Pengadilan Terakhir

429 sajian paling anyar

«Pengadilan teka! Paukuman bakal teka! Mratobata saiki, sampeyan ora bakal mlebu neraka ». Mungkin sampeyan wis krungu tembung utawa tembung sing padha saka para penginjil sing njerit. Tujuane yaiku: Nggawe pamirsa supaya komitmen karo Gusti Yesus kanthi wedi. Tembung kaya ngono kuwi ngganggu Injil. Mungkin iki ora adoh saka gambar "pengadilan kekal" sing akeh wong Kristen percaya kanthi medeni suwene pirang-pirang abad, utamane ing Abad Pertengahan. Sampeyan bisa nemokake patung-patung lan lukisan sing nggambarake wong mursid sing mlaku-mlaku kepethuk karo Kristus lan wong-wong sing ora adil diseret menyang neraka dening dhemit sing kejem. Paukuman Pungkasan, minangka bagean saka doktrin "perkara pungkasan". - Iki janji bakal ngasilake Yesus Kristus, wungune para wong sing adil lan ora adil, pungkasaning jagad sing ala saiki, sing bakal diganti karo Kratoning Allah sing mulya.

Tujuane Gusti Allah kanggo manungsa

Crita diwiwiti sadurunge jagad iki digawe. Gusti Allah minangka Rama, Putra lan Roh ing komunitas, urip ing katresnan lan menehi kanthi tanpa wates. Dosa kita ora nggumunake Gusti Allah. Malah sadurunge Gusti Allah nitahake manungsa, Dheweke ngerti manawa Putraning Allah bakal seda amarga dosa manungsa. Dheweke wis ngerti sadurunge yen kita bakal gagal, nanging dheweke nggawe kita amarga dheweke wis ngerti solusi kanggo masalah kasebut. Gusti Allah nitahake manungsa miturut gambar dhewe: "Ayo padha digawe wong kaya kita, sing mrentah iwak ing segara lan manuk ing sangisore langit, kewan ingon-ingon lan kabeh bumi lan kabeh Cacing sing nyusup ing bumi. Lan Gusti Allah nitahake manungsa miturut gambar dhewe, miturut gambar saka Gusti Allah nitahake. lan digawe minangka pria lan wanita » (Pangentasan 1: 1,26-27).

Ing gambar saka Gusti Allah, kita digawe kanggo nggawe sesambetan katresnan sing nggambarake katresnan Gusti Allah ing Tritunggal. Gusti Allah pengin supaya kita trampil ing katresnan lan uga urip sesambetan karo Gusti Allah. Wawasan kasebut minangka janji ilahi, sing ditulis ing pungkasaning Injil, yaiku manawa Gusti Allah bakal urip bareng karo umate: «Aku krungu swara gedhe saka dhampare, pangandikane: Lah, Tarub Suci karo masarakat! Lan dheweke bakal manggon bareng karo wong-wong mau, lan dheweke bakal dadi umate, lan dheweke dhewe, Gusti Allah nunggil karo dheweke, bakal dadi Allahe » (Wahyu 21,3).

Gusti Allah nitahake manungsa amarga dheweke pengin nuduhake katresnan langgeng lan tanpa syarat karo kita. Siji-sijine masalah yaiku kita manungsa ora pengin urip ing katresnan siji liyane utawa marang Gusti Allah: "Kabeh padha dosa lan ora duwe kamulyan sing kudu ana ing ngarsane Gusti Allah" (Roma 3,23).

Dadi Putraning Allah, sing Nggawe manungsa, dadi manungsa supaya bisa urip lan mati kanggo umate: «Amarga ana Gusti Allah lan mediator antarane Gusti Allah lan manungsa, yaiku manungsa Kristus Yesus, sing menehi awake dhewe minangka tebus kanggo kabeh, minangka paseksene ing wektu sing tepat » (1 Timotius 2,5:6 -).

