Roh Suci

Sang Roh Suci iku Gusti Allah nyambut gawe - gawe, ngucapake, ganti, urip ing kita, makarya. Sanajan Roh Suci bisa nindakake iki tanpa kawruh, nanging migunani lan penting kanggo sinau luwih lengkap babagan iki.

Roh Suci iku Gusti Allah

Roh Suci nduweni sifat-sifat saka Gusti Allah, padha karo Gusti Allah lan nindakake samubarang sing ditindakake mung Gusti Allah. Kaya dene Gusti Allah, Sang Roh Suci sutji - suci banget kaya ngala-ala kaya ngala Roh Suci dadi Putraning Allah (Ibrani 10,29). Blasphemy, nyenyamah marang Roh Suci minangka dosa sing ora bisa dingapura (Mat. 12,32). Iki tegese roh suci kanthi alam lan ora beda karo candhi.

Kaya dene Gusti Allah, Roh Suci iku abadi (Ibrani 9,14). Kaya dene Gusti Allah, Roh Suci ana ing endi-endi (Jabur 139,7: 9). Kaya dene Gusti Allah, Sang Roh Suci iku maha tenanan (1 Korinta 2,10: 11-14,26; Yokanan). Sang Roh Suci nggawe (Pakaryan 33,4; Jabur 104,30) lan nggawe kaelokan (Matius 12,28; Rum 15,18-19) lan kontribusi marang pakaryane Gusti Allah. Sapérangan perangan kasebut nuduhaké Bapake, Anak lan Roh Suci dadi ketuhanan. Ing diskusi babagan hadiah kasukman, Paulus nuduhake konstruk sing padha karo Roh, Gusti lan Gusti (1 Korinta 12,4: 6). Dheweke mungkasi surat kanthi pandonga telung bagian (2 Korinta 13,14). Peter miwiti serat ing wangun telung bagean liyane (1 Petrus 1,2). Sanajan conto kasebut ora minangka bukti kesatuan Trinity, dheweke ndhukung ide iki.

Formula baptis nguatake tandha kamanunggalan sing kaya ngono: "Mbaptis kanthi asmane Rama lan Sang Putra lan Sang Roh Suci" (Matéus 28:19). Telu kasebut duwe jeneng, sing nuduhake minangka makhluk, nalika Roh Suci nindakake sesuatu, Gusti Allah nindakake. Nalika Sang Roh Suci ngandika, Gusti Allah ngandika. Nalika Ananias ngapusi Roh Suci, dheweke ngapusi Gusti Allah (Para Rasul 5: 3-4). Petrus ujar manawa Ananias ngapusi ora dadi wakil saka Gusti Allah, nanging saka Gusti Allah dhewe.

Ing wacana Paulus ujar manawa wong Kristen dadi kuil saka Gusti Allah (1 Korinta 3,16), ing liyane, dheweke kandha manawa kita dadi kuil Roh Suci (1 Korinta 6,19). Kita minangka candhi kanggo nyembah titah sing gaib lan dudu kekuwatan sing ora duwe gegayuhan. Nalika Paulus nyerat manawa kita minangka candhi Roh Suci, dheweke nuduhake manawa Roh Suci iku Gusti Allah.

