Pangadilan Terakhir [pangadilan langgeng]

130 sajian ing donya

Ing pungkasaning jaman, Gusti Allah bakal nglumpukake kabeh urip lan wong mati sadurunge dhamparing Sang Kristus ing swarga kanggo pangadilan. Wong mursid bakal tampa kamulyan langgeng, minangka paukuman kang duraka ing tlaga geni. Ing Kristus, Gusti nindakaké panjaluk becik lan mung kanggo wong kabèh, kalebu wong sing ora percaya ing Injil ing pati. (Mat. 25,31: 32-24,15; Kisah Para Rasul 5,28:29; Yokanan 20,11: 15-1; Wahyu 2,3: 6-2; 3,9 Timotius 10,43: 12,32-1; 15,22 Petrus 28; Kisah Para Rasul; Yokanan ,; Korinta).

Pengadilan Terakhir

»Pengadilan wis teka! Pengadilan teka! Mratobat saiki, utawa sampeyan bakal menyang neraka. » Dheweke bisa uga wis krungu sawetara "penginjil jalanan" sing ngrembug tembung kasebut nyoba nggegirisi wong-wong supaya nggawe komitmen marang Kristus. Utawa, sampeyan bisa ndeleng wong sing sithik kaya film kasebut kanthi tampilan maudlin.

Mbok iki ora adoh saka gambar "paukuman abadi" sing akeh wong Kristen sing percaya ing pirang-pirang abad, utamane ing abad tengahan. Sampeyan bisa nemokake patung lan lukisan sing nggambarake mursid sing bener supaya bisa ketemu karo Kristus lan wong ala sing diseret menyang neraka dening dhemit sing kejem.

Iki gambar saka Pengadilan Pungkasan, pangadilan babagan takdir sing langgeng, asale saka pratelan Prajanjian Anyar babagan sing padha. Paukuman Paling Anyar yaiku bagean saka piwulang babagan "perkara terakhir" - mbalekake maneh Yesus Kristus, kebangkitan wong sing bener lan ora adil, pungkasan ing jagad ala saiki, sing bakal diganti karo Kratoning Allah sing mulya.

Kitab Suci ngumumake manawa pengadilan minangka prekara serius kanggo kabeh wong sing urip kaya sing dingandikani Yesus nerangake: «Nanging aku pitutur marang kowe, yen ing dina pangadilan, wong kudu menehi akun saben tembung sing ora digunakake wis. Saka tembung sampeyan bakal diyakini, lan saka tembung sampeyan bakal disalahake » (Matéus 12,36: 37).

Tembung Yunani kanggo "pengadilan" sing digunakake ing bagean Prajanjian Anyar yaiku krisis, mula tembung "krisis" dijupuk. Krisis nuduhake wektu lan kahanan nalika keputusan wis digawe. Ing pangertèn iki, krisis minangka titik ing urip wong utawa ing jagad iki. Krisis khusus nuduhake kegiatan Allah utawa Mesias minangka hakim ing jagad iki ing jaman kiamat sing diarani Pengadilan Akhir utawa Dina Pengadilan, utawa kita bisa ujar wiwitan "paukuman langgeng".

Gusti Yesus ngringkes pengadilan babagan nasib wong sing bener lan ala: "Aja kaget iki. Amarga bakal tekan wektune, kabeh wong sing ana ing kuburan bakal krungu swarane lan bakal metu sing nindakake kabecikan, kebangkitan urip, nanging sing nindakake piala, kebangkitan pengadilan (Yokanan 5,28).

Gusti Yesus uga nggambarake sifat Pengadilan Pungkasan ing bentuk simbolis minangka misahake wedhus saka wedhus: "Nanging nalika Putrane Manungsa rawuh kanthi kamulyan, lan kabeh malaekat karo dheweke, dheweke bakal lenggah ing dhampar kamulyane, lan kabeh negara bakal kumpul ing ngarsane. Dheweke bakal misahake siji saka siji liyane kaya pangon sing misahake wedhus saka wedhus, lan bakal sijine wedhus ing sisih tengen lan wedhus ing sisih kiwa » (Matéus 25,31: 33).

