Lampu nyata

623 cahya sejati Kepiye cahya saka lampu nalika Natal ora ana lampu? Pasar Natal paling atmosfer ing wayah sore, nalika akeh lampu nyebar swasana Natal sing romantis. Kanthi akeh lampu, gampang ora kejawab cahya nyata sing sumunar kanggo Dina Natal. "Ing dheweke (Yesus) iku urip, lan urip iku pepadhanging manungsa » (Yokanan 1,4).

Ing jaman nalika Yesus lair ing Bethem luwih saka 2000 taun kepungkur, ana sawijining wong tuwa alim sing jenenge Simson ing Yerusalem. Roh Suci wis nyritakake marang Simson manawa dheweke ora bakal mati nganti weruh Sang Kristus. Ing sawijining dina, Roh nuli nggawa Siméon mlebu ing plataran kuil, yaiku dina tuwané Gusti Yésus nggawa bocah mau kanggo ngrampungake sarat Taurat. Nalika Simson weruh bocah kasebut, dheweke nangkep Yesus lan nuli memuji marang Gusti Allah kanthi pangucap: "Dhuh Gusti, samenika kawula Paduka parengaken nglajengaken slamet, kadospundi dhumateng Paduka. amarga mripatku wis ndeleng Juru Slametmu, kaslametane sing wis disiyapake ana ing ngarepe kabeh bangsa, dadi pepadhang kanggo pepadhang bangsa-bangsa liya lan kanggo memuji umatmu Israel » (Lukas 2,29-32).

Cahya kanggo wong kapir

Simson muji Gusti Allah amarga para ahli Toret, Farisi, imam agung, lan pengacara ora ngerti. Mesias Israel ora mung teka kanggo nylametake Israel, nanging uga kanggo nylametake kabeh wong ing jagad iki. Nabi Yesaya wis medhar wangsit sadurunge: «Aku, Gusti, wis nimbali kowe kanthi bener lan nyekel tanganmu. Aku nggawe sampeyan lan nggawe sampeyan prajanjian kanggo kabeh wong, kanggo pepadhang bangsa-bangsa liya, supaya sampeyan mbukak mata wong wuta lan nggawa tahanan metu saka pakunjaran lan wong-wong sing lungguh ing pepeteng metu saka penjara » (Yésaya 42,6: 7).

Yesus: Israel anyar

Bangsa Israel iku umate Gusti Allah. Gusti Allah wis nimbali dheweke metu saka macem-macem bangsa lan misahake kanthi prajanjian minangka umat istimewa dhewe. Dheweke nindakake iki ora mung kanggo wong-wong mau, nanging kanggo keslametan utama kabeh bangsa. "Sampeyan ora cukup manawa dadi abdi sampeyan kanggo ngunggahake suku Yakub lan mbalekake wong Israel sing sumebar, nanging aku uga wis ndadekake kowe dadi pepadhanging umat, supaya kaslametanku tekan ujung-ujung bumi" (Yésaya 49,6).

Israel kudune dadi pepadhang kanggo bangsa-bangsa liya, nanging lampune dipateni. Dheweke gagal netepi prajanjian kasebut. Nanging Gusti Allah tetep setya marang prajanjiane tanpa preduli ora percaya karo umat prajanjiane. "Saiki apa? Yen ana wong sing ora setya, apa ora setya mbatalake kasetyane Gusti Allah? Adoh tenan! Luwih becik tetep kaya mangkene: Gusti Allah iku sejatine lan kabeh wong iku goroh; kaya sing ditulis: "Supaya sampeyan bener ing tembung lan menang yen sampeyan bener" (Roma 3,3-4).

Dadi ing wekasaning jaman, Gusti Allah ngutus Putrane dhewe dadi pepadhang jagad. Dheweke minangka wong Israel sing sampurna sing netepi prajanjian kanthi Israel anyar. "Kaya dene paukuman tumrap kabeh wong lumantar dosane Sang Tunggal, semono uga kabenerake tumrap kabeh wong lumantar kabenerane Kang Maha Tunggal, sing tumuju ing urip." (Roma 5,18).

Minangka Mesias sing wis diramalake, wakil sampurna saka wong-wong prajanjian lan cahya sejati kanggo bangsa-bangsa liya, Yesus nylametake Israel lan bangsa-bangsa saka dosa lan nyawiji karo Gusti Allah. Kanthi pracaya marang Jahshua Kristus, kanthi setya marang dheweke lan ngenalake karo dheweke, sampeyan bakal dadi anggota komunitas prajanjian sing setya, umate Gusti Allah. "Amarga Gusti Allah iku siji sing ndadekake wong-wong Yahudi padha kapitadosan kanthi kapitadosan, lan para bangsa liya kanthi kapitayan" (Roma 3,30).

Kabeneran ing Kristus

Kita ora bisa ngetrapake kabeneran saka awake dhewe. Mung nalika kita ditepungi karo Sang Kristus, Panebus, mula kita padha mursid. Kita dudu dosa, ora ana wong liya sing bener tinimbang Israel. Mung nalika kita ngakoni yen dosa lan kapercayan marang Panjenengane, sing bakal dibenerake dening Gusti Allah, para wong duraka, mula bisa dianggep bener amarga dheweke. "Kabeh wong dosa lan ora duwe kamulyan sing kudune diduweni ing ngarsane Gusti Allah, lan dibenerake tanpa kaluwihan saka sih-rahmaté liwat pangentasan sing lumantar Kristus Yesus" (Roma 3,23-24).