Ing pungkasan jaman, Yesus bakal bali menyang bumi dadi hakim ing pengadilan pungkasan. "Bapak ora ngadili sapa-sapa, nanging wis masrahake kabeh putrane marang putra" (Yokanan 5,22). Apa Yésus bakal sedhih amarga wong-wong dosa lan nolak dhèwèké? Ora, dheweke ngerti yen iki bakal kelakon. Wiwit wiwitan, dheweke wis duwe rencana karo Gusti Allah Bapaké kanggo nggawa kita bali menyang hubungan sing bener karo Gusti Allah. Gusti Yesus tundhuk marang rencana sing bener saka Gusti Allah babagan piala lan ngalami akibat saka dosa-dosa kita marang awake dhewe sing nyebabake dheweke mati. Dheweke nyritakake nyawane supaya kita bisa urip, yaiku: "Gusti Allah ana ing Sang Kristus lan ngrukunake jagad karo awake dhewe, lan ora ngitung dosane kanggo dheweke lan nggawe tembung rekonsiliasi ing antarane kita" (2 Korinta 5,19).

Kita, wong Kristen sing wis precaya, wis diadili lan dianggep salah. Kita sampun kaapunten lumantar pangurbananipun Gusti Yesus lan kita revitalisasi kanthi gesang malih dening Yesus Kristus. Gusti Yesus diadili lan diukum ing papan kita atas asmane kita, njupuk dosa lan pati kita lan menehi ganti urip, hubungane sing bener karo Gusti Allah, supaya kita bisa urip bebarengan karo dheweke ing persekutuan langgeng lan ing katresnan suci.

Ing pungkasan pangadilan, ora kabeh wong bakal ngurmati apa sing wis ditindakake Kristus kanggo dheweke. Sawetara wong bakal nolak keputusan Yesus sing salah lan nolak hak Kristus dadi hakim lan korban. Dheweke takon marang awake dhewe, "Apa dosa-dosaku ala banget?" Lan bakal nolak nebus kaluputane. Ana liyane sing ujar: "Apa aku ora bisa mbayar utang tanpa kudu setya marang Gusti Yesus salawas-lawase?" Sikap lan respons sampeyan marang sih-rahmaté Gusti Allah bakal dicethakaké ana ing keputusan pungkasan.

Tembung Yunani kanggo "pangadilan" sing digunakake ing peranganing Prajanjian Anyar yaiku krisis, saka ngendi tembung "krisis" asalé. Krisis nuduhake wektu lan kahanan nalika njupuk keputusan kanggo utawa nglawan wong liya. Ing pangertene iki, krisis minangka titik ing uripe manungsa utawa ing jagad iki. Sing luwih khusus, krisis nuduhake kegiyatan Gusti Allah utawa Mesias minangka hakim jagad ing Kiamat Pungkasan utawa Dina Kiamat, utawa kita bisa ujar wiwitan "pengadilan kekal". Iki dudu putusan sing salah, nanging proses sing bisa suwe lan uga kalebu kemungkinan tobat.

Pancen, masarakat bakal ngadili lan ngadili awake dhewe adhedhasar tanggapane marang Hakim Yesus Kristus. Apa dheweke bakal milih dalan katresnan, andhap asor, sih-rahmat lan kabecikan utawa dheweke luwih seneng mementingake awake dhewe, mandhiri lan netepake dhiri? Apa sampeyan pengin urip karo Gusti Allah miturut syarat utawa ing papan liya miturut syarat sampeyan dhewe? Ing pengadilan iki, kegagalan wong-wong kasebut dudu amarga Gusti Allah nolak wong-wong mau, nanging amarga nolak Gusti Allah lan pangadilan sih-rahmat ing lan liwat Yesus Kristus.

Dina keputusane

Kanthi ringkesan iki, saiki kita bisa mriksa ayat babagan pangadilan kasebut. Iki minangka kedadeyan serius kanggo kabeh wong: "Nanging Aku pitutur marang kowe, manawa ana wong kudu menehi pertanggungjawaban ing dina pengadilan kanggo kabeh tembung sing ora ana gandhengane. Saka tembung sampeyan bakal kabenerake, lan saka tembung sampeyan bakal disalahake » (Matéus 12,36: 37).

