Sapa utawa apa iku Roh Suci?

020 wkg roh suci

Roh Suci minangka wong nomer telu saka Ketuhanan lan terus slamet saka Sang Rama liwat Sang Putra. Dheweke dadi panglipur sing dijanjekake dening Yesus Kristus manawa Gusti Allah ngutus kabeh wong sing percaya. Roh Suci manggon ing kita, nyawiji kita karo Rama lan Sang Putra, lan ndandani kita liwat pamratobat lan pemurnian lan, liwat pembaruan sing tetep, nyawiji karo gambar Kristus. Roh Suci minangka sumber inspirasi lan wangsit ing Kitab Suci lan sumber kesatuan lan komunitas ing Greja. Dheweke menehi hadiah spiritual kanggo pakaryan Injil lan pandhuane Kristen kanggo kabeh bebener (Yokanan 14,16:15,26; 2,4.17:19.38; Kisah Para Rasul 28,19: 14,17, 26-1; Matius 1,2:3,5; Yohanes 2: 1,21-1; 12,13 Petrus 2: 13,13; Titus 1: 12,1, 11 Petrus 20,28:16,13, Korinta; Korinta; Korinta; Kisah Para Rasul; Yokanan).

Roh Suci - fungsi utawa kepribadian?

Roh Suci asring diterangake babagan fungsionalitas, kayata: Kekuwatan utawa kehemane Allah, tumindak utawa swara. Apa iki cara sing cocok kanggo nggambar pikiran?

Gusti Yesus uga digambarake minangka kekuwataning Allah (Filipi 4,13), ana ngarsane Gusti Allah (Gal. 2,20), tumindak Allah (Yokanan 5,19) lan swarane Gusti Allah (Yokanan 3,34). Nanging kita ngomong babagan Yesus babagan pribadine.

Tulisan Suci uga nyebutake ciri-ciri kepribadian marang Roh Suci lan sabanjure nambahake profil Roh ngluwihi fungsine. Roh Suci duwe kekarepan (1 Korinta 12,11: "Nanging kabeh mau bisa nindakaké semangat sing padha lan maringi apa waé sing dikepengini"). Roh Suci nyinau, ngerti, mulang lan mbedakake (1 Korinta 2,10: 13).

Roh Suci duwe emosi. Semangat sih bisa disateni (Ibrani 10,29) lan sedhih (Efesus 4,30). Roh Suci nglipur kita lan, kayadene Yesus, diarani pembantu (Yokanan 14,16). Ing bagean liya saka Kitab Suci, Roh Suci ngandika, dhawuhe, menehi kesaksian, diapusi, lan ana. Kabeh istilah kasebut selaras karo kapribaden.

Ngomong basa Yunani, pikiran iku dudu apa-apa. Pikiran kasebut minangka "wong", dudu "soko". Ing pirang-pirang bunderan Kristen, Roh Suci diarani "he", sing ora bisa dingerteni minangka indikasi jender. Nanging, digunakake kanggo nuduhake kapribaden ing pikiran.

Ketuhanan roh

Atur Kitab Suci sing atribut ilahi kanggo Roh Suci. Dheweke ora dianggep duwe sipat malaikat utawa manungsa.
Ayub 33,4 nyathet: "Rohé Gusti Allah ndadékaké aku, lan ambegan sing Maha Kuwasa ngauripaké aku." Sang Roh Suci nggawe. Pikiran sing abadi (Ibrani 9,14). Kuwasa mau kabeh (Jabur 139,7).

Sinau Kitab Suci lan sampeyan bakal weruh yen atine pancen pancen maha pengertian, omong-omongan lan menehi urip. Kabeh kasebut ana atribut sifat ilahi. Akibate, Kitab Suci nunjukake Roh Suci minangka gaib. 

Gusti Allah iku siji "siji"

Ajaran dhasar saka Prajanjian Anyar yaiku ana gusti (1 Korinta 8,6; Rum 3,29-30; 1 Timotius 2,5; Galatia 3,20). Gusti Yesus nuduhake yen dheweke lan bapake duwe ketuhanan sing padha (Yokanan 10,30).

