Bebendune Gusti Allah

647 murka dewa Ing Kitab Suci ditulis: "Gusti Allah iku katresnan" (1 Yokanan 4,8). Dheweke duwe keputusan kanggo nggawe kabecikan kanthi ngabdi lan tresna marang wong liya. Nanging Kitab Suci uga nuduhake murka Allah. Nanging kepiye supaya wong sing nresnani murni uga bisa nesu?

Katresnan lan nesu ora eksklusif bebarengan. Mula, kita bisa ngarep-arep yen katresnan, kepinginan kanggo tumindak sing apik uga kalebu nesu utawa nolak apa wae sing nyengsarakke lan ngrusak. Katresnane Gusti Allah iku tetep lan mula Gusti Allah nolak apa wae sing nolak katresnane. Apa wae sing nolak katresnane iku dosa. Gusti Allah nglawan dosa - dheweke nglawan lan pungkasane bakal ngilangi. Gusti Allah tresna marang wong, nanging ora seneng karo dosa. Nanging, "ora disenengi" iku angel banget. Gusti Allah sengit karo dosa amarga iku minangka pratandhane permusuhan. Iki wis jelas apa tegese bebendune Gusti Allah miturut Injil.

Gusti Allah tresna marang kabeh wong, kalebu wong dosa: "Kabeh wong dosa lan ora duwe kamulyan sing kudu ana ing ngarsane Gusti Allah lan kabenerake tanpa kaluwihan liwat sih-rahmaté liwat pangentasan sing lumantar Kristus Yesus" (Roma 3,23-24). Sanajan kita isih dosa, Gusti Allah ngutus Putrane kanggo seda kanggo kita, kanggo ngluwari kita saka dosa-dosa (saka Rum 5,8). Kita nyimpulake manawa Gusti Allah tresna marang wong, nanging sengit karo dosa sing nyengsarakke. Yen Gusti Allah ora gampang banget marang kabeh perkara sing beda karo tumitah lan makhluke, lan yen dheweke ora nolak hubungan nyata karo dheweke lan makhluke, mula ora bakal dadi katresnan sing tanpa syarat lan lengkap. Gusti Allah ora bakal nunggil karo kita yen ora nentang apa wae sing nentang kita.

Sawetara tulisan nuduhake manawa Gusti Allah nesu marang manungsa. Nanging Gusti Allah ora nate kepengin nyengsarakke wong, nanging dheweke pengin ngerti kepiye cara urip sing dosa bisa ngrugekake dheweke lan wong liya. Gusti Allah pengin wong dosa bisa ngindhari supaya ora lara sing disebabake dening dosa.

Bebendune Gusti Allah nuduhake yen kasucen lan katresnane Gusti Allah diserang dening dosa manungsa. Wong sing uripe adoh saka Gusti Allah ora nurut dalane. Wong sing adoh lan memungsuhan kaya ngono kuwi mungsuhé Gusti Allah. Amarga manungsa ngancam kabeh sing apik lan murni, yen Gusti Allah ana janjine, Gusti Allah kanthi tegas nglawan cara lan tumindak dosa. Tahane sing suci lan maha asih tumrap kabeh jinis dosa diarani "bebendune Gusti Allah". Gusti Allah ora dosa - dheweke pancen suci lan awake dhewe. Yen dheweke ora nentang dosa manungsa, dheweke ora bakal apik. Yen dheweke ora nesu karo dosa lan yen dheweke ora ngadili dosa, Gusti Allah bakal nglilani tumindak ala yen dosa iku ora jahat banget. Iku bakal ngapusi, amarga dosa iku pancen ala. Nanging Gusti Allah ora bisa ngapusi lan tetep setya marang awake dhewe, amarga cocog karo awake sing paling jero, sing suci lan maha asih. Gusti Allah nolak dosa kanthi menehi permusuhan sing terus-terusan, amarga dheweke bakal ngilangi kabeh kasangsaran sing disebabake dening piala.

