Gusti Allah, anak

103 dewa putra

Gusti Allah, Sang Putra, minangka wong nomer loro saka Ketuhanan, digawe dening Sang Rama ing jaman kepungkur. Dheweke dadi tembung lan citrane Sang Rama lumantar dheweke lan Gusti Allah nitahake samubarang kabeh. Sampeyan dikirim saka Rama minangka Yesus Kristus, Gusti Allah, sing dicethakaké ana ing daging supaya kita entuk kaslametan. Dheweke ditampa dening Roh Suci lan lair saka Virgin Mary, dheweke kabeh Gusti Allah lan kabeh manungsa, nyawiji rong sifat ing siji wong. Dheweke, Putraning Allah lan Gustine Kabeh, pantes kinurmatan lan sembahyang. Minangka Juruwilujeng manungsa sing diwahyukan, dheweke tilar donya kanggo dosa-dosa kita, wungu saka awak lan munggah swarga, ing pundi dheweke dadi mediator antarane manungsa lan Gusti Allah. Dheweke bakal bali kanthi kamulyan kanggo mrentah kabeh bangsa ing Kratoning Allah minangka raja raja. (Yokanan 1,1.10.14; Kolose 1,15-16; Ibrani 1,3; Yokanan 3,16; Titus 2,13; Matius 1,20; Para Rasul 10,36; 1 Korinta 15,3-4; Ibrani 1,8; Wahyu 19,16)

Sapa wong iki?

Pitakon babagan identitas sing awake dhewe srawung banjur ditakoni dening Gusti Yesus dhewe marang para sakabate: "Sapa sing ngarani Putraning Manungsa?" Kanggo kita isih ana hubungane saiki: Sapa wong iki? Apa kakuwatan pengacara dheweke? Napa kita kudu dipercaya? Yesus Kristus ana ing tengah-tengah iman Kristen. Kita kudu ngerti apa jenis dheweke.

Banget manungsa - lan liyane

Yesus lair kanthi cara normal, tuwuh normal, luwe lan ngelak lan kesel, mangan lan ngombe lan turu. Dheweke katon normal, nganggo basa saben dinane, mlaku biasane. Dheweke duwe perasaan: sayang, nesu, gumun, sedhih, wedi (Mat. 9,36:7,9; Lukas 11,38: 26,37; Yokanan; Matius). Dheweke ndedonga marang Gusti Allah kaya sing kudu ditindakake dening wong. Dheweke nyebat manungsa minangka manungsa, lan dheweke diatasi dadi manungsa. Dheweke dadi manungsa.

Nanging dheweke pancen wong sing luar biasa sing sawise munggah, ana sing nolak dadi manungsa (2 Yokanan 7). Dheweke nganggep manawa Gusti Yesus suci banget, dheweke ora bisa ngandel yen dheweke duwe hubungane karo daging, kanthi rereget, kringet, fungsi pencernaan, keapesan daging. Mungkin dheweke mung muncul minangka manungsa, kaya malaikat-malaikat kadang-kadang muncul kaya manungsa, tanpa sejatine dadi manungsa.

Miturut kontras, Prajanjian Anyar njelasake manawa Yesus minangka manungsa ing pangertene wutuh. Yohanes dikonfirmasi:
"Lan Tembung dadi daging ..." (Yokanan 1,14). Dheweke "tampil" ora mung minangka daging lan ora "nganggo" mung daging. Dheweke dadi daging. Yesus Kristus "rawuh ing daging" (1 Yokanan 4,2). Kita ngerti, jarene Johannes, amarga kita ndeleng dheweke lan amarga kita kena dheweke (1 Yokanan 1,1: 2).

Miturut Paulus, Yésus wis dadi "kaya wong" (Filipi 2,7), "ditindakake miturut ukum" (Gal. 4,4), "ing bentuk daging dosa" (Roma 8,3). Penulis surat kasebut marang wong Ibrani udur manawa wong sing nebus wong kudu dadi manungsa kanthi dhasar: «Amarga bocah-bocah saiki dadi daging lan getih, dheweke banjur nampa kanthi adil ... Dadi, dheweke kudu padha karo sedulur-sedulure ing kabeh » (Ibrani 2,14: 17).

Kaslametan kita gumantung apa pancene Yesus - lan dadi manungsa. Peranane minangka pendukung kita, Imam Agung kita, gumantung apa dheweke wis nate ngalami manungsa (Ibrani 4,15). Sanajan wungune, Gusti Yesus duwe daging lan balung (Yokanan 20,27:24,39; Lukas). Malah ing kamulyane swarga, dheweke tetep dadi manungsa (1 Timotius 2,5).

