Pentakosta: kekuwatan kanggo Injil

644 Pentecost Yésus janji marang para muridé, ”Aku bakal ngutus apa sing dijanjèkké karo Bapakku. Nanging sampeyan kudu tetep ing kutha nganti sampeyan dianggep kuwat saka ing sisih ndhuwur » (Lukas 24,29). Lukas mbaleni janjine Gusti Yesus: «Lan nalika bareng karo wong-wong mau ing nedha bengi, dhawuhe supaya ora lunga saka Yerusalem, nanging ngenteni janjine Rama, sing sampeyan - mula jarene - wis dingerteni saka aku; Kanggo Yohanes mbaptis karo banyu, nanging sampeyan bakal dibaptisake karo Roh Suci, ora suwe sawise saiki » (Para Rasul 1,4: 5).

Ing Kisah Para Rasul kita ngerti manawa para sakabat nampa hadiah sing dijanjekake ing dina Pentakosta amarga - dheweke dibaptisake karo Roh Suci, sing menehi kekuwatan saka Gusti Allah. "Kabeh padha kapenuhan ing Roh Suci lan wiwit martakake nganggo basa liyane kaya sing dikandhani dening Roh supaya bisa ngomong" (Para Rasul 2,4).

Wong-wong Yahudi kanthi tradhisional nggandhengake Pentakosta karo transfer hukum lan perjanjian sing digawe karo wong Israel ing Gunung Sinai. Thanks kanggo Prajanjian Anyar, saiki kita duwe pangerten sing luwih lengkap. Kita nyambungake Pentakosta karo Roh Suci lan prajanjian sing digawe Gusti Allah karo wong-wong saka kabeh bangsa sing dadi pasamuane.

Disebut dadi seksi

Ing Pentakosta, kita eling yen Gusti Allah wis nimbali kita minangka umat anyar: "Nanging sampeyan minangka generasi pinilih, keimaman kerajaan, umat suci, umat kagungane, supaya sampeyan martakake sih-rahmat sing nganggep sampeyan pepeteng kanthi endah banget cahya » (1 Petrus 2,9).

Apa tujuan nelpon kita? Napa Gusti Allah milih kita dadi wong sing duwe? Kanggo mratelakake sih. Napa dheweke menehi Roh Suci? Dadi saksi Yesus Kristus: "Sampeyan bakal nampa kekuwatan Roh Suci sing bakal nekani sampeyan, lan bakal dadi seksiku ing Yerusalem, lan ing kabeh Yudea lan Samaria, lan nganti tekan ujung-ujung bumi" (Para Rasul 1,8). Roh Suci nguatake kita kanggo martakake Injil, kanggo martakake kabar manawa masarakat ana ing Kratoning Allah kanthi sih-rahmat lan sih-rahmat lan apa sing ditindakake dening Kristus kanggo kita.

Gusti Allah nggawe prajanjian, perjanjian, karo kita. Gusti Allah njanjeni urip langgeng, kanthi Roh Suci makili pengarep-arep kaslametan kita (iki hak sing kondisine durung bisa dipenuhi). Janjine Gusti Allah dadi bagean saka kesepakatan kasebut. Dheweke ditondoi dening sih-rahmat, welas asih lan Roh Suci. Kita tinimbalan lan dianugerahi Roh Suci - ing kene lan saiki bagean kita wiwit - supaya kita bisa nyekseni sih-rahmaté Gusti Allah sing nempuh kita ing Yesus Kristus, Juru Slamet kita. Iki minangka misi greja, tujuwane, lan tujuane supaya saben anggota greja Gusti Allah, badan Kristus, katimbalan.

Greja kasebut diwajibake martakake Injil lan mulang wong babagan tebusan sing dituku kanggo kita liwat pangurbanan Sang Kristus: «Ana tulisan manawa Sang Kristus bakal nandhang sangsara lan wungu ing dina katelu; lan mratobat, martakake ana ing asmane kanggo ngapura dosa ana ing kabeh wong. Wiwit Yerusalem, kowe kabeh padha nekseni babagan iki » (Lukas 24,46-48). Roh Suci diparingake marang para rasul lan wong sing pracaya nalika Pentakosta dadi saksi Yesus Kristus sing diberdayakake.
Misi greja minangka bagean saka gambar sing wis jelas nalika dina Pentakosta. Ing dina Pentakosta, kita ngrayakake wiwitane Greja Prajanjian Anyar kanthi dramatis. Kita uga mikir babagan panriman spiritual dadi kulawarga Gusti Allah lan nganyari terus-terusan, uga kekuwatan lan keberanian sing diparingake dening Gusti Allah lumantar Roh Suci. Pentakosta ngelingake manawa Roh Suci nuntun Greja kanthi sejatine lan nuntun, menehi inspirasi lan nglengkapi umat Gusti Allah supaya kita "bisa dadi kaya Putrane, supaya dheweke dadi anak mbarep ing antarane akeh sadulur" (Rum 8,29) lan dheweke jumeneng kanggo kita ing dhampare Gusti Allah (Ayat 26). Kajaba iku, Pentakosta bisa uga ngelingake yen Greja digawe saka kabeh wong sing Roh Suci urip. Saben taun Pentakosta ngelingake supaya tetep setya ing semangat liwat tali perdamaian (Efesus 4,3).

