Gusti Yesus wungu, dheweke isih urip

603 yesus wungu urip Wiwit wiwitan, karsane Gusti Allah supaya manungsa milih wit sing woh menehi urip. Gusti Allah kepengin nyawiji karo roh manungsa lumantar Roh Suci. Adam lan Hawa nolak urip karo Gusti Allah amarga padha percaya ngapusi Iblis tanpa urip luwih apik tanpa kabeneran Gusti. Minangka keturunan Adam, kita nate nandhang dosa kanggo dheweke. Tanpa hubungan pribadi karo Gusti Allah, kita lair kanthi rohani lan kudu mati ing pungkasaning urip amarga dosa kita. Kawruh bab sing apik lan ala bakal nuntun kita ing dalan kamardikan mandhiri saka Gusti Allah lan nggawa pati. Yen kita ngidini Roh Suci nuntun kita, kita ngerti kesalahane dhewe lan sifat dosa. Asil asil iki yaiku kita butuh pitulung. Iki prasyarat kanggo langkah sabanjure:

"Kita padha dirawuhi karo Gusti Allah kanthi tiwas putrane nalika isih dadi mungsuh" (Roma 5,10 Injil Gesang Anyar). Yesus nyampurnakake kita karo Gusti Allah lumantar sedane. Akeh wong Kristen mandheg kasunyatan iki. Dheweke angel golek urip sing cocog karo Kristus amarga dheweke ora ngerti bagean liya saka ayat:

«Banjur, utamane saiki kita wis dadi kanca, kita bakal disimpen dening urip Kristus» (Roma 5,10 Injil Gesang Anyar). Apa tegese bisa disimpen dening urip Kristus? Sapa sing dadi kagungane Sang Kristus wis disalib, mati lan dikubur bebarengan karo dheweke lan ora bisa nindakake awake dhewe. Kristus wungu kanggo ngisi uripé karo wong sing tilar donya karo dheweke. Yen sampeyan njupuk urip Yesus kanggo kawilujengan uga rekonsiliasi, mula Gusti Yesus wis wungu ing urip anyar ing sampeyan. Liwat iman Yesus sing setuju, Gusti Yesus urip ing sampeyan. Sampeyan wis nampa urip kasukman liwat wong. Urip langgeng! Murid-murid Yesus ora bisa ngerteni dimensi spiritual iki sadurunge Pentekosta, nalika Roh Suci durung ana ing para murid.

Yesus urip!

Wis telung dina wiwit Yésus dikukum, disalib, lan disarèkaké. Loro muridé lagi mlaku menyang désa sing diarani Emmaus: «Dheweke padha ngrembug bab kabeh mau. Nalika padha rembugan lan takon marang siji-sijinane, Gusti Yesus banjur nyedhaki awake dhewe lan tindak bebarengan. Nanging mripaté diugemi supaya padha ora ngerti. (Lukas 24,15-16).

Dheweke ora ngarep-arep nemoni Gusti Yesus ing dalan amarga padha percaya manawa Gusti Yesus wis tiwas! Wong-wong wadon mau ora ngandel yen wanita kasebut urip. Murid-muridé Yésus mikir: Iki dongeng sing bodho! «Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mau: Apa prekara-prekara sing padha karo sampeyan? Banjur mandheg sedhih » (Lukas 24,17). Iki minangka simbol saka wong sing durung ketemu karo sing ditangekake maneh. Iki mujudake kekristenan.

"Ana sing jenenge Cleopas, mangsuli," Apa sampeyan mung wong liya ing Yerusalem sing ora ngerti apa sing kedadeyan ing dina-dina kasebut? Lan dheweke (Gusti Yesus) nuli ngandika, "Banjur kepiye?" (Lukas 24,18-19). Gusti Yesus dadi paraga utama lan ora percaya, supaya bisa nerangake:
"Lan padha mangsuli," Karo Gusti Yesus saka Nasaret, sing nabi, sing kuat tumindak lan tembung ing ngarsane Gusti Allah lan kabeh wong; kepiye para imam lan para pimpinan luhur kita ngulungake paukuman pati lan nyalib. Nanging aku ngarep-arep supaya Panjenengane bakal ngluwari Israel. Lan kabeh iki dina katelu sing kedadeyan » (Lukas 24,19-21). Murid-muridé Yesus kandha ing jaman kepungkur. Dheweke ngarep-arep supaya Yesus ngluwari Israel. Dheweke wis ngubur pangarep-arep kasebut sawise nyekseni sedane Yesus lan ora percaya yen bakal urip maneh.

