yesus sing ujar mangkene: «Aku iki roti sing urip saka swarga. Sapa sing mangan roti iki bakal urip slawasé. Lan roti sing bakal dakparingi iku mangan - kanggo gesang jagad » (Yokanan 6,51).

Kesimpulan kasebut yaiku, kaya 12 murid, kita percaya lan percaya marang pangapura lan katresnan. Kita ngrangkul lan ngrayakake kanthi syukur karo hadiah panebusan kita. Nalika nampa, kita ngalami kabébasan saka dosa, kaluputan lan isin sing ana ing Kristus. Kuwi sebabé Yésus séda ing salib. Tujuane yen sampeyan manggon ing jagad iki kanthi katergantungan sing padha karo Gusti Yesus!

dening Sheila Graham