Sapa Yesus Kristus?

018 wkg bs son jesus christ

Gusti Allah, Sang Putra, minangka wong nomer loro saka Ketuhanan, digawe dening Sang Rama ing jaman kepungkur. Dheweke dadi tembung lan pasemonane Sang Rama - lumantar Sang Sabda lan kanggo Panjenengane Gusti Allah nitahake kabeh. Sampeyan dikirim saka Rama minangka Yesus Kristus, Gusti Allah, sing dicethakaké ana ing daging supaya kita entuk kaslametan. Dheweke ditampa dening Roh Suci lan lair saka Virgin Mary - dheweke iku kabeh Gusti Allah lan kabeh manungsa, nyawiji rong sifat ing siji wong. Dheweke, Putraning Allah lan Gustine Kabeh, pantes kinurmatan lan sembahyang. Minangka Juruwilujeng manungsa sing diwahyukan, dheweke tilar donya kanggo dosa-dosa kita, wungu saka awak lan munggah swarga, ing pundi dheweke dadi mediator antarane manungsa lan Gusti Allah. Dheweke bakal bali kanthi kamulyan kanggo mrentah kabeh bangsa ing Kratoning Allah minangka raja raja (Yokanan 1,1.10.14; Kolose 1,15-16; Ibrani 1,3; Yokanan 3,16; Titus 2,13; Matius 1,20; Para Rasul 10,36; 1 Korinta 15,3-4; Ibrani 1,8; Wahyu 19,16).

Kekristenan iku babagan Kristus

"Intine, kekristenan dudu sistem sing apik lan kompleks kaya agama Buddha, kode moral sing kalebu kabeh kaya Islam, utawa salah sawijining ritual sing dituduhake. Titik wiwitan sing penting kanggo diskusi babagan topik iki yaiku kasunyatan manawa 'kekristenan' - kaya tembung kasebut nuduhake - kabeh babagan wong siji, Yesus Kristus (Dickson 1999: 11).

Agama Kristen, sanajan asale dianggep minangka sekte Yahudi, beda karo agama Yahudi. Wong-wong Yahudi wis precaya marang Gusti Allah, nanging umume wong-wong ora trima yen Yesus dadi Kristus. Klompok liyane sing dirujuk ing Prajanjian Anyar, "wong mursid" pagan, sing dadi anggota Cornelius (Kis 10,2), uga precaya marang Gusti Allah, nanging maneh, ora kabeh nampa Yesus dadi Mesias.

«Wong Yesus Kristus minangka pusat teologi Kristen. Nalika 'teologi' bisa ditegesi minangka 'ngomongake bab Gusti Allah', 'teologi Kristen' menehi peran Kristus minangka peran utama » (McGrath 1997: 322).

«Kekristianan minangka kumpulan ide sing cekap mandhiri utawa mandhiri; iku menehi jawaban sing terus-terusan kanggo pitakonan sing ditimbulake urip, mati, lan wungune Gusti Yesus Kristus. Kekristenan minangka agama sejarah sing muncul kanggo nanggepi seri acara khusus sing fokus ing Yesus Kristus ».

Ora ana Kristen sing ora Yesus Kristus. Sapa jesus iki Apa sing istimewa kanggo dheweke, Sétan pengin ngrusak dheweke lan nyuda crita nalika lair (Wahyu 12,4: 5-2,1; Matius 18)? Apa gunane dheweke nggawe murid-muride jebul banget, mula dheweke dituduh mbalikke jagad iki? 

Gusti Allah nerangake marang kita lumantar Kristus

Panaliten pungkasan rampung kanthi negesake, yen kita mung bisa ngerti Gusti Allah liwat Yesus Kristus (Matius 11,27), yaiku refleksi sing sejatine sifat utama ing Gusti (Ibrani 1,3). Mung liwat Gusti Yesus sing bisa ngerteni apa sing dingerteni karo Gusti Allah, amarga mung Isa sing gambar sing diturunake Rama (Kolose 1,15).

Injil nerangake manawa Gusti Allah mlebu ukuran manungsa lumantar wong saka Gusti Yesus Kristus. Rasul Yohanes nulis: "Ing wiwitané Sang Sabda, lan Sang Sabda nunggil karo Gusti Allah, lan Allah iku Sang Sabda" (Yokanan 1,1). Tembung kasebut dikenal minangka Yesus sing "dadi daging lan manggon ing antar kita" (Yokanan 1,14).

Yesus, Sabda, minangka wong nomer loro saka Ketuhanan, sing "kapenuhan ing Ketuhanan ana" (Kolose 2,9). Yesus ana manungsa lan Gusti Allah, Putrane Manungsa lan Putraning Allah. «Amarga Gusti Allah wis seneng yen kabeh turah mbrawah kudu manggon ing dheweke» (Kolose 1,19), «lan saka kasampurnane, kita kabeh entuk sih-rahmat kanggo sih-rahmat» (Yokanan 1,16).