Umat ​​Kristen ngrayakake dina iki kanggo ngelingi Roh Suci, sing ditampa bebarengan ing wektu sing beda-beda. Greja ora mung papan sing diwulangake prinsip urip sehat lan sopan; iki ana kanggo tujuan ngumumake sih-rahmat Yesus Kristus lan negesake maneh: "Nanging sampeyan minangka generasi pilihan, imamat kerajaan, umat suci, umat kanggo properti sing kudu sampeyan wara-wara marang wong sing ngundang sampeyan pepeteng ing cahya sing apik » (1 Petrus 2,9).

Nalika kita kabeh pengin dadi wong sing owah ing karohanen, iku dudu siji-sijine target sing nduweni. Umat ​​Kristen duwe misi - misi sing dikuatake karo Roh Suci. Dheweke menehi inspirasi kanggo martakake Gusti Yesus Kristus lan nggawa pesen rekonsiliasi liwat iman marang asmane ing saindenging jagad.

Pentakosta minangka asil saka urip sing dipimpin dening Roh Suci - urip sing nyekseni kabeneran, kekuwatan, lan sih-rahmat Yesus Kristus. Urip Kristen sing setya dadi seksi saka Injil. Urip sing kaya ngono kabukten, nyata-nyata nyatane, yen Gusti Allah nyengkuyung ing kita. Iki minangka kesaksian sing mlaku lan ngomong babagan Injil.

Panen spiritual

Pentakosta wiwitane dadi festival panen. Greja melu panen spiritual saiki uga. Woh utawa asil saka tugas Greja yaiku nyebar Injil lan martakake keslametan manungsa liwat Yesus. "Angkatna mripatmu, delengen ing ara-ara: saiki wis padha panen," ujare Yesus marang para sakabate nalika ana ing Samaria. Wis ing kene Yesus ngandhani babagan panen kasukman ing endi masarakat diwenehi urip langgeng: "Sapa sing panen nampa hadiah lan nglumpukake woh kanggo urip langgeng, saengga sapa sing nyebar lan nyebar yen seneng uga bakal bungah" (Yokanan 4,35: 36).

Ing kalodhangan liya, Yésus ndelok wong akeh lan kandha marang murid-muridé, ”Panené sithik, nanging buruhé sithik. Pramila nyuwun marang Gusti Panen supaya ngutus buruh menyang panen » (Matéus 9,37: 38). Iki sing kudu diidham-idhamake dening Pentakosta. Kita kudu matur nuwun marang Gusti Allah kanthi mbantu kita ndeleng wong-wong ing sekitar kita siyap kanggo panen spiritual. Kita kudu njaluk luwih akeh tenaga kerja amarga pengin luwih akeh wong sing entuk berkah rohani saka Gusti Allah. Kita pengin umate Gusti Allah martakake mupangate sapa sing ngluwari kita.

"Pangananku," ujare Yesus, "yaiku aku nuruti kekarepane sing ngutus aku lan ngrampungake gaweyane" (Yokanan 4,34). Yaiku uripe, panganan, tenaga. Dheweke dadi sumber urip kita. Panjenengane iku roti kita, roti urip langgeng. Panganan kasukman kita yaiku nindakake karsane, pakaryane, yaiku Injil. Kita kudu ngetutake lakune Gusti Yesus lan ngetrapake cara urip nalika urip ana ing njero awake dhewe. Kita kudu ngidini dheweke entuk target ing urip lan urip kanthi kepujian.