Tumindak kaya Gusti Allah

"Sapa dheweke?" Takon wong-wong Farisi nalika ndelok Gusti Yesus ngapura dosa. "Sapa sing bisa ngapura dosa kaya Gusti Allah mung?" (Lukas 5,21.) Dosa minangka pelanggaran marang Gusti Allah; Kepiye manawa wong bisa nyebutake marang Gusti Allah lan ngarani dosa-dosa sampeyan bakal sirna? Dheweke nyenyamah, dheweke kandha. Gusti Yesus ngerteni apa sing dipikirake lan isih ngapura dosa. Dheweke malah ngerti yen dheweke ora salah (Yokanan 8,46). Dheweke nggawe sawetara tuntutan sing apik tenan:

 • Gusti Yesus ujar manawa dheweke bakal lenggah ing sisih tengen Gusti Allah ing swarga - liyane pratelan manawa para imam Yahudi rumangsa nyenyamah (Matéus 26,63: 65).
 • Dheweke ngaku minangka Putraning Allah - iki uga nyenyamah, amarga ing budaya kasebut biasane dadi Tuhan (Yokanan 5,18:19,7;).
 • Gusti Yesus ngaku kanthi sampurna setuju karo Gusti Allah, yen dheweke mung nindakake apa sing dikarepake dening Gusti (Yokanan 5,19).
 • Dheweke ngaku salah siji karo bapakne (Yokanan 10,30), sing uga dianggep wong-wong Yahudi uga nyenyamah (Yokanan 10,33).
 • Dheweke ngaku kaya dewa, kabeh sing ndeleng dheweke ndeleng bapakne (Yokanan 14,9:1,18;).
 • Dheweke ngaku bisa ngirim Roh Suci (Yokanan 16,7).
 • Dheweke ngaku bisa ngirim malaekat (Mat. 13,41).
 • Dheweke ngerti yen Gusti Allah iku hakim ing jagad, lan ing wektu sing padha dheweke ngaku yen Gusti Allah menehi paukuman marang dheweke
  übergeben (Yokanan 5,22).
 • Dheweke ngaku bisa ngunggahake wong sing wis mati, kalebu awake dhewe (Yokanan 5,21; 6,40; 10,18).
 • Ngandika, saben wong urip sing urip gumantung karo hubungane karo Gusti Yesus, Yesus (Matéus 7,22: 23).
 • Dheweke kandha, tembunge Nabi Musa ora cukup (Matéus 5,21: 48).
 • Dhèwèké nerangaké dhiri minangka Gusti ing dina Sabat - merga angger-anggering Torèt sing diparingi Gusti Allah! (Matius 12,8.)

Yen dheweke mung manungsa, mula bakal dadi piwulang sing luhur. Nanging Gusti Yesus nggawe sandhangan kanthi apik tenan. «Percayaa manawa aku ana ing bapak lan bapakku ana ing aku; yen ora, percaya karo aku kanggo tumindak » (Yokanan 14,11). Ajaib ora bisa nggawe wong percaya, nanging bisa dadi "bukti" sing kuwat.

Kanggo nuduhake manawa dheweke duwe wewenang ngapura dosa, Gusti Yesus nambani lumpuh (Lukas 5, 17-26). Kaelokané mbuktekake manawa apa sing dingandikakake bab awake dhewe iku nyata. Dheweke luwih saka kekuwatan manungsa amarga dheweke luwih akeh tinimbang manungsa. Klaim babagan awake dhewe - ing saben liyane nyenyamah - adhedhasar kasunyatan ing Gusti Yesus. Dheweke bisa ngomong kaya Gusti Allah lan tumindak kaya Gusti Allah amarga dheweke iku Gusti Allah sing daging.

Gambar dewe

Yesus jelas ngerti babagan identitase. Ing rolas, dheweke duwe hubungan khusus karo Rama Swarga (Lukas 2,49). Nalika dibaptis, dheweke krungu swara saka swarga sing ujar: Sampeyan anakku sing daktresnani (Lukas 3,22). Dheweke ngerti yen dheweke duwe misi sing kudu ditindakake (Lukas 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).

Ngandika karo Petrus, "Sampeyan iku Kristus, Gusti Allah sing urip!" Wangsulané Gusti Yésus: "Beja kowé, Simon, anaké Yunus; amarga daging lan getih durung nate nyritakake iki, nanging RamaKu ing swarga » (Matéus 16, 16-17). Gusti Yesus iku putrane Gusti Allah. Dheweke dadi Kristus, Mesias - diuripake dening Gusti Allah ing misi sing khusus banget.

