Mripat kawula sampun sumerep kawilujengan

370 mripatku wis weruh Motto ing Street Parade ing Zurich yaiku: "Dance for freedom" (nari kanggo kebebasan). Ing situs web kegiatan sing kita waca: «The Street Parade minangka demonstrasi tarian kanggo katresnan, perdamaian, kebebasan lan toleransi. Kanthi moto parade ing dalan "TARI UNTUK KAWANAN", para penganugasi nempatno kebebasan ing tengah ".

Kepinginan kanggo katresnan, katentreman lan kebebasan tansah dadi keprihatinan manungsa. Sayange, kita manggon ing donya sing kaya mengkono: kebencian, perang, penjara lan intoleransi. Penyelenggara parade dalanan Kebebasan ing tengah. Apa sing ora diakoni? Apa titik sing sampeyan cetha wuta? Kebebasan sejati mbutuhake Gusti Yesus lan iku Yesus sing kudu dadi pusat perhatian! Banjur ana katresnan, perdamaian, kebebasan lan toleransi. Banjur sampeyan bisa ngrayakake lan nari! Sayange, wawasan sing apik iki isih ora bisa diakses akeh dina iki.

"Nanging yen Injil kita didhelikake, mesthine ndhelik saka wong-wong sing bakal ilang, wong-wong sing ora precaya, sing Gusti Allah jagad iki wis mbuta pikirane supaya ora bisa ndeleng cahya Injil kamulyane Sang Kristus, sing dadi gambaring Allah. Amarga aku dudu martakake awakku dhewe, nanging Kristus Yesus minangka Pangeran, nanging aku dadi batur tukon tumrap Gusti Yesus. Amarga Gusti Allah, sing ngandika: Cahya bakal sumunar saka pepeteng! dheweke sing wis sumunar ing ati kita supaya padhang bisa ngerti babagan kamulyaning Allah ing pasuryan Yesus Kristus » (2 Korinta 4,3-6).

Gusti Yesus punika cahya ingkang boten saged ningali.

Siméon kuwi wong sing adil lan suci ing Yérusalèm lan Sang Roh Suci ana ing kono (Lukas 2,25). Sing terakhir wis janji bakal nemoni Gusti sing diuripake sadurunge seda. Nalika wong tuwa nggawa putrane Gusti Yesus menyang ing Padaleman Suci lan ngrebut dheweke, dheweke muji marang Gusti Allah lan ujar:

«Ing, Pak, sampeyan ngeculake abdi kanthi tentrem miturut prentahe; Amarga mripatku wis nylametake kawilujengan, sing wis disiapake ing ngarepe kabeh bangsa: pepadhang kanggo wahyu kanggo bangsa-bangsa lan kamulyaning umat Israel, (Lukas 2,29-32).

Yesus Kristus rawuh minangka cahya kanggo nepsu donya iki.

«Cahya bakal sumunar saka pepeteng! dheweke sing wis sumunar ing ati kita supaya padhang bisa ngerti babagan kamulyaning Allah ing pasuryan Yesus Kristus » (2 Korinta 4,6).

Pangerten Yesus Kristus iku kanggo Simeon pengalaman urip, kabeh titik sadurunge bisa ngomong pamit kanggo urip iki. Kakang-kakang, ndelok kita uga ngakoni kawilujengane Gusti Allah ing kabeh kamulyane? Penting, aja nganti lali yen Gusti Allah wis mberkahi kita kanthi mbukak mata kita marang kawilujengane:

«Ora ana wong sing bisa marani aku, kajaba bapak sing ngutus aku narik kawigaten; lan aku bakal nangekake dheweke ing dina pungkasan. Ana tulisan ing nabi: "Lan kabeh bakal diwulang dening Gusti Allah." Sapa waé sing wis ngrungokké lan sinau saka Bapakku, marani aku. Sanadyan ana wong sing nate ndeleng Rama, kajaba wong sing asalé saka Allah, iku wis ndeleng Rama. Satemené, Aku pitutur marang kowé: sapa sing precaya duwe urip langgeng. Aku iki roti urip. Bapak-bapakmu mangan manna ing ara-ara samun lan padha mati. Iki yaiku roti sing mudhun saka swarga supaya bisa dipangan lan ora mati. Aku iki roti sing urip saka swarga. Yen ana sing mangan roti iki, dheweke bakal urip ing salawas-lawase. Nanging roti sing bakal dakparingi dagingku kanggo uriping jagad. " (Yokanan 6,44: 51).