Supaya Roh Suci lan Gusti Allah padha: "Nanging nalika padha ngladeni lan pasa ing Gusti, Sang Roh Suci ngendika: Pisahake saka Barnabas lan Saulus menyang pagawean sing dakwenehi" (Para Rasul 13,2) , Ing kene, Roh Suci migunakake pronoun pribadi kaya Gusti Allah. Mangkene uga, Roh Suci ngandika yen Israel nyoba lan nyoba marang dheweke lan ngandika, «Aku sumpah kanthi nesu: sampeyan ora bakal ngaso. (Ibrani 3,7: 11). Nanging Roh Suci ora mung jeneng liya kanggo Gusti Allah. Roh Suci bebas saka Rama lan Putra, kaya sing ditampilake ing baptisan Yesus (Matius 3,16: 17). Telu kasebut mandhiri lan siji liyane, Roh Suci nindakake pakaryan Gusti Allah sajrone urip kita. Kita lair liwat lan saka Gusti Allah (Yohanes 1:12), sing padha karo lair saka Roh Suci (Yokanan 3,5). Roh Suci yaiku liya-liyane yaiku Gusti Allah urip ing kita (Efesus 2:22; 1 Yokanan 3,24:4,13;). Roh Suci manggon ing kita (Roma 8,11:1; 3,16 Korinta) - lan amarga roh urip ana ing kita, kita uga bisa ngucapake manawa Gusti Allah urip ing kita.

Roh Suci punika pribadi

 • Kitab Suci nggambarake Roh Suci kanthi ciri manungsa:
 • Roh tetep (Roma 8,11:1; 3,16 Korinta)
 • Atine ngomong (Kisah Para Rasul 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1 Timotius 4,1; Ibrani 3,7 lsp)
 • Pikiran kasebut kadang-kadang nggunakake kata ganti pribadi "Aku" (Kisah Para Rasul 10,20; 13,2)
 • Pikiran bisa diresmik, dicoba, ngisi, ngenyek lan diganggu (Kisah 5,3: 9; 4,30; Efesus 10,29:12,31; Ibrani; Matius)
 • Pikirane nuntun, mediasi, telpon lan instruksi (Roma 8,14:26; 13,2; Kisah 20,28;)

Roma 8,27, ngandhakake sirah roh. Roh nggawe keputusan - Roh Suci wis njupuk keputusan (Para Rasul 15,28). Atine ngerti lan tumindak (1 Korinta 2,11:12,11;). Dheweke ora dadi kekuwatan sing ora duwe gegayuhan; Yesus nyebut Roh Suci Paraclet - diterjemahake minangka Komforter, Penasihat, utawa Bek.

"Lan aku bakal takon Rama lan dheweke bakal menehi comforter liyane yen dheweke bakal bebarengan karo sampeyan ing salawas-lawase: semangat sing bener sing ora bisa ditampa dening jagad, amarga ora ndeleng lan ora ngerti. Sampeyan ngerti wong amarga dheweke tetep karo sampeyan lan bakal ana ing kowe » (Yokanan 14,16: 17) .

Penasihat pertama kanggo para sakabat yaiku Yesus. Nalika dheweke mulang, menehi kesaksian, ngutuk, ngarahake lan mbukak kasunyatan (Yokanan 14,26:15,26; 16,8:13; 14;). Kabeh mau kalungguhan pribadi. John nggunakake wangun masculine tembung Yunani parakletos amarga ora prelu nggunakake wangun netral. Ing Yohanes 16,14 malah tembung ganti pribadi lanang "he" digunakake sawise semangat netral wis digunakake. Luwih gampang kanggo ngalih menyang tembung ganti pribadi sing netral, nanging Johannes ora. Pikiran kasebut dibahas karo "he". Nanging, tata bahasa ora pati penting. Nanging, penting yen Roh Suci duwe kuwalitas pribadi. Dheweke dudu kekuwatan sing ora duwe bathi, nanging dadi penolong cerdas lan ilahi sing urip ing kita.