Gusti Yesus ngringkes pengadilan sing bakal ana gegayutan karo nasib wong mursid lan wong duraka: «Aja kaget karo perkara iki. Bakal teka waktune kabeh wong sing ana ing kuburan bakal ngrungokake swarane, lan bakal ana wong sing nindakake kabecikan, kanggo patangen urip, nanging wong-wong sing nindakake piala, kanggo tangi saka paukuman » (Yokanan 5,28: 29).

Ayat-ayat kasebut kudu dingerteni miturut bebener Alkitab liyane; saben wong wis nindakake piala lan dadi wong dosa. Paukuman kasebut ora mung kalebu apa sing ditindakake wong liya, nanging uga apa sing ditindakake Yesus kanggo dheweke. Dheweke wis mbayar utang kanggo kabeh wong.

Wedhus lan wedhus

Gusti Yesus nggambarake sifat Pengadilan Pungkasan kanthi wujud simbolik: "Nanging yen Putraning Manungsa rawuh kanthi kamulyan, lan kabeh malaekat bareng dheweke, banjur bakal lenggah ing dhampare kamulyane lan kabeh masarakat bakal diklumpukake sadurunge dheweke. Lan dheweke bakal misahake siji liyane kaya pangon sing misahake wedhus lan wedhus, lan wedhus-wedhus bakal dilebokake ing sisih tengen lan wedhus ing sisih kiwa » (Matéus 25,31: 33).

Wedhus ing sisih tengené bakal ngrungokake berkahé kanthi tembung-tembung ing ngisor iki: "Ayo, kowé sing diberkahi saka RamaKu, tampa warisan Kraton sing wis disiyapake kanggo kowé wiwit wiwitan jagad! » (Ayat 34).

Napa dheweke milih dheweke? "Amarga aku keluwen, sampeyan menehi aku mangan. Aku ngelak lan sampeyan menehi ngombe. Aku dadi wong liyo lan kowe ngeterke aku. Aku wis wuda lan sampeyan klamben. Aku lara lan sampeyan ngunjungi aku. Aku ing pakunjaran lan sampeyan teka kula » (Ayat 35-36).

Wedhus ing sisih kiwa uga bakal dilaporake babagan nasibe: "Banjur dheweke uga bakal ujar marang wong sing ana ing sisih kiwa: Ayo lunga saka aku, kowe laknat, menyang geni langgeng sing disiapake kanggo setan lan malaekat!" (Ayat 41).

Pasemon iki ora menehi katrangan babagan pengadilan lan jinis pangadilan sing bakal diwenehake nalika "Pengadilan Pungkasan". Ayat kasebut ora kasebut babagan pangapura utawa iman. Wedhus-wedhus kasebut ora ngerti yen Yesus melu apa sing ditindakake. Ngewangi wong sing butuh iku perkara sing apik, nanging ora mung perkara sing penting utawa nemtokake keputusan akhir. Pasemon kasebut mulangake rong perkara anyar: Hakim kasebut yaiku Putraning Manungsa, yaiku Yesus Kristus dhewe. Dheweke pengin wong nulungi wong-wong sing butuh lan ora preduli. Gusti Allah ora nolak manungsa, nanging menehi sih, utamane sih pangapura. Welas asih lan kabecikan tumrap wong sing butuh sih-rahmat lan sih-rahmat bakal diganjar mbesuk kanthi sih rahmat sing diwenehake dhewe. "Nanging sampeyan, kanthi ati sing wangkal lan ora mratobat, nglumpukake nesu kanggo awakmu dhewe kanggo dina bebendu lan mujudake pangadilan Allah sing bener" (Roma 2,5).

