DNA saka titah anyar

612 dna titah anyar Paulus ngandhani, nalika Yesus metu saka kuburan ing dina kaping telu nalika esuke abu-abu esuk, dheweke dadi produk pertama sing diciptakake: "Nanging saiki, Kristus wis kawungokake saka ing antarane wong mati minangka wiwitane wong-wong sing wis turu" (1 Korinta 15,20).

Iki ana gegayutan banget karo pratelan sing diandharake Gusti Allah ing dina kaping telu ing genesis: «Lan Gusti Allah ngandika: Ayo bumi tuwuh, suket lan tanduran sing nggawa wiji, lan wit-witan sing subur ing bumi, sing saben-saben ngasilake woh miturut jinise dhewe-dhewe ing endi turune. Lan kedadeyan kaya iki » (Pangentasan 1).

Kita ora mikir babagan nalika acorn tunas ing oak lan tanduran tomat ngasilake tomat. Ana ing DNA (informasi genetik) tanduran. Nanging kajaba nggawe fisik lan renungan spiritual, kabar sing ora apik yaiku yen kita kabeh duwe warisan DNA saka Adam lan marisi warisan saka Adam, nolak Gusti Allah lan pati saka dheweke. Kita kabeh duwe karep nolak Gusti Allah lan mbukak dalane dhewe.

Warta sing apik yaiku: "Kaya dene kabeh wong Adam padha mati, semono uga ana ing Sang Kristus kabeh bakal urip maneh" (1 Korinta 15,22). Iki saiki dadi DNA anyar kita lan saiki dadi woh-wohan, miturut jinis: "Kapenuhan woh kabeneran liwat Gusti Yesus Kristus kanggo kamulyan lan memuji Gusti Allah" (Filipi 1,11).
Saiki, minangka bagean saka awake Kristus, kanthi Roh ing kita, kita ngasilake woh-wohan miturut jinis - jinis Kristus. Yesus malah nggunakake citra awake minangka wit anggur lan kita minangka cabang-cabang sing ngasilake woh-wohan, woh-wohan sing padha kaya sing wis dideleng lan saiki ngasilake ing awak.

«Tetep ana ing Aku lan Aku ana ing kowe. Kaya dene pang-pang sing ora bisa metokake woh dhewe yen ora tetep ana ing wit anggur, semono uga sampeyan uga ora bakal tetep nanggung Aku. Aku iki wit anggur, kowé iku pangé. Sapa wae sing tetep ana ing Aku lan Aku, yaiku ngasilake woh akeh; amarga tanpa kula sampeyan ora bisa nindakake apa-apa » (Yokanan 15,4: 5). Iki DNA ciptaan anyar kita.

Sampeyan bisa yakin manawa ana alangan, dina sing ora becik, minggu-minggu ala, lan kesandhung kadang-kadang, minangka bagean saka penciptaan nomer loro, kreasi anyar, sampeyan bakal ngasilake woh-wohan "jinis". Woh-wohan saka Yesus Kristus, sing dadi kagungane sampeyan, sampeyan ana ing dheweke, lan sing urip ana ing sampeyan.

saka Hilary Buck