Aku bakal bali lan tetep ing selawasé!

360 teka maneh lan tetep «Pancen aku lunga lan nyiyapake papan kanggo sampeyan, nanging uga bener manawa aku bali lan nggawa sampeyan menyang aku supaya sampeyan lagi ana ing kene (Yokanan 14,3).

Apa sampeyan wis nate kepinginan banget babagan sing bakal teka maneh? Kabeh wong Kristen, sanajan ing abad kaping pisanan, kepengin banget bali, nanging ing dina-dina lan ing umur kasebut, dheweke ngucapake kanthi doa Aramaik sing ringkes: "Maranatha", tegese ing basa Jerman: "Gusti, Ayo!"

Kristen kepéngin bali, sing dijanjèkaké Gusti ing wacana ing ndhuwur. Panjenenganipun janjinipun bilih panjenenganipun badhe wangsul malih kangge nyiapaken papan ing mriki lan kita sedaya badhe wonten ing pundi piyambakipun. Dheweke lunga kanggo nyiapake bali. Iki minangka alasan kanggo ninggalake. Nalika kadhangkala kita dibukak dening wong-wong sing dikasihi lan banjur nyiapake, kita arep padha tetep. Nanging kita ngerti dheweke duwe alasan kanggo ninggalake, lan Yesus duwe alasan.

Aku yakin manawa Jahshua ngenteni dina bali, kaya kabeh wong Kristen; nyatane, kabeh tumitah nggawe sedhih lan kepengin banget manawa dina-dina bakal anak-anak saka Gusti bakal oleh warisane (Roma 8: 18-22). Lan bisa uga tegese teka ing omah kanggo Yesus uga!

Ing tulisan sing kasebut ing ndhuwur, cathet ing ngendi ana ujar mangkene, "Aku bakal teka njupuk maneh supaya sampeyan ana ing kene." Apa dudu janji sing apik? Janji sing nggumunake iki diulang maneh ing Kitab Suci. Paulus, sing nulis ing pasamuwan Kristen awal, ngandika ing 1 Tesalonika 4:16 "Amarga Gusti dhewe bakal tumurun saka swarga kanthi panggilan komando, swara saka malaikat lan swaraning kalasangka trompet Gusti Allah!" Nanging pitakonku: apa dheweke bakal teka maneh lan tetep wektu iki?

Rasul Yohanes nyerat ing surat profesoripun ing Wahyu 21: 3-4:     
"Banjur aku krungu swara banter saka dhampar, mangkene: Delengen kemah Allah ing antarane manungsa! Dheweke bakal manggon bebarengan karo dheweke, lan dheweke bakal dadi umate, lan Gusti Allah piyambak bakal nunggil karo dheweke, Gusti Allahe. Dheweke bakal ngusapi saben luh saka mripate, lan mati ora bakal ana maneh, lan ora bakal nandhang kasusahan, bengok-bengok, utawa lara; amarga sing pertama wis lulus. »

Kanggo kula, iki minangka persetujuan permanen; Yesus rawuh tetep ing salawas-lawase!

Nalika ngarepake acara sing luar biasa iki, gampang banget ora sabar. Kita manungsa ora seneng ngenteni; kita gusar, kita mereng lan sering kesusu, kaya sing wis dingerteni. Nanging luwih becik ngucapake pandonga Siria sing ora dakcritakake sadurunge "Maranatha" - kaya ngono: "Gusti Yesus Kristus, Ayo!" Amin

pandonga:

Dhuh Gusti, kawula kepéngin wangsul dhatêng Paduka, mugi karsaa paring wangsulan dhumateng kawula, Amin

dening Cliff Neill