Mung kanggo mripatmu

Nanging, kaya sing ditulis: "Apa sing ora katon mripat, ora ana kuping sing krungu lan ora ana atimu, apa sing wis disiapake Gusti Allah kanggo wong sing tresna marang dheweke" (1 Korinta 2: 9).
 
Nalika ngenteni gilirane bakal mriksa, dadi kedadeyan sing indah banget kanggo mripate. Nalika aku mikir babagan keajaiban mripat, pirang-pirang teks sing dakcritakake sing mbukak mripatku kanggo ngerteni kekuwatan Yesus sing nggawe wong buta. Akeh mukjijat sing direkam ing Kitab Suci kanggo kita supaya bisa nyemak dheweke. Wong sing wuta wiwit lair lan wis diwiwiti dening Kristus ngendika: "Aku ora ngerti apa dheweke iku wong dosa; Aku ngerti yen aku wuta lan saiki aku ndeleng " (Yokanan 9:25).

Kita kabeh buta spiritual, nanging Gusti Allah mbukak mripate supaya ngerti kabeneran sing ana ing tulisan. Ya Aku wuta spiritual wiwit lair, nanging saiki aku weruh liwat iman amarga Gusti Allah wis nggawe padhang ing atiku. Aku ndeleng Gusti Yesus Kristus kaluhuraning kamulyaning Gusti Allah (2 Korinta 4: 6). Kaya dene Musa ndeleng wong sing ora katon (Ibrani 11:27).

Banget panglipur ngerti yen Gusti Allah ngawasake awake dhewe kanggo nglindhungi. "Amarga mripate Pangeran Gubernur saindenging jagad kanggo mbuktekake awake dhewe, sapa sing ora precaya marang dheweke" (2 BABAD 16: 9). Ayo uga priksa karo Kitab Wulang Bebasan: "Ana ing ngarsane Pangeran ana kabeh cara, lan dheweke njaga kabeh dalane." (Wulang Bebasan 5:21). "Mripaté Pangéran ana ing endi-endi, nggolek piala lan sing apik" (Wulang Bebasan 15: 3). Ora ana sing bisa uwal saka paningale Pangeran!
 
Gusti Allah sing gawe mata. Saben saiki, mripat kita kudu diteliti dening optik kanggo visi sing luwih apik. Muga-muga Gusti Allah sing menehi pandeleng kita kanggo ndeleng titah sing nggumunake ing sacedhake. Ayo kita matur nuwun marang Gusti Allah kanggo mbukak mata spiritual kanggo ngerti bebener sing Maha Suci. Liwat semangat kawicaksanan lan wahyu kita ngerti apa sing diwenehake dening Gusti Allah nalika dheweke nimbali kita; apa pusaka sing sugih lan mulane duweke kagungane umat suci (Efesus 1:17 - 18).

Yen sampeyan kudu ngenteni mriksa mripat, pikirake keajaiban mripatmu. Nutup mripatmu supaya ora weruh apa-apa. Banjur mbukak mripat lan deleng ing prekara sing ana ing saubenge. Ajaib sawise mukjijat, "kanthi cepet, kanthi trompet pungkasan, amarga bakal slompret, lan wong mati bakal diuripake, ora bisa dikalahake lan kita bakal rubah" (1 Korinta 15: 52). Kita bakal weruh Gusti Yesus kanthi kamulyan lan bakal dadi kaya dheweke, kita bakal ndeleng dheweke nganggo mripat dhewe kaya dheweke pancen sejatine (1 Yokanan 3: 1-3). Pinujia Gusti Kang Maha Kuwasa lan matur nuwun marang kabeh kaelokan.

pandonga

Bapa Surgawi, matur nuwun sanget nyiptakake kita kanthi reverently lan apik ing gambar panjenengan. Siji dina kita bakal weruh kepriyé anakmu Yesus Kristus pancen bener. Muga-muga muga-muga mberkahi kowé nganggo jenengé Gusti Juru Slametku. Amin

dening Natu Moti


pdfMung kanggo mripatmu