Carane Gusti Allah?

017 wkg bapak bapakne

Miturut kesaksian ing Kitab Suci, Gusti Allah minangka makhluk ilahi ing telung wong sing abadi, padha nanging beda - Rama, Anak lan Roh Suci. Dheweke iku siji-sijine Gusti Allah sing sejati, abadi, ora owah, ora ngerti, omnis, lan ora ngerti. Dheweke dadi titah langit lan bumi, njogo alam lan sumber karahayon tumrap manungsa. Sanajan transpendensi, Gusti Allah tumindak langsung lan pribadi marang wong. Gusti Allah iku katresnan lan kabecikan tanpa wates (Markus 12,29:1; 1,17 Timotius 4,6:28,19; Efesus 1: 4,8; Matius 5,20:2,11; 16,27 Yohanes 2: 13,13; 1:8,4; Titus 6; Yokanan; Korinta ; Korinta).

«Gusti Allah, Sang Rama, minangka wong sing pertama ing Ketuhanan, wong sing ora asale, mula Putrane wis lair wiwit jaman kepungkur lan saka Sang Roh Suci terus-terusan lumantar Putra. Sang Rama, sing digawe kabeh sing katon lan ora katon liwat Putrane, ngutus Sang Putra supaya kita bisa entuk kawilujengan lan menehi Roh Suci kanggo nganyari maneh lan ditampa minangka anak-anaké Gusti Allah » (Yokanan 1,1.14, 18; Rum 15,6; Kolose 1,15-16; Yokanan 3,16; 14,26; 15,26; Roma 8,14-17; Kisah 17,28).

Apa kita nggawe Gusti Allah utawa Gusti Allah sing nitahake kita?

Gusti Allah ora religius, apik, "salah siji saka kita, Amerika, kapitalis" minangka judhul buku sing nembe diterbitake. Iki mbahas salah faham babagan Gusti Allah.

Minangka latihan sing menarik kanggo mriksa kepiye konstruksi digawe dening Gusti Allah liwat kulawarga lan kanca-kanca; liwat sastra lan seni; liwat televisi lan media; lumantar lagu lan folklor; liwat kabutuhan lan kabutuhan dhewe; lan mesthi liwat pengalaman religius lan filsafat populer. Kasunyatane yaiku manawa Gusti Allah dudu konstruksi utawa konsep. Gusti Allah dudu ide, dudu konsep abstrak ing pikiran cerdas kita.

Saka perspektif Injil, kabeh bakal ana, malah pikirane lan kemampuan kanggo ngasilake ide yen Gusti Allah sing ora kita ciptakake utawa karakter lan sifat sing ora kita pilih (Kolose 1,16-17; Ibrani 1,3); dewa sing sejatine mung dewa. Gusti Allah ora duwe wiwitan utawa pungkasan.

Wiwitane ora ana konsepsi manungsa tumrap Gusti Allah, mula ana ing wiwitane (referensi temporal sing digunakake kanggo Gusti Allah babagan pangerten sing winates) (Purwaning Dumadi 1; Yohanes 1,1). Kita ora nggawe Gusti Allah, nanging Gusti Allah nyipta kita kaya gambar (Purwaning Dumadi 1:1,27). Mula, Gusti Allah iku kita. Gusti Allah Langgeng iku sing nitahake samubarang kabeh (Kisah 17,24: 25-40,28); Yesaya, lan sapiturute) lan mung karsane kabeh.

Akeh buku sing nyinau babagan carane Gusti Allah. Temtunipun, kita saged nedahaken daftar fitur lan ukara-ukara utami ingkang nggambaraken manawi kita nedahaken bilih Gusti Allah punika lan apa ingkang Panjenengan lampahi. Nanging, tujuan saka panaliten iki yaiku kanggo nerangake carane Gusti Allah diterangake ing Kitab Suci lan kanggo ngrembug babagan carane deskripsi kasebut penting kanggo wong percaya.

Kitab Suci nerangake Sang Pencipta minangka langgeng, ora katon, allwissmburi lan moho kuwoso

Gusti Allah sadurunge nitahake (Jabur 90,2) lan ”urip selawase” (Yésaya 57,15). «Ora ana sing ndeleng Gusti Allah» (Yokanan 1,18), lan dheweke dudu fisik, nanging "Gusti Allah iku Roh" (Yokanan 4,24). Iki ora diwatesi wektu lan ruang, lan ora ana sing didhelikake (Jabur 139,1: 12-1; 8,27 Raja 23,24, Yeremia). Dheweke "ngerti kabeh perkara" (1 Yokanan 3,20).

