Gusti Allah nunggil karo kita

Dewa 508 karo kita Mangsa Natal isih mung konco kita. Kaya kabut, kabeh pratandha Natal bakal ilang ing koran kita, ing televisi, ing jendhela toko, ing dalan lan ing omah.

Sampeyan bisa uga wis krungu ujar mangkene: "Natal mung kalakon setaun setaun". Crita Natal iku warta apik saka Gusti Allah sing ora mung teka, kaya sing ditindakake ing umume wong Israel. Iku crita babagan Immanuel, "Gusti Allah karo kita" - sing mesthi ana.

Nalika badai urip mudhun saka kabeh pihak, angel kelingan manawa Gusti Allah nunggil karo kita. Kita bisa uga rumangsa manawa Gusti wis turu, kaya sing nalika Gusti Yesus ana ing prau karo para sakabate: «Lan dheweke nuli minggah ing prau lan para sakabate ngetutake. Ing kono ana badai gedhe banget, praune banjur katutup dening ombak. Nanging dheweke turu. Wong-wong terus ngadek lan tangi, terus takon: Gusti, tulungana, awaké dhéwé bakal sirna! » (Matéus 8,23: 25).

Ing wektu nalika lair saka Gusti wis diprediksi, ana kahanan badai. Yerusalem wis diserang: "Iki diwartakake menyang kulawargane Sang Prabu Dawud: Wong Aram wis kemah ing Efraim. Nuli ati lan ati para rakyat padha gonjang-ganjing kaya wit ing alas sing guncang sadurunge ana angin gedhe. (Yésaya 7,2). Gusti Allah ngerteni wedi banget marang Raja Akhas lan umate. Mulané, dhèwèké ngutus Yésaya supaya ngandhani raja supaya aja wedi, amarga mungsuhé ora bakal gagal. Kaya dene umume kita ing kahanan sing kaya ngono, Raja Ahas ora percaya. Gusti Allah ngutus nabi Yesaya maneh karo pesen liyane: "Nyuwun pratandha saka Gusti Allahmu [kanggo mbuktekake manawa bakal nyirnakake mungsuhmu kaya sing dijanjekake] yen mudhun ana ing ngisor utawa ing kono!" (Yésaya 7,10: 11). Sang Nata rumangsa isin banget kanggo nyoba marang allah kanthi njaluk pratandha. Mangkono Gusti Allah ucapake lumantar Nabi Yesaya: "Mulané Gusti bakal maringi pratandha: Lah, prawan sing lagi ngandheg lan bakal nglairake anak lanang, sing bakal dijenengake Immanuel" (Yésaya 7,14). Kanggo mbuktikake manawa dheweke bakal mbebasake, Gusti Allah menehi tandha babagan Paket Dinten Lair, sing bakal disebut Immanuel.

Crita Natal kudu ngelingake kita saben dina yen Gusti Allah nunggil karo kita. Sanadyan kahanan kasebut katon surem, sanajan sampeyan wis ilang pekerjaan, sanajan wong sing wis ditinggal mati, sanajan sampeyan wis gagal ing dalan sampeyan, sanajan sampeyan wis ninggalake pasangan sampeyan - Gusti Allah ana ing kowe!

Ora preduli kepiye kahanan sampeyan mati, Gusti Allah urip ing sampeyan lan dheweke nggawa kahanan sing wis mati. "Apa sampeyan yakin yen"? Sadurunge salib Yesus lan bali menyang swarga, para sakabate dadi kuwatir amarga dheweke ora bakal ana maneh. Gusti Yesus ngandika marang dheweke:

«Nanging amarga aku wis ujar karo kowe, atimu sedhih banget. Nanging ora dakkandhani: luwih becik kowe lunga. Amarga yen aku ora lunga, comforter ora bakal marani sampeyan. Nanging yen aku lunga, aku bakal dikirim menyang sampeyan » (Yohanes 16,6 -8). Comforter iki yaiku Roh Suci sing manggon ing sampeyan. "Yen roh wong-wong sing wis nangèké Gusti Yésus saka mati saiki manggon ing kowé, wong sing nangèké Kristus saka ing antarane wong mati uga bakal nyipta badan sing sejatine urip liwat roh sing manggon ing sampeyan" (Roma 8,11).

Gusti Allah tansah ana ing kowe. Muga-muga sampeyan bisa nemu pratandha Gusti Yesus ing selawas-lawas!

dening Takalani Musekwa


pdfGusti Allah nunggil karo kita