Iblis ora suci

Kitab Suci nerangake manawa ana siji Gusti Allah (Mal. 2,10:4,6; Efesus) lan panjenengane Rama, Anak lan Roh Suci. Setan ora duwe ciri khas dewa. Dheweke ora dadi titah, dheweke ora maha ngerti, ora duwe budi, ora kebak sih-rahmat lan kabeneran, dudu "siji-sijine sing gagah prakosa, raja raja lan gusti kabeh gusti" (1 Timotius 6,15). Kitab Suci nuduhake manawa Iblis ana ing antarane malaekat sing digawe ing kahanan asline. Malaikat digawe roh sing ngabdi (Nehemia 9,6; Ibrani 1,13-14), diwenehake kanthi bebas.

Malaikat nindakake dhawuhe Gusti Allah lan luwih kuwasa tinimbang manungsa (Jabur 103,20: 2; 2,11 Petrus). Dheweke uga dilaporake kanggo nglindhungi wong sing percaya (Jabur 91,11) lan memuji Gusti (Lukas 2,13: 14-4; Wahyu, lsp).
Iblis, sing jenengé "mungsuh" lan jenengé uga Iblis, bisa uga nyebabake telune malaikat kanthi pambrontakan marang Gusti Allah (Wahyu 12,4). Sanajan murtad iki, Gusti Allah nglumpukake "ewu malaekat" ing saubenge (Ibrani 12,22).

Sétan iku para malaékat sing "ora njaga pangkat swarga, nanging tetep manggon ing omah" (Yudas 6) lan gabung karo Iblis. «Amarga Gusti Allah ora nylametake malah para malaekat sing padha dosa, nanging padha nolak menyang neraka kanthi rantai peteng lan masrahake supaya bisa diadili. (2 Petrus 2,4). Aktivitas dhemit diwatesi dening rantai spiritual lan kiasan iki.

The typology saka alltestamentlichen bagean wus 14 lan 28 Ezekiel nuduhake yen Iblis ana djalmo angelic khusus speculate siji sing iku Archangel sing karo Gusti Allah ing apik. 

Sétan ora "ora bisa dicegah" wiwit dina digawé nganti tumindaké wong ala, lan dheweke "kebak kawicaksanan lan ora bisa diukur" (Ezekiel 28,12: 15).

Nanging dheweke dadi "kebak piala", atine dadi sombong amarga kaendahane, lan kawicaksanane dirusak amarga kamulyan. Dheweke nyerah kesucian lan kemampuan kanggo nutupi kanthi welas asih lan dadi "tontonan" sing ditakdir kanggo ngrusak (Ezekiel 28,16: 19).

Iblis ganti saka lampu kilat (jeneng Lucifer ing Yesaya 14,12, ateges "Light Bringer") dadi "kekuwatan pepeteng" (Kolose 1,13:2,2; Efesus) nalika mutusake yen statuse minangka malaikat ora cukup lan dheweke kepengin dadi gaib kaya "Dhuwur sing" (Yésaya 14,13: 14).

Bandhingake karo reaksi malaikat sing John pengin nyembah: "Aja tumindak kaya ngono!" (Wahyu 19,10). Malaikat kudune ora disembah amarga dudu Gusti Allah.

Amarga masyarakat wis nggawe brahala amarga nilai-nilai negatif sing didukung dening Iblis, Kitab Suci nyebutake "Gusti Jagad iki" (2 Korinta 4,4), lan "sing kuwat sing ngwasani udhara" (Efesus 2,2), sing roh rusak ing endi-endi (Efesus 2,2). Nanging Iblis ora ketuhanan lan ora ing tingkat spiritual sing padha karo Gusti Allah.

Apa sing dianggep Ratun Setane

«Iblis dosa wiwit wiwitan» (1 Yokanan 3,8). «Dheweke wis mateni wiwit wiwitan lan ora ana ing kayekten; amarga kayekten ora ana ing Dheweke. Yening wong ngucapake goroh, wong iku ngucapake dhewe. amarga dheweke iku tukang ngapusi lan bapake ngapusi » (Yokanan 8,44). Kanthi gorohé, dheweke nuntut wong-wong sing percaya "awan lan wengi ing ngarepé Gusti Allah (Roma 12,10).