Nalika ngundang rolas murid, siji kanggo saben taler Israel, dheweke ora nganggep awake dhewe ana ing antarane para rolas. Panjenengane jumeneng ana ing kono, amarga ngadeg ana ing ngarepe wong Israel kabeh. Dheweke yaiku pencipta lan pembangun Israel anyar. Ing Perjamuan Suci, Gusti nerangake minangka dhasar saka prajanjian anyar, hubungan anyar karo Gusti Allah. Panjenengané nyumurupi dhiri minangka panjaluk sing ditindakaké déning Gusti Allah ing jagad iki.

Gusti Yesus kanthi terang-terangan nolak tradisi, nglawan hukum, nglawan candhi, marang panguwasa agama. Panjenenganipun nuntut para murid kanggo ninggalaké kabeh lan ngetutake, kanggo nggoleki dhirine sajroning urip, kanggo njaga kesetiaan sing mutlak. Panjenengané ngandika karo panguwasa Allah - lan ngandika ing wektu sing padha karo panguwasa dhéwé.

Yesus pitados bilih wangsit Prajanjian Lawas wis kaleksanan. Dheweke dadi abdi sing nandhang sangsara sing bakal mati kanggo ngluwari wong saka kaluputane (Yesaya 53,4: 5-12 lan 26,24; Matius 9,12:22,37; Markus 24:46; Lukas;,). Dheweke dadi pangeran perdamaian sing kudune pindhah menyang Yerusalem kanthi kuldi (Zakharia 9,9-10; Matius 21,1-9). Dheweke dadi Putrane Manungsa sing kudu diparingi kekuwatan lan panganiaya (Daniel 7,13: 14-26,64; Matius).

Urip sadurungé

Gusti Yesus ngaku sadurunge urip sadurunge Rama Abraham lan nyebutake "jaman saiki" kanthi cara klasik: "Satemene, bener, dakkandhani: sadurunge Abraham dadi, aku" (Yokanan 8,58). Maneh para imam Yahudi percaya manawa Gusti Yesus ngonsumsi barang-barang ketuhanan lan kepengin mbenturi watu (V. 59). Ukara "Aku" muni kaya Pangentasan 2:3,14, ing endi Gusti ngumumake asmane marang Nabi Musa: "Iki kaya ngapa sampeyan kudu ujar marang anak-anak Israel: [The] 'Aku' dikirim kula menyang sampeyan" (Terjemahan Elberfeld). Yesus njupuk jeneng iki kanggo awake dhewe.

Gusti Yesus negesake manawa "sadurunge jagad iki" dheweke wis nuduhake kamulyan karo Rama (Yokanan 17,5). Johannes ngandhani yen dheweke ana ing awal wektu: minangka tembung kasebut (Yokanan 1,1). Lan uga ing Johannes, sampeyan bisa maca manawa "kabeh perkara" digawe saka tembung kasebut (Yokanan 1,3). Bapa iku dadi planner, tembung pangripta, sing nganakake rencana kasebut. Kabeh digawe lan lan dheweke (Kolose 1,16:1; 8,6 Korinta). Ibrani 1,2 ujar manawa Gusti Allah "nggawé jagad" lumantar Sang Putra.

Ing basa Ibrani, kaya ing Kolose, ujar manawa putra "nggawa" jagad iki, manawa ana "ana" (Ibrani 1,3; Kolose 1,17). Loro-lorone ujar yen dheweke "gambar saka Gusti sing ora katon" (Kolose 1,15), «gambar dheweke dadi» (Ibrani 1,3).

Sapa jesus Dheweke pancen dewa sing dadi daging. Dheweke sing nitahake samubarang, pangeran urip (Para Rasul 3,15). Dheweke katon kaya Gusti Allah, duwe kamulyan kayadene Gusti Allah, nduweni kekuwatan kaya-kaya mung Gusti Allah. Ora nggumun para murid padha ngrampungake manawa dheweke iku gaib, Gusti Allah sing ana ing daging.

Worth dipuja

Konsepsi Yesus ditindakake kanthi cara gaib (Matéus 1,20; Lukas 1,35). Dheweke urip tanpa dosa (Ibrani 4,15). Dheweke sampurna, tanpa cacat (Ibrani 7,26; 9,14). Dheweke ora nindakake dosa (1 Pt. 2,22); ora ana dosa ing wong (1 Yokanan 3,5); Dheweke ora ngerti yen ora duwe dosa (2 Korinta 5,21). Punapa mawon kang nggodha, Yesus pancen kepengin banget manut karo Gusti. Misi kanggo nindakake karsane Gusti (Ibrani 10,7).

