Roh Suci

104the roh suci

Roh Suci minangka wong nomer telu saka Ketuhanan lan terus slamet saka Sang Rama liwat Sang Putra. Dheweke dadi panglipur sing dijanjekake dening Yesus Kristus manawa Gusti Allah ngutus kabeh wong sing percaya. Roh Suci manggon ing kita, nyawiji kita karo Rama lan Sang Putra, lan ndandani kita liwat pamratobat lan pemurnian lan, liwat pembaruan sing tetep, nyawiji karo gambar Kristus. Roh Suci minangka sumber inspirasi lan wangsit ing Kitab Suci lan sumber kesatuan lan komunitas ing Greja. Dheweke menehi hadiah spiritual kanggo pakaryan Injil lan pandhuane Kristen kanggo kabeh bebener. (Yokanan 14,16:15,26; 2,4.17; Kisah Para Rasul 19.38-28,19; Matius 14,17; Yohanes 26-1; 1,2 Petrus 3,5; Titus 2; 1,21 Petrus 1; 12,13. Korinta 2:13,13; 1 Korinta 12,1:11; 20,28 Korinta 16,13; Kisah Para Rasul; Yokanan)

Roh Suci iku Gusti Allah

Roh Suci, yaiku Gusti Allah ing karya - nggawe, ngandika, ganti, manggen ing kita, tumindak ing kita. Sanajan Roh Suci bisa nindakake karya iki tanpa kawruh kita, mbiyantu luwih ngerti.

Roh Suci nduweni sifat-sifat saka Gusti Allah, diidentifikasi karo Gusti Allah lan tumindak mung sing ditindakake dening Gusti Allah. Kaya dene Gusti Allah, Roh iku suci - suci banget sing nyenyamah Roh Suci kayadene dosa ala kaya tumapak ing Putrane Gusti (Ibrani 10,29). Nyenyamah Roh Suci iku salah siji saka dosa sing ora bisa dingapura (Mat. 12,31). Iki nuduhake manawa roh iku kudune suci, ora mung duwe kekuwatan sing diwenehake, kaya kedadeyan kasebut.

Kaya dene Gusti Allah, Roh Suci iku abadi (Ibrani 9,14). Kaya dene Gusti Allah, Sang Roh Suci pancen ora ana (Jabur 139,7: 10). Kaya dene Gusti Allah, Sang Roh Suci pancen ora terang (1 Korinta 2,10: 11-14,26; Yohanes). Sang Roh Suci nggawe (Pakaryan 33,4; Jabur 104,30) lan nggawe mukjijat bisa ditindakake (Mat. 12,28:15; Rum 18, 19) kanthi nindakké pakaryané Gusti Allah sajrone ngabdi. Ing sawetara ayat ing Kitab Suci, bapak, putra lan Roh Suci diterangake minangka ketuhanan sing padha. Ing wacan babagan "peparinge Roh", Paulus nempuh Roh "siji", Gusti "siji" lan Gusti Allah sing "siji" (1 Cor. 12,4-6). Dheweke nutup surat kanthi formula pandonga telung bagian (2 Korinta 13,13). Lan Petrus mbukak layang kanthi formula telung bagean liyane (1 Petrus 1,2). Iki dudu bukti kesatuan, nanging ndhukung.

Kamanunggalan kasebut dikandhakake luwih kuat ing formula baptis: «[Baptis] kanthi asma Rama lan Sang Putra lan Sang Roh Suci» (Mat. 28,19). Wong telu kasebut duwe jeneng siji, minangka tandha entitas, sawijining makhluk.

Nalika Sang Roh Suci nuli nindakake prekara, Gusti Allah nindakake. Nalika Sang Roh Suci ngandika, Gusti Allah ngandika. Nalika Ananias ngapusi Roh Suci, dheweke ngapusi Gusti Allah (Para Rasul 5,3: 4). Kaya sing dikandhakake Peter, Ananias ora mung dadi wakil saka Gusti Allah, nanging Gusti Allah dhewe. Sampeyan ora bisa "ngapusi" menyang kekuwatan sing ora resmi.

Ing sawijining wektu Paulus ujar manawa wong-wong Kristen dadi candhi Roh Suci (1Ko 6,19), ing papan liya, manawa kita dadi padalemane Gusti Allah (1 Korinta 3,16). Gréja candhi digunakake kanggo nyembah marang dewa, dudu pasukan impersonal. Nalika Paulus nyerat babagan "Padalemaning Roh Suci", dheweke ora langsung ujar: Roh Suci iku Gusti Allah.