Dheweke ala, kaya dheweke ndayakake manungsa dadi duraka nalika jamane Nuh: puisi lan ngupayakake ati dheweke mung nate ala (Pangentasan 1).

Kepinginan dheweke yaiku nduwe pengaruh ala marang para wong sing percaya lan wong sing percaya, supaya dheweke tetep dadi "cahya cahya Injil kamulyan Kristus" (2 Korinta 4,4), supaya dheweke ora nampa "sifat suci" (2 Petrus 1,4).

Nganti pungkasane, dheweke nuntun wong-wong Kristen kanggo nindakake dosa kaya dheweke nyoba Kristus (Matius 4,1: 11), lan dheweke nggunakake ngapusi, kayadene karo Adam lan Hawa, kanggo njaga dheweke "saka kesederhanaan menyang Kristus" (2 Korinta 11,3). Kanggo nggayuh iki, dheweke kadhangkala dadi "malaekat cahya" (2 Korinta 11,14), lan nyamar dadi soko sing ora.

Liwat panggodha lan liwat pengaruh masyarakat sing dikendhaleni, Iblis nyoba njaluk wong Kristen supaya adoh saka Gusti Allah. Wong sing pracaya bisa misahake awake dhewe saka awake dhewe, supaya dosa saka Gusti Allah, kanthi mratobat kanggo tumindak dosa manungsa, ndherek tumindak ala lan nrima pengaruh penipuan sing cukup. (Mat. 4,1: 10-1; 2,16 Yokanan 17: 3,8-5,19; 2,2; 1,21: 1; Efesus 5,8: 3,15; Kolose; Petrus; Yakobus).

Nanging kudu eling yen Iblis lan dhemit, kalebu kabeh panggodane Iblis, ana ing sangisoring panguwasa Gusti Allah. Gusti Allah ngidini kagiyatan kasebut amarga karsane Gusti Allah supaya para wong pracaya bebas (karsa bebas) nggawe keputusan spiritual (Pakaryan 16,6-12; Markus 1,27; Lukas 4,41; Kolose 1,16-17; 1 Korinta 10,13; Lukas 22,42; 1 Korinta 14,32).

Kadospundi manawi tiyang pitados nanggulangi Iblis?

Tanggepan alkitaben utama sing percaya marang Iblis lan upaya kanggo mbujuk kita kanggo dosa yaiku "nolak Iblis supaya dheweke uwal saka sampeyan" (Yakobus 4,7; Matius 4,1: 10), lan mula dheweke ora menehi "papan" utawa kesempatan (Efesus 4,27).

Nolak Iblis kalebu pandonga kanggo nglindhungi, tundhuk marang Gusti Allah kanthi mituhu marang Kristus, ngerti kepiye piala narik kawigaten, entuk katrampilan spiritual (apa sing diarani Paulus nggawe kabeh waja Gusti Allah), yakin marang Kristus sing njaga kita liwat Roh Suci (Matius 6,31; Yakobus 4,7; 2 Korinta 2,11; 10,4-5; Efesus 6,10-18; 2 Tesalonika 3,3).

Resisting uga tegese waspada sacara mental, "amarga Iblis mlaku kaya singa sing nggegirisi lan nggoleki sapa sing bakal dipangan" (1 Petrus 5,8: 9).

Luwih penting, kita percaya marang Kristus. Ing 2 Tesalonika 3,3 kita maca "manawa Gusti iku setya; iku bakal ngiyatake sampeyan lan nglindhungi saka piala ». Kita gumantung marang kasetyanane Sang Kristus kanthi "ngadeg ing iman" lan ing pandonga ndedonga kanthi lengkap kanggo ngluwari kita saka piala (Mat. 6,13).

Kristen kudu tetep ing Kristus (Yokanan 15,4) lan aja melu kegiatan Iblis. Sampeyan kudu mikir babagan barang-barang sing diurmati, adil, murni, apik banget, lan duwe reputasi sing apik (Filipi 4,8) meditasi tinimbang njelajah "jerone Setan" (Wahyu 2,24).

