PANCA


Allah triune

Miturut paseksiné Kitab Suci, Gusti Allah minangka makhluk ilahi sajroning telung pribadi sing sejatine identik, beda, Rama, Putra lan Roh Suci. Panjenenganipun punika satunggal-satunggalipun Gusti Allah ingkang sejatos, langgeng, tanpa pamrih, maha kuasa, maha asih, omnipresent. Panjenenganipun punika ingkang nitahaken langit lan bumi, ingkang damel alam semesta lan sumber kaslametan kangge manungsa. Sanajan transenden, Gusti Allah tumindak sacara langsung lan pribadi marang manungsa. Gusti Allah iku katresnan lan kaluhuran tanpa wates ...

Gusti Allah, bapak

Gusti Allah, Sang Rama, yaiku wong pisanan saka allah, tanpa syarat, sing diparingake Sang Putra ing salawas-lawase, lan saka Sang Roh Suci nerusake lumantar Sang Putra. Sang Rama, sing wis nitahake samubarang kabeh sing katon lan ora katon lumantar Sang Putra, nerangake Sang Putra kanggo kawilujengan, lan menehi Roh Suci supaya bisa nganyari lan nampi dadi anak-anak Gusti Allah. (John 1,1.14, 18; Roman 15,6; Colossians 1,15-16; John 3,16; 14,26; 15,26; Romans ...

Gusti Allah, anak

Gusti Allah, Sang Putra, minangka wong kapindho kethek, dipasrahake ing salawas-lawase dening Sang Rama. Panjenenganipun punika tembung lan gambar Sang Ratu liwat dheweke lan kanggo wong Gusti Allah wis digawe samubarang kabeh. Panjenenganipun dikirim dening Sang Rama minangka Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah ngungkapake ing daging, kanggo menehi kawilujengan. Dheweke ditampa dening Roh Suci lan miyos saka Maria Perawan, dheweke kabeh Allah lan kabeh wong, nyatakake rong sipat ing saben wong. Dheweke, putra ...

Roh Suci

Roh Suci minangka wong katelu saka allah lan dadi selawase saka Sang Rama liwat Sang Putra. Panjenenganipun punika Panglipur ingkang dipun paringaken dening Gusti Yesus Kristus ingkang dipun utus dening Gusti Allah dhateng sadaya tiyang pitados. Roh Suci manggon ing kita, nyempurnakake kita karo Sang Rama lan Sang Putra, lan mentransformasi kita liwat pamratobat lan pangibadah, lan kanthi terus-terusan nerusake manut karo gambar Kristus. Roh Suci minangka sumber inspirasi lan prophecy ing Kitab Suci lan sumber persatuan lan ...

Kratoning Allah

Kratoning Allah, ing pangertèn sing paling ombèr, iku kadhaulatan Allah. jumeneng Allah wis bukti ing Gréja lan ing gesang saben tiyang pitados sing submits karsane. Kratoning Allah wis dibangun tanggung minangka supaya donya sawise bali Kristus nalika kabeh iku bakal kênå. (Jabur 2,6-9, 93,1-2; Lukas 17,20-21, 2,44 Daniel, Mark 1,14-15, 1 Korinta 15,24-28 ;. Wahyu 11,15, 21.3.22-27, 22,1-5) saiki lan mangsa ...

Manungsa [kamanungsan]

Gusti Allah nitahake manungsa, lanang lan wadon, ing gambar Allah. Gusti Allah mberkahi wong lan dhawuh supaya multiply lan isi bumi. Ing katresnan, Sang Yehuwah maringi kekuwatan manungsa kanggo ngoyak bumi minangka pramugari lan nguwasani makhluk-makhluk. Ing crita penciptaan, manungsa iku makutha tumitah; wong pisanan yaiku Adam. Dilambarke dening Adam, sing nglakoni dosa, umat manungsa urip ing pambrontakan marang Nitahake lan ...

Kitab Suci

Kitab Suci iku Sabda Urip saka Kitab Suci, kesaksian sing bener saka Injil, lan gambaran sing bener lan akurat saka wahyu Allah marang manungsa. Insofar, Kitab Suci ora sampurna lan dhasar kanggo Gréja ing kabeh pitakonan babagan ajaran lan urip. Kepiye kita ngerti sapa sing Yesus lan apa sing diajokake Yesus? Kepiye carane kita ngerti yen Injil nyata utawa palsu? Sapa sing duwe wewenang kanggo sinau lan urip? Kitab Suci punika ...

