Tembung sing tegese

634 tembung sing migunani Nalika semana esuk banget ing ngarep kursi gubernur Roma ing Yerusalem. Bagéyan saka wong-wong Israèl padha bungah lan sregep karo atasané kanggo njaluk keras supaya Yésus disalib. Hukuman kasar iki, sing mung bisa ditrapake kanggo tindak pidana tumrap panguwasa negara miturut ukum Roma, mung bisa diprentah dening para kafir, Pontius Pilatus, sing disengiti karo wong-wong Yahudi.

Saiki Gusti Yesus jumeneng ing ngarepe lan kudu mangsuli pitakonane. Pontius Pilatus ngerti manawa para atasan masarakat ngulungake Gusti Yesus marang dheweke amarga meri lan dheweke uga duwe omongane garwane manawa dheweke ora kena apa-apa karo wong mursid iki. Gusti Yesus meneng amarga akeh pitakonane.
Pilatus ngerti apa resepsi sing ditampa Yesus ing kutha sawetara dina sadurunge. Nanging, dheweke nyoba nyingkirake bebener lan keadilan amarga dheweke ora duwe keberanian kanggo nahan keyakinane lan mbebasake Yesus. Pilatus njupuk banyu lan ngumbah tangane ing ngarepe wong akeh lan ujar: "Aku ora resik tumrap getihing wong iki; sampeyan nonton! " Mula, kabeh wong Israel lan kabeh bangsa liya padha seda amarga sedane Yesus.

Pilatus takon marang Gusti Yésus: Apa kowé ratuné wong Ju? Nalika dheweke mangsuli, "Apa sampeyan ngomong dhewe, utawa ana wong liya sing ngandhani babagan aku? Pilatus mangsuli:" Apa aku wong Yahudi? Umatmu lan para pangareping imam wis masrahake kowe marang aku. Apa sing sampeyan lakoni? " Gusti Yesus mangsuli: Kratonku dudu jagad iki, manawa para abdi ora bakal perang. Pilatus nuli takon: Dadi, apa sampeyan isih dadi raja? Gusti Yesus mangsuli: Sampeyan ngomong aku raja (Yokanan 18,28: 19,16).

Tembung lan tembung ing ngisor iki kalebu tembung sing ateges. Urip lan pati Yesus gumantung marang dheweke. Raja kabeh raja menehi nyawane kanggo kabeh manungsa. Yesus seda lan wungu kanggo kabeh wong lan nawakake urip langgeng anyar kanggo kabeh wong sing precaya marang. Gusti Yesus wis ngucapake kamulyan ilahi, kekuwatan lan kaluhurane, sumunar cahya lan barang darbeke lan dadi manungsa, nanging tanpa dosa. Liwat sedane, Dheweke nyingkirake kekuwatan lan kekuwatan dosa lan saengga bisa ngraketake kita karo Rama Swarga. Minangka Raja sing wis wungu, dheweke narik urip rohani supaya kita bisa dadi siji karo dheweke lan Sang Rama liwat Roh Suci. Gusti Yesus iku sejatine Raja kita. Katresnane dadi sebab keslametan kita. Karsanipun kersa urip bebarengan karo dheweke ing salawase ing kraton lan kamulyan. Tembung-tembung kasebut migunani banget bisa nyebabake kabeh urip kita. Ing katresnan saka Raja sing wungu, Yesus.

dening Toni Püntener