Wong-wong pada nyembah Gusti Yésus pirang-pirang kesempatan (Matius 14,33; 28,9 lan 17; Yohanes 9,38). Malaikat ora bisa disembah (Wahyu 19,10), nanging Yésus ngidini. Ya, para malaekat uga nyembah Putraning Allah (Ibrani 1,6). Sawetara pandonga langsung dituturi Gusti Yesus (Kisah 7,59-60; 2 Korinta 12,8; Wahyu 22,20).

Prajanjian Anyar ngucapake puji-pujian sing luwih dhuwur marang Gusti Yesus Kristus, kanthi formula sing biasane diwenehake kanggo Gusti Allah: «Kamulyan kanggo dheweke ing salawas-lawase! Amin » (2 Timotius 4,18;
2. Petrus 3,18:1,6; Wahyu).
Dheweke duwe judhul panguasa sing paling dhuwur sing bisa dianugerahi (Efesus 1,20: 21). Yen kita nyebut dheweke Allah, iku ora kakehan.

Ing Wahyu Gusti Allah lan Sang Cempe dipuji kanthi adil, sing nuduhake kesetaraan: "Sing lenggah ing dhampar lan Sang Cempe bakal muji lan ngurmati lan pujian lan panganiaya wiwit ing salawas-lawase!" (Wahyu 5,13). Putrane kudu diajeni uga bapakne (Yokanan 5,23). Gusti Allah lan Gusti Yesus padha diarani Alfa lan Omega, wiwitan lan pungkasaning samubarang (Wahyu 1,8 & 17; 21,6; 22,13).

Wacana Prajanjian Lawas babagan Gusti Allah asring dijupuk ing Prajanjian Anyar lan ditrapake kanggo Yesus Kristus. Salah sawijining sing paling apik yaiku wacana babagan ibadah: «Pramila Gusti Allah ngluhurake dheweke lan menehi jeneng sing paling dhuwur ing kabeh jeneng Gusti

bend kabeh sing ana ing swarga lan ing bumi lan ing sangisore bumi, lan kabeh basa kanggo ngakoni manawa Yesus Kristus iku Gusti, kanggo kamulyaning Rama Rama » (Filipi 2,9-11, kutipan saka Yesaya 45,23). Yesus diwenehi pakurmatan lan ngurmati manawa, miturut Yesaya, kudu diwenehake marang Gusti Allah.

Yesaya ujar manawa ana mung siji Juruwilujeng - Gusti Allah (Yésaya 43:11; 45,21). Paulus kanthi cetha ujar manawa Gusti Allah iku Juruwilujeng, nanging uga Yesus Juru Salamin (Tit1,3; 2,10 lan 13). Saiki ana Juruwilujeng utawa loro? Kristen awal kesimpulan yen Sang Rama iku Gusti Allah lan Yesus iku Gusti Allah, nanging ana mung siji Gusti Allah lan mulane mung siji Juruwilujeng. Bapake lan putra iku sejatine salah (Allah), nanging beda karo wong liya.

Sawetara liyane Prajanjian Anyar uga nyebut Yesus Gusti Allah. Yokanan 1,1: "Gusti Allah iku Sang Sabda." Ayat 18: «Ora ana sing ndeleng Gusti Allah; wong asli, yaiku Gusti Allah lan ana ing pangkon bapakne, wis nyatakake kanggo kita. » Yesus iku Gusti Allah sing ngenalake Rama. Sawise kebangkitane, Thomas ngerti Gusti Yesus minangka Gusti Allah: "Thomas mangsuli, banjur ujar:" Gusti lan Gustiku! " (Yokanan 20,28).

Paulus ujar manawa para leluhur padha gedhe amarga dheweke, "Sang Kristus rawuh sawiji-wiji, yaiku Gusti Allah sing ngungkuli kabeh. Amin » (Roma 9,5). Ing layang kasebut marang wong-wong Ibrani, Gusti Allah uga nyebat putra "Gusti": "Gusti, dhamparing kalanggengan sampeyan tetep ..." (Ibrani 1,8).

"Amarga ing Sang Kristus," ujare Paulus, "kabeh kasampurnan ing Katelu ana ing awake dhewe" (Kolose 2,9). Yesus Kristus kabeh Gusti Allah lan isih duwe "awak" saiki. Dheweke dadi pas sing padha karo Gusti Allah - manungsa sing diurus. Yen Gusti Yesus mung manungsa, ora salah yen kita percaya marang dheweke. Nanging amarga dheweke gaib, kita kudu dipercaya. Dheweke ora dipercaya amarga dheweke iku Gusti Allah.

