Manungsa duwe pilihan

618 manungsa duwe pilihan Saka perspektif manungsa, kekuwatan lan kersane Gusti Allah asring dingerteni ing jagad iki. Kerep banget masarakat nggunakake kekuwatane kanggo dominasi lan menehi kekarepan marang wong liya. Kanggo kabeh manungsa, kekuwatan salib minangka konsep aneh lan bodho. Pamanggih babagan kekuwatan sekuler bisa menehi pengaruh ing endi wae kanggo wong-wong Kristen lan nyebabake salah tafsir saka tulisan suci lan pesen Injil.

"Iki apik lan nyenengake ing ngarsane Gusti Allah, Juru Slamet kita, sing pengin supaya kabeh wong bisa slamet lan dheweke ngerti sejatine (1 Timotius 2,3:4 -). Tulisan suci kasebut bisa nggawe kita percaya yen Gusti Allah moho kuwoso lan amarga dheweke kepengin nylametake kabeh wong, mula dheweke kudu ngetutake. Dheweke bakal nggunakake kekuwatan lan kekarepane kanthi cara supaya dheweke kepeksa seneng lan mulane kaslametan universal bakal dileksanakake. Nanging dudu watak gaib!

Sanajan Gusti Allah maha kuwasa, kekuwatane lan kekarepane kudu dingerteni miturut watesan sing ditindakake dhewe. Saka Purwaning Dumadi nganti Wahyu, wiwit Adam lan Hawa nganti putusan pungkasan, ana tema ing Kitab Suci sing nyritakake kersané Gusti Allah kanggo karahayon, nanging uga kamardikan sing diparingi Gusti Allah kanggo nolak kekarepan kasebut. Wiwit wiwitan, manungsa duwe pilihan kanggo nampa utawa nolak apa sing dadi kekarepane Gusti Allah. Gusti Allah nyritakake kekarepane marang Adam lan Hawa nalika ujar: "Gusti Allah dhawuhe manungsa, pangandikane," Sampeyan bisa mangan kabeh wit-witan ing kebon, nanging sampeyan ora bakal mangan wit-witan sing ngerti sing apik lan sing ala; amarga ing dina sing mangan iku kudu mati banget » (Pangentasan 1: 2,16-17). Kasus kasebut kedadeyan amarga dheweke duwe kebebasan kanggo nolak dhawuhe lan nindakake kekarepane dhewe. Kamanungsan tetep ngalami akibat saka pilihan iki wiwit saiki. Ing jamane Musa, Israel didhukung supaya manut kekarepane Gusti Allah, nanging sing dadi pilihan yaiku: «Aku njupuk swarga lan bumi kanggo sekseni babagan sampeyan dina iki: Aku wis menehi urip lan pati, berkah lan kutukan, supaya sampeyan kudu milih urip lan urip tetep, sampeyan lan turunan » (Pangentasan 5).

Ing jamane Yosua, Israel diwenehi pilihan liyane kanthi bebas: "Yen sampeyan ora seneng ngabdi marang Pangeran Yehuwah, pilih dina iki sapa sing bakal ngabekti: allah-allah leluhurira sing disembah ing sabrange kali utawa para dewa Amori ing negara sampeyan manggon ing endi Nanging aku lan omah pengin ngabdi marang Gusti " (Yosua 24,15). Keputusan kasebut cocog kanggo saiki lan manungsa bisa milih dhewe, ngetutake dewa dhewe lan milih utawa nolak urip langgeng karo Gusti Allah. Gusti Allah ora meksa netepi.

Gusti Allah kepareng lan kersane Gusti Allah supaya kabeh wong bisa slamet, nanging ora ana wong sing kepeksa gelem nampa tawarane. Kita bebas ujar "iya" utawa "ora" kanggo kekarepane Gusti Allah. Penegasan manawa karahayon lumantar Yesus Kristus umume kasedhiya dudu universalisme. Injil minangka warta apik kanggo kabeh wong.

dening Eddie Marsh