Cahya semlorot

cahyane ukurane Ing musim dingin kita weruh carane dadi peteng awal lan bengi dadi luwih suwe. Peteng minangka simbol kanggo acara jisim sing surem, pepeteng spiritual utawa ala.

Para pangon ngombé wedhusé ing wayah wengi cedhak karo Bètléhèm, nalika dumadakan diubengi kanthi padhang sing sumunar: "Lan malaékaté malaékat mau tumuli padha teka, lan kajlentrehaning Pangeran padha sumunar; lan padha wedi banget » (Lukas 2,9).

Dheweke ngandhani babagan kabungahan sing apik sing kudu teka menyang dheweke lan kabeh wong, "amarga dina iki Juruwilujeng sing nglairake Kristus". Para pangon padha teka, ndeleng Maria lan Yusuf, bocah sing dibungkus popok, muji lan memuji marang Gusti Allah, lan nyatakake apa sing wis dideleng lan dideleng.

Iki minangka kabungahan gedhe sing diwartakake malaikat menyang para pangon, wong sing gampang dipinggirake ing lapangan. Iki nyebar kabar apik ing endi wae. Nanging crita sing wis janji durung rampung.
Nalika Gusti Yesus ngandika karo wong-wong, dheweke kandha: «Aku iki pepadhanging jagad iki. Sapa sing ngetutake Aku ora bakal mlaku ing pepeteng, nanging bakal duwe padhanging urip » (Yokanan 8,12).

Ing crita babagan tumitah, tembung saka Kitab Suci nyritakake yen Sang Pencipta misahake cahya saka pepeteng. Dadi ora kaget, nanging bisa uga kaget manawa Gusti Yesus iku cahya sing misahake sampeyan saka pepeteng. Yen sampeyan ngetutake Gusti Yesus lan percaya marang pangandikane, sampeyan ora mlaku ing pepeteng spiritual, nanging duwe cahya urip. Ing tembung liyane, yen cahya urip manggon ing sampeyan, sampeyan dadi siji karo Yesus lan Yesus mencorong liwat sampeyan. Kaya dene Sang Rama iku siji karo Gusti Yesus, semono uga sampeyan karo Panjenengane.

Gusti Yesus maringi amanat sing jelas: «Sampeyan iku pepadhanging jagad iki. Dadi cahya sampeyan sumunar ing ngarepe wong, supaya padha bisa ndeleng tumindak sing apik lan memuji Rama Swarga » (Matéus 5,14 lan 16).

Yen Gusti Yesus urip ana ing sampeyan, dheweke bakal sumunar menyang manungsa sakloron. Minangka cahya sing padhang, sumunar ing pepeteng jagad iki lan seneng kabeh wong sing narik kawigaten sing sejati.
Aku ngajak sampeyan supaya lampu padha sumunar ing Taun Anyar iki.

dening Toni Püntener