Ing Purwaning Dumadi 1: 17,1 Gusti Allah ngandhani marang Abraham: "Aku iki Gusti sing Maha Kuwasa", lan ing Wahyu 4,8, patang makhluk sing ngumumake: "Suci, suci, suci, Allah iku Pangéran Kang Mahakwasa sing ana ing kono lan sing ana lan sing bakal teka ». «Swarane Pangeran Kuwasa, swarane Sang Yehuwah kondhang» (Jabur 29,4).

Paulus menehi prentah marang Timoteus, ”Nanging kamulyan lan puji selawase kagem Gusti Allah, Sang Prabu sing langgeng, sing ora bisa rusak lan ora kasatup, sing mung Gusti Allah. Amin " (1 Timoteus 1,17). Katrangan sing padha karo dewa bisa ditemokake ing literatur kafir lan ing pirang-pirang tradhisi agama sing dudu Kristen.

Paulus ujar manawa kedaulatane Gusti Allah kudu nyata marang kabeh wong nalika katon mukjijat-mukjijat. "Amarga," dheweke nulis, "ora katon kaya Gusti Allah, kekuwatan lan ketuhanane sing langgeng wis katon saka pakaryane wiwit nitahake jagad iki" (Roma 1,20).
Pandeleng Paulus cukup jelas: wong "wis ora ana ing pikirane (Rm. 1,21:17,22) lan nyipta agama lan nyembah brahala. Dheweke uga nyatakake ing Kisah 31 manawa wong bisa dadi bingung karo sifat gaib.

Apa ana perbedaan kualitatif antarane Gusti Allah Kristen lan para déwa liyané? 
Saka sudut pandang Alkitab, brahala-brahala, dewa-dewa kuno Yunani, Romawi, Mesopotamia lan mitologi liyane, barang-barang ibadah ing jaman saiki lan kepungkur, ora ana sing suci amarga "Gusti, Gusti kita, Gusti iku mung" (Pangandharing Toret 5:6,4). Ora ana dewi kejaba Gusti Allah sing sejati (Pangentasan 2:15,11; 1 Raja 8,23:86,8; Jabur 95,3;).

Yesaya nerangake manawa dewa liyane "ora ana apa-apa" (Yésaya 41,24), lan Paulus negesaké manawa "déwa-déwa sing disebut" iki ora duwe ketuhanan amarga "ora ana Allah sing mung siji," Allah sing Rama sing dadi samubarang kabeh. " (1 Korinta 8,4: 6). «Apa kita kabeh ora duwe bapak? Apa ora ana allah sing nyiptakake kita? » Nabi Malachi takon kanthi retorika. Deleng uga Efesus 4,6.

Penting kanggo wong sing percaya kanggo ngurmati keagungane Gusti Allah lan nggumunake Gusti Allah sing siji. Nanging, iki ora cukup kanggo awake dhewe. "Deleng, Gusti iku hebat lan ora bisa dingerteni, ora ana sing bisa riset nomer umure" (Pakaryan 36,26). Bentenipun sing luar biasa ing antarane ngibadah karo Gusti Allah Alkitab lan nyembah marang para dewa sing disebut yaiku Gusti Allah sing pengin Kitab Suci ngerti kita kanthi tenanan, lan dheweke uga pengin ngerti kita pribadi lan dhewe. Gusti Allah Sang Rama ora pengin hubungane karo kita saka kadohan. Dheweke "cedhak karo kita" lan dudu "dewa sing adoh" (Yeremia 23,23).

Sapa iku Gusti Allah

Mula, Gusti Allah sing nitahake gambar kita wujud. Salah sawijining implikasi digawe ing gambar kaya Gusti Allah yaiku kemungkinan kita bisa padha kaya Panjenengane. Nanging kaya apa Gusti Allah? Kitab Suci nyediakake papan sing akeh banget kanggo medharake sapa sejatine Gusti Allah lan apa sejatine. Ayo ditliti sawetara konsep alkitabiah babagan Gusti Allah, lan bakal dingerteni kepiye pangerten babagan Gusti Allah menehi stimulasi kuwalitas spiritual sing bisa dikembangake ing wong sing ana hubungane karo wong liya.

Sing penting, Tulisan Suci ora mrentah wong sing percaya supaya nggambarake citrane Gusti Allah babagan keagungan, maha kuwasa, kamampuan ilmu, lsp. Gusti Allah iku suci (Wahyu 6,10:1; 2,2 Samuel 78,4: 99,9; Jabur 111,9;;). Gusti Allah Maha Suci ana ing kasucen (Pangentasan 2). Akeh teolog sing netepake kesucian minangka negara sing bakal dipisahake utawa disucekake kanggo tujuan ilahi. Kesucian minangka koleksi kabeh kualitas sing nemtokake sapa Gusti lan mbedakake dheweke saka dewa palsu.

