Kristus wis wungu

594 Kristus wis wungu Iman Kristen ngadeg utawa tiba kanthi kebangkitan Yesus. "Nanging manawa Sang Kristus ora tangi, mula imanmu iku ora entek, kowe isih tetep ana ing dosamu. mengko uga wong-wong sing wis turu ing Kristus wis ilang » (1 Korinta 15,17). Wungune Gusti Yesus Kristus ora mung piwulang sing kudu dibela, mula kudu ana bedane praktis kanggo urip Kristen kita. Kepiye carane?

Wungune Gusti Yesus tegese sampeyan bisa dipercaya kabeh. Sadurunge Gusti Yesus ngandhani para sakabate sadurunge bakal dipentas, mati, lan banjur wungu maneh. "Wiwit wektu iku, Gusti Yesus wiwit nuduhake marang para sakabate yen dheweke kudu menyang Yerusalem lan nandhang sangsara akeh. Dheweke bakal dipateni dening para pinituwa, Imam Agung lan ahli Toret lan bakal ditangekake maneh ing telung dinane » (Mat. 16,21). Yen Gusti Yesus bener ngucapake mujijat paling gedhe babagan iki, iki nuduhake manawa kita bisa yakin manawa dheweke dipercaya ing kabeh perkara.

Wungune Gusti Yesus tegese kabeh dosa kita wis diapura. Sedané Yesus diumumaké nalika Imam Agung menyang panggonan sing paling suci sekali setaun ing Dina Pendhaftaran kanggo nggawe dosa kanggo dosa. Wektu Imam Agung mlebu ing Sakramen Rahayu disusuli karo banget wong Israel: apa dheweke bakal bali utawa ora? Bungah kasebut nalika dheweke metu saka Sakramen Rahayu lan ngucapake pangapura saka Gusti Allah amarga korban kasebut ditampa taun liyane! Murid-muridé Yésus ngarep-arep njaluk penebus: "Nanging kita ngarep-arep supaya wong sing bakal ngluwari bangsa Israèl. Lan kabeh iki dina katelu sing kedadeyan » (Lukas 24,21).

Gusti Yesus kakubur ing watu gedhe lan sawetara dina ora ana tandha manawa dheweke bakal katon maneh. Nanging ing telung dinane, Gusti Yesus wungu maneh. Kaya dene munculé Imam Agung ing sandiworo sandhangané, kurban sing ditampa, wungune Gusti Yesus mbuktekake manawa korban kanggo dosa kita wis ditampa dening Gusti Allah.

Wungune Gusti Yesus tegese urip anyar bisa. Urip Kristen luwih saka mung percaya karo bab-bab tartamtu babagan Gusti Yesus, iki minangka partisipasi. Paul luwih milih njlèntrèhake apa tegese dadi Kristen kanthi nyebutake "ana ing Sang Kristus". Ekspresi iki tegese yen kita nyambung karo Kristus liwat iman, Roh Kristus manggon ing kita, lan kabeh sumber daya kagungane. Amarga Kristus wis munggah, gumantung marang ngarsane sing urip, kita manggon ing Panjenengane saka kesatuan karo Panjenengane.
Wungune Gusti Yesus tegese mungsuh pungkasan, pati dhewe, dikalahake. Gusti Yesus nyuwil kekuwatan mati sapisan: "Gusti Allah nangekake lan ngluwari dheweke saka kontraksi pati, amarga ora mokal bisa dipateni dening pati" (Para Rasul 2,24). Akibaté, "Kaya sing padha mati ing Adam, saben wong sing ana ing Kristus bakal urip" (1 Korinta 15,22). Ora nggumun Petrus bisa nulis: "Pinujia Gusti Allah, Rama Yesus Kristus, Gusti kita, sing, sawise sih-rahmat banget, urip maneh karo pangarep-arep sing urip liwat kebangkitan Yesus Kristus saka ing antarane wong mati, amarga pusaka sing ora abes-abes lan ora pati rahayu lan garing. sing disimpen ing swarga kanggo sampeyan » (1 Petrus 1,3: 4).

Amarga Yesus nyelehake nyawane lan ditampa maneh, amarga Kristus wungu lan kuburan kosong, saiki kita manggon ing Panjenengane, gumantung karo ngarsane sing urip, saka kesatuan kita karo Panjenengane.

dening Barry Robinson