Kambing wedus ing sisih tengen dheweke dikandhani berkah karo tembung ing ngisor iki: "Ayo, rahayu bapakku, warisan Kraton sing wis disiapake kanggo wiwitaning jagad!" (V. 34). Kambing ing sisih kiwa uga dilaporake babagan nasib: "Banjur, dheweke uga bakal ujar marang wong sing kiwa: Mingka saka aku, sampeyan laknat, menyang geni langgeng sing disiapake kanggo setan lan para malaikat!" (V. 41).

Skenario saka rong klompok kasebut menehi kapercayan sing bener lan nyurung wong ala menyang krisis sing unik: «Gusti ngerti carane nyimpen alim saka panggodha, nanging supaya ora adil ing dina pengadilan supaya bisa ngukum. (2 Petrus 2,9).

Paulus uga ujar saka pengadilan kaping pindho iki, sing diarani "dina nesu nalika keputusan sing adil bakal diwedharake" (Roma 2,5). Dheweke ujar: «Gusti, sing bakal menehi saben wong miturut pakaryane: urip langgeng kanggo wong sing, kanthi sabar, kanthi tumindak sing apik, ngupaya kamulyan, kaurmatan lan urip sing ora abadi; Nanging, nesu lan nesu, sapa wae sing mbantah lan ora setuju, nanging tetep nuruti kaadilan » (Vv. 6-8).

Saperangan Alkitab kasebut nggambarake doktrin pangadilan sing langgeng utawa pungkasan ing istilah-istilah sing jelas. Iku salah siji / utawa kahanan; ana sing ditebus ana ing Sang Kristus lan para duraka sing ora ditebus sing wis ilang. Sawetara perangan liyane ing Prajanjian Anyar ngarujuk iki
"Pengadilan pungkasan" minangka wektu lan kahanan sing ora bakal bisa lolos. Mbok menawa cara sing paling apik kanggo entuk rasa ing ngarep iki yaiku ngutip sawetara bagean sing nyebutake.

Surat kanggo wong Ibrani ngucapake babagan pengadilan minangka kahanan krisis sing bakal diadhepi saben wong. Wong-wong sing ana ing Kristus, sing wis disimpen kanthi cara nyawiji maneh, bakal nemokake pituwase: «Lan kaya wong-wong sing ditakdirkan bakal mati sapisan, nanging banjur pangadilan: Kristus biyen dikorbanake kanggo ngilangi dosa akeh; Ing kaping pindho dheweke ora bakal muncul amarga saka dosa, nanging marang wong-wong sing nunggu slamet mau » (Ibrani 9,27: 28).

Wong-wong sing wis disimpen, sing digawe kanthi mung saka panebusane, ora kudu wedi Pengadilan Pungkasan. Johannes njamin para pamaca: «Kanthi katresnan iki sampurna karo kita, manawa kita duwe kapercayan ing dina pengadilan; amarga kaya dheweke, kita uga ana ing donya iki. Wedi ora cinta » (1 Yokanan 4,17). Sapa sing dadi kagungane Sang Kristus bakal nampa ganjaran sing langgeng. Wong tanpa guna bakal ngalami nasib sing nggegirisi. "Dadi swarga sing saiki lan bumi wis disimpen nganggo api sing padha kanggo geni, disimpen kanggo dina pangadilan lan siksa wong-wong sing ora duwe budi" (2 Petrus 3,7).

Pratelan kita ujar manawa, "sajrone Kristus, Gusti ndadekake panentu lan kabeh wong, kalebu wong sing ora percaya Injil nalika seda." Kita ora ujar manawa kepiye Gusti nggawe panentu kaya ngono, kajaba apa wae, rezeki kaya ngono digawe lumantar karahayon Sang Kristus, kaya ngono sing wis disimpen.

