Pengarep-arep mati pungkasan

592 pangarep-arep mati pungkasan Paribasan ujar: "Muga-muga mati pungkasan!" Yen paribasan iki ujar sejatine, pati bakal dadi pungkasane pengarep-arep. Ing khutbah ing Pentekosta, Petrus nerangake manawa pati Yesus ora bisa nahan maneh: "Den (Yesus) nangekake Gusti Allah lan mbebasake dheweke saka lara pati amarga ora mungkin dipenggalake dening pati » (Para Rasul 2,24).

Paulus banjur nerangake manawa, minangka ditampilake simbolisme baptis, wong Kristen ora mung melu panyaliban Yesus, nanging uga patangen. "Dadi, kita dikubur bebarengan karo dheweke dibaptis nganggo pati, supaya kaya kita Sang Kristus kawungokake saka ing antarane wong mati dening kamulyaning Rama, kita uga bisa urip anyar. Amarga yen kita wis tuwuh bebarengan karo dheweke, wis dadi kaya dheweke ing sedane, kita bakal dadi kaya dheweke ing patangen » (Roma 6,4-5).

Mulané, pati ora ndarbèni kekuwatan sing langgeng kanggo kita. Ing Gusti Yesus kita duwe kamenangan lan ngarep-arep supaya bakal munggah ing urip langgeng. Gesang anyar iki diwiwiti nalika kita nampi gesang Sang Kristus sing wis ditangekake ing kita kanthi pracaya marang Panjenengane. Apa kita urip utawa mati, Yesus tetep ana ing kita lan dadi pengarep-arepe.

Pati fisik angel, utamane kanggo sanak keluarga lan kanca sing ditinggal. Nanging, mokal kanggo mateni wong sing wis mati amarga dheweke urip anyar ing Gusti Yesus Kristus sing nduweni urip langgeng. "Nanging iki urip langgeng sing bakal ngerteni sampeyan, yen sampeyan mung siji-sijine Gusti Allah sing sejati, lan Gusti Yesus Kristus sing dikirim," (Yokanan 17,3). Kanggo sampeyan, pati ora dadi mburi pangarep-arep lan impen sampeyan, nanging transisi menyang urip langgeng sing ana ing tangane Rama Swarga, sing nggawe kabeh iki bisa lumantar Putrane Gusti Yesus Kristus!

dening James Henderson