Uga ing Kisah 13,2 Roh Suci disamakan karo Gusti Allah: "Nanging nalika padha ngladeni lan pasa marang Pangeran, Sang Roh Suci ujar: Pisahake aku saka Barnabas lan Saulus menyang pagawean sing dakwenehi." Ing kene Roh Suci ngandika kaya Gusti Allah. Kajaba iku, dheweke ujar manawa wong Israel "nyoba lan nyoba" dheweke lan yen "Aku sumpah kanthi nesu: dheweke ora bakal ngaso" (Ibrani 3,7: 11).

Isih - Roh Suci ora mung jeneng alternatif kanggo Gusti Allah. Roh Suci iku beda karo bapak lan putra, kaya sing bisa ditampilake ing e.g. B. nuduhake nalika baptisan Yesus (Matéus 3,16: 17). Cah telu kasebut beda, nanging ana siji.

Sang Roh Suci nindakaken pakaryan Gusti Allah ing gesang kita. Kita minangka "Gusti Allah", yaiku putrane Gusti Allah (Yokanan 1,12), sing sinonim karo "lair saka roh" (Yokanan 3,5: 6). Roh Suci minangka medium sing dideleng dening Gusti Allah ing kita (Efesus 2,22:1; 3,24 Yokanan 4,13;). Roh Suci dumunung ing kita (Roma 8,11:1; 3,16 Korinta) - lan amarga roh tetep ana ing kita, kita bisa ujar manawa Gusti Allah nunggil ing kita.

Roh iku pribadi

Kitab Suci ngubungake kuwalitas pribadi marang Roh Suci.

 • Roh tetep (Roma 8,11:1; 3,16 Korinta)
 • Atine ngomong (Kisah Para Rasul 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1 Timotius 4,1; Ibrani 3,7 lsp).
 • Semangat nggunakake tembung ganti pribadi "Aku" (Kisah 10,20; 13,2).
 • Pikiran bisa ditangani, dicoba, sedhih, difitnah, disalahake (Kisah 5: 3, 9; Efesus 4,30;
  Ibrani 10,29:12,31; Matius).
 • Semangat nuntun, makili, nelpon, diwiwiti (Roma 8,14:26, 13,2; Kisah 20,28,,).

Roma 8,27 ngandhani babagan "semangat". Dheweke mikir lan hakim - dheweke bisa "nggawe keputusan" (Para Rasul 15,28). Pikiran "ngerti", pikiran "allokasi" (1 Korinta 2,11:12,11;). Iki dudu kekuwatan sing ora resmi.

Yesus ngarani Roh Suci - ing basa Yunani Prajanjian Anyar - paracletos - yaiku, comforter, pengacara, dhukungan. "Lan aku bakal takon marang Rama, lan dheweke bakal menehi comforter liyane supaya sampeyan tetep ing salawas-lawase: semangat sing bener ..." (Yokanan 14,16: 17). Kaya Gusti Yesus, Sang Roh Suci, sing dadi pengarep pisanan para murid, mulang, menehi kesaksian, mbukak mripat, nuntun lan nyatakake bebener (Yokanan 14,26:15,26; 16,8:13; 14 &). Iki minangka peran pribadi.

John nggunakake paracletos wangun maskulin; ora perlu kanggo nyelehake tembung kasebut menyang neuter. Ing Yohanes 16,14, kata ganti nama pribadi maskulin uga digunakake ing basa Yunani («Dheweke») digunakake karo tembung «roh» sing ora nyata. Iki bakal gampang nggawe penasehat neuter («Iku») kanggo ngganti, nanging Johannes ora. Atine bisa dadi pria ("Dheweke"). Mesthi wae grammar ing kene ora cukup; sing penting yaiku Sang Roh Suci nduweni kuwalitas pribadi. Dheweke dudu kekuwatan sing netral, nanging dadi penolong cerdas lan ilahi sing urip ing kita.

Roh ing Prajanjian Lawas

Kitab Suci ora duwe bab utawa buku dhewe kanthi judhul "Roh Suci". Kita sinau sethithik babagan semangat ing kene, sethithik, ing endi wae sing ditulis ing Kitab Suci babagan karya kasebut. Ana mung sethithik ditemokake ing Prajanjian Lawas.