Yesus piyambak nunjuk ing sawetara panggonan sajrone pelayanan kadonyan sing care dijupuk kanggo mati-evangelized mati bakal diwenehi kesempatan kawilujengan. Piyambakipun nindakaken dhawuh kasebut kanthi nyatakaken bilih populasi ing sapérangan kutha kuno badhé nindakaken pengadilan amargi kitha-kithanipun Yéhuda ing pundi piyambakipun martakaké:

"Bilai sampeyan, Chorazin! Bilai kowe, Betsaida! ... Nanging Tirus lan Sidon bakal luwih sabar ing pengadilan tinimbang sampeyan » (Lukas 10,13-14). «Wong-wong ing Nineveh bakal katon ing Pengadilan Akhir babagan jinis iki lan bakal ngukum ... Ratu Kidul [sing teka ngrungokake Suléman] bakal muncul ing Pengadilan Akhir babagan jinis iki lan bakal ngukum.» (Matéus 12,41: 42).

Kene ana kutha-kutha kuna - Tirus, Sidon, Niniwe - sing jelas ora duwe kesempatan kanggo krungu Injil utawa ngerti karya Kristus kawilujengan. Nanging dheweke nemokake pangadilan sing bisa ditindakake, lan ngirimake pesen sing ngendhegake marang wong-wong sing wis nolak ing urip iki, mung kanthi ngadhepi sadurunge Juruslametake.

Gusti Yesus uga ndadekake statement ngageti sing kutha kuna Sodom lan Gomora - bakal nemokake pengadilan ènthèng saka sawetara kutha ing tanah Yudéa, ngendi Gusti Yesus memulang - WULANG BEBASAN kanggo maksud apa laku reged. Kanggo sijine iku ing babak saka carane startlingly statement Yesus, ayo kang katon ing carane Yudas punika dosa rong kutha iki lan jalaran sing padha ditampa ing urip kanggo tumindak:

"Kanggo pangadilan ing dina gedhe, dheweke uga nahan malaikat, sing ora njaga pangkat swarga, nanging tetep manggen, kanthi ikatan abadi ing pepeteng. Dadi, Sodom lan Gomora lan kutha-kutha ing saubengé, sing kaya ngono, wis laku cabul lan ngoyak daging liya, kayata, nemoni lan nandhang sangsara saka geni langgeng » (Yudas 6-7).

Nanging Gusti Yesus ujar babagan kutha ing dina pangadilan. "Satemené, pitutur marang kowé, tanah Sodomer lan Gomorrer bakal luwih bisa ditrima ing dina pengadilan tinimbang kutha iki (yaiku kutha-kutha sing ora ditrima para sakabat]" (Mat. 10,15).

Supaya mbok menawa iki nuduhaké menawa acara-acara ing Pengadilan Terakhir utawa Pengadilan Langgeng ora cukup setuju karo apa sing ditampa déning wong-wong Kristen. Teolog Reformed pungkasan, Shirley C. Guthrie, nyatakake yen kita nindakake kanthi apik kanggo nglarasake pemikiran kita babagan acara krisis iki:

Pikirane sing pertama yaiku nalika mikir babagan pungkasaning crita, ora kudu ramesthi wedi banget utawa males babagan sapa sing bakal "njero" utawa "munggah" utawa sapa sing bakal "njaba" utawa "mudhun". Mesthi dadi pamikir sing bersyukur lan bungah manawa kita bisa ngarep-arep kanthi yakin manawa kersane Pencipta, Reconciler, Penebus lan Pemugar bakal kabenerake - yen keadilan babagan keadilan, tresna marang sengit lan kesrakat, tentrem liwat permusuhan, kamanungsan amarga ora manusiawi, Kratoning Allah bakal bisa ngalahake kekuwatan pepeteng. Paukuman Paling Anyar ora bakal teka ing jagad iki, nanging kanggo nggayuh jagad iki. Iki warta apik ora mung kanggo wong Kristen, nanging kanggo kabeh wong!