Yesus Kristus punika roti gesang, kawilujengan Gusti Allah. Apa kita ngelingi wektu nalika Gusti Allah mbukak mata kita marang kawruh iki? Paulus ora bakal lali ing wektu pencerahan, kita maca babagan nalika dheweke ing dalan menyang Damaskus:

«Nanging nalika dheweke tekan ing kana, kedadeyan sing cedhak karo Damsyik. Lan dumadakan ana cahya sumunar saka ing swarga; Nuli tiba ing lemah lan keprungu swara, "Saulus, Saulus, yagéné kowé nganiaya Aku?" Nanging wangsulane, "Sinten Paduka, Gusti?" Nanging dheweke : Aku Yesus sing sampeyan aniaya. Nanging tangi lan mangkat menyang kutha lan sampeyan bakal dikandhani apa sing kudu ditindakake! Nanging wong-wong sing lagi ana ing dalan padha ngadeg meneng wae amarga padha krungu swarane nanging ora ana sing weruh. Nanging Saul wungu saka ing bumi. Nanging nalika mripate kabukak dheweke ora weruh apa-apa. Banjur dikepung tangane lan digawa menyang Damsyik. Lan dheweke ora bisa ndeleng telung dina lan ora mangan utawa ngombe » (Para Rasul 9,3: 9).

Wahyu kawilujengan punika sanget pas banget marang Paulus supaya dheweke ora bisa ndeleng dina 3!

Pinten padhang ingkang sampun ngetokaken kita lan betapa gesang kita gesang sasampunipun mripat kita nyadari karahayonipun? Apa kelahiran anyar sing nyata kanggo kita uga kanggo awak dhewe? Ayo ngrungokake obrolan karo Nicodemus:

«Nanging ana wong Farisi sing jenenge Nikodemus, pangareping wong Yahudi. Dheweke bengi marani dheweke lan kandha, "Rabi, kita ngerti manawa sampeyan guru sing asale saka Gusti Allah, amarga ora ana wong sing bisa nindakake pratandha sing sampeyan lakoni, kajaba yen Gusti Allah nunggil karo dheweke." Gusti Yésus semaur: "Satemené, Aku pitutur marang kowé: nèk ora ana wong sing lair menèh, dhèwèké ora bakal bisa ndeleng Kratoning Allah. Nikodemus semaur: "Kepiye carane wong bisa lair yen wis tuwa? Apa dheweke bisa mlebu ing rahim ibune kaping pindho lan lair? Yésus mangsuli, "Satemené, Aku pitutur marang kowé, nèk ora ana wong sing lair saka banyu lan Roh, mula ora bakal bisa mlebu Kratoning Allah. [Yohanes 3,6] Sing lair saka daging yaiku daging, lan sing lair saka Roh iku roh. Aja gumun yen aku kandha karo sampeyan: {Sampeyan} kudu lair maneh " (Yokanan 3:1, 7).

Manungsa mbutuhake "kelairan" sing anyar supaya bisa ngenali Kratoning Allah. Mata manungsa wuta tumrap kawilujengane Gusti Allah. Nanging, para penganjur Street Parade ing Zurich ora ngerti babagan kebutaan spiritual umum. Dheweke wis nggawe tujuan spiritual sing ora bisa digayuh tanpa Yesus. Manungsa ora bisa nemu kamulyaning Allah ing awake dhewe utawa ora ngerteni kabeh. Gusti Allah sing ngumumake awake dhewe:

«{Sampeyan} ora milih aku, nanging {aku} milih sampeyan lan sampeyan Nemtokake manawa kowe lunga lan metokake woh lan wohmu bakal tetep, supaya apa sing koksuwun marang Sang Rama nganggo jenengKu, bakal diparingake marang kowe (Yokanan 15,16).

Sadulur, kita duwe hak istimewa gedhe sing mata kita wis katon ing kawilujengane Gusti Allah: " Yesus Kristus, Penebus kita ".

