Ing ghetto

"Lan bakal ana sing bakal ujar: Tanah sing ana ing kono, sing rusak banget, wis dadi kaya kebon Eden, lan kutha-kutha sing sepi lan rusak lan suwek dikuwatirake lan dienggoni" (Yésaya 36:35).

Wektu kanggo pratelan - Aku kagolong generasi sing sinau kanggo ngurmati bakat Elvis Presley. Dina iki, kaya aku, aku ora seneng karo kabeh lagu-lague, nanging ana lagu sing nduwe pengaruh khusus marang aku lan wis nanggepi respon positif ing dekade kepungkur. Iku bener saiki kaya nalika ditulis. Iki ditulis ing taun 1960-an dening Mac Davis lan banjur dicathet dening akeh artis. Iki diarani "Ing Ghetto" lan nyritakake crita anak sing lair ing ghetto ing AS, nanging bisa uga ana ing sebagéyan liya ing donya. Punika babagan kaslametané bocah sing ora kuwat, ing lingkungan sing mungsuh. Anak kasebut matèni minangka wong enom, kasar lan ing wayahe bocah liyane lair - ing ghetto. Davis sepisanan nyatakake minangka "lingkaran ganas," judhul sing bener luwih apik. Siklus hidup akeh sing wis dilahirake ing kemiskinan lan ditindakake kabeh kerep banget ditindakake dening kekerasan.

Kita wis gawe donya kesusahan sing nggegirisi. Gusti Yesus tumuli mungkasi panggrundel lan kasangsaran saka wong akeh. Yohanes 10: 10 ngandika, "Maling teka mung kanggo nyolong, nyembeleh lan ngrusak. Aku teka kanggo menehi urip lan akeh banget. "Maling nyolong saka kita - padha njupuk kualitas gesang, nyabut wong saka properti, kalebu poto-bab. Iblis dikenal minangka pemusnahan lan dheweke tanggung jawab marang ghetto ing donya iki. Yérémia 4: 7 "Singa sing metu saka ing pundhuté, lan sing numpes bangsa padha pecah. Panjenengané tindak saka panggonané kanggo gawé tanahmu dadi ara-ara samun, kutha-kuthamu dadi rusak, ora ana wong sing manggon. "Asmané nyirnakaké Iblis yaiku dosa-dosané.

Intine kabeh, nanging dheweke nindakake kanthi idin kita. Wiwit wiwitan kita milih cara dhewe kaya sing kasebut ing Purwaning Dumadi 1:6: "Lan Gusti Allah mirsani bumi, lan lah, iki rusak; amarga kabeh daging wis ngrusak ing bumi. "Kita terus kanthi cara iki lan nggawe ghettos dosa ing gesang kita. Rum 12:3 ngandhani: "Amarga kabeh wong wis padha dosa lan ora oleh kamulyaning Allah" (1 Korinta 12: 31).

Dina bakal teka nalika ora ana ghetto maneh. Pati wong nonoman tiba ing pungkasan lan para ibu bakal menangis. Yesus Kristus bakal ngluwari wong saka awake dhewe. Wahyu 21: 4 njurungi kita lan ngandika: "Panjenengane bakal ngilangke saben luh saka ing mripaté, lan pati bakal ora ana liyane, sanadyan tangis utawa nangis utawa pain sembarang liyane, . Kanggo mantan iku sing tilar "Gusti Yesus bakal nggawe kabeh iku anyar, kita ing kitab Wahyu 21: 5 maca," Lan sing lungguh ing dhampar banjur ngandika, Lah, aku nggawe samubarang kabeh anyar. Lan banjur ngandika: "Tulis! Amarga tembung-tembung kasebut bener lan bener. "Ghetto bakal dipateni ing salawas-lawase - ora ana maneh lingkaran ganas! Muga-muga dina iki teka kanthi cepet!

pandonga

Gusti Allah sing apik banget, matur nuwun kanggo rencana kawilujengan, kanggo nylametake kita saka dhéwé. Dhuh Yehuwah, mugi karsaa paring pitulungan dhumateng para tiyang mlarat. Kratonmu teka. Amin.

dening Irene Wilson


pdfIng ghetto