Langkah iman

Langkah langkah iman Dheweke dadi kanca Yesus Kristus lan dheweke seneng karo sedulur Marta, Maria lan Lazarus kanthi mesmat. Dheweke manggon ing Betania, sawetara kilometer saka Yerusalem. Liwat tembung-tembunge, tumindak lan mukjizat, dheweke luwih dipercaya percaya marang dheweke lan kabar apik.

Ora suwé riyaya Paskah, sedulur loro mau nimbali Gusti Yesus kanggo njaluk bantuan amarga Lazarus lara. Dheweke precaya manawa yen Gusti Yesus nunggil karo dheweke, dheweke bisa nambani. Ing panggonan Yésus lan para muridé krungu kabar kasebut, dhèwèké kandha: "Penyakit iki ora nyebabake pati, nanging dadi ngluhurake Putraning Manungsa". Dheweke nerangaké manawa Lazarus lagi turu, nanging tegese uga wis tilar donya. Gusti Yesus nambahake, iki minangka kesempatan kanggo saben wong kanggo njupuk langkah anyar ing iman.

Saiki Gusti Yésus lan murid-muridé budal menyang Betania, ana Lazarus suwé suwéné patang dina. Nalika Gusti Yesus rawuh, Marta ujar marang dheweke: «Sadulurku wis seda. Nanging saiki aku ngerti: apa sing sampeyan panjaluk marang Gusti Allah, dheweke bakal menehi sampeyan ». Dadi Marta menehi kesaksian manawa Gusti Yesus duwe berkah saka Rama lan krungu wangsulane: «Adikmu bakal ditangekake maneh amarga aku dadi wungune lan urip. Sapa sing pretyaya marang Aku bakal urip, senajan wis mati lan sapa sing manggon ing kono lan pretyaya marang Aku ora bakal mati. Apa sampeyan mikir? » Dheweke kandha: "Ya, Pak, aku percaya".

Nalika Gusti Yesus jumeneng ing ngarepe kuburan Lazarus karo sing nangis lan mrentahake supaya watu kasebut dicopot, Yesus njaluk Marta kanggo njupuk langkah liyane ing iman kasebut. "Yen sampeyan pracaya sampeyan bakal weruh kamulyaning Allah". Gusti Yesus ngucapke matur nuwun marang bapake amarga wis ngrungokake dheweke lan nelpon kanthi swara banter: "Lazarus metu!" Almarhum mangsuli telpon Yesus, metu saka kuburan lan urip (saka Yohanes 11).

Ngandika: "Aku kebangkitan lan urip" Yesus ngumumake manawa dheweke dadi master pati lan urip dhewe. Marta lan Maria percaya marang Jahshua lan ndeleng bukti nalika Lazarus metu saka kuburan.

Sawetara dina sabanjure, Yesus seda ing salib kanggo nyiksa awake dhewe. Wungunane minangka mujijat paling gedhe. Gusti Yesus urip lan minangka semangat kanggo sampeyan yen sampeyan bakal nyeluk sampeyan kanthi jeneng lan sampeyan bakal ditangekake maneh. Kapercayan marang kedaden Gusti Yesus menehi kepasten yen sampeyan uga bakal melu patangen.

dening Toni Püntener