Wis rampung

436 wis rampung Gusti Yesus nggawe pratelan babagan Kitab Suci marang sekelompok pimpinan Yahudi sing nganiaya dheweke: "Kitab Suci nuduhake kula" (Yohanes 5,39 terjemahan New Geneva). Pungkasan taun, bebener iki dikonfirmasi dening malaekat Pangéran ing proklamasi: "Kanggo pesen sunnat sing diwenehake karo Roh Allah yaiku pesen saka Gusti Yesus" (Wahyu 19,10 Terjemahan Geneva Anyar).

Sira sumelang, para pemimpin Yahudi nalika jamane Yesus ora nglirwakake kebenaran saka Kitab Suci lan identitas Yesus minangka Putraning Allah. Nanging, ritual agama ing Bait Suci ing Yerusalem ana ing tengah-tengah kapentingan amarga padha olèh manfaat dhéwé. Mulane padha sirna saka ngarsane Gusti Allah Israel lan ora bisa nyumurupi kasampurnane prophecies ing wong lan pelayanan Yesus, Mesias sing dijanjikake.

Kuil ing Yerusalem pancen apik banget. Sejarawan Yahudi lan ulama Flavius ​​Josephus nulis: «Fase marmer putih sing nggilap dihiasi nganggo emas lan kaendahan sing nggumunake. Krungu wangsité Yésus manawa candhi sing apik iki, dadi pusat ibadah ing Prejanjian Lawas, bakal dirusak kabèh. Karusakan sing menehi tandha rencana kawilujengan kanggo kabeh manungsa dileksanakake ing wektu sing tepat tanpa candhi iki. Apa sing nggumunake lan gawe kaget sing nyebabake wong.

Gusti Yesus temenan ora kesengsem banget karo candhi ing Yerusalem kanthi alasan. Dheweke ngerti manawa kamulyane Gusti ora bisa ngungkuli bangunan sing digawe saka manungsa, nanging sejatine hebat. Yésus kandha marang para muridé candhi bakal diganti. Kuil kasebut ora nate tujuan kanggo mula dibangun. Gusti Yesus nerangake: "Apa Kitab Suci ora kandha: Omahku kudu dadi donga kanggo kabeh wong? Nanging sampeyan nggawe guwa rampok saka iku » (Tandhani 11,17 terjemahan New Geneva).

Waca uga apa sing dituduhake Injil Matius babagan: «Gusti Yesus nuli metu saka candhi lan arep lunga. Murid-muridé terus mara nang nggoné Gusti Yésus lan ngerti babagan kamulyan bangunan candhi. Kabeh iki ngematake sampeyan, apa ora? ujare Gusti Yesus. Nanging aku dakkandhani: ora bakal ana watu liyane; kabeh bakal dirusak » (Matius 24,1: 2-21,6; Lukas terjemahan New Geneva).

Ana rong acara sing dianggep Yesus prediksi rusak ing Yerusalem lan Padaleman Suci. Acara kapisan kasebut yaiku mlebu ing Yerusalem, ing ngendi wong nggawa sandhangane ing lantai ing ngarep. Iku minangka sikap nyembah pribadi luhur.

Elinga apa sing dilaporake Lukas: "Nalika Yesus nyedhak kutha lan weruh kutha mau ana ing ngarepe, dheweke nangis lan kandha," Yen sampeyan ngerti dina iki apa sing bakal menehi katentreman! Nanging saiki ndhelik saka sampeyan, sampeyan ora bisa ndeleng. Bakal tekan wektune sampeyan nalika mungsuh bakal ngunggahake tembok ing sakiwa tengene, ngepung lan ngganggu sampeyan ing kabeh pihak. Dheweke bakal numpes sampeyan lan ngremukake anak-anake sing manggon ing sampeyan, lan ora bakal ditinggalake ala ing saindenging kutha amarga sampeyan ora ngerti wektu nalika Gusti Allah ketemu sampeyan »(Lukas 19,41: 44 Jenewa Anyar Tarjamahan).

Acara kaping kalih, ing pundi Gusti Yesus nate ngendikaaken karusakan ing Yerusalem, dumados nalika Yesus dipunpimpin liwat kutha ing papan panyalibanipun. Ing lurung-lurung wong akeh, loro mungsuh lan devotees. Gusti Yesus nerangake apa sing bakal kelakon ing kutha lan candhi lan ngadhepi wong minangka asil saka karusakan Romawi.