Iki minangka pengalaman sing paling penting sing bisa ditindakake sajrone urip kita. Simeon ora duwe tujuan urip liya sawise ndeleng Juruwilujeng. Tujuane ing urip bisa digayuh. Apa pangenalan saka kawilujengan Gusti Allah iku penting banget kanggo kita? Dina iki aku pengin nyengkuyung kabeh supaya aja nganti ngelingake kawilujengan lan keslametane Gusti Allah Tansah (spiritual) katon ing Gusti Yesus Kristus.

"Yen saiki wis wungu karo Sang Kristus, goleki apa sing ana ing ndhuwur, ing endi Sang Kristus wis lenggah ing sisih tengen Gusti Allah! Pikirake apa sing kasebut ing ndhuwur, dudu sing ana ing bumi! Amarga sampeyan wis mati, lan urip sampeyan didhelikake karo Kristus ing Gusti Allah. Yen Kristus, urip sampeyan, bakal diturunake, sampeyan uga bakal dicethakake karo Panjenengane kanthi kamulyan » (Kolose 3,1: 4).

Paulus ngajak kita supaya ora fokus marang apa sing ana ing bumi nanging saka Kristus. Ora ana sing bisa nambani kita saka karahayoning Allah. Kabèh sing apik kanggo awaké déwé asalé saka ing ndhuwur lan ora saka ing bumi iki.

«Aja dadi salahku, para sedulur sing dak tresnani! Saben hadiah sing apik lan saben hadiah sing sampurna bakal diturunake saka ndhuwur, saka Rama Lampu, sing ora ana owah-owahan utawa owah-owahan bayangan » (Yakobus 1,16-17).

Mata kita wis ngenalake kawilujengane Gusti Allah lan ora maneh ngetrapake kawilujengan iki, supaya mripat kita bisa ngarahake arah sing luwih dhuwur. Nanging apa tegese saben dina urip kita? Kita tansah ana ing kahanan kang angel, cobaan, penyakit, lan liya-liyane. Carane isih bisa ndeleng Gusti Yesus malah karo gangguan sing kaya mengkono? Paulus menehi jawaban:

«Tansah bungah ing Gusti! Apa maneh aku pengin ngomong: bungah! Nyembah sampeyan kudu dingerteni kabeh wong; gurune wis cedhak. Aja kuwatir apa-apa, nanging ing kabeh liwat pandonga lan panyuwunan kanthi matur nuwun, sampeyan kudu ngerti babagan Gusti Allah; lan katentreman Gusti, sing ngluwihi kabeh pikiran, bakal njaga atimu lan pikirane ana ing Sang Kristus Yesus » (Filipi 4,4: 7).

Gusti Allah janji karo katentreman lan ketenangan gaib "sing dadi luwih saka kabeh alesan". Dadi kita kudu ngrampungake keprihatinan lan kabutuhan sadurunge dhampare Gusti Allah. Apa sampeyan sok dong mirsani carane pandonga kita dijawab?! Apa tembunge: "lan Gusti Allah bakal ngrampungake kabeh keprihatinan lan masalah lan mbusak saka jagad"? Ora, ora ana janji ing kene manawa Gusti Allah bakal ngrampungake utawa mbusak kabeh masalah kita. Janji kasebut yaiku: " Lan tentrem-rahayu saka Gusti Allah sing ngluwihi kabeh pangerten, bakal nylametake atine lan pikiranmu ana ing Sang Kristus Yesus ".

Nalika kita nggoleki, nggawa keprihatinan kita ing tahta Gusti Allah, Gusti Allah janji kita tentrem supranatural lan kabungahan rohani jero, senadyan kabeh kahanan. Iki, yen kita pancene ngandel marang dheweke lan sijine kita ing tangane.

"Aku wis ngomong iki marang kowé supaya kowé padha bisaa tentrem ing aku. Sampeyan nandhang sangsara ing jagad iki; nanging kanthi ati-ati, aku wis ngalahake jagad » (Yokanan 16,33).

Manungsa waé: Kita ora mung mlaku-mlaku lan percaya marang Gusti Allah kanggo njupuk kabeh tanggung jawab kita. Ana wong Kristen sing nggawe persis kesalahan kasebut. Wong-wong mau padha rumangsa tentrem ing Allah kalawan ora tanggung jawab. Nanging, iku menarik kanggo ndeleng carane Gusti Allah nuduhake belas kasihan gedhe ing kasus kasebut. Luwih mundhak kapercayan marang Gusti Allah tinimbang njupuk urip kita ing tangan kita dhewe.

