Misteri lan rahasia

Ing agama pagan, misteri-misteri minangka rahasia sing dibukak mung kanggo wong-wong sing dikenalaké ing sistem ibadah. Rahasia kasebut mestine menehi daya lan kemampuan kanggo ngaruhe wong liya, lan ora kena dicakake kanggo wong liya. Padha mesthi ora diwartakake. Pengetahuan kaya kuwi mbebayani lan kudu dikunci ing kabeh biaya.

Bebarengan karo Injil. Ing Injil, iku misteri gedhe saka apa sing wis katindakake dening Gusti ing lan liwat sajarah manungsa, sing dicethakaké kanggo kabeh wong kanthi cetha lan bebas, tinimbang bakal katahan.

Ing vernacular Inggris kita, misteri minangka bagean saka teka-teki sing kudu ditemokake. Ing Kitab Suci, misteri punika sejatosipun ingkang sejatos nanging pikiran manungsa boten saged dipunmangertosi saderengipun Gusti Allah nedahaken punika.

Paulus nggambarake kabeh perkara kasebut minangka misteri sing kabur ing wektu sadurunge Kristus, nanging sing dicethakake kanthi lengkap ing Kristus - rahasia iman (1 Tim. 3,16), rahasia pamblokiran Israel (Roma 11,25), rahasia rencana Gusti Allah kanggo manungsa (1 Kor. 2,7), sing padha karo rahasia saka kersane Gusti (Ef. 1,9) lan rahasia wungune (1 Cor.15,51).

Nalika Paul ngumumake misteri kasebut, dheweke nindakake loro bab: Pertama, dheweke nerangake yen apa sing diandharake ing Kovenan Lawas dadi kenyataan ing Kovenan Anyar. Kapindho, dheweke nentang gagasan misteri sing didhelikake lan mratélakaké yèn misteri Kristen ana misteri sing dicethakaké, dipublikasikaké, diproklamasèkaké kabèh, lan dipercaya wong-wong mursid.

Ing Kolose 1,21-26 kang wrote: Sampeyan, sing padha bebarengan sumingkir lan mungsuh ing karya ala, 1,22 kang saiki wis karukunaké ana ing pati saka awak kang kena, kang saiki sampeyan suci lan tanpa cacad lan resik sadurunge rainé; 1,23 yen ngantepi ing pracaya, didegaké lan tenan, lan ora adoh saka pangarep-arep saka Injil kang wis padha kokrungu lan kang ana pasulayan saben titah ing swarga. Aku dadi abdine, Paulus. 1,24 Saiki aku bungah ing kasangsaran kawula kang nandhang sangsara marga saka kowe, lan ing dagingku apa kakurangan ing kasangsarané Kristus, kanggo awak, yaiku pasamuwan. 1,25 abdi Paduka Aku wis dadi liwat pelayanan kang Gusti Allah wis maringi aku, supaya aku martakake marang kowe tembung kang KALUBÈRAN, 1,26 Malah misteri kang wis ndhelik saka abad lan turun-tumurun, nanging kang saiki wis kawedharaké marang para suci kagungané.

Gusti Allah nelpon lan paring dhawuh supaya kita bisa kerja. Tugas kita yaiku kanggo nggawe Kratoning Allah sing ora katingal katon liwat urip Kristen sing setya lan kesaksian. Injil Kristus yaiku Injil Kratoning Allah, kabar becik saka kaadilan, perdamaian lan kabungahan ing Roh Suci liwat tetunggalan lan pemuridan karo Gusti lan Juru-wedi kita sing urip. Sampeyan kudu ora diwenehi rahasia. Sampeyan kudu dibagi karo kabeh lan nyatakake kabeh.

Paulus terus: ... sing dikarepake dening Gusti Allah kanggo ngerteni apa kasugihan ing misteri iki ana ing antarane bangsa-bangsa liya, yaiku Sang Kristus ana ing kowe, yaiku pangarep-arep kamulyan. 1,28:1,29 Kita takon babagan iki lan ngajak kabeh wong lan mulang kabeh wong ing kabeh kawicaksanan, supaya kita bisa nggawe kabeh wong dadi sampurna ing Sang Kristus. Amarga aku uga berjuang lan nggayuh kekuwatane wong sing makarya kanthi temen (Col. 1,27-29).

Injil minangka pesen babagan katresnan Kristus lan piyambake mung mbebasake awake dhewe saka dosa lan ngowahi awake dadi gambar Kristus. Kaya sing ditulis Paulus marang pasamuwan ing Filipi: Hak-hak sipil kita ana ing swarga; ora ana prekara sing ngarepake Juruwilujeng, Gusti Yesus Kristus, 3,21 kanggo ngowahi awak sing ora ana gunane, yen dheweke bakal dadi awak sing mulya miturut kekuwatan sing bisa diwenehake marang kabeh perkara (Fil. 3,20-21).

Injil pancen ana sing kudu disambut. Dosa lan pati ora bisa misahake kita saka Gusti Allah. Kita kudu diganti. Badan kamulyan kita ora bakal busuk, ora bakal butuh panganan maneh, ora bakal tuwa utawa kerem. Kita bakal wungu kaya Sang Kristus ing badan-badan roh sing kuat. Luwih saka kuwi durung dingerteni. Kaya sing ditulis John: Salam, kita wis dadi anaké Gusti Allah; nanging apa sing bakal kita lakoni durung ana. Nanging kita ngerti manawa yen katon, kita bakal dadi kaya dheweke; amarga kita bakal ndeleng dheweke kaya dheweke (1 Yokanan 3,2).

dening Joseph Tkach


pdfMisteri lan rahasia