Titah anyar

588 titah anyar Gusti Allah nyawisake omah kita: «Ing wiwitan Gusti Allah nitahake langit lan bumi. Lan bumi dadi sepi lan kosong, lan pepeteng ana ing jerone; lan Rohing Allah nglayang ing banyu » (Pangentasan 1: 1,1-2).

Minangka Gusti Allah sing nitahake, dheweke nggawe Adam lan Hawa lan nggawa menyang Taman Eden sing indah. Setan nggoda wong-wong sing sepisanan iki lan nyasar dheweke nggodha. Gusti Allah nuntun wong-wong mau metu saka swarga, ing ngendi dheweke mulai mrentah ing jagad iki kanthi cara dhewe.

Kaya sing dingerteni, eksperimen iki kanggo nindakake kabeh manungsa nyebabake biaya akeh kanggo kabeh, kanggo nggawe lan uga kanggo Gusti Allah. Kanggo mulihake tatanan gaib, Gusti Allah ngutus Kang Putra Yesus menyang jagad peteng.

"Nalika iku Gusti Yesus rawuh saka Nasaret ing tanah Galilea lan dibaptis dening John ing Kali Yardine. Bareng metu saka banyu, dheweke weruh langit tumuli lan roh tumurun ing dheweke kaya manuk dara. Banjur ana swara saka swarga: Sampeyan anakku sing daktresnani, aku disenengi karo sampeyan » (Tandhani 1,9-11).

Banjur, nalika Yohanes rawuh ing Yohanes supaya dibaptis, kaya telpon trompet sing nyebut Adam nomer loro, Yesus lan tekane titah anyar. Ing referensi wiwitaning jagad, kaya sing dijlentrehake ing Purwaning Dumadi, Gusti Yesus tumurun ing jagad lan banjur dileboni banyu. Nalika dheweke metu saka banyu Wungu (kabaptis), Roh Suci tumurun ing dheweke kaya manuk dara. Iki minangka pangeling-eling wektu nalika nglayang ing jero banyu lan ing pungkasan kali banjir nggawa merpati nggawa cabang zaitun ijo maneh menyang Nuh lan ngandharake jagad anyar. Gusti Allah ngumumake gaweyan kapisan dadi apik, nanging dosa kita ngrusak.

Ing baptisan Yesus, ana swara saka swarga ngumumake pangandikaning Allah lan menehi kesaksian marang Yesus minangka putrane. Bapak banjur nerangake manawa dheweke pancen semangat marang Yesus. Dheweke dadi wong sing nolak Iblis lan nindakake karsane Rama tanpa ngilangi beyo. Dheweke dipercaya dheweke nganti mati ing salib lan nganti tumitah lan Kratoning Allah kapindho, sawise janji kasebut, bakal kalakon. Sanalika sawise dibaptis, Roh Suci nuntun Gusti Yesus kanggo ngadhepi setan ing ara-ara. Ora kaya Adam lan Hawa, Yésus ngalahake pangeran jagad iki.

Penciptaan ephemeral sedhih lan ngarep-arep kanthi tekane titah anyar. Gusti Allah sejatine lagi kerja. Pamrentahané rawuh ing jagad iki liwat Lumbahe Yesus, seda lan wungune. Ing lan liwat Gusti Yesus sampeyan wis dadi bagian saka titah anyar iki lan bakal tetep ing salawas-lawase!

saka Hilary Buck