"Kristus Yesus, sing ana ing bentuk gaib, ora nganggep perampokan dadi padha karo Gusti Allah, nanging ngasorake awake dhewe lan dadi wujud abdi, diakoni minangka manungsa lan ketoke minangka manungsa" (Filipi 2,5: 7). Bagian iki nerangake manawa Gusti Yesus ngeculake awake saka ketuhanan lan dadi salah sawijining kita, supaya "wong-wong sing percaya marang asmane duwe hak dadi anak-anakane Gusti Allah" (Yokanan 1,12). Kita dhewe percaya manawa kita sacara pribadi, historis lan eschatologis ngadhepi keagungane Gusti Allah ing djalmo manungso saka Yesus, wong Nasaret tartamtu (Jinkins 2001: 98).

Nalika ketemu karo Yesus, kita bakal nemoni Gusti Allah. Gusti Yesus ngandika: "Yen sampeyan ngerti aku, sampeyan uga bakal ngerti Sang Rama" (Yokanan 8,19).

Yesus Kristus minangka pangripta lan panyengkuyung samubarang kabeh

Babagan "Sang Sabda", John nerangake kanggo kita manawa "ing wiwitan mula karo Gusti Allah. Kabeh barang digawe kanthi padha, lan tanpa padha, ora ana sing digawe » (Yokanan 1,2: 3).

Paul nerusake gagasan iki: "... kabeh digawe liwat dheweke lan dheweke" (Kolose 1,16). Huruf marang wong Ibrani uga mratelakake babagan "Yesus sing sithik tinimbang para malaekat" (tegese dheweke dadi manungsa) "kanggo sapa wae samubarang kabeh lan kabeh kedadeyan" (Ibrani 2,9: 10). Yesus Kristus "ndhuwur kabeh lan ana kabeh sing ana ing Panjenengane" (Kolose 1,17). Dheweke "nindakake samubarang kabeh kanthi tembung sing kuwat" (Ibrani 1,3).

Pimpinan Yahudi ora ngerti sifat ketuhananipun. Gusti Yesus marang wong-wong mau: "Aku miwiti saka Gusti Allah" lan "sadurunge Abraham dadi aku" (Yokanan 8,42.58). "Aku iki" nyebut jeneng sing digunakake Gusti Allah kanggo awake dhewe nalika dheweke ngandhani karo Nabi Musa (Pangentasan 2:3,14), lan minangka asil para Farisi lan pengacara padha nyoba watu dheweke amarga nyenyamah amarga dheweke ngaku gaib (Yokanan 8,59).

Yesus punika Putraning Allah

Yohanes nulis bab Gusti Yésus: "Kita weruh kamulyané, kamulyan minangka Putraning Allah sing siji, kebak sih-rahmat lan kayekten" (Yokanan 1,14). Gusti Yesus iku putra siji-sijine.

Nalika Yesus dibaptis, Gusti Allah nimbali: "Sampeyan anakku sing daktresnani, aku disenengi karo sampeyan" (Markus 1,11:3,22; Lukas).

Nalika Petrus lan Yohanes nampa sesanti babagan Kratoning Allah, Petrus nganggep Yesus ana ing tingkat sing padha karo Musa lan Nabi Elia. Dheweke ora ngerti manawa Yesus "luwih dihormati tinimbang Musa" (Ibrani 3,3), lan ana wong sing luwih hebat tinimbang para nabi sing ana ing tengahe. Banjur ana swara maneh saka swarga lan ujar: "Iki anakku sing dak tresnani, sampeyan kudu ngrungokake! " (Mat. 17,5). Amarga Yesus iku Putrane Gusti Allah, kita uga kudu ngrungokake apa sing dingandikakake.

Iki minangka bagean penting ing proklamasi para rasul nalika nyebar kabar apik babagan karahayon ana ing Sang Kristus. Gatekna Kisah Para Rasul 9,20, ing endi ditulis babagan Saulus, sadurunge dheweke dikenal kanthi jeneng Paulus: "Lan banjur langsung martakake marang Yesus ing papan pangibadah manawa dheweke iku Putraning Allah." Gusti Yesus "digawe miturut Roh sing nyucekake, minangka Putraning Allah kanthi kekuwatan liwat patine wong mati (Roma 1,4).

Kurban Putraning Allah ndadekake wong-wong percaya bisa disimpen. «Amarga Gusti Allah tresna marang jagad iki, dheweke masrahake putrane ontang-anting supaya kabeh sing percaya marang dheweke ora ilang, nanging nduwèni urip langgeng (Yokanan 3,16). "Sang Rama ngutus Sang Putra dadi Juru Slameté Jagad" (1 Yokanan 4,14).