Kanggo kita, ketuhanan Yesus penting banget, amarga mung yen dheweke gaib, dheweke bisa ngumumake Gusti Allah kanthi bener (Yokanan 1,18:14,9;). Namung Gusti Allah sing bisa ngapura dosa-dosa kita, ngrusak kita, ngrukunake awake dhewe karo Gusti Allah. Mung wong sing bisa dadi Gusti sing dadi iman, yaiku Gusti, sing kita setya tanpa wates, yaiku Juruwilujeng, sing kita sembah kanthi lagu lan pandonga.

Wong bener, bener Gusti Allah

Kaya sing ditampilake saka referensi sing disebutake, "Yesus gambar" ing Kitab Suci nyebar kabeh Prajanjian Anyar ing watu mozek. Gambar kasebut koheren, nanging ora ditemokake ing sawijining papan. Gereja asli kudu dumadi saka blok bangunan sing ana. Dheweke narik kawigaten ing ngisor iki saka wahyu Alkitab:

 • Gusti Yesus, Putraning Allah, iku Ilahi.
 • Putraning Allah dadi manungsa bener, nanging Sang Rama ora.
 • Putrane Gusti Allah lan Sang Rama beda, ora beda
 • Ana mung siji Gusti Allah.
 • Sang Putra lan Sang Rama iku dadi loro wong ing Allah siji.

Dewan Nicaea (AD 325) netepake ketuhanan Yesus, Putraning Allah, lan identitas karo Rama (Nikah Nikah). Dewan Chalcedon (451 Masehi) nambahake manawa dheweke uga manungsa:

"[Dadi miturut bapak-bapak suci, kabeh kita mulang kanthi sepisan manawa Gusti Yesus Kristus, Gusti kita iku siji lan putra sing padha ngakoni; padha karo dewa lan padha karo manungsa, padha-padha Allah lan sejatine manungsa ... Sadurunge jaman sing lair wiwit saka Rama miturut Ketuhanan ... saka Maria, Permaisuri lan Ibu Gusti . sebabe, keanehan saben loro sifat iku dilestarekake lan nyambung menyang siji wong ... »

Pérangan pungkasan ditambah amarga ana wong sing nyatakaké yèn Gusti Allah ngetokaké alam manungsa menyang latar mburi kaya sing ora dingertèni déning manungsa. Liyane ngaku yen sipat loro mau gabung karo alam katelu, supaya Gusti Yesus ora murni utawa manungsa. Ora, bukti-bukti Alkitab nuduhake manawa Gusti Yesus dadi manungsa lan sakabehe Gusti Allah. Lan kuwi sing kudu diwulang gereja.

Kepiye cara iki?

Kawilujengan kita gumantung ing kasunyatan bilih Gusti Yesus punika lan kaloro, manungsa lan Gusti Allah. Nanging kepriyé bisane dadi Putraning Allah kang suci, dadi manungsa, kaya daging dhadhane?

Pitakonan muncul utamané amarga manungsa, kaya sing kita deleng saiki, wis rusak. Nanging ora kaya sing digawe dening Gusti Allah. Gusti Yesus nedahake manawa manungsa bisa bener lan bener. Kawitan, dheweke nuduhake kita wong sing gumantung banget marang bapake. Dadi kudu karo manungsa.

Dheweke uga nuduhake apa sing dipayangke dening Gusti Allah. Dheweke bisa dadi bagean sing nggawe. Dheweke bisa njembarake celah ing antarane sing ora diciptakake lan sing diciptakake, antarane sing suci lan sing ala. Kita bisa uga mikir ora mokal; iku bisa kanggo Gusti Allah. Gusti Yesus uga nuduhake apa manungsa bakal ana ing titah anyar. Yen dheweke bali lan kita wungu, kita bakal padha katon kaya dheweke (1 Yokanan 3,2). Kita bakal duwe siji awak, kaya awak sing ditularake (1 Korinta 15,42: 49).

Yesus punika pelopor kita, piyambakipun nuduhake kita sing cara kanggo Gusti Allah ndadékaké liwat Yesus. Amarga iku manungsa, dheweke ngrasa kelemahane; amarga iku Gusti Allah, dheweke bisa kerja kanggo kita ing tangan tengen Allah. Kanthi Yesus minangka Juruwilujeng kita, kita saged pitados bilih kawilujengan kita aman.

Michael Morrison


pdfGusti Allah, anak