Semangat Prajanjian Lawas

Kitab Suci ora ana bagean sing judhulé "Roh Suci". Kita sinau sethithik saka Roh Suci ing kene lan nalika teks-teks Alkitab nyatakake dheweke. Prajanjian Lawas menehi sawetara pemahaman. Pikiran kasebut ana ing penciptaan urip (Purwaning Dumadi 1: 1,2; Ayub 33,4: 34,14;,). Rohé Gusti Allah ngisi Bezalel kanthi kemampuan mbangun Kémah Suci (Pangentasan 2: 31,3-5). Dheweke ngrampungake Nabi Musa lan uga rawuh saka 70 pinituwa (Pangentasan 4). Dheweke ngisi kawicaksanan Yosua minangka pimpinan, kaya dene Simson kanthi kekuatan lan kemampuan nglawan (Pangandharing Toret 5; Richter [ruang]] 34,9; 6,34). Rohé Gusti Allah diparingi Saul lan digawa bali (1 Sam 10,6; 16,14). Sang Roh banjur maringi rencana marang Dawud (1 Kr. 28,12). Roh menehi inspirasi kanggo para nabi supaya guneman (Wilangan 4; 24,2 Sam. 2; 23,2 Kr 1; 12,18 Kr 2; 15,1; Ezekiel 20,14; Zakharia 11,5; 7,12 Petrus 2) .

Ing Prajanjian Anyar, uga Sang Roh Suci sing nggawe wong-wong kaya Elisabeth, Zacharias lan Simeon ngomong (Lukas 1,41; 67; 2,25-32). Yohanes Pembaptis wis kapenuhan Roh Suci wiwit lair (Lukas 1,15). Pakaryan paling penting yaiku kanggo ngumumake tekane Yesus Kristus, sing mbaptis wong ora mung nganggo banyu nanging nganggo Roh Suci lan geni (Lukas 3,16).

Roh Suci lan Yesus

Sang Roh Suci pancen ana lan melu urip ing Gusti Yesus. Semangat nyebabake angen-angen (Matius 1,20:3,16), dilebokake sawise dheweke dibaptis (Matius), ndadékaké dheweke menyang pasamunan (Lk4,1) lan nggayuh martakake kabar apik (Lukas 4,18). Yésus nundhungi dhemit kanthi bantuan Roh Suci (Mat. 12,28). Liwat Roh Suci, dheweke nawakake awake dadi korban kanggo dosa djalmo manungso (Ibr. 9,14) lan kanthi roh sing padha, dheweke wungu saka ing antarane wong mati (Roma 8,11).

Yesus mulang yen Roh Suci ngendika nalika jamane dikaniaya dening para sakabate (Matéus 10,19: 20). Dheweke ngandhani supaya mbaptis para pengikut Yesus ing asmane Rama, Anak, lan Roh Suci (Matius 28,19). Lan luwih, Gusti Allah maringi Roh Suci kanggo kabeh wong nalika dheweke takon babagan iki (Lukas 11,13). Sawetara bab sing paling penting sing diomongake Gusti Yesus babagan Roh Suci bisa ditemokake ing Injil Yohanes. Kaping pisanan, wong kudu lair saka banyu lan semangat (Yokanan 3,5). Wong butuh pembaharuan spiritual lan ora asale saka awake dhewe, nanging hadiah saka Gusti Allah. Sanajan pikiran ora katon, malah nggawe beda ing urip kita (V. 8).

Yesus uga mulang: "Sapa sing ngelak, marani Aku lan ngombe. Sapa sing pretyaya marang Aku, kaya sing dingandikani Kitab Suci, bakal ndarbeni banyu panguripan sing ana ing sarirane. Nanging bab iku katrangan bab roh sing kudu ditampa dening wong-wong sing precaya marang Panjenengane. Amarga roh durung ana; amarga Yesus durung kamulyan » (Yokanan 7,37: 39).

Roh Suci nemu panganan sing jero. Iki ngidini kita nduwe hubungan karo Gusti Allah sing kita digawe dening wong. Kita nampi Roh kanthi nampi Yesus lan Roh Suci nylametaken gesang kita.