Yesus punika Gusti lan Sang Prabu

Ing kelairan Kristus, malaekat kasebut ngumumake pesen ing ngisor iki kanggo para pangon: «Kanggo dina iki Juru Salamet wis lair kanggo sampeyan, yaiku Kristus Gusti ing kutha Dawud» (Lukas 2,11).

Tugas menyang Yohanes Pembaptis yaiku "nyiapake dalane Gusti" (Tandhani 1,1-4; Yohanes 3,1-6).

Ing komentar pambuka ing macem-macem huruf, Paulus, James, Peter lan Yohanes nyebutake "Gusti Yesus Kristus" (1 Korinta 1,2: 3-2; 2,2 Korinta 1,2: 1,1; Efesus 1: 1,3; Yakobus 2: 3; Petrus; Yohanes; lsp)

Istilah Tuhan nunjukake kadhaulatan babagan kabeh aspek iman lan pracaya para pitados. Wahyu 19,16 ngelingaken kita bilih tembung Gusti Allah, Yesus Kristus,

«King of Lord lan Lord of Lords»

punika.

Ing bukunipun Undhangan Teologi (Undangan teologi) teolog modern Michael Jinkins nyatakake kaya mangkene: «Pratelane marang kita pancen mutlak lan lengkap. Kita dadi sepenuh ati, awak lan jiwa, sajrone urip lan seda marang Gusti Yesus Kristus » (2001: 122).

Yesus punika Mesias ingkang medhar wangsit, yaiku Juruwilujeng

Ing Daniel 9,25 Gusti Allah ngumumake manawa Mesias Pangeran bakal teka kanggo ngluwari umate. Kristus tegese "sing diurapi" ing basa Ibrani. Andrew, sing dadi pengikut Yesus awal, ngerti yen dheweke lan para murid liyane wis "nemokake Kristus" ing Yesus, sing nerjemake saka basa Yunani menyang "Kristus" (wong sing diurapi) diterbitake (Yokanan 1,41).

Akeh wangsit Prajanjian Lawas sing ngomong babagan rawuhe Juru Wilujeng. Ing akun babagan kelahirané Kristus, Matius kerep nglaporake kepiye ramalan babagan Mesias wis kaleksanan ing pakaryan lan putrane Putraning Allah, sing ditampa kanthi sihir dening Roh Suci ing prawan jenenge Maria lan diarani Yesus nalika dadi manungsa dadi apa sing dadi penyelamat. "Nanging kabeh mau kelakon, supaya apa sing dingandikakake dening Pangeran liwat Nabi, bakal kaleksanan (Mat. 1,22).

Lukas nulis: «Kabeh sing ditulis karo aku kabeh kudu dicukupi ing angger-anggering Toret Nabi Musa, ing para nabi lan uga ing PSM» (Lukas 24,44). Dheweke kudu ngrampungake ramalan mesia. Para penginjil liyane nekseni manawa Yesus iku Sang Kristus (Markus 8,29; Lukas 2,11; 4,41; 9,20; Yohanes 6,69; 20,31).

Kristen pisanan mulang yen "Kristus kudu nandhang sangsara lan dadi wong sing pisanan tangi saka ing antarane wong mati lan martakake pepadhang marang umate lan wong-wong liya" (Para Rasul 26,23). Kanthi tembung liyane, manawa Yesus iku "saestu Juruwilujeng jagad" (Yokanan 4,42).

Yesus bali ing karep lan pangadilan

Kanggo wong Kristen, crita iki ndadékaké lan mandhap saka uripé Kristus. Crita nyawane iku penting kanggo iman kita.

Nanging crita iki ora rampung. Iku terus saka jaman Prajanjian Anyar nganti salawas-lawase. Kitab Suci nerangake yen Gusti Yesus nuntun gesang ing awake dhewe, lan carane dheweke nindakake mangkono bakal dibahas ing pawulangan liyane.

Gusti Yesus bakal teka maneh (Yokanan 14,1: 3-1,11; Kis. 2:4,13; 18 Tesalonika 2: 3,10-13; Petrus, lsp). Dheweke bali ora kanggo ngrampungake dosa (Dheweke wis nate nindakake prekara iki) nanging kanggo karahayon (Ibrani 9,28). Ing "tahta sihir" (Ibrani 4,16) "Panjenengane bakal ngadili jagad kanthi kabeneran" (Kis 17,31). "Nanging hak-hak sipil kita ana ing swarga; saka ngendi kita ngarepake Juruwilujeng, Gusti Yesus Kristus " (Filipi 3,20).

kesimpulan

Kitab Suci nerangake Yesus minangka Sabdane dadi daging, yaiku Putraning Allah, Gusti, Sang Prabu, Sang Kristus, Juruslamet ing donya, sing bakal teka kaping pindho kanggo nuduhake sih-rahmat lan pangadilan. Panjenenganipun minangka pusat iman Kristen amargi boten wonten Kristen tanpa Kristus. Kita kudu krungu apa sing kudu dikandhakake.

dening James Henderson