Gereja

Gréja, Badan Kristus, iku komunitas kabeh sing pracaya marang Jahshua Kristus lan marang Roh Suci manggon. Misi Gereja iku kanggo ngabarake Injil, kanggo mulang marang kabeh sing didhawuhake Kristus, kanggo mbaptis lan mumpangatake wedhus. Ing pangujan misi iki, Gréja, dipandu dening Roh Suci, nggunakake Kitab Suci minangka pandhuan lan terus dipandu dening Gusti Yesus Kristus, Pandhawa urip. Kitab Suci ngandika: Sapa ing Kristus ...

Kristen

Kristus iku wong sing nempatno dateng ing Kristus. Kanthi nganyari maneh dening Roh Suci, Kristen ngalami lair anyar lan wis nutup kerugian dening sih-rahmaté Gusti Allah Adoption menyang sesambetan ingkang sae kaliyan Gusti Allah lan liya-liyane. Gesang Kristen ditondoi dening woh saka Roh Suci. (Rum 10,9-13; Galatia 2,20, 3,5-7 Johannes; Markus 8,34, 1,12-13 John; 3,16-17, 5,1 Rum; 8,9, 13,35 John; Galatia 5,22-23) Apa iku tegese anak ...

Ing donya malaekat

Angels digawe roh. Padha dilengkapi kanthi gratis. Para malaekat suci ngawula marang Gusti Allah minangka utusan lan agen, sing ngladèni roh sing ana kanggo olèh karahayon, lan Kristus ngancani kang bali. Malaekat sing ora taat disebut dhemit, roh jahat, lan roh najis. Malaikat iku roh, utusan lan abdi Allah. (Ibrani 1,14; pambocoran 1,1; 22,6; Matius 25,31; 2 Petrus 2,4 ;. Markus 1,23; Matius 10,1) ...

Iblis

Iblis iku malaikat kang tiba, pamimpin pasukan ala ing jagad roh. Ing Kitab Suci iku ono ing sawetara cara: setan mungsuh ala matèni, ngapusi, maling, Iblis, kang nggugat saka sedulur kita, Dragon, dewa donya iki. Panjenengane tetep setya marang Gusti Allah. Liwat pengaruhe dheweke nyebar kekeliruan, khayalan, lan disobedience ing antarane wong. Dheweke wis kalah ing Kristus, lan panguwasa lan pengaruhe minangka Gusti Allah ...

Injil

Injil iku kabar apik saka kawilujengan liwat sih-rahmat Allah amarga pracaya marang Gusti Yesus Kristus. Iku kabar yen Kristus wus seda kanggo dosa-dosa kita, supaya dheweke disarèkaké, sing miturut Kitab Suci ing telung dinané katangèkaké lan banjur ngatingal marang para muridé. Injil iku kabar apik sing liwat karya kawilujengan Yesus Kristus kita bisa mlebu Kratoning Allah. (1: Korinta 15,1-5; Para Rasul 5,31; Lukas 24,46-48; Yohanes ...

Prilaku Kristen

Yayasan prilaku Kristen iku pitados lan kasetyan sanget marang Juruwilujeng, sing tresna marang kita lan menehi awake kanggo awake dhewe. Pitados ing Gusti Yesus Kristus dipun pratelakaken kanthi pracaya marang Injil lan tumindak katresnan. Liwat Roh Suci, Kristus ngowahi ati sing setya lan ngetokake woh: katresnan, kabungahan, tentrem, kasetyan, sabar, kebecikan, kabecikan, kontrol dhiri, kaadilan lan bebener. (1, John ...

Rahmat Allah

Sih-rahmat Gusti Allah iku sih-mirma sing diparingake dening Gusti Allah marang kabeh ciptane. Ing pangertèn sing paling jembar, sih-rahmaté Gusti Allah nélakaké dhéwé ing saben pranatan wahyu swarga. Kanthi sih-rahmat, manungsa lan kosmos kabeh ditebus saka dosa lan pati lumantar Yesus Kristus, lan lumantar sih-rahmat, manungsa entuk kuwasa ngerti lan tresna marang Gusti Allah lan Yesus Kristus ing kabungahan kaluwaran langgeng ing jagad Karajan Allah. (Kolose 1,20; ...

dosa

Dosa iku duraka, minangka pambrontakan tumrap Gusti Allah. Wiwit nalika dosa teka ing donya lumantar Adam lan Hawa, wong iku ana ing sangisoring kukupane - kukuluk sing bisa ditarik dening Gusti Yesus Kristus liwat rahmat Allah. Negara dosa manungsa nyedhiyakake dhewe ing kecenderungan kanggo nyedhiyakake awake dhewe lan kepentingan dhewe tinimbang Gusti Allah lan karsa-Nya. Dosa sing ndadékaké pawarta saka Gusti Allah lan kasangsaran lan pati. Amarga kabeh ...