Semangat wis melu penciptaan urip lan melu njaga (Purwaning Dumadi 1: 1,2; Ayub 33,4: 34,14;,). Roh Allah ngebadi Bezazel karo "saben katrampilan" kanggo mbangun kémah (Pangentasan 2: 31,3-5). Dheweke ngrampungake Nabi Musa lan rawuh liwat pitung puluh pinituwa (Pangentasan 4). Dheweke ngisi Yosua kanthi kawicaksanan lan maringi kekuwatan utawa kemampuan kanggo nglawan Samson (Deut 5; Richter [ruang]] 34,9; 6,34).

Rohé Gusti Allah diwenehake marang Saul lan mengko dijupuk (1 Samuel 10,6:16,14;). Sang Roh banjur menehi rancangan Dawud kanggo candhi (1 Kr. 28,12). Roh inspirasi nabi supaya bisa guneman (Wilangan 4: 24,2; 2 Samuel 23,2: 1; 12,19 Kr. 2:15,1; 20,14Cr 11,5: 7,12; 2:1,21; Yakobus; Zakharia; Petrus).

Uga ing Prajanjian Anyar, Roh menehi kekuwatan marang wong-wong supaya guneman, kayata Elisabeth, Zacharias, lan Simeon (Lukas 1,41. 67; 2,25-32). Yohanes Pambaptis kapenuhan ing Roh sanajan wiwit lair (Lukas 1,15). Perbuatan sing paling penting yaiku woro-woro tekane Yesus, sing ora kudu mbaptis wong-wong mung nganggo banyu, nanging "nganggo Roh Suci lan geni" (Lukas 3,16).

Roh lan Yesus

Roh Suci mesthi dadi peran penting ing urip Yesus. Iki nggawe konsepsi Yesus (Matéus 1,20) terus mudhun nalika dibaptis (Mat. 3,16), Yésus nuli tindak menyang pasamunan (Lukas 4,1) lan njebadi dheweke kanggo martakake Injil (Lukas 4,18). Liwat "Roh Allah" Yesus nundhungi dhemit (Mat. 12,28). Liwat Roh Suci, dheweke ngunjukake awake minangka pangruwating dosa (Ibrani 9,14), lan kanthi roh sing padha, dheweke wungu saka ing antarane wong mati (Roma 8,11).

Gus Yésus mulang manawa ing jaman buron, para siswa bakal ngandhani Roh (Matéus 10,19: 20). Dheweke mulang dheweke mbaptis murid anyar "kanthi jeneng Rama lan Sang Putra lan Sang Roh Suci" (Mat. 28,19). Gusti Allah janji yen dheweke bakal menehi Roh Suci kanggo kabeh sing njaluk pitakon marang dheweke (Lk
11,13).

Piwulang sing paling penting Yesus babagan Roh Suci bisa ditemokake ing Injil Yokanan. Kaping pisanan, manungsa kudu "lair saka banyu lan semangat" (Yokanan 3,5). Dheweke mbutuhake rebirth spiritual, lan ora bisa metu saka awake dhewe: iku peparinge Gusti Allah. Roh ora katon, nanging Roh Suci ndadekake bedane jelas ing urip kita (V. 8).

Yésus terus mulang: "Sapa sing ngelak, marani Aku lan ngombe! Sapa sing pretyaya marang Aku, kaya sing ditulis karo Kitab Suci, sing banyune urip banyu ora bakal » (Yokanan 7:37, 38). Yohanes enggal nututi interpretasi kasebut: "Nanging dheweke ujar babagan roh sing kudu ditampa dening wong-wong sing percaya ..." (V. 39). Roh Suci ngilangake ngelak. Dheweke menehi hubungan karo Gusti Allah sing digawe. Kanthi rawuh marang Gusti Yesus kita nampa Roh lan Roh bisa ngisi urip kita.

Nganti saiki, kaya sing dikandhani John, kita durung diwutahake: semangat "durung ana; amarga Yesus durung kamulyan » (V. 39). Roh wis ngrampungake pria lan wanita sadurunge Gusti Yesus, nanging saiki kudu enggal teka kanthi cara sing luwih anyar - ing Pentekosta. Semangat ora diwutahake mung ing kasus individu, nanging sacara kolektif. Sapa sing diarani "Gusti Allah" lan kabaptis nampa wong (Para Rasul 2,38: 39).

