Pentakosta

538 Pentecost Gusti Yesus marang para sakabate sadurunge seda manawa dheweke bakal nampa Roh Suci, dhukungan, lan panglipur. "Gusti Allah ora menehi kita wedi, nanging kekuwatan lan katresnan lan karep" (2 Timotius 1,7). Iki Roh Suci sing dijanjekake, kekuwatan saka Rama sing dikirim nalika Pentekosta.

Ing dina iku, Roh Suci mènèhi panguwasa Rasul Petrus kanggo ngirim salah sawijining khotbah sing paling kuat sing wis diwartakaké. Panjenengané ngandika tanpa wedi marang Yésus Kristus, sing wis kasalib lan dipatèni karo tangané wong sing ora adil. Iki predetermined dening Gusti Allah sadurunge pendirian ing donya, kaya dheweke bakal wungu saka ing antarane wong mati. Rasul sing padha dadi kuwat lan sedhih banget mung sasi sing apik sadurunge dheweke mbantah Gusti Yesus telu.

Ing dina Pentekosta, ana mukjijat sing gedhe banget. Wong krungu manawa dheweke ditahan tanggung jawab kanggo panyaliban Yesus Kristus. Ing wektu sing padha, udakara 3000 wong-wong mau nuli padha nesu lan ngerti manawa dheweke dadi dosa lan mulane pengin dibaptis. Watu dhasar pasamuan kasebut banjur dipasang. Kaya sing dingendikakake Yesus - dheweke bakal mbangun pasamuwane (Mat. 16,18). Pancen! Kanthi nrima Gusti Yesus dadi Juruwilujeng kita, kita nampa pangapura saka dosa lan peparinge Sang Roh Suci: "Aja mratobat (mratobat), lan saben sampeyan kabaptis ing asmane Yesus Kristus kanggo ngapura dosa-dosa sampeyan, sampeyan bakal nampa peparinge Sang Roh Suci " (Para Rasul 2,38).

Kaya wong tuwa manungsa sing menehi hadiah sing apik, Rama Swarga pengin menehi hadiah Roh Suci sing paling penting iki kanggo wong-wong sing njaluk dheweke. "Saiki, yen sampeyan nesu, kepéngin mènèhi hadiah sing apik marang anak-anak sampeyan, luwih-luwih Rama Rama sing bakal menehi Roh Suci marang wong sing njaluk!" (Lukas 11,13). Bapak banjur menehi roh tanpa putus marang putrane: "Amarga wong sing dikirim karo Gusti, iku bakal ujar pangandikaning Allah; (Yokanan 3,34).

Yesus Kristus ngrampungake mukjijat sing hebat banget kanthi ngunggahake wong-wong sing wis mati, nambani wong lara, menehi mripat sing wuta lan ngrungokake wong budheg maneh. Apa kita bisa mangerti manawa iku Roh Suci sing padha karo Gusti Allah sing mbaptis kita dadi awak lan nggawe kita ngombe Roh sing padha? "Amarga kita kabeh dibaptis dadi siji badan kanthi siji roh, kita wong Yahudi utawa wong Yunani, abdi utawa wong gratis, lan kita kabeh wis direndhem karo siji roh" (1 Korinta 12,13).

Kawruh iki pancen apik banget kanggo mangerteni: Gusti Allah menehi Roh Suci sing kuat supaya sampeyan bisa manggon urip langgeng ing Kristus Yesus, Gusti lan Gusti, lan lumaku ing dalan. Awit kowé iku dadi titah anyar ing Kristus, urip ing Roh Suci, manggon ana ing swarga ana ing Kristus Yésus.

dening Natu Moti