Waca apa sing diwartakake Lukas: «Akeh wong sing ngetutake Yesus, kalebu akeh wanita sing sambat banget lan nangis. Nanging Gusti Yesus nuli wangsul, lan ngandika: “He para wanita ing Yerusalem, aja padha nangisi aku! Padha nangisi awakmu dhewe lan anak-anak! Amarga ana wektu nalika ana wong bakal ujar: Sugeng wanita sing resik lan ora tau nglairake anak! Nuli ana wong kang bakal calathu marang gunung: Sumangga ambruk! Lan menyang punthuk: Bury us! » (Lukas 23,27-30 terjemahan New Geneva).

Saka crita, kita sumurup yen ramalan Gusti Yesus dumadi babagan 40 taun sawisé pengumuman. Ing 66 n. Chr. Ana sing uprising wong Yahudi marang Rum, lan ing 70 n. Chr. Candhi iki ambruk, mayoritas Yerusalem dirusak lan wong-wong kang nandhang sangsara. Kabèh kedadean kaya sing dijanjèkaké déning Gusti Yésus ing sajroning sedhih banget.

Nalika Gusti Yesus nguwuh ing salib, "Wis rampung," dheweke ora mung ngrujuk yen wis rampung kanggo nglindhungi karahayon, nanging uga nyatakake Perjanjen Lawas (Cara urip lan ibadah Israel miturut angger-anggering Nabi Musa) nindakake tujuan sing diwenehake dening Gusti Allah. Kanthi seda, wungunane, munggah, lan misi Roh Suci, Gusti Allah ing Kristus lan liwat Sang Kristus lan liwat Roh Suci wis ngrampungake pakaryan ngrukunake kabeh manungsa karo awake dhewe. Saiki apa sing diramalake nabi Yeremia mengkene: "Lah, saiki bakal tekan, mangkene Pangeran Yehuwah, nalika aku bakal nggawe prajanjian anyar karo turune Israel lan karo Yehuda, dudu prajanjian sing dakkarepake. Nalika aku dicekel tangan kanggo nggawa metu saka ing tanah Mesir, Rama-Rama ditutup perjanjian sing dheweke ora tetep, sanajan aku dadi gustine, mangkono pangandikane Pangeran; nanging iki bakal dadi prajanjian sing bakal daklakoni karo turune Israel sawise saiki, ujar Pangéran: Aku bakal masang hukum-Ku ing atiné lan nulis ing pikiré, lan bakal dadi umat-Ku lan aku bakal dadi Allahé. Lan ora ana wong sing bakal mulang wong liya utawa sadulur liyane, lan ujar: "Ngerteni Gusti," nanging kabeh bakal ngenali aku, cilik lan gedhe, pangandikane Pangeran; amarga aku kepengin ngapura amarga keluputane lan ora eling marang dosane » (Yeremia 31,31-34).

Kanthi tembung-tembung "Wis rampung," Yesus martakake kabar apik babagan panyiapan Prajanjian Anyar. Kang lawas wis liwati, sing anyar wis dadi. Dosa dipaku dadi salib lan sih-rahmat saka Gusti Allah ngesukake kita liwat rekonsiliasi saka Kristus, sing ndadekake karya Roh Suci gawe anyar lan pikiran. Owah-owahan iki ngidini kita melu ing alam manungsa sing dianyari dening Yesus Kristus. Apa sing dijanjekake lan dituduhake miturut Prajanjian Lawas, ditindakake dening Kristus ing Prajanjian Anyar.

Minangka rasul Paulus mulang, Kristus (Prajanjian Anyar sing wis diwujudake) kanggo kita apa ukum Nabi Musa (prajanjian lawas) ora bisa lan ora kudu bisa. «Kesimpulan apa sing kudu kita lakokake saka iki? Wong sing ora kalebu wong-wong Yahudi wis diumumake bener dening Gusti Allah tanpa nyoba nindakake. Dheweke wis nampa kabeneran adhedhasar iman. Israel, ing sisih liya, ing kabeh upaya kanggo tundhuk karo ukum lan kanthi mangkono entuk keadilan ora nggayuh tujuane ukum kasebut. Apa ora? Amarga dhasar sing digawe bangunan kasebut ora percaya; dheweke panginten bisa nggayuh tujuan kasebut liwat upaya dhewe. Rintangan sing dialami dheweke yaiku "kesandhung" (Roma 9,30-32 terjemahan New Geneva).