Apa tegang sampeyan nemu Gusti Yesus? Apa dheweke mung tokoh sejarah sing urip lan tilar donya udakara 2000 taun kepungkur? Kepiye sampeyan ngalami Yesus saiki? Apa sampeyan ngalami ing saben wektu? Utawa sampeyan urip kanthi kesadaran manawa dheweke ngrukunake sampeyan maneh karo Gusti Allah lumantar sedane lan lali tujuane kenapa Yesus wungu?
Gusti Yesus mangsuli para sakabat loro: "Apa Sang Kristus ora nandhang sangsara iki lan mlebu kamulyane? Lan dheweke (Yesus) miwiti karo Nabi Musa lan kabeh nabi lan nerangake kanggo dheweke apa sing diandharake babagan kabeh ing Kitab Suci » (Lukas 24,26-27). Dheweke ora ngerti apa sing wis dingandikakake dening Gusti Allah bab Sang Kristus.

"Nalika lenggah ing meja karo dheweke, dheweke njupuk roti, matur nuwun, nyuwil-nyuwil lan diparingake. Banjur mripat dibukak lan ngerti dheweke. Lan ngilang saka dheweke » (Lukas 24,30-31). Wong-wong mau ngerti apa sing dingandikani mau marang Gusti Yesus lan percaya marang pangandikane yen iku roti gesang.
Ing papan liya, kita maca: «Amarga iki roti Allah sing asale saka swarga lan menehi urip kanggo jagad iki. Wong-wong mau banjur muni: "Gusti, mugi sami kaparingana roti. Nanging Gusti Yesus ngandika, "Aku iki roti sing nggawa urip." Sing sapa marani Aku ora bakal keluwen; lan sapa sing pretyaya marang Aku ora bakal ngelak » (Yokanan 6,33: 35).

Iki kedadeyan sing temenan yen sampeyan kepethuk karo Gusti Yesus sing Mergas. Dheweke bakal ngalami lan ngrasakake jinis urip, kaya sing dingerteni para sakabate: "Wong-wong mau banjur padha rerasan:" Apa ati-ati kita ora bakalan ngobong ati-ati? (Lukas 24,32). Nalika Gusti Yesus nemoni sampeyan ing urip sampeyan, atimu bakal wiwit diobong. Dadi ing ngarsane Yesus urip! Yesus, sing ana lan urip, nggawa bungah. Murid-muridé sinau kanthi cepet sawetara iki: «Mula, dheweke durung bisa percaya kanthi bungah lan nggumun» (Lukas 24,41). Apa sing dheweke seneng? About Yesus wungu!
Kepiye Petrus nggambarake kabungahan iki? «Sampeyan ora ndeleng dheweke lan isih tresna marang dheweke; Nanging saiki kowé ora pretyaya marang Aku, sanajan ora weruh. nanging sampeyan bakal seneng karo kabungahan sing ora bisa dingerteni lan apik yen sampeyan bisa nggayuh tujuan iman, yaiku rasa seneng kanggo jiwa » (1 Petrus 1,8: 9). Peter ngalami kabungahan sing ora bisa dibedakake lan mulya kasebut nalika ketemu Gusti Yesus sing wungu.

