Bartimeus

650 bartimaeus Bocah-bocah seneng crita amarga nyenengake lan urip banget. Dheweke nggawe kita ngguyu, nangis, mulang babagan piwulang lan mula bakal ngetrapake tumindak. Para penginjil ora mung nggambarake sapa sejatine Yesus - dheweke uga crita babagan apa sing ditindakake lan sapa sing ditemokake amarga akeh sing bisa dicritakake babagan dheweke.

Ayo goleki crita Bartimaeus. «Banjur tekan Yerikho. Nalika arep metu saka kutha Yerikho, dheweke lan para sakabate lan akeh wong, ana wong ngemis ing pinggir dalan, yaiku Bartimeus, bin Timus » (Tandhani 10,46).

Kaping pisanan, kita dituduhake manawa Bartimaeus ngerti kabutuhane. Dheweke ora nyoba ndhelikake, nanging "wiwit njerit" (Ayat 47).
Kita kabeh butuh kabutuhan sing mung bisa diselesaikan dening Pamarta lan Pamarta kita, Yesus. Kabutuhan Bartimaeus pancen jelas, nanging kanggo akeh wong, kebutuhan kita ndhelik utawa ora bisa lan ora gelem ngakoni. Ana kahanan ing urip kita sing kudu sesambat njaluk pitulung saka Juruwilujeng. Bartimaeus ngajak sampeyan takon marang awak dhewe: Apa sampeyan siyap kanggo ngadhepi kabutuhane lan njaluk tulung kaya dheweke?

Bartimeus mbukak kabutuhane lan dadi titik wiwitan yen Yesus nindakake perkara sing apik kanggo dheweke. Bartimeus ngerti tenan sapa sing bisa nulungi dheweke, mula dheweke banjur bengok-bengok: "Gusti Yesus, Putraning Dawud, welasana aku!" (Ayat 47), kanthi jeneng Mesias. Bisa uga dheweke ngerti apa sing dikandhakake Yesaya: "Banjur mripate wong wuta bakal mbukak lan kupinge budheg" (Yésaya 35,5).

Dheweke ora ngrungokake swara sing ujar manawa dheweke ora ganggu Guru. Nanging dheweke ora bisa meneng, amarga dheweke ngerti yen kudune dheweke mbengok luwih akeh: "He, putrane Sang Prabu Dawud, welasana aku!" (Tandhani 10,48). Gusti Yesus mandheg lan ngandika: Telpon! Kita uga ditresnani Gusti Allah, dheweke mandheg nalika krungu tangisane. Bartimeus ngerti apa sing penting lan sing ora penting. Apike, ing crita kasebut, dheweke nuli mangsuli jubah lan nuli marani Gusti Yesus (Ayat 50). Mungkin jubah kasebut regane larang banget, nanging ora ana sing ngalang-alangi dheweke marani Yesus. Apa bab-bab sing ora penting ing urip sampeyan nanging sampeyan luwih ngregani? Apa wae sing sampeyan kudu ngeculake supaya bisa nyedhak karo Gusti Yesus?

«Pangandikane Gusti Yesus: Lungaa, kapitayan sampeyan wis waras. Lan langsung weruh lan ngetutake dheweke ing dalan " (Ayat 52). Imane Jahshua Kristus uga ndadekake sampeyan bisa ndeleng kanthi rohani, bakal marasake awakmu saka wuta kasukman lan ndadekake sampeyan bisa ngetutake Gusti Yesus. Sawise Bartimeus ditambani dening Gusti Yesus, dheweke nuli nututi dheweke ing dalan. Dheweke kepengin mlaku bareng karo Yesus lan dadi bagean ing crita kasebut ing endi wae.

Kita kabeh padha kaya Bartimeus, awake dhewe wuta, mlarat lan mbutuhake marasake awakmu. Ayo kita nyingkirake apa sing ora penting lan supaya Yesus nambani kita lan ngetutake dheweke ing perjalanan.

dening Barry Robinson