Ibrani 2,14 ngandhani yen tanpa kesucian "ora bakal ana sing ndeleng Gusti"; «... Nanging kaya sing diarani sampeyan suci, sampeyan uga kudu suci ing kabeh pangowahan sampeyan» (1 Petrus 1,15-16; Imamat 3). Kita kudu "nuduhake kesucian" (Ibrani 12,10). Gusti Allah iku katresnan lan welas asih (1 Yohanes 4,8: 112,4; Jabur 145,8: 1;). Wacan ing Yohanes ujar manawa wong sing ngerti Gusti Allah bisa dingerteni kanthi keprigelan sing sumunar kanggo wong liya amarga Gusti Allah iku katresnan. Katresnan mekar ing dewa "sadurunge madege jagad" (Yokanan 17,24) amarga katresnan iku sifat Allah sing asli.

Amarga dheweke welas asih [welas asih], mula kita uga kudu padha welas asih karo siji liyane (1 Ptr. 3,8: 7,9, Zakharia). Gusti Allah iku welas asih, welas asih, ngapura (1 Petrus 2,3: 2; Pangentasan 34,6; Jabur 86,15; 111,4; 116,5).  

Ekspresi babagan katresnan Gusti iku «kaluhuran apik» (Cl 3,2). Gusti Allah siap «ngapura, dheweke welas asih, welas asih, sabar lan apik banget» (Nehemia 9,17). «Nanging karo sampeyan, Gusti, Gusti Allah, ana sih lan pangapunten. Amarga kita wis dadi murtad » (Dhaniel 9,9).

"Gusti Allah Kabeh Rahmat" (1 Petrus 5,10) ngarepake sih-rahmaté bakal nyebar (2 Korinta 4,15), lan wong Kristen nggambarake sih-rahmat lan pangapunten nalika nggarap wong liya (Efesus 4,32). Gusti Allah iku apikan (Lukas 18,19; 1Chr 16,34; Jabur 25,8; 34,8; 86,5; 145,9).

«Kabeh hadiah sing apik lan kabeh sampurna asalé saka ndhuwur, saka Rama Lampu» (Yakobus 1,17).
Nampa kabecikan Gusti Allah minangka persiapan kanggo mratobat - «utawa apa sampeyan ora nesu karo kasugihane ... apa sampeyan ora ngerti manawa kabecikan Gusti nuntun sampeyan mratobat» (Roma 2,4)?

Gusti Allah sing bisa "nindakake exuberansi ngluwihi apa wae sing dijaluk utawa dingerteni" (Efesus 3,20) ngandhani wong sing percaya "nindakake kabecikan tumrap kabeh wong" amarga sing sapa nindakake kabecikan iku saka Gusti Allah (3 Yokanan 11).

Gusti Allah kanggo kita (Roma 8,31)

Mesthi wae, Gusti Allah luwih akeh tinimbang basa fisik sing bisa diandharake. «Ukuranane ora bisa ditemtokake» (Jabur 145,3). Kepiye kita bisa ngerti dheweke lan nggambarake citrane? Kepiye kita bisa nggayuh kekarepane supaya suci, maha, welas asih, grapyak, welas asih, ngapura, lan apikan?

Gusti Allah, «sing ora ana pangowahan, lan uga ora owah-owahan cahya lan pepeteng» (Yakobus 1,17) lan watak lan tujuan sing dikepengini ora owah (Kaping 3,6) mbukak cara kanggo kita. Dheweke kanggo awake dhewe lan njaluk supaya kita dadi anak (1 Yokanan 3,1).

Ibrani 1,3 ngandhani yen Yesus, Putraning Allah, sing digawe langgeng, minangka refleksi sing tepat karo awake manungsa - "gambar saka wong" (Ibrani 1,3). Yen kita butuh gambar nyata Rama - Yesus. Dheweke "gambar saka Gusti sing ora katon" (Kolose 1,15).

Kristus ngandika: «Bapakku wis menehi kabeh; lan ora ana sing ngerti putra nanging mung bapakne; lan ora ana sing ngerti bapakne mung putra lan sing dikepengini putra (Mat. 11,27).

Schlusskesimpulan

Cara kanggo ngerti Gusti Allah yaiku liwat putrane. Tulisan nyritakake kaya apa Gusti Allah, lan iki penting kanggo wong sing precaya amarga kita digawe kaya gambarane Gusti Allah.

James Henderson