Pungkasan memungsuhan

Nanging, Gusti Allah wis njupuk langkah sing dibutuhake kanggo mungkasi permusuhan antarane awake dhewe lan dosa manungsa. Langkah-langkah kasebut mili saka katresnan, sing dadi inti saka awake: «Sapa sing ora tresna ora ngerti Gusti Allah; amarga Gusti Allah iku katresnan » (1 Yokanan 4,8). Amarga katresnan, Gusti Allah ngidini para titah milih utawa nglawan dheweke. Dheweke malah ngidini dheweke sengit, sanajan dheweke nolak keputusan kasebut amarga bakal ngrusak wong sing ditresnani. Pancen, dheweke ujar "ora" kanggo dheweke "ora". Kanthi ujar "ora" kanggo "ora" kita, dheweke negesake "ya" kanggo kita ing Yesus Kristus. «Ing sajroning katresnan, Gusti Allah ngatingal ana ing tengah kita, manawa Gusti Allah ngutus Putra ontang-anting menyang jagad, supaya kita bisa urip liwat dheweke. Iki kalebu katresnan: dudu manawa kita tresna marang Gusti Allah, nanging nresnani kita lan ngutus Putrane kanggo nebus dosa kita » (1 Yokanan 4,9: 10).
Gusti Allah wis netepi kabeh prekara sing dibutuhake, kanthi biaya sing paling larang banget, supaya dosa-dosa kita diapura lan diilangi. Yesus seda kanggo kita, nggenteni kita. Kasunyatan bilih sedanipun perlu kangge ngapura kita nedahaken dosa lan kalepatan kita ingkang parah, lan nedahaken akibat saking dosa tumrap kita. Gusti Allah sengit karo dosa sing nyebabake pati.

Nalika nampa pangapurane Gusti Yesus ana ing Gusti Yesus Kristus, kita bakal ngakoni manawa kita pancen makhluk dosa sing nentang Gusti Allah. Kita ngerti apa tegese nampa Kristus minangka Juruwilujeng. Kita nampa manawa minangka wong dosa, kita adoh saka Gusti Allah lan mbutuhake rekonsiliasi. Kita ngerti manawa liwat Kristus lan gaweyan nebus, kita nampa rekonsiliasi, pangowahan dhasar ing sipat manungsa, lan urip langgeng ing Allah minangka hadiah gratis. Kita mratobat babagan "ora" kita marang Gusti Allah lan matur nuwun amarga "iya" kanggo kita ana ing Yesus Kristus. Ing Efesus 2,1: 10, Paulus nggambarake dalane manungsa kanthi bebendune Gusti Allah tumrap wong sing nampa kaslametan liwat sih-rahmaté Gusti Allah.

Tujuane Gusti Allah wiwit wiwitan yaiku nuduhake katresnan marang manungsa kanthi ngapura dosa tumrap jagad kasebut lumantar gaweyane Gusti Yesus ana ing Yesus (saka Efesus 1,3: 8). Kahanan wong sing ana hubungane karo Gusti Allah nyata-nyata. Punapa mawon "nepsu" Gusti Allah, Dheweke uga ngrancang kanggo nebus manungsa sadurunge jagad iki digawe "nanging ditebus nganggo getih Kristus sing dadi wedhus gembor sing resik lan resik. Sanajan dheweke dipilih sadurunge madege jagad iki digawe, dheweke bakal kasingkirake ing pungkasan jaman amarga sampeyan » (1 Petrus 1,19: 20). Rukun iki ora digawe liwat kepinginan utawa gaweyan manungsa, nanging mung liwat wong kasebut lan gaweyan nebus Yesus Kristus kanggo kita. Pakaryan ngluwari iki rampung minangka "murka maha" tumrap dosa lan tumrap kita minangka individu. Wong sing "ana ing Sang Kristus" wis ora nesu maneh, nanging urip tentrem karo Gusti Allah.