Ing kasus apa wae, kita kudu terus tanggung jawab, nanging ora maneh percaya ing kakuwatan kita nanging ing Gusti Allah. Ing tingkat rohani, kita kudu nyadari yen Gusti Yesus Kristus minangka kawilujengan kita lan mung pangarep-arep kita, lan kita kudu mungkasi nyoba ngasilake woh rohani kanthi kakuwasan kita dhewe. Iki ora bakal sukses malah parade dalanan. Ing Jabur 37 kita maca:

"Kumandela marang Pangeran Yehuwah lan tumindak becik; manggon ing negara lan ngati-ati kesetiaan; lan manawa sampeyan tresna marang Pangeran Yehuwah, dheweke bakal menehi apa sing dikarepake atimu. Dhawuhe Pangeran marang Gusti lan kumandela marang Panjenengane, dheweke bakal tumindak lan bakal nyampekake kabeneranmu kaya cahya lan tengenmu kaya awan. (Jabur 37,3: 6).

Yesus Kristus dadi kawilujengan kita, iku mbenerake kita. Kita kudu ngandelake urip sacara tanpa syarat marang dheweke. Nanging, aja mundur, nanging "tumindak becik" lan "setya". Yen pandeleng kita marang Gusti Yesus, kawilujengan, mula kita ana ing tangan sing aman. Ayo maca maneh ing Jabur 37:

«Saka Sang Yehuwah, manungsa tumuju marang kakuwatane, lan dheweke seneng marang lakune; yen tiba, ora bakal diulur, amarga Pangeran Yehuwah nyangga tangane. Aku isih enom lan wis tuwa uga, nanging aku ora nate weruh wong mursid ditinggal, uga turune ora njaluk roti; saben dina dheweke apikan lan ngutangi, lan turune kanggo berkah » (Jabur 37,23: 26).

Menawa kita nganggep cara kita ana ing Gusti Allah, Panjenengané ora bakal nilar kita.

«Aku ora bakal nilar sampeyan bocah yatim piatu, aku bakal marani sampeyan. Cilik liyane lan jagad iki ora bisa ndeleng maneh karo Aku; Nanging sampeyan bakal ndeleng Aku: amarga aku urip, kowe uga bakal urip. Ing dina iku sampeyan bakal ngerti manawa Aku ana ing Rama lan sampeyan ana ing Aku, lan Aku ana ing kowe. Sapa sing nduwé préntah lan netepi prekara kuwi sapa sing nresnani Aku; nanging sapa tresna marang aku, bakal ditresnani bapakku; lan aku bakal tresna marang dheweke lan mbukak aku » (Yokanan 14,18: 21).

Malah nalika Gusti Yesus munggah tahta dhampare Gusti Allah, dheweke ngendika yen murid-murid mau wis ndeleng dheweke! Nang endi wae lan ing situasi apa wae, Yesus Kristus, kawilujengan kita, tansah katon lan mata kita kudu tansah ana ing Panjenengane. Panjaluke yaiku:

«Ayo, aku kabeh angel lan abot! Lan Aku bakal ngaso sampeyan. Jupukna baturku lan sinau saka aku! Amarga aku ringkih lan andhap asor saka ati, lan "sampeyan bakal nemu tentrem kanggo nyawamu"; amarga gaweyanku entheng lan enthenganku entheng » (Matéus 11,28: 30).

Janji iku:

«Sanajan aku ora tetep karo sampeyan, sampeyan isih kudu tentrem. Aku menehi katentreman; katentreman sing ora ana wong sing bisa menehi jagad iki Dadi, aja kuwatir lan wedi! » (Yokanan 14,27 Muga-muga Kabeh).

Dina iki Zurich nari kanggo katentreman lan kabebasan. Ayo uga ngrameke amarga mripat kita ngerti kawilujengane Gusti Allah lan kita ndedonga supaya luwih akeh wong bisa ndeleng lan ngerteni apa sing diturunake marang kita kanthi apik: « Kaslametan apik ing Gusti Yesus ing Gusti Yesus Kristus! »

dening Daniel Bösch


pdfMripat kawula sampun sumerep kawilujengan