Yen Roh Suci iku "wong" sing gaib, apa maneh Gusti Allah sing kapisah? Wangsulanipun kedah. Yen pancen kaya ngono, mula Gusti Allah ora bakal dadi siji.

Kitab Suci nunjuk marang Sang Rama, Sang Putra, lan Sang Roh Suci kanthi jeneng sing padha bobot ing ukara.

Ing Matius 28,19:2, mangkene: "... mbaptis dheweke ing asmane Rama lan Sang Putra lan Sang Roh Suci". Ketelu jeneng kasebut beda lan duwe nilai linguistik sing padha. Kajaba iku, ing 13,14 Korinta, Paulus ndedonga yen "sih-rahmat Gusti Yesus Kristus, katresnan lan Gusti Allah lan pandjenengan Roh Suci nunggil karo kowe kabeh". Pétrus nerangake manawa wong Kristen "kapilih kanthi ngucapake Roh supaya bisa nurut lan ditaburi getih Yesus Kristus" (1 Petrus 1,2).

Mula, Matius, Paulus lan Pétrus nyumurupi cetha bédané Rama, Sang Putra lan Roh Suci. Paulus ujar marang wong-wong Korinta sing ngowahi manawa dewa sing sejatine dudu koleksi dewa (kaya pantheon Yunani) ing ngendi kabeh wong menehi macem-macem hadiah. Gusti Allah iku siji lan padha "siji [padha] roh ... siji [padha] Gusti ... siji [padha] Gusti Allah sing makarya ana ing kabeh" (1 Korinta 12,4: 6). Paulus banjur nerangake luwih akeh babagan hubungane Yesus Kristus lan Roh Suci. Dheweke dudu rong entitas sing beda, dheweke pancen ujar "Pangeran" (Yesus) «iku roh» (2 Korinta 3,17).

Gusti Yesus ngendika manawa Gusti Allah Rama bakal ngirim Roh Bebener supaya Sang Rama bisa manggon ing pitados (Yokanan 16,12: 17). Roh ngrujuk marang Gusti Yesus lan ngelingake setya marang pangandikane (Yokanan 14,26) lan dikirim saka Sang Rama liwat Sang Putra kanggo nekseni bab kawilujengan sing ditindakake Yesus (Yokanan 15,26). Kaya dene Rama lan Sang Putra dadi siji, mula Sang Putra lan Sang Roh dadi siji. Lan nalika ngirim Roh, Rama tetep ana ing kita.

Tritunggal

Sawise matine rasul Prajanjian Anyar ana diskusi ing pasamuwan babagan kepriye pangertene para dewa. Tantangan kasebut yaiku kanggo njaga kesatuan Allah. Macem-macem panjelasan nerangake konsep "bi-theism" (kalih dewa - bapak lan putra, nanging pikiran namung fungsine salah siji) utawa tri -isme (telung dewa - bapak, putra lan roh), nanging iki mbantah monotheisme dhasar sing ditemokake ing Prajanjian Lama lan Anyar. (Kaping 2,10, lsp).

Trinitas, istilah sing ora ditemokake ing Kitab Suci, minangka model sing dikembangake dening Rama-Rama Gereja sing kapisan kanggo nggambarake kepiye Rama, Anak, lan Roh Suci ana hubungane karo kesatuan Tuhan. Iki minangka pertahanan Kristen nglawan heresies "tri-theistic" lan "bi-theistic", lan nempuh politeisme pagan.

Metafora ora bisa nggambarake kanthi lengkap minangka Gusti Allah, nanging bisa nulungi babagan cara ngerteni Tritunggal. Gambar minangka saran manawa wong kasebut telung perkara sekaligus: Kaya jiwa wong (Jantung, kursi emosi), awak lan pikiran (Pikiran), Gusti Allah iku bapak sing welas asih, putrane (keturunan dewa - ndeleng Kolose 2,9), lan Roh Suci (sing ngerti mung bab gaib - waca 1 Korinta 2,11).

