Nyadari kasunyatan Allah aku

"Kanggo Sabda Jahwéh urip lan kuwat lan luwih tajam tinimbang pedhang sing tikel loro, lan nembus nganti misah pisah lan jiwa, uga sumsum lan sikil, lan dadi hakim pikirane lan pikiran sehat" (Ibrani 4,12). Gusti Yesus ngandika: "Aku cara lan kayekten lan urip" (Yokanan 14,6). Dheweke uga ujar: "Nanging iki urip langgeng yaiku dheweke bakal ngerteni sampeyan sing sejatine Gusti Allah sing bener lan sing dikirim, yaiku Yesus Kristus." (Yokanan 17,3). Ngerteni lan ngalami Gusti - apa sejatine urip.

Gusti Allah nitahake kita supaya bisa duwe hubungan karo dheweke. Inti, inti gesang langgeng, yaiku kita ngerti "Gusti Allah lan ngerti Yesus Kristus" sing wis dikirim. Ngenali Gusti ora teka liwat program utawa cara, nanging liwat hubungan karo wong.

Minangka hubungan berkembang, kita mangertos lan nemu kasunyatan Allah. Apa Gusti Allah nyata kanggo sampeyan? Apa sampeyan ngalami saben wayahe saben dina?

Tindakake Yesus

Gusti Yesus ngandika: "Aku cara lan kayekten lan urip" (Yokanan 14,6). Wigati dimangerteni manawa Gusti Yesus ora ujar "Aku bakal nuduhake sampeyan cara" utawa "Aku bakal menehi sampeyan peta dalan", nanging «Aku cara" , Yen kita teka marang Gusti Allah kanggo nggoleki karsa-Nya, apa pitakonan sing paling sampeyan pengin takon marang? Dhuh Pangeran, Paduka mugi karsaa paring pitedah bab karepku dhumateng Paduka? Nalika, kepiye, ing ngendi lan karo sapa? Tampilake apa sing bakal kelakon. Utawa: Dhuh Gusti, cobi matur sedanten sapunika, kula badhé nindakaken. Yen sampeyan ngetutake Gusti Yesus ing sawijining dina, mesthine sampeyan bakal dadi pusat karsane Gusti Allah kanggo urip sampeyan? Yen Gusti Yesus iku cara kita, banjur kita ora perlu pedoman utawa peta dalan liyane. 

Gusti ngajak sampeyan nggabung karo dheweke ing karyane

"Yen sampeyan ngupaya Kratoning Allah lan kabeneran luwih dhisik, kabeh bakal tiba ing sampeyan. Dadi aja kliwat sesuk, amarga sesuk arep ngurus. Sampeyan cukup saben dina duwe gangguan dhewe " (Matéus 6,33: 34).

Gusti Allah pancen dipercaya

  • supaya sampeyan pengin ndherekake Gusti Allah ing sawijining dina
  • supaya sampeyan bakal ngetutake yen sampeyan ora duwe rincian
  • supaya sampeyan ngidini sampeyan dadi dalan

 "Amarga iku Gusti Allah sing makarya loro ing sampeyan, kepenginan lan kaleksanan, miturut kersane" (Filipi 2,13). Akun Alkitab nuduhake manawa Gusti Allah mesthi nindakake inisiatif nalika nyengkuyung wong ing pakaryane. Nalika ndeleng Rama sing makarya ing sacedhake kita, iki minangka undhangan saka dheweke supaya gabung karo dheweke ing pakaryan iki. Amarga prekara iki, apa sampeyan bisa ngelingi kaping nalika Gusti Allah ngajak sampeyan nindakake apa-apa lan sampeyan ora nanggapi?

Gusti Allah tansah nggarap kowe

"Nanging Gusti Yesus mangsuli: Bapakku kerja nganti saiki, lan aku uga nyambut gawe ... Banjur Gusti Yesus mangsuli, pangandikane:" Satemen-temene pituturKu marang kowe: Putrane ora bisa nindakake apa-apa, dheweke ndeleng bapake nindakake; amarga apa sing ditindakake, anak lanang uga nindakake. Amarga bapak tresna marang putra lan nuduhake kabeh sing ditindakake lan bakal nedahake karya sing luwih gedhe, supaya sampeyan bakal kaget " (Yokanan 5,17:19, 20).

Punika minangka model kangge gesang pribadi lan pasamuwan. Apa sing diucapake Gusti Yesus iku hubungan cinta karo Gusti Allah kanggo tujuane. Kita ora perlu ngerti apa sing kudu dilakoni kanggo Gusti Allah amarga Panjenengane tansah nggarap kita. Kita kudu ngetutake conto Yesus lan katon marang Gusti Allah kanggo apa kang dilakoni saben wayahe. Tanggung jawab kita banjur gabung karo pabrik kita.

Goleki ing ngendi Gusti Allah nyambut gawe lan gabung karo dheweke! Gusti Allah ngupayakake sesambungan katresnan sing tetep ana ing sampeyan, sing nyata lan pribadi: «Nanging Gusti Yesus mangsuli:" Sampeyan kudu nresnani Pangeran Yehuwah, Gusti Allah sampeyan kanthi gumolonging ati, gumolong jiwa lan pikiran. " Iki minangka prentah sing paling dhuwur lan paling gedhe " (Matéus 22,37: 38).

Kabeh sing sampeyan lakoni minangka wong Kristen kalebu ngerti dheweke, ngalami dheweke lan ngerti kekarepane gumantung karo kualitas hubungan katresnan sampeyan karo Gusti Allah. Sampeyan bisa njlentrehake sesambungan katresnan karo Gusti Allah kanthi mung ujar, "Aku tresna marang kowe kabeh atiku"? Gusti Allah nggawe kita duwe hubungan katresnan karo Panjenengane. Yen hubungan kasebut salah, mula kabeh bakal urip Dadi salah, hubungan katresnan karo Gusti Allah luwih penting tinimbang faktor siji liyane ing urip sampeyan! 

Buku dhasar: «Pengalaman Tuhan»

dening Henry Blackaby