Sampeyan bisa nemokake Trinitas ing Kitab Suci?

Sapa sing ora nampi doktrin Trinitas nulak, saengga, tembung "Trinitas" ora ditemokake ing Kitab Suci. Temtu ora ana ayat sing ngomong, "Gusti Allah iku telung pribadi" utawa "Gusti Allah iku trinitas". Iku, tegese ngandika, kabeh cantik ketok lan bener, nanging ora mbuktekaken apa-apa. Ana akeh tembung lan frasa sing digunakake Kristen sing ora ditemokake ing Kitab Suci. Contone, tembung "Bible" ora ditemokake ing Kitab Suci.

Liyane: Lawan saka Trinitas nyatakake yen pamrih trinitarian sifat Gusti Allah lan alam-Nya ora bisa dicerita dening Kitab Suci. Wiwit buku-buku Kitab Suci ora ditulis minangka risalah teologi, bisa uga sejatine. Ora ana statement ing Kitab Suci sing nyatakake "Gusti Allah iku telu wong ing siji entitas, lan kene bukti ..."

Isih Prajanjian Anyar nggawa Gusti Allah (bapak), putrane (Yesus Kristus) lan Roh Suci kanthi cara sing kuwat nuduhake alam Gusti Allah Trinitas. Injil kasebut dipetik ing ngisor iki minangka ringkesan pirang-pirang ayat alkitaben liyane sing nyawiji kabeh wong telu. Sawijining wacana asal saka Injil, liyane saka rasul Paulus lan katelu saka rasul Peter. Tembung ing saben bagean sing nuduhake saben telung wong ana ing miring kanggo negesake pengaruh trinatif:

"Mulané, lan golèk para sakabat kabeh bangsa: mbaptis wong-wong mau nganggo asmane Rama lan Sang Putra lan Sang Roh Suci" (Mat. 28,19).
Sih-rahmaté Yesus Kristus, Gusti kita, lan katresnané Gusti Allah lan pakumpulané Roh Suci nunggil karo kowé kabèh! " (2 Korinta 13,13).

"... marang wong-wong manca sing kapilih ... sing dipilih karo Gusti Allah Sang Rama kanggo nyucekake lan disiram getih getih Yesus Kristus kanthi nyucekake Roh" (1 Petrus 1,1: 2).

Kene ana telung ayat saka Kitab Suci, siji saka lambene Gusti Yesus, lan loro liyane saka rasul-rasul kang utama, sing tegas ngemot kabeh telung déwa. Nanging iki mung conto saka bagean sing padha. Antarane wong liya yaiku:

Roma 14,17: 18-15,16; 1; 2,2 Korinta 5: 6,11-12,4; 6; 2-1,21; 22 Korinta 4,6: 2,18-22; Galatia 3,14; Efesus 19: 4,4-6; 1,6-8; 1-1,3; Kolose 5–2; 2,13. Tesalonika 14-3,4; 6. Tesalonika; Titus. Kita ngajak sing maca maca kabeh bagean kasebut lan menehi perhatian, kaya Gusti Allah (Rama), putrane (Yesus Kristus) lan Roh Suci minangka instrumen kaslametan kita.
Injil kasebut mesthi nuduhake manawa kapercayan Prajanjian Anyar iku sacara nyata Trinitas. Mesthi wae, sejatine ora ana sing diwaca kanthi langsung manawa "Gusti iku Trinitas" utawa "iki minangka Doktrin Trinitas". Nanging iki ora perlu. Kaya sing wis kasebut sadurunge, buku-buku Prajanjian Anyar ora dadi resmi, babagan piwulang doktrin. Nanging, iki lan teks liyane bisa ngomong kanthi gampang lan tanpa kapercayan dhewe yen Gusti Allah kerja sama (Rama), putrane (Yesus) lan Roh Suci. Penulis ora nduwe rasa aneh yen bisa nggawa wong-wong ketuhanan kasebut ing gaweyan kaslametan minangka siji. Ing bukunipun Christian Theology, teolog Alister E. McGrath nggawe titik ing ngisor iki:

Dhasar dhasar doktrin Trinitas ditemokake ing pola kegiatan ilahi sing dakwenehi Prajanjian Anyar kanggo ... Hubungan paling cedhak antarane Rama, Sang Putra lan Roh Suci ditemokake ing kitab suci Prajanjian. Wacana Prajanjian Anyar bola-bali ngubungake telung unsur kasebut minangka bagian saka kabeh luwih gedhe. Total total saka ngarsane lan kekuwatan Gusti Allah bisa, mung bisa diwartakake kanthi nglibatake kabeh telung unsur ... (P. 248).

Kitab Suci sajrone Perjanjian Anyar kaya mengkono nanggepi tuduhan yen doktrin Trinitas bener-bener dikembangake sajrone sejarah gereja, lan sing nuduhake "pagan," ora gagasan-gagasan alkitabiah. Yen kita nerangake Kitab Suci kanthi pikiran kang mratelakake babagan apa sing kita sebut karo Gusti Allah, jelas yen kita dituduhake dadi Trinitas.

Kita bisa kanthi yakin nyatakake yen Trinitas tansah kasunyatan minangka bebener tumrap sipat dhasar Allah. Mbokmenawa ora bisa dimangerteni ing jaman peteng, sanajan ing jaman Prajanjian Lawas. Nanging penjelmaane Putraning Allah lan tekane Roh Suci nerangake yen Gusti Allah iku trinitarian. Iki wahyu diwenehi liwat bukti nyata, ing ngendi Sang Putra lan Sang Roh Suci wis mlebu dunya kita ing jaman tartamtu ing sajarah. Kasunyatan saka wahyu trinitarian Gusti Allah ing jaman sejarah banjur diterangake ing Sabda Jahweh, kang kasebut ing Prajanjian Anyar.

James R. White, apologist Kristen, nyerat ing bukunipun The Forgotten Trinity:
"Trinitas ora mung dicethakake nganggo tembung, nanging ing tumindak sing gedhe banget yaiku Trinity Allah ing kawilujengan dhewe! Kita sumurup, yen Gusti Allah iku saka apa sing wis ditindakake, supaya awake dhewe melu! ” (P. 167).

dening Paul Kroll


pdfSampeyan bisa nemokake Trinitas ing Kitab Suci?

 

sesambungan (Peranganing Kitab Suci)

Romawi 14,17-18:
Awit Kratoné Gusti Allah ora mangan lan ngombé, nanging kabeneran lan katentreman lan kabungahan ing Roh Suci. 18 Sing ngladeni Sang Kristus sajrone nyenengake marang Gusti Allah lan dihormati dening manungsa.

Romawi 15,16:
supaya aku dadi abdining Sang Kristus Yesus ana ing antarane bangsa-bangsa liya kanggo ngawula marang pasamuwan ing Injil, supaya bangsa-bangsa liya bisa dadi korban kasenengane Gusti Allah, disucekake dening Roh Suci.

1 Korinta 2,2: 5:
Awit aku ora ngerti apa-apa ana ing antaramu kajaba Yesus Kristus, disalib. Aku lan aku rumangsa ringkih ana ing kowe, lan aku wedi lan gumeter banget; 3 lan wicara lan piwucal padha ora nganggo tembung persuasif kawicaksanan, nanging ing demo saka Roh lan daya, pracayamu 4 ora ing kawicaksanané manungsa, nanging ing pangwasané Gusti Allah.

1 Korinta 6:11:
Lan sapunika kathahipun sedaya ing antawis panjenengan. Nanging kowe wus padha kasucekake lan kasucekake, kowe wus kabenerake dening asmane Gusti Yesus Kristus lan saka Rohing Allah kita.

1 Korinta 12,4: 6:
Padha peparinge beda; nanging roh iku. 5 Lan ana kantor sing beda; nanging wong lanang. 6 Lan padha beda pasukan; nanging iku allahe sing nglakoni kabeh.