Referensi Alkitab sing wis digunakake ing panliten iki mulang manawa sejatine Rama lan Sang Putra lan Roh iku beda-beda ana ing sajrone Gusti Allah. Terjemahan Alkitab NIV saka Yesaya 9,6 nyaranake pamikiran Trinitari. Bocah sing bakal lair dadi "penasihat sing apik" (Roh Suci), «Gusti sing Kuwasa» (allah), "Rama sing Maha Kuwasa" (Gusti Rama) lan "Pangeran Damai" Disebut (Gusti Allah Sang Putra).

masalah

Trinitas diajeni karo macem-macem disiplin teologi. Dadi z. Contone, sudut pandang Barat luwih hirarkis lan statis, dene perspektif Wétan tansah nuduhake gerakan ing persekutuan Rama, Putra lan Roh Suci.

Teolog ngandharake babagan trinity sosial lan ekonomi lan ide liyane. Nanging, teori apa wae sing nganggep bapak, putrane lan semangat duwe karep utawa kepinginan utawa eksistensi kasebut kudu ora bener (lan mulane dadi bid'ah) amarga Allah iku siji. Ana katresnan, kabungahan, harmoni lan manunggal mutlak ing hubungan antara bapak, putra lan semangat.

Trinity Doctrine minangka model kanggo ngerti Rama lan Sang Putra lan Sang Roh Suci. Mesthi wae, kita ora nyembah piwulang utawa model. Kita nyembah Rama "kanthi roh lan kayekten" (Yokanan 4,24). Teologi sing ngandhakake manawa Roh kudu entuk kamasyhuran padha diduga amarga Roh ora narik kawigaten awake dhewe nanging ngluhurake Kristus (Yokanan 16,13).

Ing Prajanjian Anyar, doa utamané diterusaké ing Sang Rama. Kitab Suci ora mbutuhake kita ndedonga marang Roh Suci. Nalika kita ndedonga marang Sang Rama, kita ndedonga marang Gusti Allah Triune - Rama, Putra lan Roh Suci. Beda karo dewa ora telung déwa, saben wong sing narik perhatian lan perhatian.

Menapa malih, ing asmanipun Yesus, ndedonga lan mbaptis sami kaliyan tumindak ing asmanipun Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Baptisan Roh Suci ora bisa dibedakake utawa luwih dhuwur tinimbang baptisane Sang Kristus amarga Sang Rama, Gusti Yesus, lan Roh iku siji.

Nampa Roh Suci

Roh ditampa dening kabeh kanthi iman sing mratobat lan dibaptis ing asmane Yesus kanggo pangapuraning dosa (Kis 2,38:39, 3,14; Galatia). Roh Suci minangka roh putra [adopsi] sing nekseni kanthi roh manawa kita iku putraning Allah (Roma 8,14: 16), lan kita "disegel karo Roh Suci sing dijanjekake, yaiku janji janji warisan spiritual kita. (Efesus 1,14).

Yen kita duwe Roh Suci, kita dadi kagungane Sang Kristus (Roma 8,9). Gereja Kristen dibandhingake karo Padaleman Suci Gusti Allah amarga Roh iku manggon ing wong-wong sing percaya (1 Korinta 3,16).

Roh Suci yaiku Roh Sang Kristus sing motivasi para nabi ing Prajanjian Lawas (1 Petrus 1,10: 12) sing ngresiki jiwa wong Kristen supaya manut karo sing bener (1 Petrus 1,22), saged kawilujengan (Lukas 24,29), ngucekké (1 Korinta 6,11), ngasilake woh gaib (Gal. 5,22: 25), lan nglengkapi kita nyebar Injil lan mbangun Pasamuwan (1 Korinta 12,1: 11-14,12; 4,7:16; Efesus 12,4: 8; Roma).

Roh Suci nuntun kabeh kabeneran (Yokanan 16,13), lan mbukak mripat menyang jagad babagan dosa lan bab kaadilan lan babagan paukuman » (Yokanan 16,8).

kesimpulan

Bebener Alkitab kanthi bilih Gusti Allah punika Rama, Putra lan Roh Suci, nyipta iman kita lan gesang kita minangka tiyang Kristen. Komuni sing éndah lan éndah sing dipasrahaké déning Sang Rama, Sang Putra lan Roh yaiku persekutuan cinta sing dadi Juruwilujeng Gusti Yesus Kristus, lumantar urip, pati, kebangkitan lan minggah, nyantosak kita minangka Gusti Allah ing daging.

dening James Henderson