Kristus manggon ing kowé!

517 Kristus ing sampeyan Wungune Gusti Yesus Kristus yaiku pemugaran urip maneh. Kepiye cara urip ing Gusti Yesus sing dibalekake maneh mempengaruhi saben dinane? Ing layang Kolose, Paulus nyritakake rahasia sing bisa nyembah urip anyar menyang sampeyan: «Sampeyan wis sinau apa sing wis didhelikake saka sampeyan wiwit wiwitan jagad, pancen apa sing didhelikake saka kabeh manungsa: rahasia sing saiki wis dicethakake kanggo kabeh wong Kristen . Iki mujudake mukjijat sing ora bisa dingerteni kanggo kabeh manungsa ing bumi. Sampeyan sing dadi duweke Gusti Allah bisa ngerti rahasia iki Maca: Kristus urip ing sampeyan! Lan sampeyan duwe pangarep-arep sing kuwat sing diwenehake dening Gusti kanggo sampeyan kamulyane » (Kolose 1,26: 27, ngarep-arep kabeh).

Modele

Kepiye Yesus ngalami hubungan karo bapakne nalika urip ing ndonya iki? «Amarga saka Panjenengané lan liwat Panjenengané lan wong iku samubarang kabeh» (Roma 11,36)! Yaiku hubungane putrane dadi manungsa-manungsa lan bapake minangka Dewa. Saka bapak, liwat bapak, menyang bapak! "Mulané Kristus ngandika marang Gusti Allah nalika rawuh ing jagad: Sampeyan ora pengin kurban lan hadiah liyane. Nanging sampeyan menehi kula awak; wong iki kudu dadi korban. Sampeyan ora seneng korban diobong lan korban dosa. Mulané aku banjur ujar: Aku nekani netepi kersané, Allah kawula. Mangkono pangandikane aku ing Kitab Suci » (Ibrani 10,5: 7 ngarep-arep kabeh). Gusti Yesus tanpa syarat nggawe urip kanggo Gusti Allah, supaya kabeh sing ditulis karo dheweke ing Prajanjian Lawas bisa dirampungake dening dheweke minangka wong. Apa sing ditindakake Yesus kanggo nawakake nyawane minangka korban jiwa? Apa dheweke bisa nindakake dhewe? Gusti Yesus ngandika, "Apa sampeyan ora rumangsa duwe bapak lan bapak ing aku? Tembung-tembung sing dakkandhakake marang kowe, dudu saka awakku dhewe, nanging Rama sing tetep ana ing Aku, (Yokanan 14,10). Kasedhiya karo bapak lan bapake sing nggawe Gusti Yesus nawakake nyawane minangka korban jiwa.

Ide becik

Dina sampeyan nrima Gusti Yesus minangka Juruwilujeng, Juru Slamet lan Juruwilujeng sampeyan, Gusti Yesus nggambar sampeyan. Sampeyan lan kabeh wong ing bumi iki bisa duwe urip langgeng liwat Yesus. Napa Yesus seda kanggo kabeh wong? «Mulané Gusti Yésus tilar donya kanggo kabeh, supaya wong sing manggon ing kono ora bakal urip manèh, nanging sing tiwas kanggo wong-wong mau lan sing wis ditangèkké» (2 Korinta 5,15).

Sanalika Yesus manggon kowe liwat Roh Suci, sampeyan duwe nanging siji vocation, siji waé, lan siji tujuan: kanggo nyedhiyani gesang lan kabeh pribadine tanpa watesan lan tanpa syarat kanggo Gusti Yesus. Yesus miwiti warisanipun.

Napa sampeyan kudu ngeculake Yesus kabeh? «Para sedulur, saiki dakwenehake marang kowé, liwat sih-rahmaté Gusti, sing maringi badanmu minangka korban sing urip, suci lan kepenak karo Gusti Allah. Yaiku layanan ibadah sing nyata » (Roma 12,1).