2 Korinta 1,21: 22:
Nanging Gusti Allah sing nggawe kita kuwat, bebarengan karo sampeyan ana ing Sang Kristus lan njebadi kita 22, lan nutup kita lan nyetel ing hantu ing ati kita minangka prasetyane.

Galatia 4,6:
Amarga sampeyan bocah saiki, Gusti Allah wis ngutus Sang Roh Putra marang ing ati kita, nelpon: Abba, Rama ingkang sayektos!

Efesus 2,18: 22:
Sabab anggon kita kapitulungan bisa marga saka Sang Rama ana ing Sang Kristus. 19 Saiki Mulané kowé dudu wong manca lan wong neneka, nanging fellow citizens karo wong-wong mursid lan dadi brayating Allah, 20 kabangun adhedhasar ing para rasul lan nabi, Gusti Yesus Kristus kang lurah cornerstone, 21 mundak akeh ing kang kabèh struktur wis katunggilaké dadi suci ing Sang Yehuwah. 22 Panjenenganipun ugi dados bagian saking kitha saking Allah wonten ing Roh.

Efesus 3,14: 19:
Aku jengkeng sujud ana ing ngarsané Sang Rama, 15 Rama hak bab kabeh minangka anak ngomong ing swarga lan ing bumi, 16 kang bakal ngréwangi kowé, miturut gunging kamulyane, di kuatake dening Roh kang ing wong utama 17 sing liwat iman, Kristus manggon ing atimu lan sampeyan wis bosok lan didegaké ing katresnan. 18 Supaya sampeyan bisa mangerteni karo kabeh wong suci, sing jembar lan dawa lan dhuwur lan ambane, 19 uga ngenali katresnan Kristus, sing ngluwihi kabeh kawruh, supaya sampeyan bisa kapenuhan ing kasampurnane Gusti Allah.

Efesus 4,4: 6:
awak lan roh, amarga sampeyan uga disebut kanggo pangarep-arep kanggo pagawean sampeyan; 5 wong lanang, iman, baptis; 6 tuhan lan bapake kabeh sing ana ing ndhuwur kabeh lan liwat kabeh lan ing kabeh.
 
Kolose 1,6-8:
[The [Injil], kang wis nekani kowé minangka ndadekke ing woh donya lan akeh ing antaramu wiwit ing dina nalika kowé krungu lan wis dikenal ing sih-rahmat Allah. 7 Mulane kowe wis sinau saka Epafras, abdi kang kinasih, abdi kang setya marang kowe, 8 sing uga nyritakake bab katresnanmu ing Roh.

1. Thess 1,3 5:
lan tansah eling marang Gusti Allah, Rama kita, pakaryanmu kanthi pracaya, lan katindakake kalawan katresnan lan sabar, ing pangarep-arep marang Gusti Yesus, Gusti kita. 4 Para sedulur sing tak trésnani, awaké déwé ngerti nèk kowé dipilih tenan. Awit kabar kawilujengan ing Injil tumrap sampeyan ora mung ana ing Sang Sabda, nanging uga ana ing kekuwatan lan ing Roh Suci, sarta kanthi yakin. Kowé ngerti kepriyé sedulur-sedulurku ing antaramu kanggo kowé.

2. Thess 2,13 14:
nanging kita kudu saos sokur marang Allah tansah kanggo sampeyan, ingkang dipun tresnani dening sedulur Gusti sing Gusti Allah milih sampeyan kanggo kawilujengan sarta kang kasucèkaké déning Roh lan yakin saka bebener, 14 kang nimbali kowé kabèh lantaran Injil kita, sing padha ngirim Kamulyaning Gusti kita Yesus Kristus.

Titus 3,4: 6:
Nanging nalika lan katresnan saka Gusti Allah, Pamarta kita, 5 muncul kang disimpen kita - ora marga saka panggawe kang bener kang wis kita lakoni, nanging miturut sih pasuecan Idane - liwat ngumbah rebirth lan nganyari maneh ing Roh Suci, 6 kang kadi asapunika taler Ida Hyang Yesus Kristus, Panembahan iragane,