Apa Gusti Allah nggawe wong Kristen nandhang sangsara?

271 kenapa wong Kristen nandhang sangsara? Minangka abdi Yesus Kristus, kita kerep diparingi nikmati wong nalika nandhang macem-macem penderitaan. Ing wektu gerah, kita dijaluk nyumbang pangan, papan perlindungan utawa sandhangan. Nanging ing sajrone panandhang, ing salebeting panyuwunan bantuan, kita kadhangkala dijaluk nerangake apa Gusti Allah ngidini wong Kristen nandhang sangsara. Iki minangka pitakonan sing angel kanggo njawab, utamane yen dijaluk ing wektu kahanan fisik, emosi utawa financial. Kadhangkala pitakonan kasebut ditakokake kanthi cara kaya mengkono karakter Gusti Allah ditakokake.

Gambar Kristen sing nandhang sangsara ing budaya Kulon industrialis kerep banget beda karo wong-wong Kristen sing gerah ing wilayah ekonomi sing mlarat ing donya. Apa sing dadi pengarep-arep kita sajroning gerah Kristen? Sawetara wong Kristen diajarke yen manawa dadi Kristen, mesthine ora bakal nandhang sangsara maneh ing urip. Padha diajarke yen nandhang sangsara disebabake dening wong Kristen amarga kurang iman.

Ibrani 11 asring diarani bab iman. Dheweke muji wong tartamtu amarga dipercaya imane. Antarane wong sing wis kacathet ing Ibrani 11 yaiku sing butuh, sing dianiaya, dianiaya, disiksa, dipateni, lan dipateni (Ibrani 11: 35-38). Cetha yen kasangsaran kasebut ora disebabake amarga kurang percaya, amarga kapacak ing bab iman.

Penderita minangka akibat saka dosa. Nanging ora kabeh penderita minangka asil langsung saka dosa ing gesang wong Kristen. Sajrone peladosan kadonyan, Yesus nemokake wong sing lair buta. Para sakabat njaluk marang Yesus ngerteni asal-usul dosa sing nyebabake wong kasebut lair lamur. Murid-murid kasebut nganggep manawa penderita kasebut disebabake dening wong lanang kasebut, utawa mungkin dosa wong tiwas, wiwit wong kasebut lair lamur. Nalika dijaluk ngenalake dosa sing nyebabake buta, Gusti Yesus mangsuli: Dheweke ora dosa utawa wong tuwane; nanging pakaryane Gusti Allah kudu dicethakake marang dheweke " (Yokanan 9,1: 4). Kadhangkala Gusti Allah ngidini nandhang sangsara ing gesang wong Kristen menehi kesempatan kanggo nampilake Injil Yesus Kristus.

Wong-wong Kristen sing urip ing abad kapisan mesthi ora ngarep-arep urip Kristen tanpa nandhang sangsara. Rasul Petrus nyerat ing ngisor iki marang sedulur-sedulur kasebut ana ing Sang Kristus (1.Pdh. 4,12-16): Kekasihku, aja nganti nyoba tes geni sing ana ing tengah-tengah sampeyan, padha kaget, kaya ana kedadeyan sing aneh; nanging sejatine sampeyan melu ing sangsara saka Kristus, bungaha, supaya sampeyan uga bisa bungah ing wahyu kamulyane. Rahayu manawa sampeyan diremehake kanggo asmane Kristus! Amarga roh kamulyaning Gusti Allah manggon ing sampeyan; Dheweke uga disenyamah, nanging karo sampeyan ngluhurake. Mulane, ora ana sing bakal nandhang lara utawa maling utawa maling utawa tumindak, utawa amarga nyampurake perkara-perkara aneh; nanging yen nandhang sangsara dadi wong Kristen, mula aja isin, nanging kudu ngluhurake Gusti Allah ing prakara iki!

Gerah ora mesthi ora kaduga ing urip Kristen

Gusti Allah ora mesthi ngilangi penderita saka urip kita. Rasul Paulus lagi nandhang lara. Dheweke njaluk marang Gusti Allah kaping telu kanggo nyingkirake penderitaan kasebut. Nanging Gusti Allah ora ngilangi penderita amarga penderita minangka alat sing digunakake kanggo nyiapake Rasul Paulus kanggo pelayanan (2 Korinta 12,7: 10). Gusti Allah ora mesthi ngilangi penderitaan, nanging kita ngerti manawa Gusti Allah nglipur lan nguatake kita sajrone nandhang sangsara (Filipi 4:13).

Kadhangkala Gusti mung ngerti sebab kanggo penderitaan kita. Gusti Allah duwe niat kanggo nandhang sangsara kita ora preduli manawa dheweke nate nyritakake karsane. Kita ngerti manawa Gusti Allah nggunakake kasangsaran kanggo kabecikan lan kamulyan kita dhewe (Rom. 8,28). Minangka abdi-abdine Gusti Allah, kita ora bisa mangsuli pitakon babagan kenapa Gusti Allah ngidini nandhang sangsara ing kahanan tartamtu, nanging kita ngerti manawa Gusti iku luhur lan ngontrol kabeh kahanan (Dan. 4,25). Lan Gusti Allah iki motivasi dening katresnan amarga Gusti Allah iku katresnan (1 Yokanan 4,16).

Kita ngerti manawa Gusti Allah tresna marang kita kanthi katresnan tanpa syarat (1 Yokanan 4,19) lan Gusti Allah ora bakal nyerah utawa ninggal kita (Heb.13,5b). Nalika ngladeni sedulur-sedulur sing nandhang sangsara, kita bisa nuduhake rasa welas lan dhukungan asli kanthi ngurus dheweke ing pacelathon. Rasul Paulus ngelingake Pasamuwan ing Korintus kanggo nglipur siji liyane nalika ngalami kasangsaran.

Dheweke wrote . liwat panglipur sing padha karo awake dhewe wis dadi panglipur. Kaya dene kasangsarané Sang Kristus bisa ngluwari kita, semono uga panglipur kita lumebu ing Kristus.
 
Yen kita duwe kasangsaran, iku kanggo panglipur lan kawilujengan, sing mbuktikake kanthi efektif, ing kasangsaran sing kuwat saka kasangsaran sing padha uga nandhang sangsara; manawa aku wus padha kalipur, iku dadi kabungahanmu lan kaslametanmu. lan pangarep-arepku tumrap kowe iku pancen nyata, amarga kita padha sumurup manawa anggonmu padha nandhang sangsara ana ing sajroning kasangsaran, mangkono uga ing sajroning kasenengan.

Mazmur minangka sumber sing apik kanggo saben wong sing nandhang lara; amarga padha nyebut prihatin, frustasi lan pitakonan babagan ujian. Minangka PSS nuduhake, kita ora bisa ndeleng sabab saka kasangsaran, nanging kita ngerti sumber panglipur. Sumber panglipur kanggo kabeh kasangsaran yaiku Yesus Kristus Gusti kita. Muga Gusti nguatake kita nalika ngladeni wong sing nandhang sangsara. Ayo kita kabeh golek panglipur ing Gusti, Yesus Kristus, sajrone wektu nandhang sangsara lan kita bakal tetep ana ing ngarsane nganti dina nalika dheweke ngilangi kabeh penderita saka alam semesta (Pdt. 21,4).

dening David Larry


pdfApa Gusti Allah ngidini wong Kristen nandhang sangsara?