paradoks

Rahasia kepercayaan (utawa ketuhanan, kamursidan) Paulus nggambarake minangka rahasia sing dicethakake ana ing sangarepe kabeh - wong Yesus Kristus. Ing 1 Timotius 3,16 Paulus nulis: Lan, kaya kabeh wong kudu ngakoni, misteri iman gedhe: iki dicethakaké ana ing daging, kabeneran ing roh, muncul para malaekat, diwartakake marang bangsa-bangsa liya, dipercaya ing jagad, ditampa menyang jagad Kamulyan.

Yesus Kristus, Gusti Allah sajroning daging, bisa dadi paradoks paling gedhe (= jelas mbantah) saka iman Kristen. Lan ora nggumunake manawa paradoks iki - pangripta dadi bagian saka tumitah - dadi sumber dhaptar dawa paradoks lan ironies sing ngubengi iman Kristen kita.

Kaslametan dhewe minangka paradoks: kamanungsan dhadha dadi bener ing Kristus tanpa dosa. Lan sanadyan kita isih nglakoni dosa minangka wong Kristen, Gusti Allah nrima kita minangka mung kanggo Gusti Yesus. Kita wong dosa nanging kita ora dosa.

Rasul Petrus nyerat ing 2. Pétrus 1,3-4: Kabèh sing ngurmati urip lan kabeneran wis mènèhi kekuwatan gaib kanthi kawruh marang Panjenengané sing wis nimbali kita sajroning kamulyan lan kakuwatané. Melua wong-wong mau janji-janji sing dikasihi lan pinunjul wis diwenehi marang kita, supaya sampeyan bisa nuduhake ing alam ilahi sing wis sampeyan bisa oncat saka kepinginan sing ngrusak ing donya.

Sawetara paradoks karo karya unik Yesus ing bumi kanggo entuk manfaat saka kabeh manungsa:

 • Gusti Yesus miwiti pelayanane nalika dheweke keluwen, nanging dheweke minangka roti urip.
 • Yesus nuli nglampahi pelayanan ing bumi kanthi ngelak, nanging dheweke minangka banyu urip.
 • Gusti Yesus lair lan dheweke dadi tentrem-rahayu kita.
 • Gusti Yesus mbayar pajeg marang kaisar, nanging dheweke iku raja sing bener.
 • Gusti Yesus banjur nguwuh, nanging ngresiki luh kita.
 • Yesus didol menyang 30 Silverlings, nanging dheweke ngedol rega kaslametan ing jagad.
 • Gusti Yesus disembelih kaya cempe, nanging dheweke minangka pangon sing apik.
 • Yesus seda lan numpes kakuasan pati ing wektu sing padha.

Kanggo wong Kristen uga, urip dadi paradoks kanthi akeh cara:

 • Kita ndeleng barang sing ora katon kanggo mata.
 • Kita ngalahake kanthi nyerah.
 • We governed by serving.
 • Kita bisa tuku tentrem kanthi nyuwun pamit marang Gusti Yesus.
 • Kita paling gedhe nalika kita dadi wong sing paling murah.
 • Kita wicaksana yen kita wong bodho demi Sang Kristus.
 • Kita dadi paling kuat nalika kita paling lemah.
 • Kita bisa nemokake urip kanthi nyirnakake urip kita marga saka Kristus.

Paul nulis ing 1. Korinta 2,9-12: Nanging wis teka, kaya kang katulisan: Apa ora tau kadeleng ing mripat, lan ora ana kuping wis krungu, lan ora jantung manungsa wis teka menyang Gusti Allah wus nyawisake kanggo wong-wong sing padha tresna marang Panjenengané. Nanging Gusti Allah wus ngatingalake marang kita lumantar rohing Panjenengane; kanggo pikiran nylidhiki samubarang kabeh, kalebu jero dewa. Kanggo apa wong mangerténi apa ing wong, kajaba semangat wong kang ana ing batiné? Dadi ora ana wong ngerti apa sing ana ing Gusti Allah, nanging mung Rohing Allah. nanging kita wis ora nampani rohé jagat, nanging Roh Allah sing kita bisa ngerti apa diwenehi kanggo kita dening Gusti Allah.

Ing kasunyatan, misteri iman gedhe. Liwat Kitab Suci Gusti Allah wis ngungkapake Panjenengane minangka Gusti Allah siji - Rama, Putra lan Roh Suci. Lan lumantar Sang Putra sing dadi siji ing antarane kita mratobat marang Sang Rama sing tresna marang kita, kita duwe tetunggalan ora mung karo Sang Rama nanging uga karo saben liyane.

dening Joseph Tkack


pdfparadoks