Gusti Yesus janji supaya para sakabate bakal diwenehi semangat sing bener lan semangat iki bakal urip ing dheweke (Yokanan 14,16: 18). Iki padha karo Gusti Yesus rawuh ing para sakabate (V. 18), amarga iku roh Yesus uga semangat Rama - dikirim dening Gusti Yesus uga dening Sang Rama. (Yokanan 15,26). Roh ndadekake Gusti bisa diakses kanggo saben wong lan terus kerja.

Miturut Sabda Yesus, Roh kudu "mulang kabeh" lan "elinga kabeh sing dakkandhakake marang sampeyan" (Yokanan 14,26). Roh iku mulang bab-bab sing ora bisa dingerteni sadurunge wungune Gusti Yesus (Yokanan 16,12: 13).

Roh kasebut dadi seksine Yesus (Yokanan 15,26:16,14;). Dheweke ora nyebarake awake dhewe, nanging nuntun wong menyang Yesus Kristus lan Rama. Dheweke ora ujar "saka awake dhewe", nanging mung kaya sing dikarsakake bapak (Yokanan 16,13). Lan amarga Roh bisa urip ing pirang-pirang yuta wong, iki minangka kauntungan kanggo kita Yesus minggah menyang swarga lan ngutus Roh (Yokanan 16:7).

Roh iku tumindak ing Injil; Dheweke nggawe cahya ing jagad babagan dosa, kaluputane, kebutuhan kanggo keadilan lan pangadilan sing aman (Vv. 8-10). Roh Suci nunjuk wong dadi Gusti Yesus sing ngresiki kabeh kaluputan lan dadi sumber keadilan.

Roh lan pasamuwan

Yohanes Pembaptis medharké manawa Yésus bakal mbaptis wong "nganggo Roh Suci" (Tandhani 1,8). Iki kedadeyan sawise Wungune ing Pentekosta, nalika Roh kanthi kuat menehi kekuwatan anyar marang para murid (Para Rasul 2). Ana uga mukjijat, nalika wong-wong krungu para siswa padha nggunakake basa manca (V. 6). Kaelokan mirip kaya kaping pirang-pirang nalika pasamuan tuwuh lan nyebar (Kisah Para Rasul 10,44: 46-19,1; 6). Minangka sejarawan, Lukas nglaporake prekara sing ora biasa lan biasa. Ora ana apa-apa sing nyatakake manawa mukjijat-mukjijat iki wis kedadeyan kanggo kabeh wong sing percaya.

Paulus ujar manawa kabeh wong-wong mukmin wis dibaptis dadi badan siji dening Sang Roh Suci - Gereja (1 Korinta 12,13). Roh Suci bakal diparingake marang kabeh wong sing percaya (Roma 10,13; Galatia 3,14). Kanthi utawa tanpa mukjijat sing ngiringi, kabeh wong pracaya wis dibaptis karo Roh Suci. Sampeyan ora prelu mujijat minangka bukti khusus, nyata. Kitab Suci ora mbutuhake saben wong sing takon supaya dibaptis lumantar Roh Suci. Nanging, kabeh wong sing pitados supaya terus diisi karo Roh Suci (Efesus 5,18) - gelem manut tuntunan Roh. Iki minangka kewajiban sing terus-terusan, dudu acara siji-off.

Daripada nggoleki mukjijat, ayo goleki Gusti lan supaya Gusti mutusake apa mukjijat kedadeyan utawa ora. Paulus asring njlentrehake kekuwatane Gusti Allah ora saka mukjijat, nanging ing syarat-syarat sing nyatakake kekuatan batin: pangarep-arep, katresnan, sabar lan sabar, kekarepan kanggo ngladeni, ngerti, kemampuan nandhang sangsara lan wani nginjil (Roma 15,13:2; 12,9 Korinta 3,7; Efesus 16 lan 17-1,11; Kolose 28 lan 29-2; 1,7 Timotius 8).

Kitab Kisah Para Rasul nuduhake manawa Roh iku kekuatan sing ana sajroning tuwuh Pasamuwan. Roh ngekèki kekuwatan marang para murid supaya padha nyekseni Gusti Yésus (Para Rasul 1,8). Dheweke ngandhani banget babagan khutbah ing khutbah kasebut (Kisah 4,8 & 31; 6,10). Dheweke menehi pandhuane marang Filipus, lan mengko bisa nyekel dheweke (Kisah Para Rasul 8,29:39 lan).