Surrendering rampung marang Gusti Allah minangka wangsulanmu saka sih-rahmat Gusti Allah. Kurban kaya iki tegese owah-owahan ing kabeh gaya urip. «Aja setuju karo jagad iki, nanging ganti dhewe kanthi gawe anyar pikiran supaya sampeyan bisa nyoba apa karsane Gusti, yaiku apa sing apik lan kepenak lan sampurna» (Roma 12,2). Yakobus kandha ing layangé: "Kayadene badan ora mati, semono uga iman tanpa tumindak." (Yakobus 2,26). Roh ing kene tegese ambegan. Badan tanpa ambegan mati, awak sing ambegan banjur urip sing ambegan. Apa sing apik? Gusti Yesus ujar: "Iki pakaryane Gusti Allah sing dipercaya ing sing dikirim" (Yokanan 6,29). Pakaryan apik minangka karya sing asale saka iman Sang Kristus sing manggon ing sampeyan lan sing diwartakake sajrone urip sampeyan. Paulus ujar: "Aku urip, nanging saiki dudu aku, nanging Kristus urip ana ing aku" (Galatia 2,20). Kaya dene Gusti Yesus urip kanthi manunggal karo Gusti Allah Sang Rama nalika dheweke ana ing bumi, sampeyan uga kudu urip raket karo Gusti Yesus!

Masalahe

Ing ideal ora tansah aplikasi kanggo kula ing saben area uripku. Ora kabeh karya-karyaku wis asale saka iman marang Yesus. Alesan lan nyebabake kita nemokake crita penciptaan.

Gusti Allah nitahake manungsa supaya bisa nyenengi wong-wong mau lan nuduhake katresnan liwat dheweke lan liwat dheweke. Kanthi katresnanipun, panjenenganipun masrahaken Adam lan Hawa ing kebon Eden lan maringi kendhali taman lan kabeh sing ana. Dheweke urip ing hubungan sing cedhak lan pribadi karo Gusti Allah ing swarga. Dheweke ora ngerti apa-apa "apik lan ala" amarga dheweke percaya lan dipercaya karo Gusti Allah luwih dhisik. Adam lan Hawa banjur percaya goroh ula kasebut nemokake kasenengane urip ing awake dhewe. Amarga tiba, dheweke diusir metu saka swarga. Akses menyang "Tree of Life" (sing Yesus) dheweke ditolak. Sanajan urip kanthi fisik, wong-wong kuwi wis mati spiritual, lan wis nate ninggal kesatuaning Allah lan kudu mutusake awake dhewe apa sing bener lan salah.

Gusti Allah wis nemtokake manawa berkah lan kutukan diwarisake saka turun-tumurun. Paul ngakoni pusaka iki lan nulis ing layang kasebut marang bangsa Roma: «Dadi, kayadene yen ana wong (Adam) dosa wis teka ing jagad lan pati liwat dosa, pati wis kena ing kabeh wong amarga kabeh wis padha dosa » (Roma 5,12).

Kepinginan kanggo éling dhéwé lan urip saka dhéwé aku wis warisi saka wong tuwa. Ing gesang persekutuan karo Gusti Allah kita nampi katresnan, keamanan, pangrasa lan pamrih. Tanpa hubungan pribadhi lan cedhak karo Gusti Yesus lan ora ana ing Roh Suci, kekurangan kasusahan lan ndadekake kuwatir.

Kekuwatan batinku aku diisi karo kecanduan liyane. Kanggo wektu suwe ing salebeting gesang Kristen, kula pitados bilih Roh Suci minangka pasukan. Aku nggunakake kekuwatan iki kanggo ngatasi adoh-adohku utawa nguripi kudrat. Penekanan tansah ana ing aku. Aku pengin ngatasi kecanduan lan kepinginanku dhewe. Pertarungan iki kanthi maksud apik ora ana gunane.

Ngenali katresnan Kristus

Apa tegese bisa diisi karo Rohing Gusti? Ing serat menyang Efesus aku kudu ngerti makna kasebut. «Yen Rama menehi kekuwatan sawise kasugihan kamulyan, supaya bisa dikuatake dening roh ing wong utama, yaiku Kristus urip ing atimu liwat iman. Lan sampeyan bosok ing katresnan lan didegake supaya sampeyan bisa ngerti karo kabeh wong suci apa jembarake lan dawa lan dhuwur lan ambane, uga ngerti babagan katresnan Kristus sing ngluwihi kabeh ilmu supaya sampeyan bisa kawujud nganti sampeyan sampeyan wis entuk kasampurnane Gusti Allah » (Efesus 3,17: 19).

Pitakonan kula: Kenapa aku butuh Roh Suci? Kanggo ngerti katresnan Kristus! Apa asil saka kawruh iki babagan katresnan Kristus, kang ngluwihi kabeh kawruh? Kanthi ngakoni katresnan Kristus sing ora bisa ditemtokake, aku nampani kapenuhan Gusti Allah liwat Yesus sing manggen ing aku!