Paulus uga nyebutake dina kiamat, nyebutake minangka "dina bebendune Gusti Allah" sing didhawuhake pangadilan sing bener: "Sing bakal menehi saben wong miturut pakaryane: urip langgeng kanggo wong sing sabar ngupaya tumindak becik kanggo kamulyan, pakurmatan lan urip abadi; Nanging nesu lan nesu marang wong-wong sing regejegan lan ora nurut kayekten, nanging nuruti ketidakadilan " (Roma 2,6-8).

Maneh, iki ora bisa dianggep minangka gambaran lengkap babagan pangadilan, amarga ora ana sih-rahmat utawa iman sing kasebut. Dheweke ujar manawa kita sabdho dudu amarga saka pakaryan kita, nanging kanthi iman. "Nanging amarga kita sumurup, manawa manungsa iku ora kabenerake marga saka angger-anggering angger-anggering Toret, nanging amarga pracaya marang Gusti Yesus Kristus, kita uga pracaya marang Sang Kristus Yesus, supaya kita bisa kabenerake kanthi pracaya ana ing Sang Kristus lan dudu amarga saka angger-anggering Toret. ; amarga ora ana wong sing mursid amarga tumindak saka angger-anggering Toret » (Galatia 2,16).

Prilaku sing apik iku apik, nanging ora bisa nylametake kita. Kita dianggep bener ora adhedhasar tumindak dhewe, nanging amarga kita nampa kabenerane Sang Kristus lan mulane melu: «Nanging kowe lumaku ana ing Sang Kristus Yesus, sing dadi kawicaksanan tumrap kita marga saka Gusti Allah, kabeneran lan kasucen, Kaslametan " (1 Korinta 1,30). Umume ayat babagan pengadilan pungkasan ora ngandhani bab sih-rahmat lan katresnane Gusti Allah, sing minangka bagean utama Injil Kristen.

tegese urip

Kapan kita mikir babagan pangadilan, kita kudu mesthi eling yen Gusti Allah nitahake kita kanthi tujuan. Dheweke pengin supaya kita urip bebarengan karo dheweke ing persekutuan kekal lan ing sesambetan sing raket. «Kaya dene manungsa pinesthi mati sapisan, nanging sawise iku bakal diadili; semono uga Kristus uga tau dikorbanake kanggo nyingkirake dosane akeh; kanggo kaping pindho, dheweke ora katon amarga dosa, nanging kanggo kaslametan wong-wong sing ngenteni dheweke » (Ibrani 9,27: 28).

Wong-wong sing precaya marang dheweke lan dadi wong bener amarga gaweyan nebus ora kudu wedi yen diadili. Yohanes negesake marang para pamiarsa: «Ing katresnan iki sampurna karo kita, supaya kita bisa bebas ngomong ing dina kiamat; amarga kayadene, kita uga ana ing jagad iki » (1 Yokanan 4,17). Sing sapa dadi kagungane Kristus bakal oleh ganjaran.

Wong-wong sing ora precaya sing nolak mratobat, ngowahi urip, lan ngakoni yen mbutuhake rahmat lan sih-rahmat Kristus lan hak Allah kanggo ngadili piala yaiku wong duraka, lan dheweke bakal nampa paukuman sing beda: «Dadi Swarga lan bumi saiki disimpen geni kanthi tembung sing padha, disimpen kanggo dina pangadilan lan paukuman tumrap wong duraka » (2 Petrus 3,7).

Wong duraka sing ora mratobat nalika diadili bakal ngalami pati kaping pindho lan ora bakal disiksa selawase. Gusti Allah bakal nindakake tumindak nglawan piala. Nalika ngapura kita, dheweke ora mung ngilangke pikiran, tembung, lan tumindak ala kaya sing ora penting. Ora, dheweke mbayar rega supaya kita bisa mungkasi piala lan nylametake kita saka panguwasane piala. Dheweke nandhang sangsara, nelukake lan ngalahake akibat saka piala kasebut.