Iman marang Gusti Allah

Iman marang Gusti Allah minangka peparinge Gusti Allah, didhasarake ing Putraning Bener lan diterangake dening Sabda langgeng lumantar paseksiné Roh Suci ing Kitab Suci. Iman marang Gusti Allah ndadekake manah lan makna manungsa sing bisa nampani hadiah sih rahmat, karahayon. Liwat Yesus Kristus lan lumantar Roh Suci, iman ndadekaken kita dados tetunggalan rohani lan kesetiaan aktif dhateng Gusti Allah, Rama kita. Yesus Kristus yaiku penulis lan panuwun ...

Kaslametan

Kaslametan punika pemugaran saka komuni manungsa karo Gusti Allah lan kawilujengan kabeh tumitah saka pangrasa dosa lan pati. Gusti Allah menehi kawilujengan ora mung kanggo urip saiki, nanging kanggo kalanggengan kanggo saben wong sing nampa Gusti Yesus Kristus minangka Gusti lan Pamarta. Kaslametan iku peparinge Gusti Allah, digawe dening sih, diwenehake kanthi pracaya marang Gusti Yesus Kristus, ora entuk kabecikan utawa ...

tanggungan kawilujengan

Kitab Suci nandheske yen kabeh sing tetep ana ing pracaya marang Gusti Yesus Kristus bakal kaslametake lan ora bakal ana apa-apa sing bisa ditarik saka tangane dening tangane Sang Kristus. Kitab Suci nandhesake kesetiaan Gusti sing tanpa wates lan kasetyan Absolute Yesus Kristus kanggo kawilujengan kita. Uga nerangake katresnan langgeng Allah kanggo kabeh wong, nelpon Injil daya Allah kanggo kawilujengan kabeh sing pracaya. Ing kepengin kepasten iki kawilujengan, para pitados ...

sabdhoning

Justifikasi minangka tumindak ing sih-rahmat lan ing Gusti Yesus Kristus, ing antarane para pitados ing Allah. Mangkene, kanthi pracaya marang Jahshua Kristus, pangapuraning Allah diparingake marang manungsa, lan dheweke nemokake tentrem karo Gusti lan Juru-wilujeng. Kristus kuwi turuné lan prajanjian lawas wis lawas. Ing prajanjian anyar, hubungan kita karo Gusti Allah adhedhasar pondasi sing beda, adhedhasar persetujuan sing beda. (Rumus 3, 21-31; 4,1-8; ...

Sabat Kristen

Kristen Sabat iku urip ing Gusti Yesus Kristus, kang saben tiyang pitados ketemu liyane bener. Mingguan kapitu-dina Sabat, kang dhawuh Israel ing utos, ana ayang-nuding minangka tandha saka kasunyatan bener Gusti lan Pamarta kita Yésus Kristus. (. Musa 4,3.8-10 11,28 ;; Ibrani 30-2, 20,8-11 Matius Kolose 2,16-17) ngrameke Kawilujengan ing Kristus Pinuji nanggepi kita menyang setan welasi sing Gusti Allah wis rampung kanggo kita ....

contrition

Mratobat (diterjemahaké minangka "bus") ing welasi menyang Allah iku owah-owahan saka jantung, digawa babagan dening Roh Suci lan bosok ing Sabda Allah. Mratobat kalebu kesadaran sinfulness siji dhewe lan diprecaya urip anyar kasucèkaké pitados ing Gusti Yesus Kristus. (Kisah Para Rasul 2,38, 2,4 Rum; 10,17; Rum 12,2) ngerti mratobat Learning wedi elek, "ana gambaran saka wong enom kanggo wedi banget yen Gusti Allah wis kanggo wong ...

