KURSUS INI


Kitab Suci - Sabda Jahweh?

016 wkg bible

"Injil Suci iku Sabda Urip saka Allah, kesaksian sing bener saka Injil, lan wahyu sejati saka wahyu Allah marang manungsa. Ing kasunyatan, Kitab Suci pancen ora bener lan dhasar kanggo Gréja ing kabeh babagan ajaran lan urip "(2, Tim 3,15-17, 2, Peter 1,20-21, Joh 17,17).

Penulis Ibrani nyatak babagan cara ...

Carane Gusti Allah?

017 wkg bapak bapakne

Miturut Kitab Suci, Gusti Allah minangka makhluk ilahi ing telung pribadi langgeng, identik nanging beda - Rama, Putra lan Roh Suci. Panjenenganipun punika satunggal-satunggalipun Gusti Allah ingkang sejatos, langgeng, tanpa pamrih, maha kuasa, maha asih, omnipresent. Panjenenganipun punika ingkang nitahaken langit lan bumi, ingkang damel alam semesta lan sumber kaslametan kangge manungsa. Sanajan transcendent, iku tumindak ...

Sapa Yesus Kristus?

018 wkg bs son jesus christ

Gusti Allah, Sang Putra, minangka wong kapindho kethek, dipasrahake ing salawas-lawase dening Sang Rama. Panjenenganipun punika tembung lan gambar Sang Rama - lumantar panjenenganipun lan piyambakipun, Gusti Allah nitahaken samukawis. Panjenenganipun dikirim dening Sang Rama minangka Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah ngungkapake ing daging, kanggo menehi kawilujengan. Dheweke ditampa dening Roh Suci lan lair saka Maria Virgin - ...

Apa pesen Yesus Kristus?

019 wkg Injil Yesus Kristus

Injil iku kabar apik saka kawilujengan liwat sih-rahmat Allah amarga pracaya marang Gusti Yesus Kristus. Iku kabar yen Kristus wus seda kanggo dosa-dosa kita, supaya dheweke disarèkaké, sing miturut Kitab Suci ing telung dinané katangèkaké lan banjur ngatingal marang para muridé. Injil iku kabar apik sing liwat karya kawilujengan Yesus Kristus kita lumebu ing Kratoning Allah ...

Sapa utawa apa iku Roh Suci?

020 wkg roh suci

Roh Suci minangka wong katelu saka allah lan dadi selawase saka Sang Rama liwat Sang Putra. Panjenenganipun punika Panglipur ingkang dipun paringaken dening Gusti Yesus Kristus ingkang dipun utus dening Gusti Allah dhateng sadaya tiyang pitados. Roh Suci manggon ing kita, nyempurnakake kita karo Sang Rama lan Sang Putra, lan mentransformasi kita liwat pamratobat lan pangibadah, lan kanthi terus-terusan nerusake manut karo gambar Kristus. Roh Suci punika ...

Apa dosa?

021 wkg suende

Dosa iku duraka, minangka pambrontakan tumrap Gusti Allah. Wiwit wektu nalika dosané Adam lan Eve ngetik donya, wong iku ing rakit dosa - rakit kang bisa dijupuk langsung mung rahmat Allah liwat Gusti Yésus Kristus. Kawontenan dosa manungsa sing dibayangke ing cenderung piyambak lan kapentingan dhewe liwat Gusti Allah lan karsane ...

Apa baptis?

022 wkb baptis

Baptisan banyu - pratandha-pratandha saka pamratobat para pitados, pratandha bilih piyambakipun nampi Yesus Kristus minangka Gusti lan Pamarta - minangka bagéan saking pati lan wungunipun Yesus Kristus. Dadi kabaptis "kanthi Roh Suci lan geni" merujuk marang kerja keras lan suci saka Roh Suci. Gréja Jahshua ing saindhenging donya nglakoni baptis kanthi cendhak (Matius 28,19; ...

Apa gereja?

023 wkg bs gereja

Gréja, Badan Kristus, iku komunitas kabeh sing pracaya marang Jahshua Kristus lan marang Roh Suci manggon. Misi Gereja iku kanggo ngabarake Injil, kanggo mulang marang kabeh sing didhawuhake Kristus, kanggo mbaptis lan mumpangatake wedhus. Ing mbeta metu tugas iki, Gréja, dipandu dening Roh Suci njupuk Kitab Suci minangka panuntun lan adhedhasar ...

Sapa utawa apa Iblis?

024 wkg bs satan

Angels digawe roh. Padha dilengkapi kanthi gratis. Para malaekat suci ngawula marang Gusti Allah minangka utusan lan agen, sing ngladèni roh sing ana kanggo olèh karahayon, lan Kristus ngancani kang bali. Malaekat manut sing disebut dhemit, dhemit lan dhemit (Ibrani 1,14; Rev. 1,1, 22,6, 25,31 Mt; 2 2,4 Petr;. Mk 1,23; Mt ...

Apa Kovenan Anyar?

025 wikipedia bunch anyar

Ing wangun dhasar federasi ringkih Teknologi sesambetan antawisipun Gusti Allah lan manungsa ing cara sing padha prajanjian normal utawa persetujuan melu hubungan antarane loro utawa luwih. Kovenan Anyar ing kekuwatan amarga Yesus, pidato, wis seda. Pangerten iki penting banget kanggo wong percaya amarga ...

Apa pangibadah?

026 wkg nyembah

Pangibadah minangka jawaban sing digawe kanggo kamulyaning Allah. Punika didol dening katresnan suci lan sumber saka wahyu-wahyu ilahi marang sawijining titah. Ing pangibadah, tiyang pitados mlebet ing komunikasi kaliyan Gusti Allah, Sang Rama, lumantar Yesus Kristus, ingkang dipun paringaken dening Roh Suci. Pangibadah uga ateges kita asor lan seneng-seneng marang Gusti Allah ...

Apa perintah gedhe misi?

027 wkg bs command command

Injil iku kabar apik saka kawilujengan liwat sih-rahmat Allah amarga pracaya marang Gusti Yesus Kristus. Iku kabar yen Kristus wus seda kanggo dosa-dosa kita, supaya dheweke disarèkaké, sing miturut Kitab Suci ing telung dinané katangèkaké lan banjur ngatingal marang para muridé. Injil iku kabar apik sing liwat karya kawilujengan Yesus Kristus kita lumebu ing Kratoning Allah ...