Pisanan kudu dadi pungkasan!

439 pisanan kudu dadi pungkasan Nalika maca Kitab Suci, kita berjuang ngerti kabeh sing dicritakake Yesus. Siji pratelan sing ana bola-bali bisa diwaca ing Injil Matius: "Nanging akeh wong sing dadi sing pertama bakal dadi pungkasan lan sing terakhir bakal dadi sing paling awal" (Mat. 19,30).

Gusti Yesus ketoke nyoba bola-bali ngganggu tatanan masyarakat, supaya bisa ngilangi status lan nggawe kontroversi. Ing abad kaping pisanan Yahudi ing Palestina akrab karo Kitab Suci. Siswa sing kepengin banget teka maneh saka pertemuan karo Gusti Yesus, bingung lan nesu. Kepiye tembunge Gusti Yesus ora cocog karo dheweke. Para rabi wektu kasebut, dihormati amarga kasugihane, sing dianggep berkah saka Gusti Allah. Iki kalebu "pisanan" ing tangga sosial lan agama.

Ing kesempatan liyane, Gusti Yesus ngandika marang para pamirsa: "Ana panangis lan keroting untu yen sampeyan ndeleng Abraham, Isaac, lan Yakub lan kabeh nabi ing Kratoning Allah, nanging uwal! Lan bakal padha teka saka wétan lan sisih kulon, saka sisih lor lan kidul, lan lungguh ing meja ing Kratoning Allah. Lan lah, iki minangka sing terakhir, lan bakal dadi sing pertama; lan dheweke luwih dhisik, bakal dadi pungkasan » (Lukas 13, 28-30 Bible daging).

Maria, ibune Yesus, sing diilhami dening Roh Suci, ngendika marang seduluré Elisabeth: "Kanthi tangan sing kuwat, dheweke wis nuduhake kekuwatane; dheweke wis disebar ing kabeh angin, sing sikape bangga lan gumunggung. Dheweke wis nggulingake wong sing gagah prakosa lan ngangkat wong sing asor » (Lukas 1,51-52 terjemahan New Geneva). Mbok menawa ana pratondo ing kene manawa kebanggaan ana ing dhaptar dosa lan manawa Gusti Allah iku nistha (Wulang Bebasan 6,16: 19).

Ing abad kaping pisanan Gréja, rasul Paulus ngonfirmasi perintah mbalikke iki. Ing istilah sosial, politik lan agama, Paulus minangka salah siji sing "pisanan". Dheweke dadi warga Romawi kanthi hak istimewa keturunan sing nyengsemaken. "Aku disunat ing dina wolulas, saka umat Israel, saka taler Benyamin, wong Ibrani saka Ibrani, wong Farisi miturut ukum" (Filipi 3,5).

Paulus ditelpon ngladeni layanan Kristus nalika rasul-rasul liyane wis ngalami pendakwah. Dhèwèké nulis ing Korintus lan ngutip nabi Yesaya: "Aku pengin nyirnakake kawicaksanan saka wong wicaksana, lan aku nolak wawasan saka wong wicaksana ... Nanging apa sing bodho sadurunge jagad iki dipilih dening Gusti Allah, supaya dheweke bisa ngremehake wong wicaksana. ; lan apa sing ringkih ing ngarep jagad, Allah milih milih kawirangan (1 Korinta 1,19:27 lan).

Paulus ngandhani wong-wong sing padha karo Kristus sing wis ditangekake banjur ngatingal marang dheweke "pungkasane minangka lair sing durung mesthi" sawise dheweke nemoni Petrus, 500 sedulur ing kesempatan liya, banjur Yakobus lan kabeh rasul. Pitunjuk liyane? Apa wong-wong sing ringkih lan bodho bakal ngisin-isini wong wicaksana lan kuwat?

Gusti Allah asring campur tangan langsung ing sejarah Israel lan mbalikake tatanan sing samesthine. Esau dadi anak mbarep, nanging Yakub ora duwe warisan. Ismael minangka putrane pambajeng Rama Abraham, nanging hak asmane Iskak. Nalika Yakub mberkahi putrane Yusuf loro, tangane isih enom Efraim lan dudu Manasye. Raja Saul sing kapisan ing Israil gagal netepi Gusti Allah nalika mrentah umat kasebut. Gusti Allah milih David, salah sawijining putrane Rama Isai. Dawud lagi nggolèki wedhus ing jabané lan kudu dikon ngajak mlebu. Minangka bocah enom, dheweke ora dianggep dadi calon sing pantes kanggo posisi iki. Mangkene uga, "wong manut wujude Gusti Allah dhewe" dipilih sadurunge kabeh sedulur liyane sing penting.