kasucèn

Kasucèn iku sawijining tumindak kang sih, imputes dening Gusti Allah kanggo pitados ing kabeneran lan kasucen Gusti Yesus Kristus lan kalebu wong ing. Kasucèn wis ngalami liwat iman ing Gusti Yesus Kristus lan disababaké déning ngarsane Sang Roh ing wong. (Rum 6,11, 1 John 1,8-9 ;. Rum 6,22, 2 2,13 Tesalonika ;. Galatia 5, 22-23) kasucèn Sawisé Ringkes Oxford Kamus tegese suci "utawi soko ditahan suci" utawa "dosa ...

sembahyang

Pangibadah minangka jawaban sing digawe kanggo kamulyaning Allah. Punika didol dening katresnan suci lan sumber saka wahyu-wahyu ilahi marang sawijining titah. Ing pangibadah, tiyang pitados mlebet ing komunikasi kaliyan Gusti Allah, Sang Rama, lumantar Yesus Kristus, ingkang dipun pimpin dening Roh Suci. Pangibadah uga ateges kita kanthi sedhih lan seneng-seneng ngurmati Allah ing samubarang kabeh. Iku manifests dhewe ing Donyane lan tumindak ...

baptis

Water tandha baptisan pitobat saka pitados, tandha kang Gusti Yesus Kristus minangka Gusti lan partisipasi Juruwilujeng ing sedanipun lan wungunipun Gusti Yesus Kristus. Dadi kabaptis "kanthi Roh Suci lan geni" merujuk marang kerja keras lan suci saka Roh Suci. Gréja Jahshua ing donya nglakoni baptis kanthi pencelupan. (Matius 28,19; Lelakune Para Rasul 2,38; Rum 6,4-5; Lukas 3,16; 1 Cor 12,13 ;. 1 Petrus 1,3-9 ;. Matius ...

Perjamuan Suci

Perjamuan Suci iku pangeling-eling apa sing wis ditindakake Yesus ing jaman kepungkur, minangka simbol hubungan kita saiki karo dheweke, lan janji apa kang bakal dilakoni ing mangsa ngarep. Nalika lagi ngrayakake sakramèn, kita njupuk roti lan anggur kanggo ngrayakake Panebus kita lan ngumumake pati nganti dheweke teka. Perjamuan Gusti iku bagéan saka pati lan wunguné Gusti kita, sing mènèhaké badané lan ngeculaké rahé kanggo ngapura kita ...

Financial stewardship

Pengawasan financial Kristen tegese ngurusi sumber pribadi ing cara sing nuduhake cinta lan loman saka Gusti Allah. Iki kalebu kewajiban nyumbangkan bagéan saka dana pribadhi kanggo karya Gréja. Ora ana sumbangan, misi gereja kasebut diwenehake Gusti Allah kanggo ngabarake Injil lan kanggo ngumbahi wedhus kasebut. Hadiah lan sumbangan nggambarake rasa wedi, iman, ketaatan lan ...

Struktur manajemen gereja

Kepala gereja Yesus Kristus. Panjenenganipun ngandharake marang pasamuan karsa Sang Rama lumantar Roh Suci. Liwat Kitab Suci, Roh Suci mulang lan mbrantas Gréja kanggo ngladeni kabutuhan pasamuwan-pasamuwan. Ing Worldwide Church of God punika penasaran kanggo tindakake ing njupuk care saka komunitas lan uga ing janjian saka para pinituwa, juru pamulasara, deaconesses lan direktur ing leading ing Roh Suci. (Kolose 1,18; Efesus 1,15-23, 16,13-15 John; ...

Ramalan Alkitab

Wangsit nerangake kepinginan lan rencana Allah kanggo manungsa. Ing babagan nabi Kitab Suci, Gusti Allah nyatakaken manawa dosa manungsa diapura dening mratobat lan pitados tumrap karya penebusan Yesus Kristus. Prophecy mratélakaké Gusti Allah minangka Pencipta lan Hakim sing maha kuasa, nyadharake manungsa marang katresnan, sih-rahmat, lan kesetiaan, lan narik kawigaten wong percaya marang urip sing wedi karo Gusti Allah ing Gusti Yesus Kristus. (Yesaya 46,9-11; Lukas 24,44-48; ...

