Lilin ulang tahun

627 lilin ulang tahun Salah sawijining prekara sing paling angel sing dipercaya minangka wong Kristen yaiku Gusti Allah wis ngapura kabeh dosa kita. Kita ngerti sejatine miturut teori, nanging nalika nerangake kahanan praktis saben dinane, kita tumindak kaya ora. Kita cenderung tumindak sing padha karo tumindak ngapura kaya ngapura lilin. Nalika nyoba ngetokake, lilin tetep ora preduli sepira cobaane sing bakal ditindakake.

Lilin kasebut minangka perwakilan sing apik babagan cara nggawe dosa lan kaluputane wong liya, nanging terus urip anyar. Nanging ora kaya ngono pangapura ilahi. Nalika kita mratobat saka dosa, Gusti Allah bakal ngapura lan lali selawase. Ora ana paukuman maneh, ora ana negosiasi, ora nesu nunggu keputusan liyane.

Ngapura kanthi temenan lan tanpa leladen iku nalisir karo kodrat kita. Aku yakin manawa sampeyan bakal ngelingi diskusi ing antarane Yesus lan para sakabate, sepira kerepe kita kudu ngapura wong sing dosa marang kita: «Banjur Pétrus banjur nyedhaki lan matur," Gusti, pinten pinten kula kedah nglampahi sedulur kula, dosa marang aku, ngapura? Apa cukup kaping pitu? Gusti Yesus semaur: "Aku pitutur marang kowe, ora kaping pitu, nanging kaping pitung puluh kaping pitu" (Matéus 18,21: 22).

Pancen angel dingerteni lan dingerteni tingkat pangapurane iki. Kita ora bisa nindakake iki, mula kita angel mangertos manawa Gusti Allah bisa nindakake. Kita asring lali bilih pangapuntenipun mboten sakedap. Kita pitados bilih sanajan Gusti Allah ngendika manawa Dheweke wis ngilangi dosa-dosa kita, Dheweke pancen ngenteni ngukum kita yen ora netepi pathokane.

Gusti Allah ora nganggep sampeyan minangka wong dosa. Dheweke ndeleng sampeyan kanthi sejatine sampeyan - wong sing mursid, diresiki saka kabeh kaluputan, sing dibayar lan ditebus dening Gusti Yesus. Eling apa sing dingendikakake Yohanes Pembaptis babagan Yesus? "Lah, iki wedhus gurbanan sing kurban, sing njupuk dosa saka jagad iki!" (Yohanes 1,29 terjemahan New Geneva). Dheweke ora nyisihake sementara utawa mung ndhelikake dosa. Minangka Cempening Gusti Allah, Gusti Yesus seda tinimbang sampeyan, mbayar kabeh dosa sampeyan. "Nanging kowe kabeh kudu apikan lan apikan, lan padha ngapura siji lan sijine, kayadene Gusti Allah uga wis ngapura kowe ana ing Sang Kristus" (Efesus 4,32).
Gusti Allah ngapura kabeh, lan dheweke pengin sampeyan ngapura wong sing, kaya sampeyan, isih durung sampurna. Yen kita njaluk pangapurane Gusti Allah, Panjenengane bakal ngapura kowe 2000 taun kepungkur!

dening Joseph Tkach