Papan dununge Gusti Allah

614 papan anane dewa Nalika wong Israel mlaku-mlaku liwat ara-ara samun, inti saka urip yaiku Tarub Suci. Tarub gedhe iki, dipasang miturut pedoman, ngemot Kamar Suci, papan sing ana ing ngarsane Gusti Allah ing bumi. Ing kene kekuwatan lan kekudusan kasebut nyata kanggo kabeh wong, kanthi anane kekuwatan banget, mula mung imam agung sing diidini mlebu setaun setaun ing Dina Pangorbanan dosa.

Tembung "tarub" minangka tulisan ulang kanggo tarub (tarub wahyu), sing ing Alkitab Latin "Tabernaculum Testimonii" (Tarub wahyu gaib) dijenengi. Ing basa Ibrani dikenal minangka Mishkan "papan dununge" ing pangertene papan dununge Gusti Allah ing bumi.
Nalika semana, ana wong Israel duwe Tarub Suci ing mripate. Minangka pangeling-eling terus yen Gusti Allah ana ing anak-anake sing dikasihi. Suwene suwene tendha suci ana ing antarane masarakat nganti diganti kuil ing Yerusalem. Iki minangka papan suci nganti jaman Yesus rawuh ing bumi.

Purwaka ing Kitab Yohanes ngandhani: "Lan tembung kasebut dadi daging lan tetep ana ing satengahing kita, lan kita ndeleng kamulyane, kamulyan minangka Putra ontang-anting Sang Rama, kebak sih lan kabeneran" (Yokanan 1,14). Ing teks asli, tembung "kemah" tegese tembung "urip". Teks kasebut bisa diterangake kaya ing ngisor iki: "Yesus lair minangka wong lan kemah ing antarane kita".
Nalika Gusti Yesus rawuh ing jagad kita dadi manungsa, ana ngarsane Gusti Yesus dadi pribadi Yesus Kristus isih ana ing satengahing kita. Dumadakan Gusti Allah urip ing tengah kita lan pindhah menyang lingkungan kita. Ritual rumit ing jaman biyen, ing endi masarakat kudu resik kanthi rutinitas supaya bisa mlebu ing ngarsane Gusti Allah, saiki wis dadi perkara sing biyen. Tirai Padaleman Suci suwek, lan kasucen Gusti Allah ana ing antarane kita lan ora adoh, dipisahake ing papan suci Padaleman Suci.

Apa tegese kanggo kita saiki? Apa tegese manawa kita ora prelu mlebu bangunan kanggo ketemu karo Gusti Allah, nanging dheweke metu bareng karo kita? Gusti Yesus njupuk langkah pertama menyang kita lan saiki sejatine Immanuel - Gusti Allah nunggil karo kita.

Minangka umat Gusti Allah, kita ana ing omah lan ing pengasingan bebarengan. Kita mlaku kaya wong Israel ing ara-ara samun, ngerti manawa omah sejati, yen dakkandhakake, ana ing swarga, kanthi kamulyaning Allah. Nanging Gusti Allah isih ana ing tengah kita.
Saiki papan lan omah kita ana ing bumi. Yesus ora mung agama, greja, utawa konstruksi teologis. Yesus minangka Gusti lan Raja Kratoning Allah. Gusti Yesus nilar papan dununge kanggo golek omah anyar ing kita. Iki minangka hadiah Inkarnasi. Gusti Allah dadi salah sawijine kita. Pencipta dadi bagean saka tumitah, dheweke urip ing kita saiki lan salawas-lawase.

Gusti Allah saiki wis ora manggen ing tarub maneh. Liwat iman saka Gusti Yesus, sing sampeyan setuju, Gusti Yesus urip ing urip sampeyan. Sampeyan wis nampa urip spiritual anyar liwat Gusti Yesus. Yaiku tarub, Tarub Suci, Tarub Suci, utawa Padaleman Suci, ing endi Gusti Allah ngisi dumadine liwat kowe kanthi pangarep-arep, katentreman, kabungahan lan katresnan.

saka Greg Williams