Rahmat Allah

276 sih Rahmat minangka tembung sing pertama kanggo jeneng kita amarga luwih becik nggambarake perjalanan individu lan nuduhake Gusti Allah ing Gusti Yesus Kristus liwat Roh Suci. "Nanging, kita pitados, kanthi sih-rahmat Gusti Yesus, kita bakal disimpen, kaya sing bakal ditindakake" (Kisah Para Rasul 15, 11). Kita "tanpa mursid saka sih-rahmaté liwat panebus liwat Kristus Yesus" (Roma 3:24). Kanthi sih-rahmat Gusti Allah nilar kita (liwat Kristus) nuduhake kabeneran dhewe. Kitab Suci terus-terusan mulang manawa pesen iman minangka pesen babagan sih-rahmat Gusti Allah (Para Rasul 14,3; 20,24; 20,32).

Asil hubungan Allah karo manungsa tansah dadi sih rahmat lan bebener. Nalika angger-anggering Toret minangka ekspresi nilai-nilai kasebut, sih-rahmat Allah dhewe ketemu ekspresi lengkap liwat Yesus Kristus. Kanthi sih-rahmaté Gusti Allah, kita dislametaké déning Gusti Yésus Kristus lan ora kanthi tetep netepi angger-anggering Torèt. Hukum sing saben wong dikutuk ora tembung pungkasan Gusti kanggo kita. Tembung pungkasan kanggo kita yaiku Yesus. Panjenenganipun punika wahyu pribadi lan sampurna saka sih-rahmat lan bebeneran Gusti Allah sing diparingake kanthi bebas marang manungsa.

Kita yakin ing angger-anggering Toret minangka keadilan lan adil. Kita ora entuk prilaku sing sah saka awake dhewe, amarga Gusti Allah ora nyekel tahanan lan undang-undang dhewe. Gusti Allah ing sajroning kita nyambut-gawé ing kamardikan ilahi miturut karsane. Kersanipun ditetepake dening sih-rahmat lan panebusan. Rasul Paulus nulis ing ngisor iki: «Aku ora mbuwang sih-rahmaté Gusti Allah; Amarga manawa kabenerake saka angger-anggering Toret, Sang Kristus seda tanpa guna ” (Gal. 2:21). Paulus nggambarake rahmat Gusti minangka siji-sijine alternatif sing ora dikarepake. Rahmat kasebut dudu barang sing ditimbang lan diukur lan bisa didol. Rahmat minangka kabecikaning Gusti sing urip lan nggayuh atine lan pikiran manungsa lan bisa ngowahi kaloro. Ing layang kasebut marang pasamuwan ing Roma, Paulus nyerat manawa mung siji-sijine sing nyoba kanggo nggayuh upaya dhewe yaiku dosa mbayar, yaiku pati dhewe. Nanging uga ana sing mentingake, amarga "peparinge Gusti Allah iku urip langgeng ing Kristus Yesus, Gusti kita" (Roma 6:24). Gusti Yesus iku sih-rahmat saka Gusti. Iku penebusan Allah sing wis dibebasake kanggo kabeh wong.