Pancen, iki minangka prekara sing pungkasan, kalebu Pengadilan Pungkasan utawa Pengadilan Abadi: kemenangan saka Gusti Allah babagan katresnan kabeh sing ana ing dalan sih-rahmat sing langgeng. Mangkono rasul Paulus ujar: «Sakwuse pungkasane dheweke masrahake Kraton marang Gusti Allah Rama sawise ngrusak kabeh pamrentahan lan kabeh kekuwatan lan kekerasan. Amarga dheweke kudu mrentah nganti Gusti Allah nyelehake kabeh mungsuh ing sangarepe. Mungsuh pungkasan sing arep dirusak yaiku pati » (1 Korinta 15,24: 26).

Sing bakal dadi ing Pengadilan Pungkasan, hakim wong-wong sing wis digawe kabeneran dening Kristus lan wong-wong sing isih dosa, ora ana liya, nanging Gusti Yesus Kristus sing nyawisake nyawane minangka tebusan kanggo kabeh. "Kanggo bapak ora ngukum," ujare Gusti Yesus, "nanging kabeh ngukum kabeh putrane." (Yokanan 5,22).

Sing sapa ngadili wong mursid, sing ora kawartosal Injil lan malah wong duraka, yaiku wong sing nylametake nyawane, supaya wong liya bisa urip ing salawas-lawase. Yesus Kristus wis njupuk pengadilan ing dosa lan dosa. Iki ora ateges menawa wong-wong sing nulak marang Kristus bisa nyingkiri nasib sing bakal nggawa keputusan dhewe. Apa gambar saka hakim welas asih, Gusti Yesus Kristus, nyatakake yen dheweke kepengin supaya kabeh wong bisa nampa urip langgeng - lan dheweke bakal nyedhiyakake kanggo kabeh wong sing nimbali iman marang dheweke.

Sing disebut ing Kristus - sing "dipilih" dening pemilihané Kristus - bisa ngadili pengadilan kanthi yakin lan bungah, ngerti manawa karahayon iku aman ing dheweke. Sapa sing ora duwe Injil - wong-wong sing ora duwe kesempatan kanggo ngrungokake Injil lan percaya marang Kristus - uga bakal nemokake manawa Gusti wis nyawisake. Paukuman kudu dadi wektu kabungahan kanggo kabeh wong, amarga bakal nggayuh kamulyaning kerajaan sing langgeng, yen ora ana kabecikan, nanging ana kabegjan.

dening Paul Kroll

8 Shirley C. Guthrie, Christian Doctrine, Edisi Edisi (Westminster / John Knox Press: Lousville, Kentucky, 1994), p. 387.

Universal rekonsiliasi

Universal rekonsiliasi (Universalism) nyatakake yen kabeh jiwa, apa wae jiwa manungsa, malaekat utawa dhemit, pungkasane disimpen dening sih-rahmat Gusti Allah. Sawetara pandherekipun teori rekonsiliasi negesake manawa mratobat marang Gusti Allah lan percaya marang Kristus Yesus ora perlu. Akeh pengikut doktrin rekonsiliasi mbantah piwulang Trinitas, lan akeh sing dadi Unitarian.

Beda karo rekonsiliasi kabeh, Alkitab kandha loro "wedhus" sing mlebu Kratoning Allah lan "wedhus" sing mlebu paukuman sing abadi (Mat. 25,46). Anugrah Gusti Allah ora meksa kita dadi dhiri. Ing Gusti Yesus Kristus, sing dipilih dening Gusti Allah kanggo kita, kabeh umat manungsa dipilih, nanging ora ateges kabeh wong bakal nampa hadiah Gusti Allah. Gusti Allah kepengin kabeh wong mratobat, nanging Dheweke wis nggawe lan nebus manungsa kanggo sesrawungan sing sejati, lan pandhungan sejati ora bisa dadi hubungan sing dipeksa. Alkitab kandha manawa sawetara wong bakal tetep nolak penggalihé Gusti Allah.


pdfPangadilan Terakhir [pangadilan langgeng]