Urip Yesus

Wungune Gusti Yesus Kristus iku penting banget kanggo saben wong Kristen, pancen kanggo saben wong. Sing kedadeyan mbalik banjur duwe pengaruh gedhe ing uripku saiki. "Amarga yen kita dirawuhi maneh karo Gusti Allah kanthi tiwas putrane nalika kita isih dadi mungsuh, luwih-luwih kita bakal disimpen kanthi nyawane sawise kita saiki dirukun" (Roma 5,10). Kasunyatan sing kapisan yaiku: Aku ngrawuhi karo Gusti Allah Bapir kanthi kurban Yesus Kristus. Kapindho, sing ora suwe aku lali, yaiku: Dheweke ngrusak aku sajrone uripe.

Gusti Yesus ngandika: "Nanging Aku teka nggawa urip - urip kanthi lengkap" (Yohanes 10,10 saka Terjemahan New Geneva). Wong sing butuh urip? Mung wong sing wis mati butuh urip. «Sampeyan uga mati amarga kaluputan lan dosa sampeyan» (Efesus 2,1). Saka sudut pandang Allah, masalah kasebut ora mung yaiku kita salah lan kudu ngapura. Masalah kita luwih gedhe, kita wis mati lan butuh urip Yesus Kristus.

Urip ing swarga

Apa sampeyan wedi manawa sampeyan ora bisa dadi wong sing wis ana maneh amarga menehi urip tanpa sarat lan tanpa watesan tumrap Yesus? Sadurunge dheweke kudu nandhang sangsara lan seda, Gusti Yesus ngandika marang para sakabate manawa dheweke ora bakal nilar bocah-bocah yatim piatu kasebut: "Bakal sawetara suwe sadurunge jagad ora bakal ndeleng aku maneh. Nanging kowé weruh Aku, amarga Aku urip lan kowé uga kudu urip. Ing dina iku sampeyan bakal ngerti manawa aku ana ing Rama lan sampeyan ana ing Aku lan Aku ana ing kowe » (Yokanan 14,20).

Nalika Gusti Yesus urip ing sampeyan lan tumindak liwat sampeyan, sampeyan manggon ing Gusti Yesus lan bisa dilakoni liwat sampeyan! Dheweke manggon karo Gusti Allah kanthi komuni lan solidaritas, kaya sing dingerteni Paulus: "Amarga kita urip, nenun lan ana ing Panjenengane" (Para Rasul 17,28). Aktualisasi dhiri ing awake dhewe salah.

Ora suwé sedané, Yésus nyatakake kasedhiyan negara swarga: "Kaya sampeyan Rama, ana ing Aku lan aku ana ing kowé, wong-wong mau uga kudu ana ing kita, supaya jagad bisa percaya manawa sampeyan ngutus aku" (Yokanan 17,21). Kanggo dadi siji karo Gusti Allah Sang Rama, Yesus lan lumantar Roh Suci iku nyata. Yesus punika cara, bebener lan urip!

Wiwit aku sadhar, aku nggawa kabeh masalah, kecanduan lan kabeh kekuranganku marang Gusti Yesus lan ujar: «Aku ora bisa nindakake, aku ora bisa ngilangi iki saka uripku dhewe. Kasedhiya karo sampeyan Yesus lan lumantar sampeyan aku bisa ngatasi kecanduan. Aku pengin sampeyan njupuk Panggonan lan aku njaluk sampeyan ngrampungake utang kemerdekaan turun temurun ing uripku.

Ayat utama saka Kolose surat "Kristus ana ing kowe, pangarep-arep kamulyan", (Kolose 1,27) ngandharake babagan sampeyan: Yen sampeyan, sing maca, wis diowahi dadi Gusti Allah, Gusti Allah wis nggawe lair maneh ing sampeyan. Dheweke nampa urip anyar, yaiku urip Yesus Kristus. Jantunge watu diganti jantunge sing urip (Yésaya 11,19). Yesus urip ing kowe liwat Roh lan sampeyan manggon, nenun lan ana ing Gusti Yesus Kristus. Kasedhiya karo Allah iku urip sing bakal urip ing salawas-lawase!

Matur suwun Gusti Allah lan manawa manggon ing sampeyan lan ngeculake Panjenengane nepaki. Thanks kanggo rasa syukur panjenengan, kasunyatan penting iki njupuk wangun ing sampeyan liyane lan liyane!

dening Pablo Nauer