Apa sih-rahmat nrima dosa?

604 nolak dosa sih Urip kanthi sih-rahmat tegese nolak dosa, ora nolak utawa nrima. Gusti Allah nglawan dosa - dheweke sengit. Dheweke gelem nilar kita ing kahanan dosa lan ngutus putrane kanggo ngluwari kita saka dheweke lan efeke.

Nalika Gusti Yesus ngomong karo wong wadon sing laku jina, banjur kandha karo dheweke: «Aku ora bakal ngukum kowé, wangsulane Gusti Yesus. Sampeyan bisa lunga, nanging aja gawe dosa maneh! » (Yokanan 8,11 Muga-muga Kabeh). Andharan Yesus nyatakake cengkirane kanggo dosa lan ngaturake sih-rahmat sing ngrampungake dosa kanthi ngluwari katresnan. Dadi salah banget yen ndeleng kekarepan Yesus dadi Juruwilujeng kita minangka toleransi dosa. Putraning Allah dadi salah sawijining kita amarga dheweke ora sabar-sabar ngrusak dosa. Nanging ora nrima dosa kita, dheweke milih ing awake dhewe lan tundhuk marang paukuman. Liwat pengorbanane awake dhewe, paukuman, pati sing dipasrahake dening dosa marang awake, diilangake.

Yen kita nyawang jagad sing tiba sing saiki kita urip lan nalika ndeleng awake dhewe, jelas yen Gusti Allah ngidini dosa. Nanging, Alkitab kanthi jelas nyatakake manawa Gusti sengit dosa. Kenging punapa? Amarga kerusakan sing ditindakake kanggo kita. Dosa nglarani - kita ngrusak hubungan karo Gusti Allah lan wong liya; ngalangi supaya ora urip ing bebener lan katrangan sapa ta, wong sing dikasihi. Nalika ngatasi dosa kita, sing dicopot lan liwat Gusti Yesus, Gusti Allah ora langsung mbebasake kita saka kabeh akibat saka dosa. Nanging iku ora ateges sih-rahmat ngidini kita terus dosa. Sih-rahmat Gusti ora luwih pasthi saka dosa.

Minangka wong Kristen, kita manggon miturut sih-rahmat - dibebasake saka paukuman sing paling gedhe kanggo dosa Gusti Yesus. Minangka buruh karo Kristus, kita mulang lan muji sih-rahmat kanthi cara sing menehi pangarep-arep lan gambaran saka Gusti Allah minangka bapak sing maha pengasih lan maha pangapura. Nanging pesen iki teka kanthi peringatan - elinga pitakonane rasul Paulus: "Apa ta kabecikan, kesabaran lan kasetyan tanpa wates marang Gusti Allah? Apa sampeyan ora ndeleng manawa iki kebecikan sing pengin sampeyan ngowahi? » (Roma 2,4 Muga-muga Kabeh). Dheweke uga kandha: "Apa sing arep kita kandhani babagan iki? Apa kita bakal terus nglakoni dosa supaya sih-rahmat bisa dadi luwih kuat? Sing adoh banget! We mati saka dosa. Kepiye carane kita isih manggon ing kono? » (Roma 6,1-2).

Kasunyatan babagan katresnanipun Gusti, aja nganti bisa nyemangati kita supaya tetep dosa. Rahmat minangka panentu Allah ing Gusti Yesus ora mung kanggo mbebasake kita saka kaluputan lan isin dosa, nanging uga saka kekuwatan sing nyeselake. Kaya sing dingandikani Gusti Yesus: "Sapa sing dosa, iku abdi kanggo dosa" (Yokanan 8,34). Paulus ngelingake: "Apa sampeyan ora ngerti? Sapa waé sing dadi baturmu kanggo manut marang dhèwèké, dadi batur-baturé lan padha nuruti - uga dadi abdi sing nglakoni dosa nganti tekan pati utawa dadi abdi sing netepi keadilan. (Roma 6,16). Dosa minangka prekara sing serius amarga ndadékaké kita pengaruh pengaruh ala.