Ing Kristus kita manungsa bakal slamet saka bebendune Gusti Allah. Kita banget diganti karo karahayon kanggo nylametake lan Roh Suci sing ana ing omah. Gusti Allah wis rukuna karo awake dhewe (saka 2 Korinta 5,18); dheweke ora kepengin ngukum kita, amarga Yesus nindakake paukuman kita. Kita matur nuwun lan nampa pangapurane lan urip anyar ing sesambetan nyata karo dheweke, bali menyang Gusti Allah lan nolak kabeh sing dadi idola ing urip manungsa. «Aja tresna marang jagad utawa apa sing ana ing jagad. Yen ana wong tresna marang jagad iki, ora bakal ana tresnane RamaKu ana ing dheweke. Amarga kabeh barang sing ana ing jagad iki, hawa nepsu saka daging lan hawa nepsu saka mripat lan urip umuk, dudu saka Sang Rama, nanging saka jagad iki. Lan jagad iki nuli duwe hawa nepsu; nanging sapa sing nindakake kersane Gusti Allah tetep ing kalanggengan » (1 Yokanan 2,15: 17). Kaslametan kita minangka karahayon Gusti Allah ana ing Sang Kristus - "sing nylametake kita saka bebendune mbesuk" (1 Tes 1,10).

Manungsa wis dadi mungsuh Allah kanthi sipate Adam, lan permusuhan lan rasa ora percaya marang Gusti Allah iki nggawe reaksi sing dibutuhake saka Gusti Allah sing suci lan maha, yaiku nepsune. Wiwit wiwitan, amarga saka tresnane, Gusti Allah kersa mungkasi murka sing digawe manungsa liwat gaweyan nebus Kristus. Liwat katresnané Gusti Allah, kita wis rukun karo dhèwèké liwat gawéan ngluwari dhéwé ing pati lan uripé Putrané. "Apa maneh kita bakal slamet saka bebendune, amarga kita wis padha kabenerake marga saka rahe. Amarga manawa kita wis padha rukuna karo Gusti Allah lumantar sédané putrané, nalika kita isih mungsuh, mula kita bakal slamet liwat uripé, saiki kita wis padha rukuna » (Roma 5,9-10).

Gusti Allah ngrancang nyingkirake bebendune sing bener marang manungsa sadurunge sadurunge kedadeyan. Bebendune Gusti Allah ora bisa dibandhingake karo nesu manungsa. Basa manungsa ora duwe tembung kanggo jinis iki sauntara lan wis mutusake oposisi tumrap wong sing nentang Gusti Allah. Dheweke pantes diukum, nanging kersane Gusti Allah ora ngukum wong-wong mau, nanging supaya bisa ngluwari wong-wong mau saka kasusahane amarga dosa.

Tembung nesu bisa mbantu kita ngerti yen Gusti Allah sengit marang dosa. Pangerten kita babagan tembung nesu kudu mesthi kalebu kasunyatan manawa bebendune Gusti Allah mesthi tumuju marang dosa, aja nganti marang manungsa amarga dheweke tresna marang kabeh. Gusti Allah wis nindakake tumindak kanggo ndeleng nesu marang wong-wong rampung. Nesu marang dosa rampung nalika efek dosa dirusak. "Mungsuh pungkasan sing bakal dirusak yaiku pati" (1 Korinta 15,26).

Kita matur nuwun marang Gusti Allah, nesune bakal mandheg nalika dosa dikalahake lan dirusak. Kita wis yakin manawa janji tentremane karo kita, amarga dheweke wis nate ngatasi dosa ana ing Sang Kristus. Gusti Allah wis ngrukunké kita karo Dèkné liwat penggawéan sing ngluwari Putrané, lan mulané terus nesu. Dadi bebendune Gusti Allah ora tumuju marang tresnane. Luwih-luwih, nesu nyebabake katresnan. Nesu minangka sarana kanggo nggayuh tujuan katresnan kanggo kabeh wong.

Amarga nesu manungsa arang banget, yen nate kelakon, nuwuhake kekarepan sing maha asih, mula kita ora bisa ngirim pangerten lan pengalaman manungsa sing nesu marang Gusti Allah. Nalika nindakake iki, kita lagi nyembah brahala lan mbayangake Gusti Allah kaya-kaya makhluk manungsa. Yakobus 1,20 negesake manawa "bebendune manungsa ora nindakake kabecikan ing ngarsane Gusti Allah". Bebendune Gusti Allah ora bakal tetep selawase, nanging katresnan sing ora bakal owah.