"He, Gusti Yesus banjur ujar marang wong-wong mau: Iki tembung-tembung sing dakkandhakake marang kowe nalika aku isih nate kowe: Kabeh tulisan sing dakkarepake kudu dicukupi ing angger-anggering Toret Nabi Musa lan para nabi lan masmur. Banjur dheweke nggawe dheweke ngerti yen dheweke wis ngerti Kitab Suci » (Lukas 24,44-45). Ana masalah apa? Pangertosan sampeyan minangka masalah!
"Nalika Panjenengane wungu saka ing antarane wong mati, para sakabate mikir yen dheweke wis ngucapake kaya ngono lan percaya marang Injil lan tembung sing dipangandikakake Yesus" (Yokanan 2,22). Murid-muridé Yésus ora mung percaya marang tembung-tembung sing ditulis ing Kitab Suci, mula uga pretyaya marang sing diomong karo Gusti Yésus. Dheweke ngerti manawa Kitab Suci Prajanjian Lawas minangka bayangan masa depan. Gusti Yesus iku konten lan kasunyatan Kitab Suci. Tembung saka Gusti Yesus menehi pangerten lan kabungahan anyar.

Ngirim murid-muridé

Nalika isih urip, Gusti Yesus ngutus para sakabate supaya diwartakake. Apa pesen sing diwartakake karo wong liya? "Dheweke metu lan martakake manawa bis kudu ditindakake lan nundhungi dhemit lan diuripake akeh wong sing lara karo lenga," (Tandhani 6,12-13). Murid-murid kasebut martakake wong-wong supaya mratobat. Apa wong kudu mundur saka cara pikirane lawas? Ya! Nanging cukup yen wong nindakake bus lan ora ngerti apa-apa? Ora, ora cukup! Napa dheweke ora ngandhani babagan pangapuraning dosa? Amarga dheweke ora ngerti apa-apa babagan rekonsiliasi Gusti Allah liwat Yesus Kristus.

"Banjur dheweke ngerteni manawa dheweke ngerti Kitab Suci, banjur ujar:" Ana tulisan manawa Sang Kristus bakal nandhang sangsara lan bakal tangi maneh ing telung dinane; lan martakake iku asmane mratobat kanggo ngapura dosa ing kabeh bangsa » (Lukas 24,45-47). Pertemuan karo Gusti Yesus sing urip menehi pemahaman anyar babagan wungu lan pesen anyar, rekonsiliasi karo Gusti Allah kanggo kabeh wong.
"Ngerti manawa sampeyan ora ditebus nganggo perak utawa emas sing ora owah saka kabecikan kanthi cara para leluhure, nanging kanthi getih Sang Kristus sing larang minangka domba sing ora resik lan ora sopan" (1 Petrus 1,18: 19).

Peter, sing nyoba ngindhari getar getih ing Calvary, nulis tembung kasebut mudhun. Sampeyan ora bisa entuk utawa tuku nebus. Gusti Allah maringi karukunan karo Gusti Allah lumantar sédané putrane. Yaiku prelu kanggo urip langgeng karo Gusti Allah.

"Gusti Yesus banjur ngandika maneh:" Tentrem rahayu anaa ing kowe! Kaya bapak ngutus aku, aku ngirim sampeyan. Lan nalika dheweke wis ujar, nuli nguculi wong-wong mau, banjur ujar: "Mawa Roh Suci!» (Yokanan 20,21: 22).

Gusti Allah nyebarke napas nyawa menyang irunge Adam ing taman Eden lan mula dheweke dadi makhluk urip. "Kaya sing wis katulis: Manungsa sing kapisan, Adam, dadi makhluk sing urip, lan Adam sing pungkasan dadi roh sing nguripake urip (1 Korinta 15,45).

Roh Suci nggawa urip kanggo wong sing lair ing pati spiritual liwat iman Yesus Kristus. Murid-muridé Gusti Yesus durung urip spiritual ing wektu kasebut.