Pesen Greja Awal

Buku Kisah Para Rasul kebak wacana penginjilan. Pesen kasebut dibolan-baleni lan fokus marang Yesus Kristus minangka Juruwilujeng, Gusti, Hakim lan Raja. Malah Kornelius, kapten Romawi, ngerti pesen kasebut. Pétrus kandha, "Kowé ngerti kabar sing nylametake sing diwartakaké Gusti Allah marang wong Israél: Panjenengané nuwuhake katentreman lumantar Yésus Kristus, lan Kristus iku Pangéran kanggo kabeh wong!" (Kis 10,36 Pangarep-arep kanggo Kabeh). Pétrus ngringkes pesen sing wis umum dikandhani, mula Kornélius ngerti: "Kowé wis ngerti apa sing kedadéan ing kabèh wilayah Yudéa, wiwit saka Galiléa, sawise baptisan sing diwartakaké Yohanes, kepiye Gusti Allah njebadi Gusti Yesus saka Nasaret karo Roh Suci lan kekuwatan; Dèkné terus mlaku-mlaku nindakké kabecikan lan nambani kabèh wong sing dikwasani Iblis, sebab Gusti Allah nunggil karo Dèkné. Lan kita kabeh padha nekseni apa kang ditindakake ing tanah Yahudi lan ing Yerusalem » (Para Rasul 10: 37-39).

Pétrus terus martakké Injil kanthi nyebutké babagan kasalib lan wunguné Yésus, lan banjur ngringkes misi jemaat: "Dheweke mrentah supaya martakake marang masarakat lan menehi kesaksian manawa dheweke ditunjuk dening Gusti Allah kanggo ngadili wong-wong sing Urip lan wong mati. Kabeh nabi padha nekseni manawa ana ing asmane, kabeh wong sing precaya marang Panjenengane, bakal oleh pangapura dosa » (Para Rasul 10: 42-43).
Dadi, kita martakake babagan keslametan, sih-rahmat, lan Yesus Kristus. Ya mesthi! Iki minangka berkah paling gedhe sing wis ditampa. Sejatine keslametan kita pancen nyenengake, lan kita pengin nuduhake wong liya supaya uga bisa ngrasakake berkah sing padha! Nalika greja kasebut dianiaya amarga martakake pesen Yesus, dheweke ndedonga supaya bisa kendel supaya bisa martakake luwih akeh! "Nalika padha ndedonga, papan ing kana papane padha kumpul; lan kabeh padha kapenuhan ing Roh Suci lan martakake pangandikaning Allah kanthi kendel ... kanthi kekuwatan banget para rasul nekseni bab patineane Gusti Yesus, lan kanugrahan gedhe ana ing kabeh wong » (Para Rasul 4,31.33). Roh Suci diwenehake supaya bisa martakake bab Kristus.

Kanggo saben wong Kristen

Roh ora diparingake mung kanggo para rasul utawa kanggo greja sing nembe diadegake kanthi sakabehe. Roh Suci diwenehake marang saben wong Kristen sing precaya marang Jahshua. Saben wong kudu dadi paseksen sing nyata tumrap Gusti Yesus Kristus amarga pangarep-arep kita ana ing Kristus wis mantep, amarga saben wong duwe kesempatan kanggo menehi wangsulan sing bisa dienggo. Sawise Stefronis dibenturi watu amarga martakake bab Yesus Kristus, penganiayaan gedhe banget nyebabake pengaruh pasamuan awal. Kabeh, kajaba para rasul, padha ngungsi menyang Yerusalem (Para Rasul 8,1). Ing endi wae nyebar, dheweke ngandhani lan "martakake Injil bab Gusti Yesus" (Para Rasul 11,19: 20).

Lukas nggambar gambaran akeh pria lan wanita Kristen sing mlayu saka Yerusalem amarga yakin karo Yesus Kristus. Dheweke ora bisa dibungkem, sanajan nyawane ngancam! Ora preduli apa dheweke pinituwa utawa wong awam - masing-masing menehi paseksen bab Yesus Kristus. Nalika lagi mlaku-mlaku, dheweke ditakoni kenapa dheweke lunga saka Yerusalem. Ora diraguhi, dheweke ngandhani kabeh wong sing takon.

Yaiku wohing Roh Suci; iki panen spiritual sing diwiwiti Pentakosta. Wong-wong iki siyap menehi wangsulan! Minangka wektu sing nyenengake lan semangat sing padha kudu mrentah ing greja saiki. Roh Suci sing padha nuntun para sakabate sadurunge lan Roh sing padha nuntun greja saiki. Sampeyan bisa njaluk kendel sing padha kanggo dadi seksine Gusti Yesus Kristus!

dening Joseph Tkach