Dina pangentasan

Bakal tekan wektu yen becik lan ala bakal pisah lan ora ana maneh. Kanggo sawetara wong, bakal dadi jaman nalika dheweke bakal dibukak egois, mbrontak, lan jahat. Kanggo wong liya, bakal dadi wektune bakal slamet saka wong duraka lan saka piala sing ana ing saben wong - bakal dadi jaman karahayon. Elinga yen "pangadilan" ora ateges "pengadilan". Nanging, tegese sing apik lan sing ala diurutake lan beda dibedakake karo siji liyane. Barang sing apik dingerteni, dipisahake karo sing ala, lan sing ala dirusak. Dina kiamat minangka wektu nebus, kaya sing katulis ing telung tulisan ing ngisor iki:

  • «Gusti Allah ora ngutus putrane menyang jagad iki kanggo ngadili jagad, nanging kanggo ngirit jagad iki. (Yokanan 3,17).
  • «Sapa sing pengin kabeh wong bisa slamet lan ngerti sejatine kasunyatan» (1 Timotius 2,3:4 -).
  • «Gusti ora nundha janji amarga ana sing nganggep telat; nanging dheweke sabar karo sampeyan lan ora pengin ana wong sing ilang, nanging kabeh wong kudu mratobat (Tobat) temokake » (2 Petrus 2,9).

Wong-wong sing wis slamet sing wis bener amarga gaweyan nebus ora prelu wedi karo ukuman pungkasan. Wong-wong sing dadi kagungane Kristus bakal tampa pituwase langgeng. Nanging wong duraka bakal nemahi pati langgeng.

Kedadeyan saka Kiamat Pungkasan utawa Kiamat sing Abadi ora cocog karo apa sing ditampa wong Kristen. Teolog Reformasi pungkasan, Shirley C. Guthrie, nyaranake manawa kita kudu ngrancang pamikiran babagan kedadeyan krisis iki: Umume wong-wong Kristen sing mikir yen mikir pungkasan sejarah ora kudu wedi utawa spekulasi dendam. "Nang" utawa "munggah" utawa sing bakal "njaba" utawa "mudhun". Kudu dipikirake kanthi bersyukur lan nyenengake yen bisa ngadhepi wektu kanthi yakin nalika kersane Pencipta, Reconciler, Redeemer lan Restorer bakal menang sepisan - nalika keadilan amarga ora adil, tresna marang sengit, ora peduli lan srakah, Tentrem kabeh memungsuhan, kamanungsan amarga ora manusiawi, Kratoning Allah bakal menang kekuwatan peteng. Pengadilan Pungkasan ora bakal dilawan karo jagad, nanging kanggo kepentingan kabeh jagad. "Iki warta apik ora mung kanggo wong Kristen, nanging uga kanggo kabeh wong!"

Hakim ing pengadilan pungkasan yaiku Yesus Kristus, sing seda kanggo wong sing bakal diadili. Dheweke mbayar ukuman dosa kanggo kabeh wong lan mbenerake kabeh. Wong sing ngadili wong mursid lan wong sing ora adil, yaiku sing menehi nyawane supaya bisa urip salawase. Gusti Yesus wis nate ngukum dosa lan dosa. Hakim Yesus Kristus sing welas asih pengin kabeh wong duwe urip langgeng - lan dheweke wis kasedhiya kanggo kabeh wong sing gelem mratobat lan percaya marang dheweke.

Yen sampeyan, sing maca, ngerti apa sing wis ditindakake dening Yesus kanggo sampeyan lan pracaya marang Jahshua, sampeyan bisa ngarep-arep pengadilan kanthi percaya diri lan bungah, ngerti manawa kaslametan sampeyan mesthi ana ing Yesus Kristus. Wong-wong sing durung duwe kesempatan kanggo ngrungokake Injil lan nampa iman marang Kristus uga bakal ngerti manawa Gusti Allah wis menehi pasokan kanggo dheweke. Pengadilan pungkasan yaiku wektu sing nyenengake kabeh wong amarga bakal ngasilake kamulyaning Kerajaan Allah sing langgeng ing endi wae, kajaba katresnan lan kabecikan bakal ana ing salawas-lawase.

dening Paul Kroll