Kapindho rawuh Kristus

Gusti Yesus Kristus, minangka prasetya, bakal bali menyang bumi kanggo ngadili lan mrentah kabeh bangsa ing Kratoning Allah. Kang kapindho kapindho ing daya lan kamulyan bakal katon. Acara iki miwiti kebangkitan lan pahala para suci. (Yohanes 14,3, Wahyu 1,7, Matius 24,30, 1, Tesalonika 4,15-17, Wahyu 22,12) Apa Kristus Mbalekake? Apa sampeyan bakal dadi acara paling gedhe sing bisa kedadeyan ing panggung donya? ...

Warisan para setya

Warisane saka pracaya kawilujengan lan gesang langgeng ana ing Sang Kristus minangka Gusti Allah anak malantaran Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Wis, bapak ngetokake pracaya ing kraton putrane; pusaka sing wis katahan ing swarga lan bakal liwati ing kabeh kasampurnane sawijining ing liya teka saka Kristus. Wong-wong sing wis mati bakal mrentah karo Kristus ing Kratoning Allah. (1 John 3,1-2 ;. 2,25; Rum 8, 16-21; Kolose 1,13, 7,27 Daniel; 1 Peter 1,3-5 ;. ...

Pangadilan Terakhir [pangadilan langgeng]

Ing pungkasaning jaman, Gusti Allah bakal nglumpukake kabeh urip lan wong mati sadurunge dhamparing Sang Kristus ing swarga kanggo pangadilan. Wong mursid bakal tampa kamulyan langgeng, minangka paukuman kang duraka ing tlaga geni. Ing Kristus, Gusti nindakaké panjaluk becik lan mung kanggo wong kabèh, kalebu wong sing ora percaya ing Injil ing pati. (Matius 25,31-32; Lelakune Para Rasul 24,15 Yohanes 5,28-29; pambocoran 20,11-15; 1 Timothy 2,3-6 ;. 2 Petrus 3,9 ;. ...

neraka

Neraka iku pamisahan lan pemisahane Gusti Allah, sing dipilih dening wong dosa. Ing Prajanjian Anyar neraka pictorially minangka "lake geni", ing "peteng" lan Gehenna (sawise Lebak Hinnom Yérusalèm, tanduran pangobongan kanggo nolak) wicara. Neraka diterangake minangka paukuman, gerah, nyiksa, karusakan langgeng, pada tangisan lan kerot untu. Teleng palimengan lan Hades, loro kerep "neraka" lan "kuburan" istilah saka Kitab Suci ...

swarga

"Langit" minangka istilah Alkitab nuduhake house kapilih Allah, sarta langgeng takdir saka kabeh anak nebus Allah. "Ing langit dadi" liya: ana ing Kristus karo Gusti Allah, ngendi ana liyane pati, tangis, nangis lan pain. langit diterangake minangka "kabungahan langgeng", "bungah", "tentrem" lan "Allah iku bener". (Kings 1 8,27-30 ;. 5 Musa 26,15 ;. Matius 6,9; Lelakune Para Rasul 7,55-56 Yohanes 14,2-3; pambocoran 21,3-4; 22,1-5; 2 ....

Negara penengah

Negara penengah kuwi negara sing mati nganti kebangkitan awak. Gumantung ing interpretasi tulisan suci sing relevan, Kristen duwe pandangan sing beda babagan sifat negara penengah iki. Sawetara perangan kasebut ngomong yen wong mati kanthi sedhela nemu kahanan iki, wong liya yen eling wis mati. Gréja ing sakngisore Gusti Allah pracaya yen loro views kudu dihormati. (Yesaya 14,9-10; Ezekiel ...

Milenium

Millennium iku periode wektu sing dijelasake ing kitab Wahyu kang martir Kristen bakal mrentah karo Yesus Kristus. Sawise milenium, nalika Kristus wis ngalahake kabeh mungsuh lan subjugated samubarang kabeh, Panjenengane bakal masrahake Kraton marang Gusti Allah Sang Rama, lan langit lan bumi bakal digawe anyar. Sawetara tradhisi Kristen secara harfiah nerangake millennium sajrone ewu taun sadurunge utawa sawise kedadeyan Kristus;

Kredo sajarah

A creed (Credo, saka lat "Aku pracaya") minangka formulasi ringkesan kepercayaan. Kepengin nyathet bebener sing penting, njlentrehake ajaran, bebener dhewe saka kasalahan. Biasane disimpen kanthi cara sing gampang dieling-eling. Sawetara ayat ing Kitab Suci nduweni karakter kredo. Mulane Gusti Yesus nggunakake skema adhedhasar 5. Musa 6,4-9, minangka akidah. Paul ndadekake ...