Gus Yésus nduwèni pasemon bab guru hukum lan wong Farisi. Meh kabeh Bab 23 ing Injil Matius nate ngomong. Dheweke seneng kursi paling apik ing sinagoga, dheweke seneng disambut ing pasar, wong-wong kasebut ngarani rabi. Dheweke nindakake kabeh kanggo persetujuan umum. Éwah-éwahan pungkasan muncul. "Yerusalem, Yerusalem ... Pira kepiye pengin ngumpulake anak-anakmu, kaya pitik ngempel bocah-bocah ing sangisoring swiwine; lan sampeyan ora pengin! Omahmu kudu ditinggalake sepi » (Matéus 23,37: 38).

Apa tegese: "Dheweke wis nggulingake wong sing gagah prakosa lan ngangkat wong sing asor?" Apa wae berkah lan hadiah sing kita tampa saka Gusti Allah, ora ana alesan kanggo gumunggung! Bangga nandhani wiwitan kejatuhan Iblis lan mbebayani tumrap kita manungsa. Sanalika dheweke bakal ngrangkep kita, dheweke ngganti kabeh perspektif lan sikap.

Wong-wong Farisi sing ngrungokké Gusti, nuduh Yésus ngusir dhemit nganggo jeneng Beelzebub, pangeran dhemit. Gusti Yesus nggawe statement sing menarik: «Lan sapa wae sing nyalahake Putraning Manungsa bakal diapura; nanging sing sapa nyenyamah Roh Suci ora bakal ngapura, uga ing donya iki uga mbesuk " (Mat. 12,32).

Iki katon minangka paukuman final marang wong Farisi. Dheweke dadi saksi akeh banget. Padha mratobat saka Gusti Yesus, sanadyan dheweke bener lan kaélokan. Minangka resort pungkasan, padha takon marang tandha. Apa dosa sing nglawan Roh Suci? Apa pengapian isih bisa kanggo dheweke? Senadyan dheweke bangga lan hardheartedness, dheweke tresna marang Gusti Yesus lan pengin dheweke kanggo mratobat.

Kaya biasane, ana pengecualian. Nikodemus nemoni Gusti Yesus ing wayah wengi, kepengin ngerti luwih akeh, nanging wedi karo Katedral, dewan dhuwur (Yokanan 3,1). Dheweke banjur ngiringi Yusuf saka Arimithea nalika nemplekake layone Gusti Yesus ing kuburan. Gamaliel ngelingake para Farisi supaya ora nglawan khutbah rasul (Para Rasul 5,34).

Dibuwang saka kerajaan?

Ing Wahyu 20,11, kita maca babagan pengadilan sadurunge Singgasana Putih Gedhe, karo Gusti Yesus ngadili "sisa-sisa wong mati". Apa bisa uga guru-guru penting Israel iki, sing "pisanan" ing masarakat ing wektu kasebut, pungkasane Yesus, sing dipentengi, bisa ndeleng sapa pancen dheweke? Iki "tandha" luwih adoh!

Ing wektu sing padha, dheweke dhewe ora dikepengini saka Kraton. Dheweke ndeleng wong-wong saka sisih wétan lan sisih kulon sing dideleng. Wong-wong sing durung nate entuk bathi kanggo ngerti Kitab Suci saiki lungguh ing pesta gedhe ing Kratoning Allah (Lukas 13,29). Apa sing bisa diremehake?

Ana "Bidang Balung Mati" sing misuwur ing Ezekiel 37. Gusti Allah maringi nabi sing dadi medeni. Balung garing diklumpukake kanthi "swara rattling" lan dadi wong. Gusti ngandhani Nabi yen balung iki kabeh bale Israel (kalebu wong Farisi).

Dheweke kandha: «Sampeyan anak, balung iki kabeh turune Israel. Delengen, saiki dheweke ujar: Balung-balung kita wis garing lan pangarep-arepe wis ilang lan kabeh wis rampung. (Yésaya 37,11). Nanging Gusti ngandika: "Lah, aku bakal mbukak kuburan lan nggawa sampeyan, umat-Ku metu saka kuburan lan nggawa sampeyan menyang tanah Israel. Kowé bakal ngerti yèn Aku iki Pangéran nalika mbikak kuburané lan Dakbalèkaké saka umaté. Aku bakal menehi ambegan ing sampeyan, supaya sampeyan bisa urip maneh, lan aku bakal lenggah ing negara sampeyan, lan sampeyan bakal ngerti manawa Aku iki Yehuwah » (Ezekiel 37,12: 14).

Yagene Gusti Allah nylametake wong-wong kang dhisik dhéwé ing antarané wong-wong sing pungkasan, lan yagéné sing paling dhisik dadi sing dhisik dhéwé? Kita sumurup, yen Gusti Allah tresna banget marang kabeh - pisanan, pungkasan lan kabeh sing ana ing antarane. Dheweke kepengin hubungan karo kabeh kita. Peparinge pambudidane sing ora pantes mung bisa diwenehake marang wong sing kanthi sedhih nampa sih-rahmat lan karep kang sampurna.

dening Hilary Jacobs


pdfPisanan kudu dadi pungkasan!