Kabeh butuh rahmat saka Gusti Allah kaya dene wong Israel. Kabeh wong sing precaya marang Kristus, wong liya lan wong Yahudi, mung bakal disimpen amarga Gusti Allah iku setya lan apik, dudu amarga kita wis setya utawa amarga kita nemokake formula rahasia utawa doktrin sing bener. «Dheweke wis ngluwari kita saka kekuwatan peteng lan pindhah menyang kraton Putraning kekasih» (Kolose 1,13).

Pitados ing Gusti Yesus

Biyasane gampang banget, angel dipercaya karo Yesus. Ngandel marang Gusti Yesus ateges nyelehake uripku ing tangane Gusti Yesus. Nyerah kontrol uripku. Kita pengin ngontrol urip dhewe. Kita seneng ngontrol keputusan kanggo nggawe keputusan dhewe lan nindakake perkara miturut karepe dhewe.

Gusti Allah duwe rencana jangka panjang kanggo nylametake lan keamanan kita, nanging uga rencana jangka pendek. Kita ora bisa nampa asil saka rencana yen ora kuwat iman. Sawetara kepala negara pancen setya marang kekuwatan militer. Wong liya nyekel keamanan finansial, integritas pribadi, utawa reputasi pribadi. Sawetara mantep ing katrampilan utawa kekuwatan, kapinteran, tumindak bisnis, utawa kapinteran. Ora ana barang kasebut sing sipate ala utawa dosa. Minangka manungsa, kita luwih cenderung kanggo ngandelake, tenogo, lan pengabdiane, dudu sumber keamanan lan perdamaian.

Lunga kanthi andhap asor

Nalika kita masrahake masalah marang Gusti Allah lan ngandelake marang perawatan, panylametan, lan panylametane, uga langkah-langkah positif sing bakal ditindakake sajrone ngatasi masalah kasebut, dheweke janji bakal nunggil karo kita. Yakobus nulis: "Rendahana awakmu ana ing ngarsané Gusti, lan Panjenengané bakal ngluhuraké kowé" (Yakobus 4,10).

Gusti Allah nimbali kita supaya ora nyingkirake perang salib ing salawas-lawase, mbela awake dhewe, ningkatake awake dhewe, ngreksa barang-barang, nglindhungi reputasi, lan ngluwihi umur. Gusti Allah minangka panyedhiya, bek, pangarep-arep lan takdir kita.

Khayalan yen bisa nyekel urip kita dhewe kudu kena cahya, cahya Yesus: «Aku pepadhang jagad. Sapa wae sing ngetutake Aku ora bakal mlaku ing pepeteng, nanging bakal duwe pepadhang urip » (Yokanan 8,12).

Banjur, kita bisa diuripake maneh ing awake dhewe lan dadi sejatine kita, bocah-bocah berharga saka Gusti Allah dhewe sing disimpen lan ditulungi, pertempuran sing diperjuangake, rasa wedi sing disenengi, rasa sakit sing diwenehake, masa depan sing dipesthekake lan reputasi dheweke ngreksa. "Nanging yen kita lumaku ing pepadhang kaya dheweke ana ing pepadhang, kita bakal padha tetunggalan, lan getihe Gusti Yesus, Putrane, ndadekake kita dadi resik saka kabeh dosa" (1 Yokanan 1,7). 

Yen kita nyerah kabeh, kita bakal menang kabeh. Nalika tumungkul, kita tangi. Kanthi nyuda ilusi kontrol pribadi, kita bakal nganggo kaluhuran lan kamulyan lan kasugihan saka Kratoning Swarga sing langgeng. Peter nyerat: «Wenehi kuwatir kabeh marang dheweke; amarga dheweke ngurus sampeyan » (1 Petrus 5,7).

Apa sing sampeyan repot? Dosamu sing ndhelik? Nyeri sing ora tahan? Bencana finansial sing ora bisa diatasi? Penyakit sing ngrusak? Kerugian sing ora bisa dibayangake? Kahanan sing mokal yen sampeyan ora bisa nindakake apa-apa? Hubungan sing mbebayani lan nglarani? Tuduhan palsu sing ora bener? Gusti Allah ngutus Putrané, lan liwat Putrané, kita nangkep tangan kita lan ngunggahake kita, lan nuwuhake pepadhanging kamulyane menyang ing kahanan peteng lan lara sing lagi dialami. Sanajan kita mlaku liwat Lembah Bayangan Pati, kita ora wedi amarga Dheweke nunggil karo kita.

Gusti Allah wis menehi pratandha manawa kaslametane wis mesthi: «Lan malaekat banjur ngandika:" Aja padha wedi! Lah, aku bakal nggawa kabar kabungahan bab kabungahan gedhe kanggo kabeh wong. Kanggo kowe saiki dina Juru Slamet wis lair, yaiku Sang Kristus, Pangeran, ana ing kutha Dawud » (Lukas 2,10-11).

Ing endi wae sampeyan ndeleng sajrone taun iki, ana cahya sing dekoratif, lampu putih, utawa lilin sing dinyalakan. Lampu fisik iki, bayangane semaput, bisa menehi sampeyan kabungahan sedhela. Nanging cahya sejatine sing njanjeni slamet lan madhangi sampeyan saka njero, yaiku Yesus, Sang Mesias, sing teka ing jagad iki lan saiki bakal teka kanthi pribadi liwat Roh Suci. "Iki cahya sejati sing madhangi kabeh wong sing teka ing jagad iki" (Yokanan 1,9).

dening Mike Feazell