Wong-wong Farisi ing jamané Yésus lan wong-wong mukmin sing asalé saka yahudi dipengaruhi prilaku sing sah ing wektu Rasul Paulus kanthi bangga lan dosa. Dheweke nganggep manawa liwat usaha agama dhewe, dheweke bisa entuk apa sing bisa ditindakake dening Gusti Allah sing bisa ditindakake kanthi cara sih-rahmat, lan liwat Gusti Yesus. Pendhaftaran miturut prajanjian lawas (adhedhasar kaadilan pabrik) minangka pemalsuan sing dikatutake dening kekuwatan dosa. Mesthi ora ana sih-rahmat lan iman ing Prajanjian Lawas, nanging kaya sing wis dingerteni sadurunge, Israel bakal nyingkirake sih-rahmat iki.

Mulane, Perjanjian Anyar direncanakake wiwit wiwitan minangka pangujan Kovenan Lawas. A paukuman dileksanakake ing wong Yesus lan liwat pelayanan lan liwat Roh Suci. Dheweke nylametake manungsa saka kebanggaan lan kekuwataning dosa lan nyiptakake kedalaman anyar hubungan karo kabeh wong ing saindenging jagad. A hubungan sing ndadékaké kanggo urip langgeng ing ngarsane Gusti Allah Triune.

Kanggo nuduhake pentinge apa sing kedadeyan ing salib Calvary, ora suwe sawise Gusti Yesus nguwuh, "Wis rampung", kutha Yerusalem guncang dening gempa. Kewan manungsa diganti dhasar lan nyebabake pemenuhan wangsit babagan karusakan Yerusalem lan candhi uga panyiapan Prajanjian Anyar:

  • Tirai ing candhi, sing nyegah akses menyang Holy of Holies, nyuwék saka ndhuwur tekan ngisor.
  • Graves dibuka. Akeh wong suci sing mati sing ditangekake.
  • Gusti Yesus wis dikenali dening penonton minangka Putraning Allah.
  • Liga Luwih digawe kanggo Kovenan Anyar.

Nalika Gusti Yesus ngucapake tembung "Wis rampung", dheweke nyatakake pungkasane Gusti Allah ana ing kuil sing digawe saka manungsa, ing "Maha Suci". Ing serat marang Korinta, Paulus nulis manawa Gusti Allah saiki manggon ing kuil ora fisik, dibentuk dening Sang Roh Suci:

"Apa kowé ora ngerti yèn kowé dadi Pedalemané Allah lan Rohé Gusti Allah manggon ana ing tengahmu? Sapa waé sing ngrusak Pedalemané Allah, bakal ngrusak awake dhewe, amarga ngadili paukuman saka Gusti Allah. Amarga Padaleman Suci iku suci, lan sampeyan dadi candhi suci iki » (1 Kor. 3,16-17, 2. Korinta 6,16 terjemahan Geneva Anyar).

Rasul Paulus ngetren kanthi cara kaya mangkene: "Ayo! Iki minangka watu urip sing diumumake manungsa ora bisa digunakake, nanging sing dipilih dening Gusti Allah lan sing penting banget ing ngarsane. Ayo dhewe dipasang menyang omah minangka watu urip, dibangun dening Gusti Allah lan kapenuhan ing Roh. Ayo dhewe dibangun dadi imamat suci supaya sampeyan bisa nggawe kurban marang Gusti Allah sing digawe dening Roh-Nya - kurban sing disenengi amarga didhasarake ing pakaryan Yesus Kristus. «Nanging sampeyan wong sing dipilih dening Gusti Allah; Sampeyan minangka pimpinan kraton, bangsa suci, wong sing duweke dhewe lan duwe tugas kanggo martakake kekarepane gedhe - tumindak sing diarani sampeyan metu saka pepeteng dadi cahya sing nggumunake » (1. Petr. 2,4-5 lan 9 terjemahan Geneva Anyar).

Kajaba iku, kabeh wektu kita sing metu lan kasucèkaké minangka kita manggon ing Kovenan Anyar, sing tegese liwat Roh Suci kita melu ing pelayanan kang tansah karo Gusti Yésus. Ora ana perkara manawa kita bisa nyambut gawe ing proyek kita utawa nglakoni kalodhangan kita, kita dadi warga surgawi, Kratoning Allah. We manggon urip anyar ing Kristus lan bakal urip nganti mati kita utawa nganti Gusti Yesus bali.

Dear Ones, urutan lawas ora ana maneh. Ing Kristus kita makhluk anyar, disebut dening Gusti Allah lan dilengkapi karo Roh Suci. Kanthi Yesus, kita ing misi kanggo urip lan ngabagi kabar apik. Ayo kita melu karya bapak kita! Liwat Roh Suci ing partisipasi ing urip Yesus, kita siji lan nyambung.

dening Joseph Tkach


pdfWis rampung