Yohanes ngandika «Kanggo roh durung ana; amarga Yesus durung kamulyan » (V.39) . Roh wis kapenuhan sawetara wong lanang sadurunge urip Yesus, nanging bakal enggal teka kanthi cara anyar - ing Pentekosta. Roh saiki diparingake marang kabeh wong sing nyebut asmane Gusti (Para Rasul 2,38: 39). Gusti Yesus janji marang para sakabate yen semangat sejatine sing bakal urip ing kono bakal diwenehake (Yokanan 14,16: 18). Roh kayekten iki padha karo yen Yesus dhewe rawuh menyang para sakabate (V. 18) amarga dheweke iku Roh Kristus lan Roh Sang Rama - dikirim dening Gusti Yesus lan Sang Rama (Yokanan 15,26). Roh supaya Gusti Yesus bisa diakses dening saben wong lan pakaryane supaya terus, lan Gusti Yesus janji manawa Roh bakal ngajar para murid lan ngelingake kabeh sing wis diwulangake dening Gusti Yesus. (Yokanan 14,26). Rohé mulang bab-bab sing ora bisa dingerteni sadurunge wungune Gusti Yesus (Yokanan 16,12: 13).

Roh bisa ngomong bab Gusti Yésus (Yokanan 15,26:16,24;). Dheweke ora ngiklanake kanggo awake dhewe, nanging nuntun wong menyang Yesus Kristus lan Rama. Dheweke ora ngomongake awake dhewe, nanging kaya sing dikarepake bapak (Yokanan 16,13). Luwih becik Yesus ora maneh karo kita amarga Roh bisa aktif ing mayuta-yuta wong (Yokanan 16,7). Roh nginjil lan nuduhake jagad lan kaluputan lan ngrampungake kebutuhan lan keadilan (Vv. 8-10). Roh Suci nunjuk wong kanggo Gusti Yesus minangka solusi kanggo kaluputan lan sumber keadilan.

Roh lan pasamuwan

Yohanes Pembaptis ujar manawa Yésus bakal mbaptis wong nganggo Roh Suci (Tandhani 1,8). Iki kedadeyan ing Pentekosta sawise wungune nalika Roh menehi murid anyar (Para Rasul 2). Iki kalebu basa sing dicritakake dening wong liya (V. 6) Kaajaiban sing padha uga dumadi ing wektu liya nalika Gréja tuwuh (Kisah Para Rasul 10,44: 46-19,1; 6), nanging ora disebut manawa mukjijat-mukjijat iki kelakon kanggo kabeh wong sing nemu iman Kristen anyar.

Paulus ujar manawa kabeh wong sing pracaya ing Roh Suci dibentuk dadi badan siji, yaiku Gréja (1 Korinta 12,13). Roh Suci kaparingake marang kabeh wong sing percaya (Galatia 3,14). Preduli apa mukjijat sing kedadeyan utawa ora, kabeh wong pracaya wis kabaptis ing Roh Suci. Ora prelu golek lan ngarep-arep mujijat tartamtu kanggo mbuktekake yen sampeyan dibaptis ing Roh Suci.

Kitab Suci ora mbutuhake wong sing dibaptis ing Roh Suci. Nanging, saben wong sing prelu disaranake supaya tetep kapenuhan ing Roh Suci (Éfsus 5,18) saéngga wong bisa nanggapi pitunjuk babagan roh. Hubungan iki terus lan dudu acara siji-wektu. Daripada nggoleki mukjijat, ayo goleki Gusti lan ayo mutusake apa lan kapan ana mukjizat. Paulus biasane nggambarake kekuwatane Gusti Allah ora liwat mukjijat fisik sing kedadeyan, nanging liwat owah-owahan sing kedadeyan ing urip wong - pangarep-arep, katresnan, sabar, layanan, pangerten, penderita lan wani nginjil (Roma 15,13:2; 12,9 Korinta 3,7; Efesus 16; 18-1,11; Kolose 28:29; 2-1,7; 8 Timotius). Kaelokan kasebut uga bisa diarani mukjizat fisik amarga Gusti Allah ngganti urip wong. Roh menehi kakuwatan kanggo nglaporake lan menehi paseksen bab Gusti Yesus (Para Rasul 1,8). Dheweke supaya para sakabat lagi martakake (Kisah 4,8,31; 6,10). Dheweke menehi pandhuan marang Filipus lan banjur dicekel (Kisah 8,29; 39). Roh ngajak Gréja lan nginstal pimpinan (Kisah 9,31; 20,28). Dheweke ngomong karo Petrus lan Gereja Antioki (Para Rasul 10,19; 11,12; 13,2). Dheweke kerja ing Agabus nalika ndeleng paceklik lan nuli Paulus mlayu (Kisah 11,28:13,9; 10). Dane Paulus miwah Barnabas tumuli mamargi (Kisah 13,4: 16,6; 7) lan supaya rapat rasul ing Yerusalem kanggo njupuk keputusan (Para Rasul 15,28). Dheweke dikirim Paulus menyang Yerusalem lan menehi peringatan babagan perkara kasebut (Kisah Para Rasul 20,22: 23-21,11;). Pasamuwan wis ana lan tuwuh liwat pakaryan Roh Suci ing wong-wong sing precaya.

