Kristus, mburi hukum

Saben-saben aku maca Surat Rasul Paulus, aku ndeleng manawa dheweke kanthi wani nyatakake bebener sing kaparingake Gusti Allah liwat kelahiran, urip, pati, kebangkitan, lan pengangkatan Yesus. Kathah surat sanèsipun, Paulus ngginakaken wekdal ingkang sae kangge nyetujoni tiyang-tiyang ingkang boten pitados dhumateng Gusti Yesus amargi pangajeng-ajengipun punika adhedhasar hukum. Penting kanggo dicathet manawa angger-anggering Toret sing diparingake dening Gusti Allah kanggo Israel mung sethithik. Iku mung direncanakake minangka sementara lan kudu tetep efektif nganti Kristus rawuh.

Kanggo Israel, angger-anggering Toret iku guru sing nyinau babagan dosa lan keadilan lan kabutuhan kanggo Juruwilujeng. Iku ndadèkaké wong-wong mau nganti tekan Kristus sing dijanjèkaké, sing bakal diparingaké déning Gusti Allah marang kabèh bangsa. Nanging angger-anggering Toret bisa menehi Israel ora adil utawa karahayon. Iku mung bisa dicritakake yen dheweke ngaku salah, yen dheweke butuh Juruslamet.

Kanggo pasamuan Kristen, angger-anggering Toret mulang kita, kaya kabeh Prajanjian Lawas, sing ana ing Gusti Allah. Uga mulang kita carane Gusti Allah nitahake wong saka kang bakal nebus Sang Penebus kanggo ngilangi dosa-dosane - ora mung saka umat Israel, nanging dosa ing salumahing bumi.

Hukum kasebut ora tau direncanakake minangka pengganti kanggo hubungan karo Gusti Allah, nanging minangka sarana kanggo mimpin Israel marang Penebus. Ing Galatia 3,19, Paulus nulis, "Apa anggeré angger-anggering Torèt? Wis ditambahake marga saka dosa, nganti turune wong kang ana janji iku. "

Ing tembung liya, Gusti Allah wis wiwitan lan pungkasan kanggo angger-anggering Toret, lan pungkasane yaiku pati lan kebangkitan Kristus lan Juru-wilange Yesus Kristus.
Paulus terus ing ayat 21-26: "Apa? Apa angger-anggering Toret marang janji Allah? Sing adoh! Kanggo mung yen ana hukum sing bisa menehi urip, bakal kaadilan bener metu saka hukum. Nanging Kitab Suci nyakup kabeh kang ana ing dosa, supaya janji pracaya marang Gusti Yesus Kristus bisa kaparingake marang wong kang padha pracaya. Nanging sadurunge iman teka, kita padha katahan ing angger-anggering Toret lan ditutup kanggo iman, kang banjur bakal dicethakaké. Dadiné angger-anggering Torèt kita disiplin ing Kristus, supaya kita kabeneraké kanthi pracaya. Nanging sawise iman wis teka, kita ora ana maneh ing disiplin. Awit kowé kabèh padha dadi putrané Kristus Yésus kanthi pracaya. "

Sadurunge Gusti Allah mbukak mata marang pangerten iki, Paulus ora weruh endi angger-anggering Toret - marang Allah sing asih, welas asih, lan ngapunten sing bakal nebus kita saka dosa angger-anggering Toret. Nanging, angger angger angger-anggering Toret minangka akhir, lan pungkasan karo agama sing rumit, kosong lan bisa ngrusak.

"Lan supaya ana sing bid nggawa kula pati, kang mesthiné nuntun marang urip," wong wrote ing Rum 7,10, lan sijine ing ayat 24 pitakonan: "wong Wretched aku! Sapa sing bakal nebus aku saka badan sing bakal matèni iki? "Jawaban sing ditemokake yaiku, yen kawilujengan mung lumantar sih rahmat lan mung bisa dialami lumantar iman marang Gusti Yesus Kristus.

Ing kabeh iki, kita sumurup, yen dalan tumrap kabeneran ora lumantar angger-anggering Toret, kang ora bisa ngukum kita. Siji-sijine dalan kanggo kabeneran yaiku liwat iman marang Gusti Yesus, ing kono kabeh dosa kita diapura, lan ing kono kita bisa rukun karo Gusti Allah kang setya, sing bakal tresna marang kita tanpa syarat lan ora bakal ngalang-alangi kita.

dening Joseph Tkach


pdfKristus, mburi hukum