Ayat utama

Mangkene sawetara tulisan suci sing penting. Iki nuduhake perbandingan antara katresnan lan kekarepan ilahi sing beda karo nesu manungsa sing kita alami ing wong sing tiba:

 • "Amarga bebendune manungsa ora nindakake kabecikan ing ngarsane Gusti Allah" (Yakobus 1,20).
 • "Yen nesu, aja dosa; aja nganti srengenge surup nesu » (Efesus 4,26).
 • «Aku ora bakal nate nesu sawise nesu banget lan ora bakal ngrusak Efraim maneh. Amarga Aku iki Allah lan dudu pribadi, suci ana ing tengahmu. Mula aku ora nesu kanthi nesu » (Hosea 11,9).
 • «Aku pengin nambani murtad; Aku seneng tresna marang dheweke; amarga nesu-Ku wis mandheg saka dheweke " (Hosea 14,5).
 • «Ana ing endi ana Allah kaya sampeyan, sing ngapura dosa lan ngapura kaluputane wong-wong sing tetep dadi sisa warisane; Sapa sing ora nesu terus nesu, amarga dhèwèké seneng sih-rahmat! " (Mikha 7,18).
 • "Sampeyan Gusti Allah sing ngapura, murka, welas asih, sabar lan kabecikan" (Nehemia 9,17).
 • "Ing wayahe nesu, aku ndhelikake sethitik pasuryan saka sampeyan, nanging kanthi sih-rahmat langgeng aku bakal welas asih karo sampeyan, ujare Pangeran Yehuwah, nebus," (Yésaya 54,8).
 • «Pangeran ora nolak salawase; nanging dheweke sedhih banget lan welas maneh miturut kabecikan sing gedhe. Amarga dheweke ora ngganggu lan nggawe sedhih saka wong. ... Apa wong-wong padha nggrundel ing urip, kabeh babagan akibat saka dosane? " (Tangisan 3,31-33.39).
 • "Apa sampeyan mikir manawa aku seneng matine wong duraka, mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah, apa luwih becik dheweke bakal ninggali lakune lan tetep urip?" (Yésaya 18,23).
 • «Nyuwekna atimu dudu sandhanganmu banjur bali menyang Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu! Amarga dheweke iku welas asih, welas asih, sabar lan apikan banget, lan bakal enggal nyesel paukuman » (Yoel 2,13).
 • «Yunus ndedonga marang Pangeran Yehuwah lan matur: Dhuh Gusti, iku sing dakkira nalika isih ana ing negaraku. Mula aku kepengin mlayu menyang Tarsis; amarga aku ngerti yen sampeyan iku welas asih, welas asih, sabar lan kabecikan banget lan nggawe sampeyan mratobat saka piala » (Yunus 4,2).
 • «Gusti ora nundha janji amarga ana sing nganggep telat; nanging dheweke sabar karo sampeyan lan ora pengin ana wong sing ilang, nanging kabeh kudu nemokake tobat » (2 Petrus 3,9).
 • «Wedi ora ana ing katresnan, nanging katresnan sampurna nyingkirake rasa wedi. Amarga wedi dianggep ukuman; nanging sing wedi, ora tresna kabeh " (Yokanan 4,17:18 pungkasan).

Nalika kita maca manawa «Gusti Allah tresna banget marang jagad, mula dheweke menehi Putra ontang-anting, supaya kabeh wong sing precaya marang dheweke ora bakal ilang nanging duwe urip langgeng. Amarga Gusti Allah ora ngutus Putrané menyang jagad kanggo ngadili jagad, nanging supaya jagad iki bisa slamet liwat Panjenengané » (Yokanan 3,16: 17), mula kita kudu ngerti persis saka tumindak kasebut yen Gusti Allah "nesu" karo dosa. Nanging kanthi ngilangi dosa, Gusti Allah ora ngukum wong duraka, nanging nylametake dheweke saka dosa lan pati kanggo nawakake lan menehi wong rekonsiliasi lan urip langgeng. "Nesu" Gusti Allah ora dimaksudake kanggo "ngukum jagad" nanging kanggo ngrusak kekuwatan dosa kanthi maneka warna supaya masarakat bisa nemu kaslametan lan nemu sesambetan katresnan sing langgeng lan urip karo Gusti Allah.

dening Paul Kroll