Para wong sing percaya uga kudu nanggung tanggung jawab kanggo njupuk tanggung jawab kanggo dosa pribadi lan ora nyalahake Iblis. Sétan bisa dadi pemula tumindak ala, nanging dheweke lan dhemit ora mung siji sing njaga ala amarga wong lanang lan wanita wis nggawe lan ngupayakake dhewe supaya bisa nggawe piala. Wong, dudu Iblis lan dhemit, dadi tanggung jawabe dhewe (Yésaya 18,20; Yakobus 1,14-15).

Yesus wis menang kamenangan

Kadhangkala pangertene ditulisake manawa Gusti Allah iku luwih gedhe, lan Iblis iku uga luwih cilik saka Gusti Allah, lan uga ana ing konflik langgeng. Ide iki diarani dualisme.
Tampilan kasebut ora cocog karo agama. Ora ana perjuangan sing tetep kanggo supremasi universal antarane kekuwatan pepeteng, sing dipimpin dening Iblis, lan kekuwatan sing apik, dipimpin dening Gusti Allah. Ratun Setane mung dadi titah, asipat tundhuk marang Gusti Allah, lan Gusti Allah nduweni wewenang sing paling dhuwur ing kabeh prekara. Yésus menang liwat kabeh klaim Iblis. Kanthi pracaya marang Kristus, kita wis entuk kamenangan, lan Gusti Allah iku duwe kedaulatan kanggo kabeh perkara (Kolose 1,13:2,15; 1:5,4; 93,1 Yohanes 97,1; Jabur 1; 6,15; 19,6 Timotius; Wahyu).

Mula, wong Kristen ora kudu kuwatir banget babagan efektifitas serangan Iblis marang dheweke. Ora ana malaekat utawa kakuwatan utawa kekuwatan "ora bisa misahake kita saka katresnaning Allah sing ana ing Sang Kristus Yesus" (Roma 8,38-39).

Saka wektu kita maca ing Injil lan ing Kisah bilih Gusti Yesus lan murid-murid sing diwenehake khusus kanggo ngusir dhemit saka wong sing lara fisik lan / utawa spiritual. Iki nggambarake kemenangan Kristus nglawan kekuwatan pepeteng. Motivasi kasebut kalebu loro kanggo kasangsaran lan bukti asli wewenang Kristus, Putraning Allah. Pengusiran dhemit ana gandhengane karo ngentheng kasangsaran spiritual lan / utawa fisik, dudu pitakonan spiritual kanggo mbusak dosa pribadi lan akibate (Matius 17,14-18; Markus 1,21-27; Markus 9,22; Lukas 8,26-29; Lukas 9,1; Kisah 16,1-18).

Ratun Setane ora bakal maneh gonjang-ganjing bumi, goyangake karajan, jagad dadi sepi, ngrusak kutha, lan njaga manungsa dikunci ing omah tahanan tahanan spiritual (Yésaya 14,16: 17).

«Sapa sing gawe dosa iku saka Sétan; amarga Iblis dosa wiwit wiwitan. Kajaba iku, Putraning Allah muncul kanggo ngrusak pakaryan setan » (1 Yokanan 3,8). Kanthi mbanting wong sing dipercaya nglakoni dosa, Iblis nduwe kekuwatan kanggo nuntun dheweke menyang pati spiritual, yaiku ngasingake saka Gusti Allah. Nanging Gusti Yesus ngorbanake awake dhewe "supaya seda dheweke bakal njupuk kekuwatan saka wong-wong sing ngontrol pati, yaiku Iblis" (Ibrani 2,14).

Sawise bali saka Kristus, dheweke bakal ngilangi pengaruh Ratun Setane lan dhemit, saliyane wong-wong sing nyekel pengaruh Iblis tanpa sedhih kanthi mbuwang siji-sijine menyang Tlaga Goena (2 Tesalonika 2,8: 20; Wahyu).

nutup

Sétan iku malaékat tiba sing ngupaya ngrusak kersané Gusti Allah lan nyegah wong-wong sing pracaya ora bakal tekan kasukman. Penting, para pitados mangertos alat-alat Iblis tanpa prihatin banget karo Iblis utawa setan supaya Iblis ora njupuk kesempatan kanggo kita (2 Korinta 2,11).

dening James Henderson


pdfIblis ora suci