Pangertosan babagan dosa lan akibat iki ora nyebabake kita nglumpukake tembung ngukum wong. Nanging, kaya sing dingerteni Paulus, tembung kita kudu: «Ngomong karo wong liya; kabeh sing dakkandhakake kudu apik lan mbiyantu. Gawe upaya kanggo nemokake tembung sing cocog kanggo kabeh wong » (Kolose 4,6 Muga-muga Kabeh). Tembung kita kudu menehi pangarep-arep lan ngandhani kaluputaning dosa marang Kristus lan kemenangane tumrap kabeh piala. Mung saka siji tanpa ngomong babagan liyane yaiku distorsi pesen sih-rahmat. Kaya sing dingerteni Paulus, ing sih-rahmaté Gusti Allah ora bakal nate kita diutus dadi ala: "Nanging matur nuwun marang Gusti: Sampeyan dadi abdi kanggo dosa, nanging saiki wis nuruti piwulang sing wis diwenehake" (Roma 6,17).

Nalika tuwuh pangerten babagan sih-rahmat saka Gusti Allah, kita ngerti luwih akeh sababe Gusti Allah nolak dosa. Kerasa ngrusak lan gaweane. Iki ngrusak hubungan sing pas karo wong liya lan ngisin-isini watak Gusti Allah kanthi ngapusi babagan Gusti Allah sing ngrusak dheweke lan hubungan sing dipercaya karo Gusti Allah. Apa sing kita lakoni nalika ndeleng dosa sing dikasihi. Kita ora ngukum dheweke, nanging kita sengit marang tumindak ala sing gawe piala lan uga wong liya. Muga-muga lan ndonga supaya Gusti Yesus, sing dikasihi, bakal dibebasake saka dosane dening urip sing dikurbanake kanggo dheweke.

Watu Stephen

Paulus minangka conto sing kuat babagan katresnane Gusti Allah sajrone urip wong. Paulus nganiaya wong Kristen kanthi ganas sadurunge konversi. Dhèwèké ngadeg nalika Stéfan martir (Para Rasul 7,54: 60). Kitab Suci nggambarake sikape: "Saul kepenak karo sedane" (Para Rasul 8,1). Amarga dheweke ngerti sih-rahmat gedhe sing ditampa kanggo dosa-dosa kepungkur, sih-rahmat tetep dadi masalah gedhe sajrone urip Paulus. Dheweke ngrampungake panggilan kanggo ngladeni Gusti Yesus: "Nanging aku ora nggatekake uripku yen mung ngrampungake lakuku lan nindakake jabatan sing dak tampa saka Gusti Yesus kanggo menehi kesaksian Injil sih-rahmat Gusti Allah" (Para Rasul 20,24).
Ing tulisan Paulus, kita nemokake macem-macem sih-rahmat lan kabeneran babagan apa sing diwulangake miturut inspirasi Roh Suci. Kita uga ndeleng manawa Gusti Allah kanthi radikal malih ngganti Paulus saka ahli hukum sing ala-ala sing nganiaya wong-wong Kristen dadi abdi sing asor Yesus. Dheweke ngerti dosa dhewe lan sih rahmat nalika nrima dheweke dadi anak. Paulus nampi sih rahmat lan ngladosi sakabehane nginjil, ora preduli.

Nindakake tuladhane Paulus, obrolan karo manungsa kudu didhasarake ing sih-rahmat sing luar biasa kanggo kabeh wong dosa. Tembung kita kudu nekseni manawa kita urip tanpa dosa ing piwulang sing sejatine Allah. «Sing lair saka Allah, ora nindakake dosa; amarga putraning Allah tetep tetep ana ing dheweke lan ora bisa nindakake dosa; amarga dheweke lair saka Gusti Allah » (1 Yokanan 3,9).

Yen sampeyan nemoni wong sing urip bertentangan karo kekarepan Gusti Allah tinimbang ngutuk dheweke, sampeyan kudu nganggep kanthi andhap-asor: «Nanging abdi saka Gusti ora kudu padu, nanging grapyak marang kabeh wong, sing duwe piwulang, wong sing sabar tumindak ala. bisa lan kanthi ramah didukani wong sing ora bener. Mbok bilih Gusti Allah bakal nulungi dheweke mratobat supaya ngerti kabeneran » (2 Tim. 2,24: 25).

Kaya Paulus, para manungsa kudu nemoni Gusti Yesus. Sampeyan bisa ngladeni pertemuan kaya dene prilaku cocog karo sipat Yesus Kristus.

dening Joseph Tkach