Pitados ing Allah

percaya marang dewa

Iman mung ateges "percaya". Kita kanthi temen-temen bisa precaya marang kaslametan Yesus. Prajanjian Anyar kanthi cetha ngandhani manawa kita ora bisa dibenerake apa wae sing bisa ditindakake, nanging mung kanthi precaya marang Sang Kristus Putraning Allah. Rasul Paulus nyerat, "Dadi, saiki kita kudu precaya, manawa manungsa kudu dadi wong mursid tanpa pakaryan saka angger-anggering Toret, mung kanthi pracaya" (Roma 3,28).

Kawilujengan babar pisan ora gumantung marang kita, mung marang Kristus! Yen kita percaya marang Gusti Allah, ora prelu nyoba ndhelikake bagean apa wae sing ana ing urip kita. Kita ora wedi karo Gusti Allah sanajan dosa. Ora wedi, kita percaya marang dheweke manawa dheweke ora bakal mandheg nresnani kita, ngadhepi kita, lan nulungi kita kanggo ngrampungake dosa.

Yen kita pitados dhumateng Gusti, kita saged nyengkuyung dhumateng piyambakipun sedaya kanthi kapercayan ingkang saestu badhé ngowahi kita dados tiyang ingkang kita kepéngin dados panjenenganipun. Nalika kita pitados marang Gusti Allah, kita nemokake manawa Panjenengane minangka prioritas utama kita, lemah lan inti saka urip kita. Nalika Paulus ngandika marang filsuf ing Atena, kita urip, nenun lan ana ing Gusti Allah. Dheweke luwih penting kanggo kita saka apa-apa - luwih penting tinimbang duwit, dhuwit, wektu, reputasi lan malah urip sing sampurna. Kita pitados Gusti Allah pirsa apa sing paling apik kanggo kita lan kita pengin seneng marang. Panjenenganipun punika titik referensi kita, dhasar kita kangge gesang ingkang migunani.

Kita arep kanggo ngawula marang, ora metu saka wedi, nanging metu saka katresnan - ora metu saka murka nanging ora seneng free. Kita ngandel pangadilan. We dipercaya tembung lan cara. We dipercaya wong kanggo menehi kita ati kang anyar, tambah nggawe kita kaya wong kanggo nggawa kita tresna apa kang tresna, lan kanggo appreciate apa prakiraan. Kita pitados dhumateng panjenenganipun bilih Panjenenganipun tansah tresna dhateng kita lan mboten nate nampi kita.

Maneh, kita ora bakal bisa nindakake apa-apa saka kita dhewe. Iku Gusti Yesus sing nindakake iki ing kita lan kanggo kita, saka ing jero, liwat karya ganti Roh Suci. We are, ing kekarepan lan tujuan Allah, anak-anak sing dikasihi, ditebus lan dituku dening getih larang Yesus.

Rasul Petrus nyerat: «Amarga sampeyan ngerti manawa sampeyan ora ditebus nganggo dhuwit salaka utawa emas saka owah-owahan sampeyan kanthi cara para leluhure, nanging kanthi getih Sang Kristus sing larang dadi domba sing ora resik lan ora sopan. Iki wis dipilih sadurunge sadurunge dilebokake ing jagad, nanging ing pungkasan wektu mbukak amarga sampeyan » (1 Petrus 1,18: 20).

Kita bisa ngandelake Gusti Allah ora mung kanggo kita saiki, nanging uga kanggo masa lalu lan mangsa kita. Ing Gusti Yesus Kristus, Rama kita ing swarga nguripake kabeh urip kita. Kaya bocah cilik, wedi lan isi ing tangan ibune, bisa kanthi aman ngrasakake katresnaning Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci.

dening Joseph Tkach