Semangat saiki

Roh Suci uga melu urip para wong kang pracaya:

 • Iku nuntun kita mratobat lan menehi urip anyar (Yohanes 16,8; 3,5-6)
 • Dheweke urip ing kita, mulang lan nuntun kita (1 Korinta 2,10: 13-14,16; Yohanes 17,26: 8,14; Rum)
 • Kita ketemu dheweke ing Kitab Suci, nalika ndedonga lan liwat Kristen liyane. (Ef 1,17:2; 1,7 Timotius)
 • Roh ngethok ati, mbucekake lan ngganti kita (Roma 2,29; Efesus 1,14)
 • Roh nggawe katresnan lan woh kaadilan ing kita (Rom.5,5; Efesus 5,9; Galatia 5,22-23)
 • Roh nyelehake kita ing Pasamuwan lan mbantu kita ngerti yen kita kabeh dadi putrane Gusti Allah (1 Korinta 12,13:8,14; Rum 16)

Kita kudu nyembah marang Gusti Allah kanthi semangat (Phil3,3; 2 Korinta 3,6; Rum 7,6; 8,4-5). Kita nyoba kanggo nyenengake dheweke (Galatia 6,8). Yen kita katuntun dening Roh Suci, Panjenengane maringi urip lan katentreman (Roma 8,6). Liwat dheweke, kita duwe akses menyang bapak (Efesus 2,18). Panjenengané nulungi kita ing kekirangan lan ngadeg kanggo kita (Roma 8,26-27).

Roh Suci ugi maringi kanugrahan spiritual. Dheweke menehi pamimpin kanggo pasamuwan kasebut (Efesus 4,11), wong sing nindakake fungsi dhasar saka layanan katresnan ing pasamuwan (Roma 12,6: 8) lan sing duwe katrampilan khusus kanggo tugas khusus (1 Korinta 12,4: 11). Ora ana sing menehi hadiah lan ora saben hadiah diwenehake kanggo kabeh wong (Vv. 28-30). Kabeh hadiah, spiritual utawa ora, kudu digunakake kanggo kabeh - kabeh Church (1 Korinta 12,7:14,12;). Saben hadiah penting (1 Korinta 12,22: 26).

Nganti saiki, kita mung nampa hadiah pisanan saka Roh, sing, saiki, janji luwih akeh kanggo masa depan (Roma 8,23; 2 Korinta 1,22; 5,5; Efesus 1,13-14).

Roh Suci punika Gusti Allah ing gesang kita. Kabeh sing ditindakake dening Gusti Allah ditindakake dening Sang Roh Suci. Saiki Paulus nyengkuyung supaya bisa urip lan liwat Roh Suci (Galatia 5,25; Efesus 4,30; 1 Tes 5,19). Dadi ayo padha ngrungokake apa sing dingandikakake dening Sang Roh Suci. Amarga nalika dheweke mratelakake, Gusti Allah ucapake.    

dening Michael Morrison


pdfRoh Suci