Yesus: Kratoning Allah

515 Yesus Kratoning Allah Apa sing paling penting ing gesang panjenengan? Apa Gusti Yesus? Apa fokus, pusat, poros, titik fokus ing urip sampeyan? Yesus punika fokus ing gesang kawula. Tanpa wong aku ora duwe nyawa, tanpa dheweke ora ana apa wae ing arah sing bener. Nanging karo Gusti Yesus, apa kabungahan, aku manggon ana ing Kratoning Allah.

Sawise syahadat Yesus yaiku Mesias, Utusan Allah, Kristus, aku konfirmasi sampeyan: «Sampeyan manggon karo Gusti Yesus ing Kratoning Allah amarga ana ing sampeyan, ing tengah kita».

Para Farisi ndangu marang Yésus kapan ana Kratoné Gusti Allah bakal teka. Wangsulane: "Kratoning Allah ora teka kanthi cara sing bisa dingerteni dening pratandha-pratandha njaba. Ora bakal bisa uga ujar: Delengen, kene, utawa! Ora ana: Kratoning Allah ora ana ing antaramu. Utawa: "Delengen, Kratoning Allah ana ing kowe" (Lukas 17, 20-21 Terjemahan Geneva Anyar).

Gusti Yesus wis meh miwiti martakake Kratoning Allah kanthi panguwasa, para Farisi lagi ana. Wong-wong mau nyalahake dheweke babagan nyenyamah sanajan dheweke ngandhani. Dheweke nekseni ing Injil manawa saiki wis teka lan Kratoning Allah wis teka (sawise Tandhani 1,14-15). Ing banyu Yakub, ana wong wadon saka Samaria teka nggambar banyu. Gusti Yesus miwiti dialog karo dheweke: "Ayo kula ngombe!" "Wangsulane Gusti Yesus: Yen sampeyan ngerti apa peparinge Gusti Allah lan sapa sing ujar sampeyan: Menehi aku ngombe, sampeyan bakal njaluk dheweke njaluk, lan sampeyan bakal menehi sampeyan banyu spring, banyu sing urip. Nanging sapa sing ngombe banyu sing bakal Dakparingi marang iku, ora bakal ngelak maneh. Banyu sing dakwenehake bakal dadi sumber ing wong sing mili terus-terusan nganti tekan urip langgeng » (Yokanan 4,9: 14 Terjemahan Geneva Anyar).

Gusti Yesus uga nawakake cara urip supaya sampeyan terus-terusan mili ing antarane sampeyan lan pepadhamu, saiki lan bakal urip ing kebangkitan. «Nanging wektu bakal teka, ya wis ana, manawa wong bakal nyembah Gusti Allah minangka Rama, wong sing kapenuhan ing Roh lan wis ngerti bebener. Gusti Allah iku roh lan sing pengin nyembah marang dheweke kudu nyembah marang roh lan kayekten » (Yokanan 4,23: 26 Terjemahan Geneva Anyar).

Kepiye sampeyan nyembah marang Gusti Allah kanthi semangat lan kayekten? Gusti Yesus ujar: "Aku iki wit sing dadi pakebonan anggur!" Yen sampeyan tetep wit anggur ing Gusti Yesus, sampeyan bakal metokake woh, luwih akeh, ya akeh woh. Sampeyan kudu nggunakake woh sing diwenehake Gusti kanggo menehi tanggane. Katresnan, kabungahan, tentrem, sabar, keminteran, kesetiaan, kesetiaan lan kendhali, cara urip Gusti Allah, ora mung wohing Roh, nanging minangka ekspresi katresnan sampeyan kanggo pepadhamu. Sumber katresnan, Yesus, sing mili terus-terusan, ora bakal garing, nanging bakal mili menyang urip langgeng. Iki ditrapake kanggo saiki lan ing jaman mbesuk, ing Kratoning Allah katon ing kasedhiyan.

Gusti Yesus nerangake liwat sampeyan pasangan, anak lan tuwane, kanca lan fellow manungsa, Nanging beda padha. Gusti Yesus kepengin katresnanipun ingkang mili dhateng panjenengan tumuju dhateng tetanggan-tetanggamu. Sampeyan pengin nuduhake katresnan iki karo pepadhamu, amarga sampeyan ngurmati wong kaya sampeyan dhewe.

Sampeyan lan aku duwe pangarep-arep urip amarga Gusti Yesus, liwat patangenane, nduweni warisan langgeng saka ing antarane wong mati: urip langgeng ana ing Kratoning Allah. Punika ingkang kula aturaken: Yesus ing Kratoning Allah.

dening Toni Püntener


pdfYesus: Kratoning Allah