"Nalika dheweke lagi bebarengan karo wong-wong mau nalika mangan, dheweke dhawuh supaya ora lunga saka Yerusalem, nanging ngenteni janji saka Sang Rama, sing wis dingerteni manawa sampeyan krungu saka aku; Yohanes mbaptis nganggo banyu, nanging sampeyan kudu dibaptis nganggo Roh Suci sing wis suwi suwéné iki » (Para Rasul 1,4: 5).
Murid-murid Yesus kudu dibaptis nganggo Roh Suci nalika Pentekosta. Yaiku kebangkitan lan wungune saka pati spiritual lan alesan manawa Adam nomer loro, Yesus rawuh ing jagad iki kanggo ngrampungake iki.
Kepiye lan kapan Petrus dilahirake maneh? «Pinujia Gusti Allah, Rama Yesus Kristus, Gusti kita, sing ngalahake kita sawise sih-rahmat banget kanggo pangarep-arep sing urip liwat kebangkitan Yesus Kristus saka ing antarane wong mati" (1 Petrus 1,3). Peter lair maneh liwat wungune Gusti Yesus Kristus.

Gusti Yesus rawuh ing jagad iki kanggo nggawekake urip. Yesus nyawiji manungsa karo Gusti Allah lumantar sedane lan ngurbanake awake kanggo kita. Gusti Allah maringi urip anyar supaya kita bisa urip ing kita. Nalika Pentekosta, Yesus lumantar Roh Suci menyang ati wong-wong sing percaya marang pituture Gusti Yesus. Dheweke ngerti, liwat paseksene Roh Suci, dheweke urip ing dheweke. Dheweke nggawe dheweke kasukman urip! Dheweke menehi urip, panguripane Gusti Allah, urip langgeng.
"Nanging yen roh sing nangekake Gusti Yesus saka ing antarane wong mati, sampeyan bakal urip, wong sing ngwutahake Kristus saka ing antarane wong mati uga bakal nglebokake badan-badan awak sampeyan liwat roh sing manggon ing sampeyan" (Roma 8,11). Gusti Yesus uga menehi pitunjuk marang sampeyan: Kaya Sang Rama ngutus Aku, Aku uga ngutus kowe (sawise Yohanes 17,18).

Kepiye carane entuk kekuatan saka sumber gesang tanpa wates? Gusti Yesus wungu kanggo manggon lan bisa ing sampeyan. Apa wewenang sing diwenehake lan diwenehake marang dheweke? Apa sampeyan menehi Yesus hak kanggo ngetrapake pikiran, raos, pikirane, karsane, kabeh duweke, wektu, kabeh kegiatan lan awakmu? Sedulur manungsa sampeyan bakal bisa nyritakake saka tumindak lan tingkah lakune.

«Percayaa manawa aku ana ing bapak lan bapakku ana ing aku; yen ora, mula percaya amarga kanggo pakaryan. Satemen-temene pituturKu marang kowe: Sapa sing percaya marang Aku, iku uga bakal nindakake panggawe-panggawe sing daklakoni lan daklakoni luwih gedhe tinimbang iki; amarga aku lunga menyang bapak » (Yokanan 14,11: 12).

Ayo Roh Suci bisa digunakake kanggo sampeyan kanthi ringkih ngakoni manawa sampeyan ora bisa nindakake dhewe. Tumindak kanthi kawruh lan percaya manawa Gusti Yesus, sing manggon ing sampeyan, bisa lan nindakake apa-apa karo sampeyan. Marang Yesus kabeh lan ing saben wektu apa sing kudu ditindakake marang kowe miturut karsane nganggo tembung lan tumindak.
David mikir: "Apa ana wong sing mikir karo dheweke lan bocah saka bocah sing ngurus dheweke? Sampeyan digawe wong sing luwih murah tinimbang Gusti Allah, kanthi kaurmatan lan kamulyan sampeyan makutha (Jabur 8,5: 6). Yaiku wong sing ora salah miturut kahanan normal. Kekristenan minangka negara normal saben manungsa.

Muga-muga matur nuwun marang Gusti Allah amarga dheweke urip ing sampeyan lan sampeyan ngidini dheweke ngrampungake sampeyan. Thanks kanggo matur nuwun, kasunyatan sing penting iki diwiwiti sampeyan!

dening Pablo Nauer