Mugi-mugi wuta

482 ngarep-arep marang wong wuta Ing Injil Lukas, ana wong buta sing njerit njerit. Dheweke kepengin narik kawigaten Yesus lan ngalami berkah sing gedhe. Ing dalan saka Yerikho, pengemis buta Bartimaeus, putrane Timaeus, lungguh ing pinggir dalan. Dheweke minangka salah sawijining wong sing wis ora duwe pengarep-arep golek nafkah. Dheweke gumantung karo kemurahane wong liya. Dakkira manawa umume kita meh ora bisa nyelehake kahanan iki supaya ngerti tenan apa sing diarani Bartimeus lan njaluk roti supaya bisa urip?

Gusti Yesus banjur ngliwati Yerikho dalah para sakabate lan wong akeh. "Bareng Bartiméus krungu, dheweke nuli nemoni apa iku. Wong-wong mau banjur kandha marang Yésus, Yésus saka Nasarèt, wis miyos. Dheweke nguwuh: Yesus, bin Dawud, melasi aku »! (saka Lukas 18,36-38). Dheweke langsung ngerti manawa Yesus iku Mésias. Isi simbolis saka crita apik banget. Wong lanang iku ngenteni kelakon. Dheweke wuta lan ora ana sing bisa ditindakake dheweke kanggo ngganti kahanane. Nalika Gusti Yesus ngliwati kutha, wong wuta kasebut langsung kenal dheweke minangka Mésias (Rosululloh Allah) sing bisa ngobati dheweke kanthi wuta. Banjur dheweke bengok banter supaya bisa nggatekake kasangsaran, mula pangucape wong akeh sing matur: "Aja meneng-meneng!" Nanging résistansi kasebut ndadekake wong kasebut njaluk panjaluk kasebut. "Gusti Yesus mandheg banjur ngandika: Telung wong kene! Wong-wong mau nuli nimbali wong wuta mau, banjur matur: "Aja padha ngadeg, tangia! Dheweke nyebut sampeyan! Banjur mbuwang jubahé, ucul lan marani Gusti Yésus. Gusti Yesus mangsuli, "Apa sing arep dakkarepake kanggo kowe? Wong wuta mau banjur munjuk: Rabbuni (gustiku) sing dakkarepake. Pangandikané Gusti Yésus: Lungaa, precayaamu wis nulungi kowé. Lan langsung ndeleng lan ngetutake dheweke ing dalan » (Tandhani 10,49-52).

Apa sampeyan bisa ing kahanan sing padha karo Bartimaeus? Apa sampeyan ngerti manawa sampeyan ora bisa ndeleng dhewe, sampeyan butuh pitulung? Sampeyan bisa uga krungu pesen wong liya "Menawa tenang - Yesus rame banget kanggo ngatasi sampeyan". Pesen lan reaksi para murid lan pengikut Yesus kudu: "Habakkuk mung wani, tangia! Dheweke nelpon sampeyan! Aku nggawa! sampeyan kanggo dheweke! »

Sampeyan wis nemokake urip nyata sing sampeyan goleki, "Yesus, guru sampeyan!" Gusti Yesus ora mung menehi buta Bartimeus, nanging uga sih-rahmat lan sih-rahmat marang sampeyan. Dheweke krungu jeritane lan menehi tampilan anyar kanggo ngerti sapa sampeyan.

Bartimaeus minangka conto suksesi. Dheweke ngerti kekarepane dhewe, dipercaya Yesus minangka wong sing bisa menehi sih rahmat Allah, lan, sanalika bisa ndeleng kanthi jelas, ngetutake dheweke minangka murid Yesus.

dening Cliff Neill


pdfMugi-mugi wuta