Iku semangat sing nyengkuyung pasamuwan lan digunakake wong kanggo nuntun (Kisah 9,31;
20,28).
Dheweke ngomong karo Petrus lan pasamuwan ing Antioki (Para Rasul 10,19; 11,12; 13,2). Dheweke mlebu Agabus kanggo prédhiksi keluwen lan Paulus ngutuk kutuk (Kisah 11,28:13,9; 11). Dheweke nuntun Paulus lan Barnabas ing perjalanane (Kisah 13,4: 16,6; 7) lan mbantu para rasul ing Yerusalem kanggo njupuk keputusan (Para Rasul 15,28). Dheweke dikirim Paulus menyang Yerusalem lan medharake apa sing bakal kelakon ing kana (Kisah Para Rasul 20,22: 23-21,11;). Gréja wis ana lan thukul mung amarga Roh wis kerja ing wong-wong sing percaya.

Roh lan pracaya saiki

Gusti Allah Roh Suci kalibat banget ing gesang para tiyang pitados jaman punika.

 • Iku nuntun kita mratobat lan menehi urip anyar (Yohanes 16,8; 3,5-6).
 • Dheweke urip ing kita, mulang kita, nuntun kita (1 Korinta 2,10: 13-14,16; Yohanes 17: 26-8,14 &; Rum). Dheweke nuntun kita lumantar tulisan, liwat pandonga lan liwat wong Kristen liyane.
 • Semangat minangka kawicaksanan sing mbantu kita mikir babagan keputusan sing bakal teka kanthi percaya diri, tresna, lan nduweni budi (Efesus 1,17:2; 1,7 Timotius).
 • Roh "ngethok" ati, segel lan nyucekake awake dhewe lan nyipta kita metu kanggo tujuan Gusti (Roma 2,29; Efesus 1,14).
 • Iki ngasilake katresnan lan woh keadilan (Roma 5,5; Efesus 5,9; Galatia 5,22-23).
 • Dheweke nempuh kita ing pasamuwan lan mbantu kita ngerteni manawa kita dadi putrane Gusti Allah (1 Cor. 12,13:8,14; Rum 16).

Kita kudu nyembah Gusti Allah "kanthi semangat Allah" kanthi fokus ing apa sing dikarepake roh (Filipi 3,3; 2 Korinta 3,6; Rum 7,6; 8,4-5). Kita usaha nindakake apa sing dikarepake (Galatia 6,8). Yen kita katuntun karo Roh, menehi urip lan katentreman (Roma 8,6). Iki menehi kita akses menyang bapak (Efesus 2,18). Dheweke nulungi kita ing kelemahane, dheweke "makili" kita, yaiku, dheweke ngadeg kanggo kita karo Sang Rama (Roma 8,26-27).

Dheweke uga menehi hadiah spiritual, kayata sing ndadekake pimpinan pasamuwan (Efesus 4,11), menyang kantor liyane (Roma 12,6: 8), lan sawetara bakat kanggo tugas sing luar biasa (1 Korinta 12,4: 11). Ora ana sing duwe kabeh hadiah sekaligus, lan ora ana hadiah sing diwenehake kanggo saben wong (Vv. 28-30). Kabeh hadiah, spiritual utawa "alami", kudu digunakake kanggo kabecikan umum lan ngladeni Gereja kabèh (1 Korinta 12,7:14,12;). Saben hadiah penting (1 Korinta 12,22: 26).

Kita isih duwe "pisungsung pisanan" Roh, janji pertama sing janji luwih akeh ing mangsa ngarep (Roma 8,23; 2 Korinta 1,22; 5,5; Efesus 1,13-14).

Roh Suci punika Gusti Allah nyambut damel ing gesang kita. Kabeh sing ditindakake dening Gusti Allah ditindakake dening Roh. Mulané Paulus nimbali kita: "Yen kita urip ing roh, ayo padha lumaku ing roh ... aja nganti nggresah roh suci ... aja nganti ngrusak roh" (Galatia 5,25; Efesus 4,30; 1Th 5,19). Dadi, kita pengin ngrungokake kanthi ati-ati apa sing dicritakake. Nalika diajak, Gusti Allah ngandika.

Michael Morrison


pdfRoh Suci